Aktuality

pátek 02. listopad

Listopad vplul k Prďákům

  • Škola

……Že listopad vplul, je dost výstižné, protože jsme se věnovali ve zkráceném týdnu po Podzimních prázdninách hlavně vodě v krajině. Seznamovali jsme se s různými vodními ekosystémy, které se v krajině objevují (od pramene až po oceány), vysvětlovali si pojmy přehrada, hráz, jez a jejich funkce. Zjišťovali jsme, které vodní ekosystémy vytvořil člověk a které příroda, i jak poznáme stojatou a tekoucí vodu. K tomu nám skvěle sloužilo učení u Berounky. V pátek jsme pak navštíli Národní zemědělské muzeum, kde je nová expozice Voda v krajině. Bylo to skvělé! Zkoušet roztočit vodní vír, abychom zjistili, jakou sílu voda má, zkoušet na interaktivní tabuli, kolik vody za den spotřebujeme, nebo zjišťovat, jaký vliv má druh orby na erozi půdy, nás fakt bavilo. Ála na nás byla moc hrdá, protože jsme všechny otázky od lektorky uměli zodpovědět! V matematice jsme toho moc nestihli, vlastně jsme jen opakovali. V českém jazyce jsme se seznámili s pojmy úvod, stať a závěr. Zkoušeli jsme na známých pohádkách pochopit, co tyto pojmy znamenají, a jak se text člení. Sami jsme začali psát text na zadané téma, aby tyto části obsahoval. Na něm budeme ještě pracovat v příštím týdnu. A nezapomněli jsme vydlabat pár dýní.

V angličtině jsme si osvěžili počítání do sta a zahráli si bingo. Nově jsme se věnovali řadovým číslovkám 1 .- 4. a zapisovali správné datum a den v týdnu v časové ose Yesterday - today – tomorrow. Bylo to trochu náročnější, protože bylo potřeba kombinovat více údajů. Naučili jsme se také časovou předložku on a tvořili věty s informací, co děláme v pondělí, úterý atd ( On Monday I play table tennis….) Odpočinuli jsme si pak při opakování a prohlubování slovní zásoby k tématu Helloween, který sice proběhl již 31. října, ale příští středu nás v druhém bloku čeká společně s ostatními třídami velká helloweenská hra, na kterou si i Prďáci mohou přinést kostýmy. (Tento týden by se to všem křížilo s bruslením).

S Heather Prďáci nadále pilovali druhy jídel a bravurně je vyhledávali v osmisměrce.

Koukněte na fotky

 

 

pátek 02. listopad

Angličtina – Brouci – 31. 10. 2018

  • Škola

Byli jsme spojeni a po radostném bruslení jsme se zabývali opakováním měsíců, dnů v týdnu. (viz materiály)
 
Prošli jsme si návod na Fidget Spinners – tudíž by každý měl být schopen říci co to Fidget Spinner je a z jakých materiálů.
 
Navíc jsme si přečetli povídku Halloween : A fictional story – prosím pročtěte s dětmi. Nejde o pochopení každého slova, ale hlavních myšlenek.
 
Milena:
Děti měly připravená cvičení v třech různých úrovních obtížnosti na nepravidelný tvar podstatných v množném čísle, tj. pravidlo mění se celé slovo (person – people, foot – feet, child – children, mouse – mice), plus pravidlo nemění se vůbec nic (moose – moose, sheep – sheep, shrimp – shrimp, deer – deer). Také pracovaly s úryvkem z pohádky o drakovi, ve kterém hledaly všechna podstatná jména v množném čísle a následně tato slova dělily do kategorií dle koncovek (pomáhaly drakovi rozdělit poklad :-) ). V sešitech si děti dokončily individuální práci na procvičování- slovní zásoba (měsíce, roční období, tvary), hádanky, otázky, doplňovačky – dle toho, co kdo potřebuje posílit. A samozřejmě nechyběl článek na čtení s porozuměním.

 

čtvrtek 01. listopad

Angličtina u Mazáků 31.10.

  • Škola

V angličtině jsme procvičili spelling, pak trochu pokračovali dál a bavili se o škole a školních pomůckách a taky se trochu věnovali halloweenu. V prvním bloku jsme se vrhli na osmisměrky. Naučili jsme se je luštit a hledali v nich všemožná slova, která už známe. Některé z nás to chytlo tolik, že jich vyluštili pět za sebou :-) procvičili jsme si tak psanou podobu slov (začínáme rozpoznávat psanou podobu také barev a členů rodiny Happy House- mum, dad, Jack, Polly, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, Tina). Poslechli jsme si příběh o myšce Tině a setkali se s gramatickou strukturou „This is (a/my pencil).“ Odteď se jí budeme hodně věnovat. Třetí blok jsme zasvětili Halloweenu a zjistili, že si pamatujeme spoustu slov ještě z loňska: a pumpkin, a skeleton, a monster, a candle, a witch, a bat, spooky, a mummy, a ghost. Příští týden nás čeká halloweenská oslava spolu s ostatními kamarády ve škole, děti si mohou přinést nějaký kostým :-) Happy Halloween!

Co je třeba procvičovat?

Spelling (stále a dokola hláskování slov, jakýchkoli, možno hrát hru Hangman)

Větu I can see (a pumpkin).

NOVĚ větu This is (a skeleton/a red table/my pencil atd.).“

pondělí 29. říjen

Poslední říjnový týden u Brouků

  • Škola

Poslední říjnový týden byl opravdu podzimně laděný. V pondělí na výtvarce jsme si užívali podzimních barev a ladili krajinu do podzimního hávu. I v pátek jsme si při geologické procházce náramně užívali listí a krajiny kolem. Dozvěděli jsme se opět spoustu zajímavostí o horninách a minerálech. Určitě si ve škole vyzkoušíme pokus s kalcitem. Našli jsme zkamenělé mušle i trilobita. Každý si odnesl kousek kalcitu, vápence, břidlice. Z vápence jsme zkusili najít nebo pomocí kladiva „vytesat“ dlažební kostku. Následně jsme si postavili vlastní, malý chodníček. Ve škole jsme se věnovali novému tématu zápisu zlomků. Děti v tom mají zatím trochu chaos – to ale nevadí. Jako první jsme si pro to vyrobili pomůcku. Dále na nich budeme pokračovat na různých modelech – kruh, tyč. V českém jazyce jsme se věnovali hlavně opakování slovních druhů. 

Vzhledem k blížícímu se datu 28.října a jeho významnému výročí tento rok jsme se věnovali i důkladně tomuto tématu. Nebáli jsme se ani zazpívat si hymnu, prozkoumat vývoj vlajky a státních symbolů.

 Brouci poslední říjnový týden

neděle 28. říjen

Vidíme se? (8.týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí nás navštívila paní oční doktorka. Na procházce na louku doprovázelo lano a fotbalový balon, se kterým jsme si užili spoustu taškařic a her. Propojili jsme prolejzanou, přeskakovanou i fotbal a vybíjenou :)

V úterý jsme si v kroužku povídali o koloběhu v přírodě i v životě člověka. Chystáme se na svátek dušiček a k tomu patří vzpomínání na naše blízké. Proběhli jsme se k vodárně a pozorovali, co ve větru padá z oblohy a ze stromů.

Ve středu jsme si ráno užívali teplíčko v jurtě u kamen a vyráběli jsme ozdoby na slavnost. Vyvětrali jsme se pak společně s Habrováčky.

V pátek jsme prozkoumávali nejbližší okolí. Vyšlápli jsme po dračím hřbetě nahoru a pak skluzavkou pěkně po zadku zase dolů…

neděle 28. říjen

O pokladech (8. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí oční. Ráno nás navštěvuje oční lékařka a fotí nám oči. Nebolí to a odsejpá to. Jdeme do lesa k prasečímu jezírku. Šplháme na posed. Objevujeme mrtvou žábu. Dušičky se blíží.  Sbíráme zlaté listí. Obědváme s Medvídkem Pú a vytváříme barevné květiny na slavnost mrtvých.

Úterý na větrné hůrce. Zdá se, že je od rána zima. Ještě u závory je jen zima. Jak ale stoupáme na kótu 369, začíná foukat. V kroužku vytleskáváme jména našich prarodičů. Vzpomínáme na zvířecí miláčky, kteří nás už opustili. Rychle svačíme a ženeme se k vrcholu. Vítr se do nás opírá, poslední fázi šplháme po lanech. Na vršku stavíme přístřešky a překračujeme tančící klacky. Čteme Púa. Vytváříme výzdobu.

Středa podmračená, kapky deště tančí ve větru. My u kamen v jurtě oživujeme barevné papíry, lítají tu netopýři, běhají kostlivci. Prostřiháváme se ke slavnosti našich zemřelých, vymýšlíme ozdoby. Povídáme si nad prvními obrázky babiček, pradědečků i pejsků, které jsme měli rádi a vzpomínáme na ně .

Ve čtvrtek jsme se drželi u Dvorečku blíže, protože probíhalo testování předškoláčků s Álou. V lese jsme dováděli v listí a do pytle sbírali ty krásné zlaté, na vysypání posvátných cestiček pro naše předky na středeční slavnost. Po obědě jsme si zahráli ještě lízátkovou schovku a pak vystřihávali ozdoby na slavnost a někteří vyráběli ježečky z papíru.

Páteční výlet za pokladem dopadl skvěle. Počasí nám přálo krásným sluníčkem, cesta podél řeky byla krásně po rovince, pohráli jsme si a poběhali s Larryskou a poklad jsme OBJEVILI! Dokonce dva! A pak jsme vylezli na tetínskou skálu, možná náročnější než samotná Snežka! To byl teda výkon! Odměnou nám byl krásný výhled a oběd na Tetíně, pohádka než nám přijel autobus a rozloučení posledním celým dnem s Markétou*
 

neděle 28. říjen

Opičáci v Minoru

  • Škola

Tento týden jsme začali v pondělí ráno na stadionu bruslením. Děti se rozdělily na dvě části podle zdatnosti. Pod vedením trenérů se všem nakonec podařilo na ledě klouzat nejen po zadku, ale i na bruslích:)

Celý týden jsme si připomínali 100. výročí založení 1. Československé republiky. Povídali jsme si o tom, kdo byl prvním prezidentem, proč ho lidé měli rádi a třeba také, jakou měl rád písničku. Pro děti bylo velmi zajímavé zjišťovat, jak vlastně lidé před 100 lety žili.

Dále jsme se zabývali procvičováním skládání slov a vět. Přibrali jsme dvě nová písmenka a soustředili jsme se na to, abychom dokázali nejen přečíst, ale i porozumět významu vět.

V matematice jsme se dostali k číslu 8. Při modelování nám dalo sice trochu zabrat, ale zvládli jsme to:) Dáte jsme trénovali na krokovacím pásu a učili jsme se příkazy nejen říkat, ale i zapisovat.

V angličtině jsme si malým testíkem prověřili znalost školních pomůcek a vrhli se na počítání do desíti. Anglický den nám tradičně osvěžily písničky. Přibrali jsme novou „Three….little fingers“. Dramatizaci scénky „ It´s Otto“, kterou všichni sehráli ve trojicích podle poslechu , si Opičáci také opravdu užili.

V pátek jsme vyrazili do divadla Minor, kde jsme shlédli krásné představení Nebojsa, na jehož konci nezůstalo jedno oko suché:)

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

sobota 27. říjen

Výlet pro rodiče

  • Škola

V sobotu se uskutečnil první výlet pro rodiče v novém školním roce. Počasí nám přálo, les hrál podzimními barvami a my jsme s dětmi poznali další nová místa v našich krásných brdských lesích (viz. foto níže – potkali jsme mj. krásný dub, který jsme sotva objali po jeho obvodu, objevili jsme posed u krásné mýtiny vedle vrchu Chlum a někdo si udělal loďku z přírodnin).

Těm kteří s námi nebyli, doporučujeme si tuto trasu projít. Vyrazili jsme od Všenorského nádraží po žluté a poté si trasu zkrátili podél vrchu Chlum k modré, tou jsme sešli dolů do Dobřichovic, kde jsme se šli podívat na akci Stromům u příležitosti Mezinárodního dne stromů. Tam jsme se potkali s většinou stávajících či bývalých rodičů z naší lesní školky Na dvorečku. 

 Koukněte na FOTKY.

Další výlet pro rodiče plánujeme po Novém roce.

 

Za rodiče zdraví Petra Roberts

sobota 27. říjen

Mazáci v přítomnosti a minulosti

  • Škola

Mazákům začalo bruslení. S vervou, chutí a úsilím se probruslili pondělním ránem. Plni síly jsme se pak v týdnu vrhli na slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, což jsme demonstrovali převážně na způsobu, jakým si doma při úklidu pokojíčků kategorizujeme hračky. Zvládli jsme vytvořit malé plakátky, které plně vystihují způsob, jakým můžeme daná slova třídit. V přítomnosti nás udrželo procvičování autobusů a šipkových zápisů, které je třeba ještě trochu ukotvit, neb některé aktivity rozvíjející samotná prostředí zůstávají velkým nepoznaným tajemstvím :-) . Čtvrteční tělocvik následovaný povídáním o přijímání prohry a páteční výlet do Minoru na představení o Nebojsovi nás rovněž pěkně spojili s přítomností. Ostatní aktivity nás ale už do minulosti přenesly: Povídali jsme si o době před 100 lety, porovnávali rozdíly a vytvářeli si představu o tom, co měli lidé v této době za možnosti. Souběžně s tímto tématem jsme s nadšením a zvědavostí vyslechli další 2 přednášky o předcích, tentokrát Jondových a Lucasových. O pikantnosti nebyla nouze :-)

Koukněte na FOTKY.

pátek 26. říjen

Pracovití Rarášci

  • Rarášci

Tak a týden je zase pryč. Jeden by řekl, že toho bylo dost.
Každý den chceme po dětech, aby si hrály, zpívaly, ba se i protáhly. Jen si zkuste rodičové, když vám jsou sotva tři roky, mávat rukama, nohama, dohromady i zvlášť. K tomu říkat říkanky, zpívat písničky a smát se! Také trénujeme na výlet. Začínáme po kouskách, procházkami. Ono se to řekne „jdeme společně“, ale to společně musíme skutečně trénovat.
Po ránu jsme v herně velmi tvořiví. Modelína, pastelky jsou naše každodenní radost. A víte, že na malování můžete použít kaštany a ořechy?  
V pátek přinesla Verunka violoncello!! Kdo chtěl si mohl zabrnkat anebo vyzkoušet smyčec! A měli jsme orchestr s našimi nástroji se sólistkou Vercou. Violoncello umí hučet, ječet, bručet, pískat. Jako medvěd, ptáček nebo komár. Po koncertu jsme vzali venku kárku a jeli na procházku. Povozili jsme se, sbírali krásné listy, šišky a ořechy. Taky dost to ostatní listí, klacky, hlínu, protože by se to vsechno mohlo hodit… Spousta práce za námi…..

Na fotky se můžete podívat zde

11. stránka z celkem 120« První...910111213...203040...Poslední »