Komunitní škola JEDEN STROM

Co nabízíme?

Filosofie školy Jednoho stromu je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu V Dolních Černošicích a Lesní  mateřské školy Na dvorečku v Letech, jejímž je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem. Škola je však určena i dětem, které do našich předškolních zařízení nedocházely. V současné chvíli funguje komunitní škola Jeden strom v režimu individuálního ( domácího) vzdělávání dětí. 

Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu školy JEDNOHO STROMU je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ, metody kritického myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí.

Škola JEDNOHO STROMU je určena dětem mladšího školního věku ( 6-11 let) v modelu I. stupně ZŠ a nově i II. stupně ( 6. třída)

Respektujeme individuální vzdělávací potřeby každého dítěte.

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů spolupracujeme s  poradenským centrem JEDEN PROSTOR, jehož je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem, a s organizací Rytmus o.p.s., která nám pomáhá se zaměstnáváním a supervizí asistentů. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.

Děti jsou vzdělávány po jednotlivých ročnících ve skupině o velikosti 15 žáků. Respektujeme však individuální tempo každého žáka, a tak umožňujeme dětem v rámci některých vzdělávacíh okruhů, aby docházely i do vyšších ročníků.

K procesu evaluace využíváme slovní hodnocení.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce. Otevíráme dětem dveře i do dalších jazyků ( němčina)

V rámci dobrého klimatu školy preferujeme komunitní přístup, otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Nabízíme výuku cizích jazyků o prvního ročníku, pohyb a smysluplné učení.

 

Co tvoří Komunitní školu Jeden strom?

Komunita- Jsme součástí společenství a místa, ve kterém žijeme.
Příroda — klíčový je pro nás etický postoj k přírodě, estetické vnímání přírody.
adaptace na přírodní prostředí. Příroda je pro nás bezpečí domova.
Pohyb — jak se dítě hýbe, tak myslí, tak mluví. Hledáme svoje limity.
Různorodost — inkluzivní vzdělávání, multikulturalita, genderová korektnost,.
Autonomie — svébytnost, nezávislost. Pro nás zachování originality a jedinečnosti.
Tradice, rituály — kořeny, ukotvení, vědomí sounáležitosti, bezpečí, hranice.
Polytechnická výchova — řemesla — Umíme se o sebe postarat — uvařit, vyrobit, tvořit.
Bezpečné riziko — Dovolujeme dětem riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti.
Učení prožitkem v reálném prostředí — učení pro učení, není pro nás!
Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení“. „ Ven za každého počasí!“
Odbornost, etický kodex pedagoga — multidisciplinární tým, aplikovaná etika.
Otevřená komunikace — Víme, že je velmi nebezpečné předpokládat, že rozumíme
druhé osobě a naopak, že ona rozumí nám. Jsme si vědomi, že naše hodnoty,
představy, předpoklady a komunikační styl mohou být jiné, než u našeho dítěte.
Školní vzdělávací program „Škola blízko přírodě“.
Výjezdy mimo školu — Proč být na místě, když svět je tak pestrý!

Ceník školy

Platný ceník školního roku 2019/20

Školné 6 990 Kč / měsíc
Stravné
(oběd, dvě svačiny)
1 800 Kč / měsíc
Stravné
(oběd)
1 550 Kč / měsíc

Cena je konečnou cenou za provoz školy 7:30 - 17:00.

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba
určena.

Zahrnuje náklady na přímé vyučování a družinu.

Nezahrnuje cenu za volnočasové aktivity dětí (kroužky). Tyto jsou samostatně zpoplatněny. Přihlášky a ceník za jednotlivé kroužky jsou k dispozici na konci letních prázdnin.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 16,00 hodin předchozího dne.

Jídelníček na týden: 3. 6.– 7. 6. 2019

Pondělí :

Svačina: vločková kaše se sypáním, ovoce

Oběd: krůtí kaldoun

králičí karbošíky, šťouchané brambory, okurkový salát

Svačina: slunečnicový chléb s máslem a sýrem Tiltsiter, zelenina

 

Úterý:

Svačina: houska s máslem a kuřecí šunkou, zelenina

Oběd: polévka z červené čočky, rajčat a cukety

hovězí masíčko po myslivecku, domácí kynutý celozrnný knedlík

Svačina: třený tvaroh se strouhaným jablkem, rýžový chlebíček

 

Středa:

Svačina: závin s tvarohem, mákem, ořechy nebo povidly, ovoce                                                                                                                                    Oběd: špenátová polévka s vejcem a celozrnnými krutony

steak z mahi-mahi, vařené brambory, dušená karotka s hráškem

Svačina: rohlík se sýrem Cottage a čerstvou pažitkou, zelenina

 

Čtvrtek:

Svačina: chléb s domácí česnekovou pomazánkou, zelenina

Oběd: kuřecí vývar s mrkvovým kapáním

restované sojové párečky na cibulce, bramborový knedlík, dušené zelí

Svačina: čokoládové musli s mlékem nebo jogurtem, ovoce

 

Pátek:

Svačina: chléb s máslem a praženými semínky, ovoce

Oběd: kapustnica se sušenými švestkami

dukátové buchtičky s vanilkovou omáčkou, sezónní ovoce

Svačina: chléb s pomazánkou z domácích vajec, ovoce, zelenina

 

Každý den je pro děti k dispozici slazený i neslazený ovocný čaj nebo voda.

Dbáme na pitný režim dětí!!!

V případě vegetariánství je podáváno bezmasé jídlo, včetně polévky.

Rozvrh

 • Provoz školy je každý všední den v rozmezí 7,30- 17,00  (dodržujeme prázdniny dle MŠMT)                                             

 •  Výuka probíhá každý všední den v čase 8,45- 14,00 
 • Je rozdělena do 3 bloků:

I. blok :    8,45- 10,15  komunitní kruh, trivium- čtení, psaní, matematika podle prof. Hejného, samospráva

II. blok:   10,45- 12,15 projekty

III. blok:  13,00- 14,00 čtenářský klub, individuální příprava, řemeslné aktivity

1x týdně je odpolední vyučování pro IV.-VI. třídu Výtvarná výchova 

1x týdně je ranní vyučování od 8,00 pro III. ročník Tělesná výchova

 • Celou středu probíhá výuka v anglickém jazyce, pro III. ročník ve čtvrtek                                                                                                                                                                                                   
 • Lektorská odpoledne:

Po skončení vyučování mají možnost děti navštěvovat do 17,00 lektorská odpoledne. Účast na nich je součástí školného ( výjimku tvoří Keramika a POkusy a objevy, ty jsou zpoplatněné). Dítě si může  na začátku školního roku rozhodnout, zda se aktivit bude pravidelně účastnit či nikoli. Pokud se účastnit nechce, přechází do družiny.

 • Školní rok 2018/19- rozvrh lektorských odpolední:

 • Pondělí- kreativ, keramika
 • Úterý- pokusy a objevy, řemesla-vaření-šití
 • Středa- lesní družina, hudební dílna
 • Čtvrtek- lesní družina, pohybově-dramatická výchova, fotografický kroužek
 • Pátek- Němčina

Jak se přihlásit?

Zákonný zástupce dítěte může kdykoli mimo vymezené datum zápisu zaslat do školy vyplněnou přihlášku, která mu garantuje přednostní místo v pořadníku školy při řádném zápisu a možnost zasílání informací a novinek z daného školního roku.

Zápis do školy Jednoho stromu probíhá ve stanovených termínech vymezených v kalendáři na webu Jednoho stromu ( obvykle v období 1.-15.4.).

V současné době doplňujeme 1 místo do 2. ročníku  na školní rok 2018/19

Zájemci o místa mohou volat na tel. 777 258 450.

PŘIHLÁŠKA

Inkluzivní vzdělávání

Škola Jednoho stromu se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání dětí. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti.Umíme poskytovat každému dítěti podporu v rámci jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Samozřejmostí jsou plány pedagogické podpory a  individuální vzdělávací plány pro děti, odborné poradenství á diagnostika pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická.

Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků. Provozujeme vlastní poradenské centrum Jeden prostor, které nabízí diagnostiku, poradenské služby a rodinou terapii.

Spolupracujeme s organizací Rytmus o.p.s., která nám zajišťuje osobní asistenci u dětí.  Tým Jednoho stromu i Lesní mateřské školy Na dvorečku prochází pravidelnou supervizí.

Použijte prosím náš online rezervační systém

 • Je velmi intuitivní, a tak není pro jeho obsluhu nutný žádný návod
 • Pokud byste tápali, volejte Andreu Bergmanovou na tel. 731 696 674 nebo andrea@bergman.cz
 • Odhlásit dítě z docházky můžete do 16,00 předchozího dne. 
 • Přihlášení do systému je možné přes heslo, které vám bylo automaticky zasláno na váš mail, který jsme do systému zadali
 • Vaše dítě/ děti může být v systému přiřazeno ke dvěma mailovým adresám, ale vždy pod jedním heslem. Pokud vám heslo nepřišlo, zeptejte se partnera/ky, zda ho obdržel/a. Pokud nikoli, neváhejte volat nebo psát Andree Bergmanové

Kontaktujte nás

Karlštejnská 253
Černošice, 252 28
IČ: 265 65 129
Ředitelka Mgr. Soňa Joštová,tel. 723631600
skola@jedenstrom.cz 
číslo účtu:2001256322/2010

Harmonogram školního roku 2019/20 podle MŠMT

 • 2. 9. 2019

  Zahájení školního roku

 • 29. 10. 2019 - 30. 10. 2019

  Podzimní prázdniny

 • 23. 12. 2019 - 2. 1. 2020

  Vánoční prázdniny

 • 31. 1. 2020

  Pololetní prázdniny

 • 2. 3. 2020 - 8. 3. 2020

  Jarní prázdniny

 • 9. 4. 2020

  Velikonoční prázdniny

 • 26. 6. 2020

  Ukončení školního roku

Komunitní centrum Jeden strom z.ú. je kromě výše uvedených termínů prázdnin mimo provoz o všech státních svátcích.

Harmonogram školního roku 2018/19 podle MŠMT

 • 3. 9. 2018

  Zahájení školního roku

 • 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018

  Podzimní prázdniny

 • 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

  Vánoční prázdniny

 • 1. 2. 2019

  Pololetní prázdniny

 • 25. 2. 2019 - 3. 3. 2019

  Jarní prázdniny

 • 18. 4. 2019

  Velikonoční prázdniny

 • 28. 6. 2019

  Ukončení školního roku