Aktuality

pátek 18. květen

Školka v přírodě ( 14.-17. 5. 2018)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí jsme vyrazili vlakem od maminek na čtyřdenní dobrodružnou výpravu. Přestup v Berouně a pak rovnou na zastávku pod Křivoklátem. Odtud jsme se vydali pěšky přes kopce a skalnaté vyhlídky, potoky a kusy silnice až do kempu Višňová, kde jsme si na grilu opekli buřtíky a šli si vybrat, s kým budeme v pokoji na chatičce. Všichni jsme byli s kamarády v pokojíčku spokojení, vybalili jsme si, povlíkli a sešli se v kroužku k prvnímu čtení našeho trpasličího dobrodružství za drakem Šmakem: “ Dřív nežli vzejde světlo dne, přes horstvo jež se v mlze pne, jdem do hlubin, kde vládne stín, pro svoje zlato ztracené.“ Pak večeře, zoubky a společné čtení na dobrou noc. Která opravdu dobrá byla a všichni po tom dlouhém putování spali hezky až do rána.

V úterý jsme se probudili do krásného dne a po snídani jsme se vydali objevovat okolí. Našli jsme krásné místo v lese, se spoustou mechu, na kterém se dalo ležet jako na postýlce, a kolem parádní klacky na hraní. Ale pak trpaslíci narazili na obří pavouky, kteří v lese žili a jejich úkolem bylo kolem nich proběhnout, prolézt jejich sítí a vzít jim pavučinovou medaili. Koho ale pavouci chytli, byl přilepen pavučinou ke stromu, dokud ho kamarád trpaslík nezachránil. Pavouky jsme ale hravě zvládli a vydali se na oběd, odpočinek a malování a pak hurá do plavek! Popadli jsme společně nafouknutý člun a vyrazili k parádnímu místečku u řeky, kde se na něm dalo jezdit, v řece plavat, na ostrůvku hrát s kamínky a klouzat ze skluzavky. Počasí nám přálo a tak jsme měli i dost sil, dostat se ke zlobrům a jejich ohništi, kde jsme si sebrali medaile z pravých kostí, které si tam obři vyrobili z ulovených obětí. Pár nás sice chytli, už připravovali na oheň, ale kamarádi trpaslíci opět zasáhli a zachránili vězně. Večeře nám s další medailí chutnala skvěle, pak opět společné čtení a hurá do postýlek, číst si pohledy od maminek.

Středa se nám ale zakabonila a celé dopoledne nám propršelo. My ale i tak vyrazili řádně vybaveni ven do deště, abychom tentokrát unikli v lese vlkům vrrkům, sebrali jim všech 9 životů a zasloužili si tím další medaili na náš náhrdelník. Rádi jsme se z deště vrátili do chatiček, kde jsme po obídku přečkali další slejvák a odpoledne pak opět popadli loď a za mírného mrholení přepluli na etapy přes řeku, protože na druhé straně nás čekala nad řekou naučná stezka po úbočí skalnatého kopce. To jsme ještě netušili, co nás tam díky dešti čeká za dobrodružství! Na každých pár krocích jsme potkali mloka skvrnitého, kterých jsme tam napočítali dohromady asi 30! Úžasné, si je moci takto z blízka prohlídnout. Prý, kdo na něho sáhne, tomu vyrostou listy na obličeji :) . Převozili jsme se zpátky a dali se do příprav na velké večerní sprchování a hurá, rychle usnout a zítra už domů!

Ve čtvrtek jsme si ráno zabalili, nasnídali se a vyrazili směrem vlak, ale cestou nás čekal ještě hlavní úkol- dobít zpět své zlato, které ale na hradě Křivoklat střežil drak Šmak. Šli jsme odhodlaně, před vyhlídku Paraplíčko až na nádvoří hradu a tam byl! Schovaný za rohem v podloubí! Ještě že jsme měli hobitův prsten, který nás učinil neviditelnými. No jo, ale drak nás mohl slyšet! A když už nás neslyšel, tak nás cítil! Cítil i strach některých trpaslíků, kterým se k němu podařilo dojít až na 2.-3. pokus, ale nakonec jsme si zlatý penízek/dračí šupinu všichni odnesli a hrdě pověsili jako poslední medaili na krk.  A pak už cesta vláčkem domů, kdy jsme po tom dobrodružství začali skoro usínat. Ještě závěr z knížky a pak už nás čekalo to nejsladší přivítání, co může být ***.

SLÁVA NAZDAR VÝLETU!

Fotografie ze školky v přírodě si můžete prohlédnout ZDE

stažený soubor2

pátek 18. květen

Umíme si to užít i v malém počtu (36. týden na Dvorečku)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí. Zalít zahrádku, s hlínou chvilku čarovat. Co dál? A kam?
Slunce nás přitáhlo paprsky k Řece a my se do nich vpletly jak do udic rybářských, které jsme si vlastnoruč vyrobili. Jako návnada kopinatý list. Skrz zeleň z vody do rákosu hrst dětí strká špičky nosů:). Pak oběd venku a spočinutí jako ve vlnách.

V úterý jsme si udělali mravenčí den. Nejprve jsme si povídali o tom, co o mravencích víme. Pak jsme se vydali do lesa k nejbližšímu mraveništi. Tam jsme nejdříve pozorovali čilý ruch, a pak jsme pro mravence připravili svačinku. Na víčka jsme kolem mraveniště poskládali cukřík, rohlík, semínka a pozorovali, zda to budou ochutnávat. Poté jsme se při zpívání naučili novou písničku Mravenci v kredenci (Ivan Mládek), která nás pěkně rozveselila a rozjuchala. Zpívali jsme pak ještě jiné rychlé i pomalé písničky. Aby byl náš mravenčí den kompletní, vyrobili jsme si ještě čelenku s tykadly. Byli jsme opravdu pilní jako mravenci.

Ve středu jsme se šli podívat k mraveništi a podívali se kolik dobrot si mravenci nanosili do zásob. Pak jsme pokračovali dál v procházce kde nás doprovázel déšť. Celí mokří jsme vyšlapali kopec a sjeli skluzavkou k potoku. Odpoledne jsme odpočívali a užívali suchého oblečení.

Ve čtvrtek jsme si v ranním kruhu procvičili předmatematické dovednosti. Vydali jsme se do lesa po „Dračím hřbetu“. Cestou jsme objevili v dutině stromu strakapouda jak krmí mláďata. Došli jsme do bukodubového lesa, kde jsme se ponořili do „VOLNÉ HRY“. Cestou zpět do školky jsme našli mrtvé mládě vypadlé z hnízda.

Habroví: V pátek už nás byl opět plný počet, vrátili jsme se všichni zdraví a veselí. U řeky jsme se brouzdali ve vodě a pletli luční věnečky- zkrátka takové pohodové odpočívání po velkém výletování. Odpoledne jsem se pak dali do roztloukávání cihel kladívky a vyráběli „cihlovou barvu“, z písku a vody plácali postavičky a ještě jsme si stihli, my předškoláci, udělat velký kus práce v našich sešitech.

Stodola: V pátek jsme se  vydali na námořnickou cestu za lodičkami. Pěšky jsme došli do Dobřichovic po louce, a tam na nás čekal Jáchymův tatínek Michal jako převozník. Na druhém břehu jsme si prohlédli zázemí loděnice a nanosili k vodě pádla, plachty, kormidla a jiné části lodi. Michal nám ukázal jak se určuje vítr, a jak se plachetnice dává dohromady. Potom děti po skupinkách povozil. Bylo krásně vidět jak loďka plula rychle, když foukal vítr. Pak jsme se rozloučili a vydali se zpět do Řevnic na nádraží, kde na nás čekali rodiče.

 

Foto z uplynulého týdne si můžete prohlédnout ZDE

stažený soubor

pátek 18. květen

Brouci ve vzduchu!

  • Škola

Brouci se pustili do tématu vzduch. Povídali jsme si o tom, co to vzduch vlastně je. K čemu ho potřebujeme my, jak vzniká kyslík, co je to vítr. Zkoušeli jsme si hrát s naším dechem – zadržovali jsme ho, zkoušeli jsme ho nasát co nejvíce a naopak vydechovat, co nejdéle. Vytvořili jsme krásné foukané obrazy. V matematice jsme se věnovali válci, jehlanu a kuželu. Také jsme nakousli téma trojúhelníků – seznámili jsme s pojmem pravoúhlý trojúhelník a zopakovali ostatní pojmosloví. V českém jazyce jsme zkoušeli tvořit text podle větných vzorců. Opakovali jsme vyjmenovaná slova, slovní druhy. Ve středu jsme oslavili Kubovi narozeniny! Muffiny byly výborné. 

Koukněte na fotky

čtvrtek 17. květen

English Wednesday Brouci 16.5.

  • Škola

Tentokrát byly obě skupiny Brouků spojené dohromady. Zaměřili jsme se na procvičování nahrazování podstatných jmen zájmeny a na slovesa. Vše jsme trénovali formou her, které byly nastaveny na různou obtížnost procvičované látky. Děti musely procvičovaná spojení číst, položit si otázku Who has something? nebo Who is doing something? a hádat správné odpovědi: Tom has a bird. Who has a bird? He has a bird. Mary is hiking. Who is hiking? She is hiking. Tom and Mary have hats. Who has hats? They have hats.  Zájmena zvládly děti skvěle, nicméně si začaly všímat tvarů sloves ve 3. osobě jednotného čísla, kde se mění tvar u slovesa have na has a u jiných sloves se přidává koncovka -s.

Se slovesy děti pracovaly v druhém bloku, zkoušeli jsme najít co nejvíce sloves, které známe a použít je ve větách. Následně děti pracovaly s lehkou pomocí samostatně a procvičovaly doplňování sloves do vět. Pokročilejší děti doplňovaly také podstatná a přídavná jména do vět a pracovaly se zájmeny his, her, their.

Tématicky jsme se zabývali svátkem maminek – Mother´s day. Učili jsme se lehkou písničku, četli jsme si krásnou knížku o vztahu maminky s dítětem „I love you forever“, řekli jsme si, jak se v angličtině maminky oslovují: mother, mom, mum, mommy, stepmom, atd.. Děti se mohly rozhodnout, jak by chtěly své mamince poděkovat a ve třetím bloku tvořily přáníčka, dárkové kupóny (nabízející svoji pomoc v domácnosti jako formu poděkování) nebo psaly krátký dopis mamince. Také jsme měli malou oslavu narozenin Kubíka, který přinesl z domova vyrobené, nádherné cupcaky. Moc jsme si pochutnali a děkujeme! Na fotky se můžete podívat zde.

středa 16. květen

Mazáci ve světě pavučin

  • Škola

Ve třetím květnovém týdnu jsme udělali velký kus práce. Vyjasňovali jsme si pravidla pro prostředí schodů a pavučin. Zkušenosti jsme získávali v reálném prostředí, což je vždy příjemné zpestření. Hodně jsme se zaměřili na práci s argumenty a domněnkami, vysvětlování vlastních postojů a především na přijímání chyb, jako prostředku, který také může vést k cíli. Při práci jsme se učili jeden od druhého a pomáhali si. Ve čtvrtek a pátek proběhly další prezentace, tentokrát na téma OBOJŽIVELNÍCI. Je báječné sledovat, jak se ve svém projevu děti neustále zlepšují a kolik informací se jim během příprav usadí v hlavě. Na straně posluchačů došlo také k velkému pokroku. Soustředění, doplňující otázky, empatie, zájem a solidarita – to jsou hlavní znaky, které je možné během přednášek na straně publika sledovat. Z kraje týdne děti vymýšlely vlastní, tématicky zaměřené příběhy, kdy se v hlavních rolích objevovaly již probrané skupiny zvířat.  

Středu jsme s mazáky zahájili větším opakováním slovíček z 6. lekce o koupání a testem. Zjistili jsme, co nám jde víc a co míň. V prvním bloku jsme procvičovali fráze „brush your hair/teeth“, „wash your face/hands/hair“ a „dry your hands/hair“, které nás budou ještě chvíli provázet, než si je zažijeme,  a slovíčka „hot“ „warm“ „cold“ formou různých her. Potom jsme odstartovali téma, které nám vydrží až do konce června, a to jsou zvířata. Učíme se, co znamená „a tiger“, „a bird“, „a cat“, „a dog“, „a mouse“, „a snake“, „a bear“ a na přání dětí „a dinosaur“. Stále používáme otázku „Can you (see a bird? jump? dance…)?“ s odpověďmi „Yes I can.“ „No I can’t.“ Ve třetím bloku každý mazák nakreslil jedno zvíře a pak ho během mini prezentace představil ostatním třemi jednoduchými větami, např.: It’s a snake. It’s Bobby. It’s orange and red. 

Koukněte na FOTKY.

pondělí 14. květen

Školáci na Staročeských májích v Mokropsích

  • Škola

V neděli 13.května jsme se školáky vystupovali na Staročeských májích s pásmem písní od Pavla Jurkoviče. Děti si za doprovodu houslí, varhan, flétny a xylofonu ve vlastnoručně ušitých kostýmech vystoupení užily. Radost a odvaha s jakou do nacvičování, příprav i samotného vystoupení šly, je oceněníhodná. Klobouk dolů!

Fotky ze Staročeských májů

Koukněte na záznam vystoupení

neděle 13. květen

Den maminek u Brouků

  • Škola

Druhý květnový týden byl opravdu krátký, i přesto velmi naplněný. Věnovali jsme se šití kostýmů a přípravě vystoupení na Staročeské máje v Mokropsech . Vyrobili jsme dárek pro maminky. Nezapomněli jsme si povídat o tom, co máme na mamince rádi, proč je důležitá a pak jsme si celou třídu provoněli intenzivní vůní levandule. Děti mimo jiné napsaly maminkám přání, tak doufám, že Vám, naše milé maminky, dárek udělal radost. 

Nezaháleli jsme ani v českém jazyce. Intenzivně jsme opakovali slovní druhy a vyjmenovaná slova. Naťukli jsme novou látku a to větné vzorce. Brouci dostávali různé větné vzorce – např. V1, ale V2. Jejich úkolem je, dle daného větného vzorce vymyslet větu, ideálně takovou, která dává smysl. Zkoušely to i obráceně. Četla jsem jim text a ony říkaly, jak vypadá větný vzorec dané věty. Hledaly v nich základní skladební dvojice. 

V matematice jsme hlavně opakovali. 

Den maminek u Brouků

neděle 13. květen

Maminky měly svůj svátek

  • Školka

Krátký týden byl hlavně ve znamení maminek a jejich dnešního svátku. Teď už všichni ví, že jsme pro ně připravili levandulový olej k masážím. Děti se těšily, jak budou maminky masírovat, jedno dítko konstatovalo, že raději dají olejíček tatínkovi, aby maminku namasíroval a že ony si půjdou radši brzy lehnout :-) Základem byl slunečnicový olej a kvalitní sušená levandule.  Uznávám, že bylo výzvou i pro nás dospělé nechat děti, ať se na všem podílí. Olej byl všude, nadšení naštěstí taky! Hodně jsem si povídali a zkoumali i v encyklopediích, jak se takový slunečnicový olej vlastně dělá, jak slunečnice vypadá, kde roste.  Týden jsme macerovali a protože se macerovat mělo 10 dní :-) , přidali jsme do každé lahvičky pro jistotu ještě 2 kapky čistého éterického levandulového oleje :-) )

No a ve středu odpoledne po skončení báječné dámské sešlosti (dámy, díky, že jste přišly, udělalo nám to velkou radost!) to se vší parádou děti předaly spolu s přáním maminkám. Jedno dítko suše konstatovalo: „já jsem ten olej nedělal ale mám ti ho prý dát!“:-))

Čtvrtek a pátek patřil hrám, zpívání, seznamování se a zkoušení hraní na cello. Bylo výzvou si nechat zavázat oči při hře Bum do hrnce, orientovat se v prostoru, nechat se navést zvuky nebo hlasy dětí. Při hře s cellem jsme znovu a znovu procvičovali pojmy tónů vysokých i nízkých, nahlas i potichu. Zkoušeli jsme hru na dřívka pomalou a tichou nebo rychlou a hlasitou. Zpívali jsme písničky v různých obměnách při zachování melodie. No prostě jsme se vyřádili a přitom jsme se učili. Ámos by z nás měl radost :-)

Na foto koukněte ZDE

neděle 13. květen

Druhý květnový týden u Prďáků

  • Škola

Druhý květnový týden byl díky dvěma volným dnům velmi krátký. S Prďáky jsme stihli došívat kostýmy a háčkovat, protože vystoupení na Staročeských májích se blížilo. V českém jazyce jsme si uvědomovali, že podstatná jména jsou druhem ohebným, a tak jsme je zkoušeli „ohýbat.“ Potřebujeme to umět, protože jsme zjistili, že existují párové souhlásky, které velmi často stejně znějí, když je vyslovujeme, ale ve slovech každá z nich jejich význam mění. Učili jsme se tak uvědomovat si, že když třeba vyslovíme DUP, může to znamenat DUP I DUB. Proto nám ohýbání pomáhá uvědomit si, v rámci smyslu věty, jakou párovou souhlásku máme ve slově správně napsat. Takže jsme zjistili, že lef, může být lev, užofka, užovka, sních, sníh, a tak dále. Budeme to i nadále procvičovat.  V matematice jsme se věnovali slovním úlohám a jejich přepisu do rovnice. Také jsme se vrátili k úsečkám, převodu centimetrů na milimetry a práci ve čtvercové síti. V prvouce jsme zpracovávali téma z naší exkurze ve vodárně- koloběh vody ve vodárenství a  zabývali jsme se tím, jak voda putuje od pramene přes domácnost k čističce. Angličtina tento týden probíhala ve znamení dvou hlavních témat. S Ivou i Heather se Prďáci věnovali popisu lidského i zvířecího těla a na příště si připravili obrázky vlastních bájných zvířat a příšerek. Abychom je mohli řádně popsat, musíme se ještě naučit  přítomný čas slovesa to have got, kterému se budeme věnovat příští týden. Druhým tématem anglického dne bylo pokračování v  popisu prostoru . Prďáci se utkali s náročnějším doplňováním slovních spojení do vět, kdy bylo třeba vzít v potaz tvary jednotného i množného čísla podstatných jmen, číslovky, použití There is /There are, předložky místa in, on, under a nově above a slovní zásobu školní třídy a jarní přírody. To budeme i nadále procvičovat. Jednodušším a příjemnějším úkolem pak bylo kreslení na stejné téma podle diktátu.

sobota 12. květen

Úsměvy, péče o vrbový domek a umění (35.týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí – volno

Úterý – státní svátek

Ve středu jsme všichni pod vrchním trenérem úsměvů Petrem vystavili záři blesku z fotoaparátu, díky kterému jsme se zvěčnili (děkujeme Monice Vosáhlové za focení). Odpoledne jsme pomohli Víťovi posekat trávu kolem záhonků, opravili a protřídili knížky v naší knihovničce, pár knížek jsme věnovali do knihovny na řevnickém náraží.

Ve čtvrtek jsme po ranním kroužku opečovali náš vrbový domeček. Obsypali jsme jednotlivé pruty čerstvou zeminou a zalili vodou. Šlo nám to dobře a pěkně jsme mezi sebou spolupracovali. A pak už natěšením jsme vyběhli na svačinu do lesa. Došli jsme do dubo-bukového lesa na místo, kde máme geometrické tvary. Cestou jsme ještě potkali Dominiku s kamarádkou a jejími psy. Naší lesní klouzačkou po zadku jsme se vraceli zpět na dvoreček. 

V pátek ráno jsme se vypravili do naší lesní galerie. Měli jsme nápad, že tam vytvoříme společný obraz použitím přírodních barev. Na dvorečku jsme vzali trochu uhlíků z ohniště, hned za brankou na hřišti jsme nabrali okrovou, a také se nám podařilo najít různé odstíny hnědé. Po cestě jsme si udělali přestávku u bunkru, kde jsme si zazpívali s kytarou a zvesela se doprovodili na klacíky a kameny. Pak byla ještě výprava pro trochu vody na malování. V galerii jsme na zem rozprostřeli velké prostěradlo a namíchali barvy, do hliněného prášku jsme přidali vodu a trochu herkulesu jako pojivo. Pak už jsme se dali do společného malování. Brzy jsme pokryli celé plátno, také jsme na něj lepili listy, a zkoušeli malovat trávou, anebo rozmazávali suchý hliněný prášek. Hotový obraz jsme zavěsili mezi stromy na výstavu. Pak jsme se potěšili pohledem na naše dílo a hádali,  co nám různé tahy štětcem a šmouhy připomínají. Snad udělá radost i kolemjdoucím :)

Foto si můžete prohlédnout ZDE

2. stránka z celkem 9812345...102030...Poslední »