Komunitní škola JEDEN STROM

Co nabízíme?

Filosofie školy Jednoho stromu je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu V Dolních Černošicích a lesní školky Na dvorečku v Řevnicích, jejímž je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem. Škola je však určena i dětem, které do našich předškolních zařízení nedocházely. V současné chvíli funguje komunitní škola Jeden strom v režimu individuálního ( domácího) vzdělávání dětí. Souběžně však žádáme o vstup do rejstříku škol a školských zařízení.

Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu školy JEDNOHO STROMU je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ, metody kritického myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí.

Škola JEDNOHO STROMU je určena dětem mladšího školního věku ( 6-11 let) v modelu I. stupně ZŠ.

Respektujeme individuální vzdělávací potřeby každého dítěte.

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů spolupracujeme s  poradenským centrem JEDEN PROSTOR, jehož je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem, a s organizací Rytmus o.p.s., která nám pomáhá se zaměstnáváním a supervizí asistentů. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.

Děti jsou vzdělávány ve věkově smíšených třídách ( 1.-2. třída a 3.- 5. třída) v maximálním počtu 15 dětí ve skupině.

K procesu evaluace využíváme slovní hodnocení.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce. Otevíráme dětem dveře i do dalších jazyků ( němčina, francouzština)

V rámci dobrého klimatu školy preferujeme komunitní přístup, otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Nabízíme výuku cizích jazyků o prvního ročníku, pohyb a smysluplné učení.

 

Co tvoří Komunitní školu Jeden strom?

Komunita- Jsme součástí společenství a místa, ve kterém žijeme.
Příroda — klíčový je pro nás etický postoj k přírodě, estetické vnímání přírody.
adaptace na přírodní prostředí. Příroda je pro nás bezpečí domova.
Pohyb — jak se dítě hýbe, tak myslí, tak mluví. Hledáme svoje limity.
Různorodost — inkluzivní vzdělávání, multikulturalita, genderová korektnost,.
Autonomie — svébytnost, nezávislost. Pro nás zachování originality a jedinečnosti.
Tradice, rituály — kořeny, ukotvení, vědomí sounáležitosti, bezpečí, hranice.
Polytechnická výchova — řemesla — Umíme se o sebe postarat — uvařit, vyrobit, tvořit.
Bezpečné riziko — Dovolujeme dětem riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti.
Učení prožitkem v reálném prostředí — učení pro učení, není pro nás!
Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení“. „ Ven za každého počasí!“
Odbornost, etický kodex pedagoga — multidisciplinární tým, aplikovaná etika.
Otevřená komunikace — Víme, že je velmi nebezpečné předpokládat, že rozumíme
druhé osobě a naopak, že ona rozumí nám. Jsme si vědomi, že naše hodnoty,
představy, předpoklady a komunikační styl mohou být jiné, než u našeho dítěte.
Školní vzdělávací program „Škola blízko přírodě“.
Výjezdy mimo školu — Proč být na místě, když svět je tak pestrý!

Ceník školy

Platný ceník školního roku 2017/18

Školné 6600,- Kč / měsíc
Stravné
(oběd, dvě svačiny, pitný režim)
1600,- Kč / měsíc

Cena je konečnou cenou za provoz školy 7:30 - 17:00.

Zahrnuje náklady nejen na přímé vyučování, ale i poplatek za odpolední aktivity dětí (družina, lesní družina, kroužky)

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba určena.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 16,00 hodin předchozího dne.

jídelníček v týdnu 25.6. - 28.6. 2018

Pondělí

Svačina:

jáhlová kaše s posypkou

Oběd:

hrstková polévka s kořenovou zeleninou

Hovězí maso po myslivecku, domácí kynutý celozrnný knedlík

Svačina:

chléb s máslem a medem, džemem nebo sýrem

Úterý – Čtvrtek

individuální plán po třídách viz zprávy pro rodiče

odpolední svačinu „na cesty“ zajišťuje družina

 

Rozvrh

 • Provoz školy je každý všední den v rozmezí 7,30- 17,00                                                                                                                                                                       ( mimo výjimek specifikovaných v harmonogramu pro daný školní rok

 • Výuka probíhá každý všední den v čase 8,45- 14,00
 • Je rozdělena do 3 bloků:

I. blok :    8,45- 10,15  komunitní kruh, trivium- čtení, psaní, matematika podle prof. Hejného, samospráva

II. blok:   10,45- 12,15 projekty

III. blok:  13,00- 14,00 čtenářský klub, individuální příprava, řemeslné aktivity

1x týdně je odpolední vyučování- tělocvik

 • Celou středu probíhá výuka v anglickém jazyce,                                                                                                                                                                                                     
 • Lektorská odpoledne:

Po skončení vyučování mají možnost děti navštěvovat do 17,00 lektorská odpoledne. Účast na nich je součástí školného. Dítě si může  na začátku školního roku rozhodnout, zda se aktivit bude pravidelně účastnit či nikoli. Pokud se účastnit nechce, přechází do družiny.

 • Školní rok 2017/18- rozvrh lektorských odpolední:

 • Pondělí- kreativ, řemesla a vaření
 • Úterý- sportovky, lesní družina
 • Středa- dramaťák, pokusy a objevy
 • Čtvrtek- fotografický kroužek
 • Pátek- Němčina

Jak se přihlásit?

Zákonný zástupce dítěte může kdykoli mimo vymezené datum zápisu zaslat do školy vyplněnou přihlášku, která mu garantuje přednostní místo v pořadníku školy při řádném zápisu a možnost zasílání informací a novinek z daného školního roku.

Zápis do školy Jednoho stromu probíhá ve stanovených termínech vymezených v kalendáři na webu Jednoho stromu ( obvykle v období 1.-15.4.).

V současné době doplňujeme 1 místo do 3.- 5. ročníku  na školní rok 2017/18.

Zájemci o místa mohou volat na tel. 777 258 450.

PŘIHLÁŠKA

Inkluzivní vzdělávání

Škola Jednoho stromu se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání dětí. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti.Umíme poskytovat každému dítěti podporu v rámci jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Samozřejmostí jsou plány pedagogické podpory a  individuální vzdělávací plány pro děti, odborné poradenství á diagnostika pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická.

Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků. Provozujeme vlastní poradenské centrum Jeden prostor, které nabízí diagnostiku, poradenské služby a rodinou terapii.

Spolupracujeme s organizací Rytmus o.p.s., která nám zajišťuje osobní asistenci u dětí.  Tým Jednoho stromu i Lesní mateřské školy Na dvorečku prochází pravidelnou supervizí.

Použijte prosím náš online rezervační systém

 • Je velmi intuitivní, a tak není pro jeho obsluhu nutný žádný návod
 • Pokud byste tápali, volejte Andreu Bergmanovou na tel. 731 696 674 nebo andrea@bergman.cz
 • Odhlásit dítě z docházky můžete do 16,00 předchozího dne. 
 • Přihlášení do systému je možné přes heslo, které vám bylo automaticky zasláno na váš mail, který jsme do systému zadali
 • Vaše dítě/ děti může být v systému přiřazeno ke dvěma mailovým adresám, ale vždy pod jedním heslem. Pokud vám heslo nepřišlo, zeptejte se partnera/ky, zda ho obdržel/a. Pokud nikoli, neváhejte volat nebo psát Andree Bergmanové

Kontaktujte nás

Střední 367
Černošice, 252 28
IČ: 265 65 129
Ředitelka Alena Laláková,tel. 777 258 450
číslo účtu:2001256322/2010

 

Harmonogram školního roku 2017/18 podle MŠMT

 • 4. 9. 2017

  Zahájení školního roku

 • 26. a 27. 10. 2017

  Podzimní prázdniny

 • 23. 12. 20177 - 2. 1. 2018

  Vánoční prázdniny

 • 2. 2. 2018

  Pololetní prázdniny

 • 19. - 25. 2. 2018

  Jarní prázdniny Praha - západ

 • 29.- 30.3.2018

  Velikonoční prázdniny

 • 29. 6. 2018

  Ukončení školního roku

 • 9.7.- 3.8. 2018

  Příměstský tábor Jeden strom z.ú.

  Ředitelské volno dne 7.5.2018

Harmonogram školního roku 2018/19 podle MŠMT

 • 3. 9. 2018

  Zahájení školního roku

 • 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018

  Podzimní prázdniny

 • 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

  Vánoční prázdniny

 • 1. 2. 2019

  Pololetní prázdniny

 • 25. 2. 2019 - 3. 3. 2019

  Jarní prázdniny

 • 18. 4. 2019

  Velikonoční prázdniny

 • 28. 6. 2019

  Ukončení školního roku