Aktuality

neděle 16. květen

Stromáci v polovině května

  • Škola

Týden od 10.května byl u Stromáků proměnlivý stejně jako počasí. V pondělí a úterý jsme si užívali sluníčka v terénu.. V pondělí jsme se na část dopoledne propojili s Mazáky, abychom s nimi obnovili minulé kontakty a společně se učili geometrii. Zaměřili jsme se na měření, výpočet a definice výpočtu obvodu plošných obrazců. K obvodu jsme si v průběhu týdne přibrali i obsah čtverce a obdélníku. A protože nás o bavilo, hledali jsme možnosti, jak vypočítat obsah trojúhelníků, U rovnoramenného i rovnostranného jsme na to přišli. Také jsme si připomněli jednotky obsahu- pracovali jsme s milimetrovým papírem a zkoušeli pracovat s cm2,mm2.  Také jsme opakovali početní operace s desetinnými místy. V českém jazyce jsme se věnovali skloňování zájmen já, ona, naše, vaše.  Prezentovali jsme čtenářské deníky a věnovali se tématu reklama. Mluvili jsme o tom, jaký má reklama cíl, jaký by měla a neměla být, tvořili jsme reklamní plakáty na výrobky nebo obchody, které se ve společnosti vyskytovaly za 1. republiky. 1. republika z pohledu kultury a školství byla naším hlavním tématem v oblasti člověk a jeho svět po celý týden. Povídali jsme si  o divadlech, biografech, spisovatelích, hudbě i módě. Témata jsme si propojovaly s tím, co už víme a moc nás zajímal vliv Německa na evropské politické dění i například to, proč Josef Čapek zahynul v koncetračním táboře. Téma blížící se 2. světové války a  nástup nacismu a vše, s ním spojené, v nás vyvolávalo mnoho otázek. V přírodovědě byly naším hlavním tématem podnebné pásy. V tělesné výchově jsme se věnovali míčovým hrám, především přehazované. 

Koukněte na fotky

sobota 15. květen

Opičáci v pohybu

  • Škola

Než nám do vyučování venku přišel déšť, stihli jsme si ještě užít venku další tělocvik. Tentokrát jsme si vyzkoušeli vytrvalostní běh. Běhali jsme 5 minut v kuse a všichni to zvládli naprosto bravurně. Horší počasí jsme využili na práci, která se jen obtížně dělá venku. Pustili jsme se do rýsování. Bylo to náročné a bylo potřeba se pořádně soustředit. Všichni si s kružítkem skvěle poradili a i když mi to někteří nevěří, myslím, že kružítko bude kamarád :-) . V prvouce jsme se zabývali půdou. Zkoumali jsme, co půda obsahuje a někteří ve svém vzorku s pomocí lupy našli moc krásné kousky přírody. V českém jazyce jsme se vrhli na prohlubování znalosti slovních druhů.

V angličtině jsme dokončili téma bydlení. Opičáci prokázali, že zvládli slovní zásobu i předložky místa.  Znovu jsme se vrátili k oblíbenému tématu domácích mazlíčků a procvičujeme sloveso to have got ve tvaru 3. os. č.j. (he/she/it has got/ hasn´t got). Protože nás hodně baví tvoření, vyrobili jsme si vlastní karty ke hře „Can you catch me, Otto?“. Až opět vysvitne sluníčko, zahrajeme si ji venku.
 
Jak jsme se měli, se můžete podívat zde. Vložila jsem i fotky z minulého týdne, kdy děti vyráběly tašky.
 

sobota 15. květen

Týden plný dešťových radovánek (36. týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

pondělí svítilo slunce ostošest a my se vydali směrem k řece obhlédnout místa neprobádaná. Narazili jsme na stezku s úkoly a vydali se po ní. Pohled na řeku nás občerstvoval, pod mostem jsme spočinuli, uvili pár pampeliškových věnečků, zazpívali si a šli dál. Po návratu na dvorek jsme procházeli duhovou vodní bránou a krásně a potřebně jsme se zchladili.  
 
 
úterý jsme opět vyrazili na kopec Kótu. Šli jsme terénem, přes kameny a kořeny. Na kopci jsme zakotvili a na lodi z kmene jsme zpívali vzhůru na palubu dálky volají….. pokračovali jsme ve stavění bunkru, pracovali jsme s nožem a škrabkami, tvořili a malovali, ručkovali po laně. Pak jsme to pěkně seběhli dolůůůůůůůů, pěkně jsme to krosili
 

Ve středu jsme měli naplánovaný delodenní výlet, nicméně počasí mělo naplánovaný celodenní slejvák, a tak jsme po zvážení všech ostatních okolností nechali ujet náš vlak a vyrazili jsme k lesnímu hřišti. Zvládli jsme se tam promáčet až na kost a zvesela se šli sušit do teplíčka jurty. Takže na Kodu někdy příště. 

Ve čtvrtek si procvyčujeme jazyk a povídáme si o tom, jak moc je jazyk důležitý. Opět prší a tak vyrážíme na výpravu za mloky. Pozorujeme, jak povyrostly semenáčky buků, zkoumáme rozvodněnou Kejnou a hledáme brod. Nenašli jsme brod ani mloky, ale v lese je dobře i tak. Poo si povídáme o smrti a pečeme koláč.

pátek oslavujeme Vojtovy narozeniny. Vypravujeme se k rozvodněné Kejné. Skákáme v loužích na všemožné způsoby, stavíme v loužích obrázky z přírodnin, stavíme vodní díla z naplavených cihel a kamení. Pozorujeme, jak nám na zahrádce roste hrášek, řepa a bylinky.

sobota 15. květen

Mazáci ve světě geometrie

  • Škola

Tento týden patřil zejména geometrii. Každý den jsme brali do rukou pravítka, kružítka a ořezané tužky. Některé z nás všechny ty body, přímky, úsečky, kolmice, kružnice a konstrukce baví, jiné méně. Ono totiž přesně rýsovat je umění a chce to trénink, který nám kvůli distanční výuce trochu chybí. Ale nevzdáváme to a jedeme dál. Venku v terénu jsme vyráběli čtverce a trojúhelníky podle zadání, měřili je a porovnávali s útvary kamarádů. Kromě geometrie jsme samozřejmě nazapomínali ani na běžné počítání. Čeština patří stále podmětu a přísudku. Zdá se, že toto téma je pro některé z nás oříšek. Poprvé se setkáváme s tím, že pravopis slova ovlivňuje jiné slovo ve větě a to je potřeba upevnit. Procvičovali jsme v pracovních sešitech i hrou. Ve vlastivědě se věnujeme zeměpisné části, tentokrát jsme se věnovali povrchu naší republiky, hledali jsme na mapě pohoří a jejich vrcholy, ale i nížiny. V rámci přírody je za námi další ekosystém. Uzavřeli jsme téma louky, lučních rostlin a živočichů a znalosti si ověřili AZ kvízem a procházkou fiktivní loukou.

V angličtině jsme procvičovali gramatiku, kterou jsme nakousli minule; tvoření množného čísla u podstatných jmen a rozlišování neurčitých členů a/an v čísle jednotném. Když chvíli nepršelo, vyběhli jsme ven a učili se hrou; určili si, který strom je „a“ a který „an“ a pak se jich na střídačku dotýkali podle toho, jaké slovo zaznělo a jaký člen se k němu hodil. Zjistili jsme, že u sloves like, love, hate se používá u sloves na konci +ing. Procvičovali jsme to jak ústně, tak na papíře (např. I hate swimming, I love playing the violin,…).

FOTKY

 

sobota 15. květen

Voda jak povidla (36. týden Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Je nás požehnaně. Konečně si můžem vybírat, s kým si dneska hrát. Vrtáme se v měkké prsti, zpíváme v lese, nasloucháme mu. Lezeme na kótu 369. Stavíme bunkr, balancujeme na kládách. Malujeme, modelujeme a pečeme hady. Pečujeme o králíčky, slavíme narozeniny se špenátovým dortem. Lezeme na převysoký kopec. Pozorujeme vodu, která je jak oheň, dobrý sluha, ale zlý pán. Kameny v Kejné rachotily po dně. Místo vody tekla snad povidla. Voda zdola shora. Sluníčko naštěstí ohlásilo víkend.

pátek 14. květen

Vrabčáci – druhý květnový týden

  • Škola

Další týden nám utekl jako voda a my si během jednoho týdne užili sluníčko i vodu. V pondělí jsme (trochu se zpožděním) tvořili dárky pro maminky – každý  tu svou  překrásně namaloval na textilní tašku, věřím, že to maminky potěšilo – děti z toho měly radost obrovskou. V matematice jsme navázali na rozehranou hru na obchod a i v tomto týdnu jsme fiktivně nakupovali, platili, vymýšleli nejrůznější možné kombinace – kterými mincemi lze platit, které zákazníkovi vrátit…myslím, že brzy budou moci jít děti nakoupit do obchodu. Další téma, kterým se teď zabýváme jsou povolání – děti ve dvojicích zpracovávají oblasti jako je – film, obchod, záchranné složky, stavba, zahrada…zabývají se tím, jaké všechny profese se na daném místě uplatní, jaká je jejich náplň práce, vyprávíme si o povoláních rodičů a u toho se dozvídáme spoustu zajímavostí. Při hudebce jsme tento týden vařili rytmickou polévku a trochu si připomenuli notový zápis. V pátek nás bylo pouze deset, ale ani tak jsme nelenili a pustili jsme se do popisu obrázků, kde každý popisoval trochu jiný výjev, pak jsme se texty snažili přiřazovat, některé děti mi až “vyrazily dech” , jak se jim to podařilo přesně. Zbytek dne byl věnován času, jeho měření, režimu dne a také jsme se snažili čas zapsat – už  se nám to daří mnohem lépe, ostatně pokroky jsou znatelné všude! I tentokrát jsou ZDE k vidění nějaké fotografie.

pátek 14. květen

Veveřáci na slunci i ve vodě

  • Škola

Další týden je za námi a s ním trocha aprílového počasí. Začátek týdne přinesl velmi teplé a slunečné počasí, od středu týdne se nám to začalo lámat a přišel déšť. Vody jsme si tento týden užili pořádně, ať už z nebe nebo kaluží, tak také v řece. Na tu jsme se v rámci prvouky zaměřili o něco blíže. Zkoumali jsme život v řece i v jejím okolí. Poznávali jsme jednotlivé části řeky – horní, střední a dolní tok a také živočichy, kteří v nich žijí. Víme, jak vypadá horní tok a v čem se liší od toho dolního. Také víme, jak člověk dokáže zasahovat a měnit tok jednotlivých řek a díky hrázím a přehradám, mohou zanikat zátoky, které jsou vhodné pro tření ryb. Řeku a její život jsme si společně přenesli i na papír. Za použití barev, krepáků, čtvrtek, voskovek, kříd a pastelů nám pod rukama vznikaly ryby, hmyz, ptáci a stromy, zkrátka vše, co najdeme v řece a jejím okolí. Když jsme náhodou nevěděli, jak daný živočich vypadá, pomohli jsme si encyklopediemi, poznávacími klíči či internetem. Naše výtvory již hrdě visí na nástěnce. Aby to nevypadalo, že jsme celý týden strávili jen u vody, dovolíme si shrnout i další oblasti našeho učení. V českém jazyce jsme si ukotvovali slovní druhy a věty a jednoduchá souvětí. Odhalovali jsme počet vět v jednotlivých souvětí, doplňovali vhodné spojky, domýšleli rozepsaná souvětí. Oprášili jsme i psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a také psaní slov s Ě. Tam se trochu ukázalo, že jsme zapomněli na to, že větev se nepíše VJETEV ale VĚTEV  a že BĚLÁSEK není BJELÁSEK. Takže je potřeba toto učivo, občas znovu vytáhnout a zopakovat. Matematika patřila opět násobilkovým řadám od 2 do 5. Tentokrát jsme se více zaměřili na násobilku 4 a 5. Ty nám to totiž občas ještě dělá obtíže.  Trénovali jsme v učebnici, pracovních listech, zpaměti či pomocí různých pohybově-matematických her. Pokračovali jsme v opakování rýsování. To abychom ještě lépe dokázali zacházet s pravítkem, věděli jak rýsovat přímku nebo úsečku. Pravítko jsme také použili pro přesné měření. To abychom věděli, jak je která úsečka dlouhá či v jaké délce ji máme narýsovat. Získáváme v tom větší jistotu a to je dobře. V anglickém jazyce jsme se naučili nová slovíčka „a scooter and a skipping rope“. Užili jsme si krásný slunečný den venku a zahráli si spoustu her v angličtině. 

neděle 09. květen

Školka voněla pampeliškovým medem

  • Školka

Pozvolně probíhající jaro má jednu ohromnou výhodu – stačíme si ho všemi smysly vychutnávat. Tolik věnečků z pamepelišek jsme neupletli, ani nepamatujeme! Pozorujeme, jak jsou rozkvetlé stromy, jak kosí máma sbírá žížaly pro kosí mláďata, vaříme pampeliškový med a samozřejmě ho přitom ochutnáváme. Vidíme jasně, jak den ode dne díky dešti a konečně už sluníčku roste na zahradě tráva a keře, které jsme jen před pár dny sázeli jako maličké.

A hlavně, když už konečně sluníčko začne pořádně hřát, nesmírně si jeho paprsky užíváme, odhazujeme teplé bundy a čepice a je nám moc dobře.  Super narozeninová oslava Adélky byla už jen třešničkou na dortu hezkému týdnu.

Na fotky se podívejte TÝDEN S OSLAVOU A PAMPELIŠKOVÝM MEDEM

neděle 09. květen

35.týden ve Stodole

  • Lesní MŠ Na dvorečku

pondělí jsme se opět sešli v ranním kroužku a povídali si o víkendu a o tom jak jsme se měli a zároveň o tom co nás čeká v tomto týdnu. Vyrazili jsme za sluníčkem na louku k řece. Povídali jsme si o ptáčcích o tom jaké druhy známe a co o nich víme. Sledovali jsme ptáčky v letu i sedící jen tak na větvích, dokonce i poštolku při lovu. Pak jsme si na ně hráli, létali jsme sem a tam, seznamovali se spolu. Z klacíků si někteří udělali křídla a zkoušeli létat. Dolétli jsme až k pirátské lodi. A pak zase zpátky na oběd a u toho jsme si zpívali písničku Vlaštovičky, vlaštovičky povídalky, švitořičky…….

v úterý jsme vyšlápli na Kótu. Cesta byla dlouhá, hodně foukal vítr, a tak jsme hodně dávali pozor na stromy kolem nás. Nahoře jsme si každý našel nějaké místo pro tvoření. Někdo stavil domek z kamení a mechu, někdo stavil bunkr ze zásob dřeva, jiní řezali pilkou nebo ořezávali klacíky. Cestou na oběd jsme se vydali po cyklostezce, která měla i skokánky a pěkné klopenky, takže jsme dolu jeli jako závoďáci. Po obědě jsme tvořili dary pro maminky k jejich nedělnímu svátku.

Ve středu jsme slavili narozeniny. Veliké přání bylo jít na výlet tam, kde jsme byli včera, a přání jsme vyhověli. Cesta ale trvala trochu déle, protože jsme se cestou učili poznávat jarní kvítí, prohlíželi si nové buky, kterých první lístky vypadají jako masožravé rostliny. Ochutnávali jsme mladý modřín (nikoliv modřenec, jak někteří tvrdí :) ) Také jsme pozorovali chrobáka, jak dokáže schovávat svoje tykadla, skoro jako hlemýžď. Nahoře na Kótě pokračovaly stavební práce, bukr už má dveře, okýnko i ozdobu.

Ve čtvrtek jsme se sešli u ohniště, odkud jsme chtěli vyhlížet pana ornitologa. Odchyt ptáčků se ale pro vítr nekonal. Nevadí, my jsme si šli zalítat sami. Rozcvičili jsme svaly výstupem na Mount Dračí hřbet Everest, doplnili jsme energii vydatnou stravou na vrcholu hory a pak jsme sletli dolů po skluzavce. U bunkru jsme si dali pořádnou lítačku na houpajdových lanech. Ke školce jsme pak slétli jako piloti osobních letadel. Jsme letci. 

pátek v ranním kroužku posloucháme zvuky ptáků z Vojtovy knížky. Pak vyrážíme k vodárně. Po cestě ochutnáváme lesní dobroty a zkoumáme mrtvé ptáče, které vypadlo z hnízda a děláme mu pohřeb. U vodárny nás čeká veliké dobrodružství. Potkali jsme tam pana údržbáře, který nás nechá nakouknout do tajemné stavby vodárny. Dozvídáme se, že stavba je z roku 1920 a vodu do ní sbírá několik trubek, které jsou kolem 25m dlouhé a ručně je zavrtávali do okolního svahu. Vydatnos je kvůli malým srážkám v posledních letech stále poloviční cca 70m3 za den (Řevnice maji spotřebu cca 500m3 za den, zbytek vody jde z vrtu u Berounky). Voda vede samospádem do rezervoáru na kopci nad Řevnicemi, kde už se jen snižuje množství železa a případné bakteriální znečištění. Jordana pak na stromech dělá z lana houpačku a testujeme tak naší odvahu i svaly. Hrajeme pohybovou hru na poznávání pračků i na postřeh. Po cestě do jurty si sbíráme bylinky na čaj. Poo dokončujeme obrázky pro maminky.

neděle 09. květen

Opičáci a konečně tělocvik

  • Škola

Od tohoto týdne nám byl shora povolený tělocvik venku a dokonce bez nutnosti roušky. Hned jsme toho využili a naučili jsme se atletickou abecedu a odběhali jsme si sprinty. V dětech se okamžitě brobudila neuvěřitelná soutěživost a snažili se svůj výkon zlepšit alespoň o setinu sekundy. Bylo to však náročné v tom, že všichni měli takřka stejné časy.  Bylo hodně vidět, že nám tělocvik hodně chyběl. I dosud jsme sice byli hodně v pohybu, ale některé aktivity jsme si museli odpustit. Ve čtvrtek k nám zavítala lektorka z Toulcova dvora s programem Včela v síti života. Bylo to moc zajímavé a každý z nás to odnesl minimálně jednu informaci, která byla nová. Což na začátku vypadalo, že se nestane, protože děti toho již opravdu hodně věděly.

V angličtině jsme dokončili projekty Our ideal house a většina dětí je i odprezentovala ústně. Seznámili jsme se i s různými styly bydlení a nahlédli do moderního i starobylého interieru. Nakreslili jsme své vlastní pokoje a opět intenzivně procvičovali věty s vazbou There is/there are. Nově jsme si zapsali slovíčka : an alarm clock, a sofa, a vase, a lamp, a rug, a fireplace, a painting, a picture, a wall, a bunk bed, které jsme zhodnotili při čtení a psaní e-mailu. Těšíme se na teplejší dny, abychom konečně vyrazili na „bojovku s angličtinou“ do lesa.

Jak jsme se měli se můžete odívat zde.

1. stránka z celkem 19712345...102030...Poslední »