Aktuality

pátek 10. duben

Povelikonoční týden ve vile (7.-10.4.2015)

 • Škola

Týden jsme samozřejmě začali povídám o Velikonocích, kdo kolik vykoledoval a zda maminky dostaly na zadek. Koledování v mysli dětí hodně ovlivnilo počasí – vyprávěly, jak před sněhovou vánicí utíkaly domů… Tomu už se mi teď, v pátek, kdy je venku teplo skoro na tričko, ani nechce věřit. Hodně času jsme strávili i mimo vilu, zahradu a její blízké okolí. Ve středu jsme vyrazili na vyhlídku a pořádně se proběhli v lese, pohladili koníky a nadýchali čerstvého vzduchu. Došlo i na poslouchání ptačího zpěvu. Čtvrtek se nesl v duchu kultury, kdy jsme vyrazili do kina BIOOKO na Píseň Moře. Film sklidil velký úspěch a následné velké debaty o sympatiích k jednotlivým postavám. Zážitek to byl tak silný, že i v pátek si děti na film hrály, vyprávěly a kreslily postavy z něj. Týden to byl opravdu pestrý…

 Koukněte na fotky: Povelikonoční týden ve vile

 

Příští týden si budeme blíže povídat o květinách. V pondělí půjdeme do Jednoho stromu na divadlo, cestou zkusíme nalézt trochu jara.

Ve čtvrtek jdeme společně s předškoláky z Jednoho stromu do divadla Minor na představení Libozvuky.

V pátek se ve vile koná celý den seminář a tak týden zakončíme se školkáči v Jednom stromě.  

pátek 10. duben

Lesní školky jsou zachráněny a nejen ony!

 • OS Jeden strom

Lesní školky jsou zachráněny a nejen ony!

V listopadu 2014 přijala poslanecká sněmovna zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O tento zákon se v poslanecké sněmovně i senátu vedl tvrdý boj. Zákon byl senátem vrácen k projednání poslanecké sněmovně, vetován prezidentem, ale nakonec opravdu schválen s příslibem brzké novelizace.                                                                                                                                                Cílem tohoto zákona bylo rozšíření možností nabídky péče o děti v předškolním věku.  Tento záměr se zdál logický a bohulibý. Vždyť státní mateřské školy jsou přeplněné, proč tedy neumožnit zaměstnavatelům a různým soukromým subjektům zřídit dětskou skupinu a tím nedostatek míst ve školkách vyřešit?

Jenže… Přijetím zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se paradoxně podařilo ohrozit mnoho organizací, které do dnešních dnů provozovaly soukromé školky, lesní mateřské školky, kluby při mateřských centrech apod. Zákon totiž pro tyto organizace stanovil povinnost celoplošné registrace, která  sebou přinesla nejen nutnost kamenného zázemí pro dětskou skupinu, ale i dodržení velmi přísných hygienických norem prakticky totožných pro školská zařízení registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení.  Tato povinnost by se pro mnohé z těchto organizací stala prakticky likvidační nejen z důvodu finančního (náklady na zřízení požadovaného zázemí jsou v důvodové zprávě k tomuto zákonu odhadovány na 500.000 Kč), ale i například z důvodu umístění stávajícího zázemí v lokalitě, kde územní plán výstavbu nových objektů neumožňuje. A proč končit činnost něčeho, co dobře funguje, je nápomocno rodičům, umožňuje jim svobodnou volbu vzdělávací alternativy či přináší do výchovně vzdělávacího systému pestrost a různorodost?                                                                                                                                                                        

Dnes můžeme prakticky říci, že máme vyhráno. Ve středu 8.4.  2015  byla přijata poslaneckou sněmovnou novelizace zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která umožňuje dobrovolnou registraci dětských skupin, čímž je zachována pestrost zařízení pracujících s předškolními dětmi i možnost svobodné volby pro rodiče, kteří chtějí o výchově a vzdělávání svých dětí rozhodovat sami a jsou v tomto procesu sami sobě garantem.  Nyní zbývá novelizaci zákona schválit v Senátu, což, jak doufáme na základě předchozích zkušeností z léta 2014, kdy Senát ČR kvůli povinné registraci vrátil  zákon do PS ČR k novému projednání, nebude problém.                                                                                                                                                                   

Nutno podotknout, že za výsledkem celého ročního vyjednávání s poslanci a senátory stojí množství práce organizací jako je Asociace lesních mateřských škol, Česká rada dětí a mládeže, Člověk v tísni a vás řady aktivních rodičů. I organizace Jeden strom, která v současné době v oblasti Dolního Poberouní  vzdělává 92 dětí předškolního věku, nezůstala stranou. Organizovali jsme Týden otevřených dveří pro poslance senátory a starosty  v našich školkách, setkání starostů Dolního Poberouní se zástupci dotčených organizací, účastnili jsme se jednání s ministryní práce a sociálních věcí p. Marksovou Tominovou, lobovali u poslanců a senátorů a aktivně pomáhali Asociaci lesních mateřských škol.

Za podporu bychom rádi veřejně poděkovali všem rodičům či politikům, kteří nám byli nápomocni nebo se aktivně o výše zmíněnou problematiku zajímali (jmenovitě Ing. Barboře Tesařové, starostce obce Lety,  PhDr. Lence Kalouskové, Ph.D. a Mgr. Martině Řehořové, Ph.D., zastupitelkám obce Černošice či poslankyním a poslancům Heleně Langšádlové, Anně Putnové a Jiřímu Miholovi)

     

                                                                                                                                     Mgr. Alena Laláková

Ředitelka organizace Jeden strom z.ú.

www.jedenstrom.cz

 

 

čtvrtek 09. duben

Natáčení pořadu Klíč

 • OS Jeden strom

V pátek 3.4.  se v Jednom stromě natáčela část pořadu Klíč, který bude tentokrát informovat o vzácných onemocněních. Pokud se o tom, proč se věnujeme inkluzivnímu vzdělávání a jaké to je pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, chcete něco dozvědět, můžete se podívat na pořad Klíč vysílaný 29.4. 2015 v ČT.

pondělí 06. duben

11.4. nás čeká Tour de Lipence aneb TRDEL

 • OS Jeden strom
 • Rarášci
 • Škola
 • Školka

Už jen 5x se vyspíte a je tady 2. ročník Tour de Lipence aneb TRDEL. Akce se uskuteční v SOBOTU 11. DUBNA 2015, primárně na jednostopých nemotorových vozidlech.

Stejně jako minulý rok se akce sestává z několika záchytných (kontrolních) bodů v rodinných domech, zahradách a hospodách lipeneckých, dolnočerošických a kazínských, kde se účastníci zastaví v předem dohodnutou hodinu. Komu tedy nebude vyhovovat např. sraz, může se připojit ke zbytku kdykoli. A pozor! Letos akci zakončíme v Club kině v Černošicích na koncertu kapely Timudej!
Jo, a kdybyste se k nám chtěli připojit, tak akce je určená jen rodičům a dětem z Jednoho stromu. I tak nás je dost. Vy ostatní si počkejte na fotky. Itinerář akce v kalendáři na webu Jednoho stromu.

Podívejte se na fotky

pondělí 06. duben

30.3.-3.4.2015 Pašijový týden

 • OS Jeden strom
 • Školka

Uplynulý týden (od 30.3.) jsme se věnovali velikonočním zvykům a tradicím. Připomněli

jsme si, že poslednímu týdnu před Velikonocemi se říká Pašijový týden a že každý den má i

svůj název.

Na Modré pondělí jsme barvili papírová vajíčka, jak jinak než modrou barvou. Děti štětcem

namáčeným v inkoustu přetřely celé vajíčko a po zaschnutí do něj vykreslily zmizíkem různé

ornamenty. A tak nám vznikly krásné zápichy do květináče s osením.

Na Žluté úterý jsme s dětmi vyrazili do Anežského kláštera na pořad Velikonoce trochu

jinak. Přivítala nás moc milá průvodkyně, která měla pro děti připravený velmi zajímavý

program a děti s nadšením poslouchaly její vyprávění o osudu Ježíše. Program byl zakončen

výtvarnou dílnou, kde děti netradiční metodou malovaly obrázky Olivecké hory.

Na Škaredou středu jsme si slíbili, že se na sebe nebudeme mračit, abychom se na sebe

nemračili po celý rok. A proč bychom se vlastně měli mračit, když se nám povedly tak

báječné Jidáše! Také jsme tento den mezi sebe přivítali naši novou kamarádku Boženku.

Na Zelený čtvrtek jsme si uvařili zelenou hostinu. Upekli jsme báječnou velikonoční nádivku,

připravili k ní zelený zeleninový salát a i polévku jsme měli zelenou – brokolicovou. Práce

bylo dost, ale i tak jsme stihli popřát Honzíkovi k narozeninám. Tento den jsme také všichni přišli oblečeni do modré barvy, abychom se tak

připojili ke Dni porozumění autismu.

No a na Veliký pátek jsme se vydali do okolí naší školky hledat poklad. Podle tradice se

v tento den otevírá země a vydává své poklady. A představte si, že jsme poklad našli v dutině

starého stromu, kde na nás čekala zaprášená stará truhlička s čokoládovými zlaťáky!

Tak a teď už se jenom těšíme na pondělní velikonoční koledu!

Následující týden vyhlašujeme Týdnem úklidu zahrady v Jednom stromě.  

KOUKNĚTE NA FOTKY: Pašijový týden

PONDĚLÍ – Velikonoční pondělí – ZAVŘENO

STŘEDA –    angličtina

ČTVRTEK –  angličtina a keramika

SOBOTA –    Tour de Lipence

 

Klidné dny a veselejší počasí vám všem přeje….tým Jednoho stromu

neděle 05. duben

Velikonoční mazec u Rarášků

 • Rarášci
 • Školka

Velikonoční týden byl krásný a nabitý hezkým programem, naši milí. Některý jsme přichystali my pro Rarášky, některý zase děti pro nás :-)

Na modré pondělí jsme se učili velikonoční koledu, bez té to prostě nejde, že a doprovázeli jsme se hudebními nástroji. No prostě děti hrály o stošest a my s Janinou říkaly koledu…

A hned na žluté úterý jsme se pustili, jak tradice káže, do úklidu. Byl to mazec, přátelé. Děti se s houbičkami, hadříky a vodou s trochou jaru pustily do úklidu tak vehementně, že skloubit jejich nadšení, spoustu vody v herně a ještě to zkusit nafotit, to bylo na hraně našeho snažení :-)  Děti se vrhaly do kyblíku s vodou, myly úplně všechno, co jim přišlo pod ruku, ždímaly neždímaly, lítaly jak stíhačky. Většina fotek z této úžasné akce je rozmazaných, ale koukněte se, to fakt stojí za to!

A středa byla dle tradice škaredá. A tak jsme si vysvětlili, že se tento den nesmí nikdo škaredit nebo mu to zůstane… no to jsme si daly! Jako na potvoru byly děti jak z divokých vajec a pokaždé, když jsem se na ně trochu zamračila či si dovolila něco vytknout, nastoupila Esterka a se zdviženým ukazováčkem pronesla velmi vážně: Renato, dneska ne, nebo ti to zůstane! Fungovalo to. Rozesmála všechny děti a nakonec i nás, dospělé. Děti řádily dál a my tak nějak byly rády, když škaredá středa skončila!:-)

Čtvrtek byl trochu schizofrenní, přátelé. Dle tradice zelený ale jinak modrý…Na zelený čtvrtek jsme pomáhali připravovat pečení velikonoční nádivky a brokolicové polévky k obědu ale zároveň to byl den vyhlášený na podporu autismu. A jelikož porozumění má symbolicky barvu modrou, tak byste zelenou ve školce pohledal… zachránily to bylinky v hojné míře namíchané do nádivky. A navíc slavil náš kamarád Jozífek druhé narozeniny, tak bylo celý den o zábavu postaráno.

No a v pátek se už otevírala země a vydávala poklady. Rarášci spojeni se školkáči ho nakonec našli, penízky v něm a byl to zřejmě velký zážitek, vyprávěli mi o tom ještě odpoledne, když vstávali z postýlek.

Hodně dospělých nemá velikonoční svátky rádo… pokud pro ně nejsou symbolem hlubším. Když pracujete ve školce, musíte si je prostě oblíbit, podlehnout a užít si je dosyta!

Koukněte určitě zde: Velikonoční mazec u Rarášků

pátek 03. duben

2.4. 2015 Byl den autismu

 • Školka

2.4. je Den autismu. Nejinak tomu bylo i na Zelený čtvrtek roku 2015. Oproti loňskému roku, kdy jsme se fotili venku, protože bylo krásně, letos jsme uvítali teplo naší venkovské stodoly, kde školka Jednoho stromu a školička Rarášků sídlí. A protože jsou velikonoční prázdniny, bylo nás také o mnoho méně. To ale přece vůbec nevadí. A jestlipak z fotky poznáte, kdo z nás je autista? Že je to těžké poznat? To jsme rádi! Protože nejsou oni a my. Jsme jen my všichni jedineční a o to nám v Jednom stromě jde!Den autismu 2015

pátek 03. duben

Velikonoce ve vile (30.3.-3.4.2015)

 • Škola

Nastávající svátky jara jsme oslavili i ve vile! Dodržovali jsme denní tradice a tak každý den byl originální! V pondělí jsme učinili pokus o výrobu píšťaličky, děti poctivě otloukaly vrbové proutky, bohužel bez kýženého výsledku, i tak radost ze snahy stála za to. Úterý jsme věnovali jak jinak než pořádnému velikonočnímu úklidu, přerovnali jsme naši knihovnu, hračky uklidili na svá místa a nezapomněli jsme ani na naše chlupaté kamarády. Kluci velmi statečně vyčistili králíkárnu v největším dešti a měli pocit výjimečnosti že to zvládli! Holky mezitím uklidily po pečení jidášků, na kterých jsme si pak společně pochutnali. Došlo samozřejmě i na barvení vajíček. Na zelený čtvrtek byl program jasný, uvařit něco dobrého zeleného a tak hrášková polévka a velikonoční nádivka potěšily naše bříška. Pátek je den, kdy země vydává své poklady a tak i my jsme vyrazili poklad hledat… Došli jsme až na Vráž do kostela českobratrské církve, který je udělán do tvaru lodě podle fengšuej, nasáli jsme tedy sváteční atmosféru a kýžený poklad našli. 

Koukněte zde: Svátky jara  

Příští týden po Velikonocích si budeme hrát, budeme se věnovat včeličce.  Ve středu půjdeme hledat do lesa jaro.  

neděle 29. březen

Seminář Úvod do zážitkové pedagogiky je za námi

 • OS Jeden strom

V sobotu 28.3. se v  Centru Jednoho stromu  uskutečnil pro naše pedagogy i širokou veřejnost seminář Úvod do zážitkové pedagogiky pod vedením Petra Kubaly. Zase nám bylo společně dobře, pohráli jsme si a zažili nové. Určitě něco z toho, čím jsme si prošli, využijeme pro naší práci.

 

Podívejte se na fotky

neděle 29. březen

Koho mají Rarášci rádi!:-)

 • Rarášci

Tento týden už voněl jarem, naši milí. V pondělí jsme si vyrobili krásné žluté sluníčko nad naši vrbu Ladovku a chystali se na odpolední Vítání jara. Přišlo vás hodně a nás to moc potěšilo. Vyráběli jste si tulipány, na lodičku jste si napsali své smutky a upekli a snědli placičky. Povídali jste, popíjeli a byli se svými dětmi. Lodičky poslali se svými trápeními po vodě (neboj Oskárku, na tu logopedii už třeba brzy chodit nebudeš) a slavnostně ukončili zimu vhozením Moreny do Berounky. Svítilo na vás slunce a byla pohoda. Přesně tak, jak jsme si to přáli. To se pak člověk tetelí blahem…

No a v průběhu týdne jsme si zpívali jarní písničku Vozilo se na jaře, doprovázeli jsme se hudebními nástroji, zasadili osení do vyrobených květináčů, vyrobili hezký zápich. A každý den jsme ráno cvičili. Na konci – po krásném zklidňujícím cvičení „Mám rád“ – se děti učí říci, koho mají rády. Když jsme to od nich chtěli slyšet poprvé, bylo to rozpačité. Teď už netrpělivě na tu chvíli čekají, a i když už je dávno čas jít na svačinu, domáhají se toho to říci. Z prvotní půl minuty se stává minut několik. Z odpovědi: „maminku“ se začínají stávat celá příbuzenstva včetně psů a papoušků. Možná, že až si budete v červnu vyzvedávat své dítko po obědě ze školky, budeme ještě sedět v ranním cvičícím kroužku a budeme stále vyjmenovávat, koho všeho máme opravdu rádi nebo kdo nás má rád. Kolik času by to samé trvalo nám dospělým? Tak schválně… Jak nás ty děti pořád a pořád učí… To je paráda!

Tak se mějte hezky a máme vás rááááádi!:-)

Na fotky se koukněte zde:Jaro u Rarášků

140. stránka z celkem 157« První...102030...138139140141142...150...Poslední »