Aktuality

sobota 10. listopad

Svatomartinský týden ve Stodole (10.týden)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí jsme si v kroužku povídali/zdramatizovali si legendu o sv.Martinovi. Mluvili jsme o tom, jak je důležité, aby si lidé vzájemně pomáhali a dělili se, pokud je to možné. Pomáhali jsme si v šatně, hlavně tedy starší děti těm mladším… Předškoláci odpoledne trénovali prostorovou orientaci v rámci pozemku dvorečku a hráli hry na poznávání prvních a posledních písmen ve slovech.

Úterý byl den, kdy jsme se po dlooouhé době setkali s Robem, a tak jsme pátrali v paměti, co nového se na Dvorečku událo. Celý den jsme se na procházce učili používat luky šípy, které jsme si ráno vyrobili. Předškoláci trénovali paměť a matematickou představivost (pojmy: méně, více, stejně)
A protože jsme se stali katedrovou školkou pro Karlovu univerzitu, navštívili dnes naší jurtu budoucí pedagogické naděje.

Ve středu jsme se na kroužek spojili s habráčky a společně zpívali svatomartinskou písničku. V lese jsme sbírali chrundí na výrobu koňské hlavy pro sv. Martina. Děti vymyslely, že místo uší bude mít šišky, místo očí lyšejníky a místo hřívy jehličnaté větve smrku. Odpoledne jsme ji pak natřely na bílo a byla připravena, jen ji osedlat. Předškoláci vyráběli mandalku z přírodnin a trénovali jemnou motoriku.

Ve čtvrtek ráno jsme připravovali společně s habráčky těsto na svatomartinské rohlíčky. Na procházce jsme hledali dlouhé zelené větve, které bychom mohli použít jako koňský ohon pro kobylu, kterou jsme vyrobyli včera. Po návratu z procházky jsme tvořili a pekli svatomartinské rohlíčky na zítřejší dopolední slavnost.

 

Foto z tohoto týdne můžete vidět ZDE

sobota 10. listopad

Staré nové u Mazáků

  • Škola

Nový týden jsme opět přivítali na černošickém stadionu. Všichni Mazáci s odvahou vbruslili na led v rámci pokročilého družstva a čas vyměřený tomuto zimnímu sportu si řádně užili. Očividně nás mužská část trenérů baví více. Ve třídě se vyměnily role a před tabulí už stála Tereza. V češtině jsme se formou her a malých divadelních kousků seznámili s novými pojmy: antonymy a synonymy. Hráli jsme si se slovy ve větě, tvořili jsme věty se správným slovosledem, které jsme ve dvojicích „zdobili“ slovy dalšími. (Vcelku nevinná aktivita tak zasela do povědomí představu o tom, že určitá slova se váží ke slovům jiným – větné členy.) Také jsme si všimli, že ve větě se objevuje slovo popisující děj/činnost – sloveso. V matematice jsme přidali nové zvířátko do prostředí dědy Lesoně, už se učíme přetahovat i s kozou. Hodně jsme si lámali hlavy s šipkovými zápisy, nejsou pro nás jednoduché, ale statečně bojujeme.

V prvouce jsme se dál věnovali vývoji v čase, povídali jsme si o tom, jak žili naše praprababičky a prapradědečkové, jak vypadaly domy či celá města před 100 lety a jak dnes.  Jak se liší a v čem můžeme najít podobnosti. Užili jsme si jedny z posledních prezentací o našich „pra a pra“ dokonce i o prapraseti. 

Ve čtvrtek v tělocviku jsme se s Robem řádně protáhli, balancovali s vlastním tělem a zařádili si s míčem.  Zjistili jsme, že tělocvičit v džínách není možné. Musíme si myslet na nošení pohodlných kalhot a taky vhodné obuvi. Byli jsme nabiti energií a tak jsme do školy nespěchali. Vzali jsme to oklikou, nasbírali si listy na tvoření do výtvarky a při tom jsme stihli procvičovat antonyma. Ve výtvarce jsme dokreslovali podzim, každý po svém a všichni krásně.

Podívejte se na FOTO.

pátek 09. listopad

Brouci ve svatomartinském týdnu

  • Škola

Brouci měli svatomartinský týden velmi pestrý. Celým týdnem nás provázel příběh o Sv. Martinovi, jeho dobrotě, soucitu. Učíme se o něm písničku a protože k Sv. Martinovi patří i úbytek světla, přidali jsme i písničku o broučcích.  V pondělí jsme malovali tmu. Brouci si zkusili poprvé stínování pomocí uhlu. Výsledky stály za podívanou! Týdnem nás provázelo i téma 100 let republiky, povídali jsme si o rozpadu Rakouska Uherska a ve čtvrtek nám přišla 100 let republiky představit paní kronikářka z Černošic. Povídali jsme si o tom, jak taková kronika vzniká, co se do ní píše a pomocí osmičkových roků nás provedla 100 lety. Nezapomněla ani na významné osobnosti Černošic – Františku Plamínkovou, Dr. Jánského, Věru Čáslavskou. V matematice jsme si hráli s magnetickou stavebnicí a zkoušeli postavit různé útvary. Také jsme se dostali k písemnému dělení. 

V rámci toho, že máme za sebou dva měsíce školy, si děti odnesly domů první písemné hodnocení. 

 

Brouci před sv. Martinem

pátek 09. listopad

Svatý Martin pomalu přijíždí k Prďákům

  • Škola

První listopadový týden jsme se s Prďáky věnovali přípravám na svatomartinský týden. Připravovali jsme loutky, nacvičovali divadlo, učili se písničky. K tomu jsme stihli bruslení a halloweenskou párty  v celoškolním projektovém dnu. V matematice jsme se začali věnovat sčítání pod sebe, v českém jazyce  bajkám, struktuře textu a začali jsme s vyjmenovanými slovy. Zatím jsme si jen osvojili všechny obojetné souhlásky, ve skupinách se snažili všechna vyjmenovaná slova roztřídit podle obojetné souhlásky a seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po B. Četli jsme si první příběh o rytíři Zbyškovi.  V prvouce jsme si zopakovali téma voda v krajině a pustili se do příprav na svatomartinskou slavnost. I bruslení bylo.

Angličtiny si v tomto týdnu užili Prďáci opravdu hodně. Začalo to už ve středu společnou celoškolní Halloweenskou hrou, při které museli ve smíšených družstvech řešit různé rébusy, hádanky, doplňovačky, ve strašidelném sklepení najít správné dvojice slovíček, namíchat lektvar i hrát na dvoře hry s instrukcí  – jak jinak než v anglickém jazyce.  Ve čtvrtek pak vskočili rovnou do svého anglického dne. Pod vedením Mileny, která zastoupila nemocnou Ivu, dokončili druhou lekci, věnovali se procvičování otázek a odpovědí odkud kdo je a názvů států  /UK, USA, Great Britain, India, South Africa, Australia/, pracovali s poslechem a pokoušeli se ústně představit již v několika větách /Hello, Iam  Matty. I am 11 years old. I am from the Czech Republic.  K těmto větám, které by již měli bezpečně znát z loňského roku (!) pak přidali nově I speak Czech. Jména názvů dalších států pak procvičovali i s Heather, kdy si je dávali do spojitosti s názvy jídel. Nadále se zdokonalovali v procvičování dnů v týdnu, řadových číslic, měsíců v roce a ročních obdobích. Práci jim zpříjemnila písnička Days of the week a protože toho udělali opravdu hodně, zahráli si na závěr i několik her venku. Příští týden je čeká prověřovací test z druhé lekce a slovní zásoba k tématu jídlo

 Koukněte na fotky

čtvrtek 08. listopad

Škola žila Halloweenem!

  • Škola

Ve středu stačilo jen vkročit nohou do dveří školy a už jste narazili tady na kostlivce, jinde na čarodějnici nebo ducha. Halloween jsme zahájili ranním kvízem při společném kruhu, trochu jsme si osvětlili, odkud svátek pochází a jaké tradice jsou vlastně ty nejoblíbenější. Hlavní část dne přišla ve chvíli, kdy se děti ve skupinkách vydaly na stanoviště po celé škole. To jste si zkusili, ulovit jablko, zatímco se vám houpe na provázku? Složit lebku z papíru jen za 8 minut? Řítit se po dvoře jako krvelačný vlkodlak nebo se nesplést při hře Simon says? Poskládat střípky obrázku dýně a svíček? Projít jen při svíčkách tmavým sklepem, když se vám za zády ozývají strašidelné zvuky a ještě při tom hledat obrázky různých příšerek? A co teprve vyrobit si lektvar z očí, mozkomíšního moku, slin a krve? A to všechno jen během jednoho dopoledne! Tak naše děti to zvládly všechny do jednoho a na konci za to dostaly sladkou odměnu v podobě upířích zubů. Stačili jsme se i naučit a zopakovat některá halloweenská slovíčka (a slug, a bat, a rat, a web, a log, a hat, a pot, a frog, a bug, a pumpkin, trick or treat, skeleton, a ghost), abychom byli připraveni, kdybychom se v tento strašidelný „spooky“ čas někdy náhodou ocitli v Anglii či Americe :-) Tak zas za rok, nemůžeme se dočkat!

Tady se můžete kouknout na pár fotek: Halloween 2018 ve škole Jeden strom

 

neděle 04. listopad

Dušičková Stodola

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí jsme se vydali ke psím hrobum. A s velikym smutkem jsme zjistili, ze pripravovaná fabianova stezka, nase psí hroby odvála nenávratně pryč. A tak jsme stoupali naším bukovodubovým lesem za paprsky podzimního slunce…dnešní celý den plynul v poklidné atmosféře.

úterý s námi ve Stodole byla Dáda. Ráno jsme připravili těsto na sušenky, a pak jsme vyrazili do lesa. Sluníčko nás šimralo na tvářičkách. Během odpočívání jsme z těsta vykrajovali sušenky ve tvaru lebek pro středeční slavnost.

Celou středu jsme Dvoreček připravovali na odpolední slavnost, která se nesla v duchu Dia de los Muertos – mexického svátku všech mrtvých. zavěšovali jsme ozdoby na lanka, chystali svícínky, aranžovali oltářík s fotografiemi zesnulých, uklízeli a zvelebovali prostor školky květinami a zlatým listím. Do příprav jsme si prozpěvovali píseň z filmu Coco a moc jsme se těšili, až všecko vypukne. Bylo to krásné, barevné a plné vzpomínek na naše mílé zemřelé, kteří tento den zajisté zavítali k nám. Za krásné foto ze slavnosti děkujeme Monice Vosáhlové!

Čtvrteční den byl zahalen mlhou. Naši výzdobu to tak přetvořilo do úplně jiné podoby. Pár popadaných ozdob jsme spálili a část nechali. Na dvoreček dnes zavítala Alena, aby se podívala „na zoubek“ předškolákům, jaké dělají v přípravě do školy pokroky. Ohřáli jsme se se svačinkou u ohně a vyrazili do lesa. Po dračím hřbetě jsme se spolu s habráčky vyškrábali až na cetu, po které se chodí ke psím hrobům. Tam nás ale čekalo nemilé překvapení. Po psích hrobech ani památka… Řádí tu teď bagr a dělníci, kteří tu dláždí cestu. :-(

pátek jsme se vydali na cestu až nahoru k Madonce. Cesta byla dlouhá a pořád do kopce. Děti si navzájem pomáhaly tak, že vytvořily vláčky z klacků. Mašinky se samozřejmě střídaly, aby měly sílu táhnout vagónky. Když všechny vlaky přijely do stanice Madonka, sedli jsme si pod ni v kroužku a povídali si. Pak jsme jí zapálili svíčku a zazpívali Lístečku dubový. Nazpátek nám to pĕkně ubíhalo z kopce dolů.

Fotky z tohoto týdne naleznete ZDE

neděle 04. listopad

Dušičkový čas u školkáčů

  • Školka

Pokusili jsme se pro děti přijatelným způsobem připravit dušičkový čas. O smrti jako takové si s dětmi občas povídáme, nechceme, aby toto téma bylo tabu. A je dokázáno, že pokud dítěti v tomto věku řeknete věci po pravdě – tak jak opravdu jsou – zajímají se, doptávají ale naprosto ho přijmou. A tak jsme si v kroužku povídali o čase, kdy vzpomínáme na lidi, kteří už nejsou mezi námi. Také jsme si řekli, že každý vzpomíná jinak a každý věří na něco jiného. Někdo na dušičku, která z těla odejde, někdo na nebe, někdo nevěří na nic. A je na každém, čemu věří a my mu to právo ponecháme a respektujeme ho. Děti reagovaly spontánně, dojemně, vyprávěly o babičkách, dědečcích, o zvířatech, které jim umřeli. Rozsvítili jsme za ten týden hodně svíček. V kroužku, ve čtvrtek na černošickém hřbitově. Procházející dvojice dospělých děti velmi pochválila, že jsou vychované a na hřbitově se chovají ukázkově. Každý si vybral jeden hrob, který ho něčím zaujal a položil na něj svíčku. A v pátek na procházce podél řeky,  jsme zkusili držet i minutu ticha. Pak jsme si tedy pro uvolnění zahráli bitvu s bilými kuličkami pámelníku a na procvičení mozkových buněk děti čekala během vycházky přírodovědná botanická okénka s hádacími otázkami.

Středa se odlehčila výletem do Minoru a představením O pejskovi a kočičce. Minor opět nezklamal a zpracoval tuto klasickou pohádku netradičně,  s nadhledem, humorem a trochu jinak – tak jako vždy. Bavily se děti a užili si ho i dospělí a tak je to nejlepší. 

Na fotky se podívejte ZDE

sobota 03. listopad

Opičáci po prázdninách

  • Škola

Tento týden jsme se poprvé sešli až ve středu po podzimních prázdninách. Tento zkrácený týden jsme zahájili bruslením.

Po bruslení jsme se vrhli na angličtinu. Procvičovali jsme počítání do desíti všemi možnými způsoby a opakovali slovní zásobu předchozích lekcí. Nově jsme se seznámili se slovíčky vztahujícími se k Halloweenu, protože nás čeká příští středu velká společná anglická hra, ve které budou Opičáci pracovat ve smíšených družstvech s žáky ostatních tříd. Tato hra byla naplánována s posunem od skutečného data Halloweenu právě kvůli bruslení. Opičáci si mohou na příští anglický den přinést „strašidelné“ převleky.

Ve čtvrtek jsme se konečně sešli společně také ve škole. Protože skončil říjen, bylo potřeba se trochu ohlédnout a zhodnotit, co jsme se za tento měsíc naučili nového, co si nám jde a v čem si ještě nejsme úplně jistí. Myslím, že se tohoto úkolu, který nás odtěď bude čekat na konci každého měsíce, děti zhostily moc hezky. U většiny bylo vidět, že se opravdu snaží zhodnotit svoje znalosti a uvědomit si, co je potřeba ještě trochu procvičit.

Dále jsme si hodně povídali o rodině. O tom, jak může rodina vypadat, že každá je trochu jiná, ale pro každého z nás je moc důležitá. Naučili jsme se udělat rodokmen a  s tím jsme se dostali k našim předkům, díky kterým jsme dnes  tady:-)

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

 

 

sobota 03. listopad

Dobré ráno, dobrý den, dneska si to užijem!

  • Rarášci

Dny letí, jako když bičem práská! A už máme Dušičky.

S dětmi jsme vyzkoušely jógovou rozcvičku a odpočívání v pozici zajíce. O zajíci známe básničku a písničku. Zbývá jen nějakého potkat na poli při procházce. Nám se povedlo potkat krásnou volavku. Čím jsme šli blíž, tím dál se od nás držela:-).  Pak nás potkal nás červený traktůrek nebo to byl traktor Tom? Každopádně vezl trochu sena a v tom se tak dobře sedělo a skoro to vypadalo, že by se dalo i usnout. On jel totiž závratnou rychlostí pomalé chůze, svítilo sluníčko a hezky to houpalo… Jo a už jsem vám psali, že školkáči nám půjčili hernu? No, my jsme jim ji obsadili, protože byli dvě dopoledne pryč. Moc jsme si to užili, děkujeme.

Ale naši hernu máme taky rádi, proto v ní obvykle vyndáme a přemístíme všechno, co jde přemístit. Je to každý den spousta práce, tedy do doby než se ozve: „Všechny hračky ve školce, uklidíme ve chvilce…“Tak ta chvilka, to není chvilka. Ale trochu víc chvilek a pak to je hotovo.

Ve školce dospěláci ještě pořád sem tam něco vybalují a pak nám za odměnu zůstane spousta bezva materiálu. Na velký karton se vešla Míša a děti ji obkreslovaly a pak i další kamarády a byla to fuška, ale taky legrace.

Tak plynul den za dnem…zpíváme, cvičíme, vyrábíme. Tento týden to byly korunky a kouzelné hůlky. A dětem dá velkou práci papír nastřihnout, pozor, nastřihnout a ne ustřihnout!! A ony to zvládnou, tak pozor rodičové milí, schovávejte si nůžky! A pak taky je potřeba papír zatočit do ruličky, zalepit, utrhnout, zmačkat, zabrečet, že se to nepovedlo a všechno znovu :-)

Každý den si říkáme, jak se ten den jmenuje. A v pátek byl svátek všech Dušiček. Zapálili jsme si v ranním kroužku svíčku, kterou nejdřív všichni chtěli sfouknout a mockrát. Přece jen jsme raraši. Zapálili jsme svíčku a byli trošičku potichu a svítili jsme na cestu našim milým Dušičkám, co už s námi nejsou. Takový to byl ten týden. Plný!

Na fotky se můžete podívat tady

sobota 03. listopad

Dva dny u Mazáků

  • Škola

Dva dny a tolik práce… Bruslení, angličtina, autobus, dušičky, lovení podzimu… Ale pěkně popořádku. Ve středu proběhlo další bruslení Mazáků a hodina angličtiny, ve čtvrtek jsme pak společně vyrazili do přírody lovit podzim. Tolik nadšení z nalezeného brouka, listů, choroše, pavučiny – to jsme snad ani nečekali. Děti běhaly, lovily, zapisovaly. Po lese se ozývalo nadšené volání pokaždé, když někdo další našel něco, co ostatní dosud ne. Největší radostí pak bylo objevení hnízda v absolutním závěru naší vycházky.

Ve třídě jsme pak hledali způsoby, které se nám pomohou se vypořádat s prostředím autobusu. Jezdili jsme, počítali a překonávali nechuť se s prostředím potýkat. A to se povedlo! Ohromný kus odvedené práce byl odměněn radostí z pochopení.

Páteční den jsme věnovali vzpomínání na blízké. Ráno jsme začali společným kruhem u plápolajícího ohně a světlo v duších si přenesli i do tříd, kde jsme si zapálili svíčky vlastní. Atmosféra pro představování dalších životních příběhů rodin dětí byla ohromující. 

Ohromující bylo i nadšení, soustředění a naladění dětí v tomto krátkém týdnu.

Mrkněte na FOTKY.

2. stránka z celkem 11212345...102030...Poslední »