Aktuality

sobota 17. listopad

Leze ježek, leze v lese…

  • Rarášci

Ježčí týden je za námi! Určitě jste si už všimli, jak jsme šikovní! Kdo chtěl, ježečka si vyrobil. A i když jsou Rarášci rarášci, vůbec jsme jim do díla nezasahovaly. Hlínu jsme všichni mačkali, hnětli a bouchali do ní a házeli s ní. To je totiž pro naše šikovné prstíčky moc dobré. A taky hlavinku! A což ten druhý ježek, špageťák! Nalámat špagety na malé kousky je vlastně mnohem těžší než udělat krásného a naprosto jasného ježka z hlíny! Ale povedlo se obojí. K tomu máme novou básničku a hru na dupání a honění. Jen se nedařilo sehnat básničku, ve které by ježek nenesl jablíčka na zádech :-) . Nejen v herně se nám dařilo. Všimněte si na fotkách dobrodružné výpravy k řece. Dominika zavedla děti na kouzelný ostrov a aby se tam dostaly, musely sjet po zadku břeh a přeskočit kousíček řeky!

Tento týden jsme měli posilu v podobě dvou praktikantů, studentů. Je to každý rok velmi vítané – pro nás pomoc a pro děti, jak to říct, prostě atrakce. Zatím to vždycky funguje tak, že děti mají po kom lézt, skákat, kdo je zdvihne, zatřepe, zatočí a prožene. A ještě se jim u nás líbilo! Bodejť ne, že?!!!

    Tak, co jsme to ještě dělali? No, jistě, svatomartinská slavnost byla!!! Pomáhali jsme na ní sbírat lístečky a v lískách klacky poshánět. Takže svatý Martin přivezl zimu, to by teď už odpovídalo, ježečci se ukládají k zimnímu spánku, Rarášci ještě ne :-) . Stačí ten odpolední! Myslím, že už víte, jak jsme se dobře tento týden zase měli. A ještě – víte, jak se taky pozná opravdový podzim? Začínají všichni s rýmičkou, bez rozdílu. A až nudle skončí, bude jaro! Vidíte, ani nepotřebujeme kalendář!

Na fotky z ježčího týdne se můžete podívat tady

pátek 16. listopad

Svatomartinský týden u Prďáků

  • Škola

Svatý Martin na bílém koni nepřijel, i když mrazivo a trochu bělavo už po ránu v týdnu od 12. listopadu bylo. My jsme s Prďáky tento týden užili hodně intenzivně. Soustředili jsme se na přípravy na Svatomartinksou slavnost, kde jsme hráli naše stínové divalo. Zkoušení představení, písniček, pečení svatomartinských rohlíčků vyplnilo první dva dny daného týdne. Z pochval, které k nám plynuly, víme, že se divadlo líbilo a rohlíčky chutnaly. Souběžně s přípravami na slavnost jsme se hodně intenzivně věnovali vyjmenovaným slovům po B, převraceli, zkoumali a psali jsme je ze všech stran. Dokonce jsme si napsali i první diktát. Moc se nám povedl. Četli jsme další bajky. V matematice jsme pracovali s délkou tyče- vypočítat kolik měří celá tyč, když například její 2/3 měří třeba 60 cm, je pro některé z nás stále těžké. Dále jsme procvičovali odčítání a indické násobení. V prvouce jsme se věnovali dokreslování typů krajiny. A nezapomněli jsme zpívat nové písničky na Vánoční besídku. Byl to fajn týden.

Anglický den byl tentokrát z půlky dnem prověřovacím a napůl divadelním.  Napsali jsme si test z druhé lekce, jehož součástí bylo porozumění poslechu, popis obrázku, čtení s porozuměním, správný pravopis dnů v týdnu a halloweenská slovní zásoba. Až na spelling dnů v týdnu všichni, kteří byli ve škole, zvládli test bez problémů. Pravopis budeme nadále trénovat a ti, kteří chyběli, si test doplní příště. Opravené testy Prďáci přinesou k nahlédnutí rodičům. V druhé polovině dne jsme ve dvou skupinách trénovali divadelní scénku o sv. Martinovi, kterou jsme si ve třetím bloku zahráli navzájem a kterou příště ukážeme těm, kteří byli tento týden nemocní. Možná už i ve vylepšených kostýmech z domova:-). (Dobrovolné a jen pokud to možnosti umožňují). Nová slovní zásoba k divadlu: theatre play, poor man, good man, soldier, new bishop, good idea, a coat, to cut, to give, money.

S Heather Prďáci prověřili své znalosti potravin a jídel a doplňovali věty s Do you like….? Na závěr si zahráli na obchod a nacvičovali věty: What would you like, please? Can I have? Here you are. Thank you.

Koukněte na fotky

 

pátek 16. listopad

Svatomartinský týden u Brouků

  • Škola

Svatomartinský týden byl ve znamení světla, pomoci a laskavosti. V pondělí jsme vyhlásili zbytek listopadu jako měsíc LASKAVCE. Děti se na konci dne odměňují za to, kdo komu pomohl, byl laskavý. Je krásné, že se děti umí navzájem pochválit, ocenit. Vnímají, když je na ně někdo milý. Začali jsme i zpívat nové písně – již umíme první na vánoční besídku :-) Vyrobili jsme si koně Sv. Martina a rozsvítili ho pomocí hvězd. Školu jsme si ozdobili i podzimními průsvity do oken. V českém jazyce jsme se věnovali stavbě slova. S tím souvisí i opakování vyjmenovaných slov po V. Brouci v nich mají trochu mezery. V matematice jsme písemně dělili a trénovali zlomky. Zlomky jsme si užili i v lese! Větve, listy a všechno se dá pomocí zlomků řešit! Bylo to super! Začali jsme prezentace přečtených knih a v pátek si povídali v historických souvislostech o 17. listopadu. 

Sv. Martin u Brouků

pátek 16. listopad

Opičáci a písanka:-)

  • Škola

Tento týden jsme zahájili tradičně bruslením. Na stadionu je stále větší zima, ale to dětem vůbec nevadí, protože celou hodinu bruslí s velkým nadšením. Stejně tak i v úterý na tělocviku jsme si vyzkoušeli ze sebe postavit palandu.

V úterý jsme si společně s Vámi připomněli svátek Sv.Martina. Děti si vyráběli a nakonec jsme se společně vydali k řece, kde jsme poslali po vodě naše tajná přání napsaná na listech. Celá akce byla moc příjemná a jsem ráda, že se vás sešlo tolik.

V českém jazyce jsme se tento týden soustředili hlavně na hláskování. S přibývajícími znalostmi je potřeba nezapomínat a upevňovat základy. Přibrali jsme nové písmenko: K. Celý týden jsme četli  a psali o sto šest. Nakonec se nám přeci jen povedlo ukončit Uvolňovací cviky a v pátek jsme slavnostně začali naši první písanku.

V matematice jsme se položili do druhého dílu a kromě stále složitějších sčítacích trojúhelníků, jsme si vyzkoušeli krokování na krokovacím pásu bez čísel. Poznali jsme také nová znaménka a naučili jsme se rozeznávat, co je větší/menší.

V prvouce jsme si zahráli na hlavu rodiny a povídali jsme si o hospodaření s penězi. 

Na závěr týdne jsme se naučili písničku Já jsem muzikant a začali jsme si tvořit naši vlastní veselou abecedu.

Ve středu probíhal  řádný anglický den. Hlavním tématem bylo ještě počítání do desíti. Směrem vzhůru už nám to docela jde, směrem dolů to trochu dře a na přeskáčku je to pro většinu Opičáků stále pořádný guláš. Určitě by nám prospělo, kdyby ochotní rodiče toto s dětmi přes týden trochu potrénovali:-). Počítání jsme procvičovali i pomocí různých her a nejvíce nás bavila nová taneční písnička Number Konga. V pracovním sešitě jsme dokončili druhou lekci a kdo prošel kontrolními otázkami a úkoly na str.16, mohl si vybarvit domeček. Kdo ho ještě vybarvený nemá, musí se  doučit  školní předměty nebo čísla . Dále jsme si poslechli příběh z učebnice Abrakadabra a zahráli si scénku v rolích. Na závěr jsme si ještě řekli anglicky pár slov o svatém Martinovi, spočítali děti, hlavy, nohy a oči na obrázku, který jsme si podle své fantazie dokreslili v krásné svatomartinské atmosféře.

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

čtvrtek 15. listopad

Angličtina Brouci – 14. 11. 2018

  • Škola

Milena´s group:

V angličtině jsme tentokrát procvičovali poslední nepravidelný tvar množného čísla podstatných jmen, který se budou děti učit (wife – wives, knife – knives, elf – elves, wolf – wolves). Děti si napsaly krátký opakovací test, který zvládly velmi dobře. Následně jsme se rovnou vrhli na nové gramatické téma – Possessive Nouns – což jsou slova, která vyjadřují, co čí je a co komu nebo čemu patří. Děti si zkusily říct jednoduchá spojení: school bag belongs to Benji – Benji´s school bag, pen belongs to Mark – Mark´s pen, plus viz také označení skupin :-) . Mezipředmětově se stále věnujeme číslům, 2D tvarům – nově jsme si řekli, co znamená 2- digit number, odd number a semi- circle a zařadili jsme také řadové číslovky. V konverzační části dne jsme se vrátili ve svých myšlenkách zpět do teplých krajin a léta – Anička nám prezentovala svoji krásně zpracovanou knihu z cesty do Egypta, následně nás naučila novou slovní zásobu a také interaktivní hru, u které jsme se opravdu zapotili :-) .

Kateřina´s group:

Probrali jsme utváření množného čísla (-s, es a nepravidelné viz učebnice str.10), navíc jsme znovu připomněli používání there is / there are, řadové číslovky)

Ve třetím bloku jsme se věnovali pohádce Puss in boots and three diablos - https://www.youtube.com/watch?v=woKHBCLZYgg

Studenti by měli vyjmenovat jména hlavní osoby a o čem je příběh je v angličtině.

čtvrtek 15. listopad

Angličtina u Mazáků 14.11.

  • Škola

V angličtině jsme hodně popojeli dopředu. Tentokrát jsme se věnovali barvám a tomu, jakou mají psanou podobu (hlavně red, blue, yellow, green, pink, orange). Naučili jsme se pomocí rytmizace slova loud, quiet, fast, slow. Opakovali jsme abecedu a spelling a větu I can see (a brown monkey). Důležité pro nás teď je pořadí slov, fixujeme si, že říkáme a pink monkey a ne a monkey pink, zároveň nám záleží na tom, abychom nezapomínali na to malé ale důležité „a“ (brown monkey).

Co je třeba opakovat?

Abecedu a spelling 

Správné pořadí slov: a pink book (ne a book pink)

Nová slovíčka loud, quiet, fast, slow

Větu I can see (a brown monkey, a pink book…).

neděle 11. listopad

…a ať jste dobrý lidi

  • Školka

Týden začal naprosto úžasnou Léčivou pohádkou pana Hladíka. Vlastně jednoduchý příběh, kulisy žádné. Jen spoustu hudebních nástrojů, které doprovází povídání. Zapojují se okamžitě i děti, jsou zatažené do děje. Po pohádce si mohou ještě nástroje vyzkoušet, zahrát si. Pohádku v pohodě stihli i předškoláci, kteří byli od rána bruslit. Ještě pořád většina z nich padá jako hrušky ale ještě pořád smekáme před jejich vytrvalostí, houževností a rozhodnutím to nevzdat a dokázat to! 

Od úterý nás provázel svatý Martin. Děti si od rána vyráběly loutky, hrály příběh o vojákovi Martinovi, který po cestě z boje potkal žebráka a rozdělil se s ním o svůj plášť. Soucit, pomoc druhému, konání dobra. To byla témata, která jsme chtěli s dětmi otvírat, povídat si o nich. Po obědě vytvořili předškoláci krásný plakát na zítřejší svatomartinskou slavnost. Ve středu si navlékaly rolničky na provázek na krk, jakoby slyšely přijíždět Martina na bílém koni. 

Čtvrtek patřil pečení svatomartinských rohlíčků (opravdu jsme se konečně dočkali a přepravní společnost po několika dnech toulání přivezla novou troubu-troubičku :-) . Poprvé jsme tak provoněli školku. Kromě první várky – kterou jsme symbolicky připálili – jsme upekli rohlíčky s makovou, povidlovou i tvarohovou náplní. A venku na zahradě jsme si hráli za doprovodu violoncella pohybové hry, připojili se k nám Rarášci a bylo z toho hudební dopoledne. Robo, který přišel před polednem, nám ho doplnil o hry a činnosti, rozvíjející koordinaci a rovnováhu.

No a v pátek jsme poprvé navštívili Dům s pečovatelskou službou v Černošicích na Vráži. Dům, kde dýchala pohoda, kde nás přivítali s otevřenou náručí. A my jsme přinesli ty naše martinské rohlíčky, zazpívali jsme a popovídali jsme si. Ptala jsem se jedné paní, jestli se jí líbilo naše zpívání a ona mi upřímně odpověděla, že ho moc neslyšela, protože si zapomněla v pokoji naslouchátko. A Karlička, která stála krok od ní, k ní v klidu přišla a tu písničku ji bez jediného zaváhání zazpívala přímo do ucha…Pak jsme se loučili a vyzvali jsme děti, ať babičkám a dědečkům něco popřejí: “ ať jste zdraví a nic vás nebolí“, „ať si nic nezlomíte“…chvíli bylo ticho a pak se ozvalo od těch 5 letých: „a ať jste dobrý lidi“. Byl čas jít…

Na foto se koukněte ZDE

 

neděle 11. listopad

Školka voní podzimem

  • Rarášci

Jak jsme se tenhle týden měli? Zkrátka naprosto parádně. Hned v pondělí jsme začali týden s Léčivou pohádkou pana Hladíka, při které jsme nejen koukali, ale taky hráli na spoustu hudebních nástrojů, to vám byla vážně krása! A protože za našimi velikými modrými okny padá k zemi jeden barevný list za druhým, nedá se to jinak, než vnímat všemi smysly. Pořád si zpíváme; lístečku z javora, spadnul jsi do dvora, lístečku z jabloně, spadnuls mi do dlaně.. do listí rádi skáčeme, vyhazujeme ho do vzduchu, hrabeme hráběmi nebo je lepíme. No vážně, lepíme! Vzali jsme si karton, celý ho poťupkovali houbičkou namočenou v podzimních barvách, a nakonec na něj venku nalepili spoustu barevných lístečků. Můžete se na to kouknout u nás na naší nové síti nahoře u Rarášků! :-) Spolu se školkáči jsme si také udělali hudební dopoledne, kdy jsme za zvuků cella lítali po zahradě jako ptáčci nebo hledali brloh jako kolíbající se medvěd. Někteří z nás i pomohli péct svatomartinské rohlíčky, když se přiblížil čas svatého Martina. Ve školce to ve čtvrtek odpoledne krásně vonělo a dokonce jsme se naučili pracovat s naší novou troubou :-) To byla legrace. Když se podíváte na fotky, určitě najdete i tu, na které čekáme u našich velkých oken nahoře. Na koho čekáme? Na maminku s tatínkem asi taky, ale hlavně na svatého Martina :-) V pátek jsme si školku užili celou pro sebe, přečetli jsme snad všechny pohádky O pejskovi a kočičce a netrpělivě čekali na školkáče, kteří šli rohlíčky obdarovat babičky a dědečky do pečovatelského domu na Vráži. Vyprávěli nám, jak se měli, a prý se měli krásně. Tak snad se s co největším počtem z vás uvidíme v pondělí na svatomartinské slavnosti! Budeme se mít krásně.

A abyste si udělali představu, jak to všechno tenhle týden vypadalo, na fotky se můžete podívat tady: školka voní podzimem 

neděle 11. listopad

Svatomartinský (10. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí u stolu. Ráno jásáme, jen se po víkendu vidíme. Do lesa vstupujeme rychle, ale psí hroby už jsou pryč. Ani hroby nejsou na věky, i hrob zachází, byl tu a není. Ty naše oblíbené psí ustoupily dláždění lesní stezky. Odpoledne si čtem a seznamujeme se s předškolní přípravou u stolu. Vybíráme si vlastní úkol ze Zápisníku, který pak vysvětlujem kamarádovi. Rodiče nás nemůžou odtrhnout od práce.

Úterý pištící. Vlaky dnes ráno nejezdí, kvůli nehodě v Mokropsích. Z nádaží se šouráme hustou mlhou na lesní hřiště. Pak stoupáme po modré značce. Vijeme javorovou korunu a střídáme se v kralování. S maximální opatrností překračujem mníšeckou silnici. Před svačinou pojídáme bukvice. Sluneční paprsky propichují vzduch. Pod elektrickým vedením scházíme ze značky a vstupujeme na neturistickou půdu. Území trempů, ještě žijících, ale hlavně těch už mrtvých. Zapalujeme svíčky u symbolických hrobů. Snažíme se vycítit, co tyhle muže i ženy vyhánělo z pohodlí do přírody. Co je sem lákalo. Vylepšujem si oběd na ohni, pečujeme o živel a hasíme i poslední jiskry. Ošetřujeme zranění a zpáteční cestu zvládáme jednou rychleji. Maminky nám jdou nedočkavě v ústrety. Mají radost, jsme živí zpět a v celku.

Ve středu vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrhal podušku, hej hej! Zpívali jsme ráno v kruhu martinskou písničku, louskali jsme oříšky do rohlíčků a celý den nás provázelo téma odvahy a pomoci druhým. A že statečné je také přiznat si, když se nám vůči druhým něco zrovna nepovede, a omluvit se.  

Ve čtvrtek od rána do oběda jsme měli ruce od těsta a marmelády, vážili jsme, přisypávali a hnětli, váleli a rolovali. A každý rohlíček je jedinečný, jurta voní, my se nemůžeme dočkat. S kým se zítra podělíme? A uvidíme svatého Martina?
 
Pátek martinský. Ráno je sychravé, ale veselé. Zabezpečujeme jámu těžšími prkny. Ve spolek mluvíme o Martinovi Svatém. Hrajem si na husy, které ho kejháním rušily. Jako pěny sledujem drama žebráka u městské brány. Za kobylkou světlonošem v usebrání kráčíme lesem. Zpíváme pomalu-rychle-pomalu. Ve stráni nacházíme poustevníkovu chatrč. Sv. Martin není doma, ale nechal tu jedlé podkovy. Dělíme se o ně. Hrajem na pikolu. Během oběda zatápíme, čtem Mumínky, předškoláci knížku o sexu a pracujeme u stolu se Zápisníky.
 

 

sobota 10. listopad

Opičáci zdraví slunce

  • Škola

Tento týden jsme zahájili pravidelnou lekcí bruslení. Moc nás to bavilo.  Všichni jsou si na bruslích jistější a myslím, že i trenéři si to s námi užili.

Během týdne jsme se, stejně jako v týdnech minulých, věnovali hlavně skládání, rozkládání slov a vět. Pomocí různých her a smyslů si prohlubujeme znalosti jednotlivých písmen. Protože nám šla práce pěkně od ruky, seznámili jsme se s dalšími písmenky a to S a L.

V matematice jsme nahlédli do dalšího dílu učebnice. Hned v úvodu jsme si zopakovali, co všechno již umíme a jestli jsme si ve všem dostatečně jistí.

Na tělocvik jsme jako obvykle vyrazili do tělovičny. Naučili jsme se pozdrav slunci (což nám nakonec sluníčko odpoledne i přivolalo) a vyzkoušeli jsme si hybnost našeho těla, hlavně rameního kloubu.

Středa byla tentokrát zasvěcena oslavě Halloweenu. Děti se rozdělily do skupinek tak, aby v každé byly děti z každého ročníku a společně procházely školou a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích.

V hudebce jsme se bavili o koloběhu času a naučili jsme se příběh a písničku o veselé královně Kateřině.

Na fotky se můžete podívat zde.

1. stránka z celkem 11212345...102030...Poslední »