Aktuality

pátek 25. září

Loučení s létem, vítání podzimu

 • Školka

Do Jednoho stromu přišel podzim, a tak bylo potřeba ho nejen přivítat, ale i se rozloučit s létem.  Naše loučení bylo vskutku velkolepé, protože jsme pekli levandulové sušenky, vyrazili na koncert Pražské komorní filharmonie, abychom pronikli do světa Antonína Dvořáka, došli na nákup a pekli naše oblíbené  pečené čaje. V  závěru týdne jsme si udělali malou slavnost  s písničkami a první rozsvícenou podzimní svíčkou, kterou Renáta provoněla hruškami a švestkami. Sluníčko nás hřálo, Martina pozvala první děti na keramiku,  někteří předškoláci se potkali s Álou nad úkoly nebo jsme si třeba v pátek připravili do naší venkovní dílny nářadí. Rána už jsou studená, ale dny stále hřejí. Už teď se těšíme, jak se po prodloužením víkendu společně v úterý potkáme na Michaelské slavnosti a u ohýnku.  

Více fotek zde a zde malá ukázka našeho nákupu ingrediencí na pečený čaj: Nakupujeme na pečený čaj

Podívejte se na fotky

pátek 25. září

První podzimní hrátky

 • Škola

Máme za sebou úžasný týden. Propojili jsme povídání o podzimu se skupinovou prací. Děti se úžasně mezi sebou domluvily, kdo co bude dělat. Také se nám podařilo dodělat naše pravidla. U toho všeho jsme nezapomněli počítat, využili jsme k tomu šišky a kamínky. Vytáhli jsme lupy a pozorovali, co se děje venku. Největší zábava bylo se fotit s lupou u oka :-)  

Ve středu jsme vyrazili na úžasné představení Robin Hood do divadla Minor. Děti i dospěláci byli z představení nadšení! Fakt úžasné, smekáme! Zážitek z představení nám nezvládly zkazit ani České dráhy a po třičtvrtě hodině čekání v Radotíně jsme dorazili zpět do vily! 

Podívejte se na fotky: Podzimní hrátky 

čtvrtek 24. září

Zasedání správní rady Jeden strom z.ú.

 • OS Jeden strom

Ve čtvrtek 17.9. proběhlo v Komunitní škole Jeden strom zasedání správní rady organizace Jeden strom z.ú.

Přítomni byli: předsedkyně správní rady Mgr. Martina Řehořová,Ph.D., Mgr. Eva Nováková, ing. Vojtěch Fořt, MBA a zakladatelka organizace a ředitelka Mgr. Alena Laláková.

 Projednávané  body zasedání správní rady:

1)      Vývoj organizace Jeden strom z.ú. od doby transformace spolku na zapsaný ústav tj. 7.11. 2014

 • NNO přinesl změnu os Jeden strom na spolek.

Tato právní forma nevyhovovala strategickému plánu rozvoje organizace.

7.11. 2014 došlo k transformaci spolku Jeden strom na zapsaný ústav ( výpis z rejstříku ústavů )

 • Jeden strom z.ú v roce 2015 k datu 17.9. 2015:

-          Provoz organizace zajištěn ve 4 projektech:

Středisko 01:

Centrum Jednoho stromu, Dolnočernošická 443, Lipence- Dolní Černošice

( školka Jednoho stromu – děti 3-6 let, školička Rarášků – děti 2-4 roky)

K 17.9. stav dětí využívajících služeb zařízení 50.

Středisko 02:

Lesní mateřská škola Na dvorečku, Lety pod lesem, Lety- Řevnice

( 2 třídy dětí ve věku 2a3/4 roku – 6 let)

K 17.9. stav dětí využívajících služeb zařízení 52.

Středisko 03:

Komunitní škola Jeden strom, Střední 367, Černošice

( malotřídní škola do 5. třídy ZŠ v provozu individuálního vzdělávání)

K 17.9. otevřena 1. třída s přípravkou. Počet dětí 12.

Poradenské centrum Jeden prostor, Střední 367, Černošice

Nepravidelná činnost.

 

Počet pracovníků Jeden strom z.ú. ke dni 17.9.2015:

( příloha č. 2- organizační schéma Jeden strom z.ú.)

 

-          Činnost organizace a hlavní zdroj příjmů byl založena především na výchově a vzdělávání dětí předškolního věku ( střediska 01-03)

-          Poradenské centrum Jeden strom začalo v první polovině roku 2015 nabízet poradenské služby v oblasti pedagogického, speciálně pedagogického a psychologického poradenství, mediační službu a koučink. Proběhla série večerů osobnostního rozvoje

-          V rámci nabídky služeb proběhl příměstský tábor pro děti ve věku 4- 13 let, kterého se zúčastnilo 110 dětí z oblasti Dolního Poberouní.

-          Zorganizovali jsme 2 lyžařské výcviky pro rodiny s dětmi od 3 let a pobyty dětí v přírodě ( cykloškolka v přírodě, pobyt pro rodiče a děti od 2 let věku)

-          Zaměřujeme se na inkluzivní vzdělávání. Nadále probíhá spolupráce s Rytmus o.p.s v rámci zaměstnávání asistentů pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

-          Jsme členem Asociace lesních  mateřských škol.

-          Ředitelka organizace Jeden strom z.ú. Alena Laláková se stala mentorem ALMŠ, podílela se jako odborný garant na přípravě Standardů kvality pro LMŠ a tvorbě etického kodexu pedagoga v LMŠ.

-          V rámci ALMŠ jsme se podíleli na setkávání komunálních politiků v rámci zákona o dětských skupinách, jehož přijetí ohrožovalo vlastní existenci organizace Jeden strom z.ú.

-          V rámci dalšího vzdělávání pedagogů Jeden strom z.ú. proběhly v semináře:

Plán na jednu stranu, Komunikace s dětmi, Zážitková pedagogika

 

Financování:

-          Hlavním zdrojem příjmů je příspěvek na školné, který je vybírán od zákonných zástupců docházejících dětí na základě smlouvy o výchovně- vzdělávacích aktivitách.

-          Jeden strom z.ú. získal dotaci z OPŽP prioritní osa 7 na budování zázemí pro lesní školku ve  výši 2.550 000 Kč. V současné době probíhá stavba zázemí a dokončuje se administrativní proces v rámci SFŽP

-          Čekáme na výsledky grantového řízení Středočeského kraje – finanční podpora na dovybavení nového zázemí LMŠ- požadavek 200.000 Kč.

-         Žádáme MPSV v rámci projektu Podpora rodiny – 300 000 Kč

-         Získali jsme z projektu ESF finanční příspěvek na zřízení společensky účelného místa ve výši 17 200 Kč/ měsíc na dobu od 1.10. 2015 do 30.9. 2016

 

2)      Strategický plán rozvoje organizace na školní rok 2015/16

 

 • Dobudování nového zázemí pro LMŠ
 • Registrace Komunitní školy Jeden strom z.ú. do sítě MŠMT
 • Vyrovnaný rozpočet
 • Finanční podpora projektu Poradenského centra a školy ( momentálně zpracováváme žádost o dotace z EU na MPSV)
 • Revize provozních řádů všech středisek
 • Získání Standardů kvality pro LMŠ Na dvorečku ( s tím souvisí dokončení Školního vzdělávacích programu pro předškolní vzdělávání v našich zařízeních)
 • Spolupráce s místní komunitou

 

3)      Volba zástupce ředitele a disponenta účtu

   Ředitelka organizace Jeden strom z.ú.  Mgr. Alena Laláková, datum nar., rč, adresa v zápisu uvedeny, jmenuje   zástupcem ředitele a disponentem účtu organizace Jeden strom z.ú. zřízeném na pobočce ČS, Nám. Osvoboditelů, 153 00, Praha – Radotín, č.ú. 2181353399/0800,  organizace Jeden strom z.ú. Renátu Vonzovou, Dis, nar, bytem, rč,. Výkon činnosti bude probíhat od 20.9. 2015 na základě jmenovacího dekretu.  Renáta Vonzová je oprávněna na základě jmenovacího dekretu provádět všechny úkony a  kroky nezbytné k jednání za organizaci Jeden strom z.ú. i disponování s účtem organizace. Správní rada souhlasí s  jmenováním výše uvedené na pozici zástupce ředitele a disponenta účtu.

Ředitelka organizace Jeden strom z.ú.  Mgr. Alena Laláková,datum nar., rč, adresa v zápisu uvedeny, jmenuje disponentem účtu organizace Jeden strom z.ú. zřízeném na pobočce ČS, Nám. Osvoboditelů, 153 00, Praha – Radotín, č.ú. 2181353399/0800, Mgr. Pavlu Patkovou, nar., RČ, bytem . Výkon činnosti bude probíhat od 20.9. 2015 na základě jmenovacího dekretu.  Mgr. Pavla Patková je oprávněna na základě jmenovacího dekretu provádět všechny pasivní úkony a  kroky nezbytné k  disponování s účtem organizace. Správní rada souhlasí s jmenováním výše uvedené na pozici pasivního disponenta účtu.

 

V Černošicích dne 17.9. 2015 

podepsaní:

Alena Laláková, Martina Řehořová, Eva Nováková, Vojtěch Fořt

neděle 20. září

JS 14.-18.9. 2015 Zahájení příprav na Havelské posvícení…

 • OS Jeden strom
 • Školka

V průběhu měsíce září se naše školka Jeden strom pravidelně připravuje na radotínské Havelské posvícení. Nejinak tomu je i letos. A jak jinak zprostředkovat malým dětem tu správnou motivaci, než prožitkem? A tak se uplynulý týden proměnila jeden den naše herna v posvícenský jarmark. Děti si za korálky, které představovaly koruny, kupovaly na stánku malé mňamky. U báby v šátku proměňovaly své finanční prostředky za jablíčka, domácí perníčky, koláčky… Učily se zdravit, o něco požádat, počítat, poděkovat.. Někteří dobrovolníci z řad dětí postupně vystřídaly prodávající babku a jeli jsme až do vyprodání zásob :) A protože k posvícení patří i hudba, tanec, zábava, udělali jsme si malou taneční party na lidovky od Čechomoru. Ruce, nohy, celá těla létaly vzduchem… tanec střídal drobné úkoly…jako např. přilep se břichem na zeď či polož čelo na zem… A jelikož k posvícení patří i dobré tradiční pokrmy, pekli jsme v týdnu první dobrotu na náš stánek – levandulové sušenky. To byla vůně… A co jsme dělali jinak? Zkoušeli jsme se z toho, jestli známe naše pravidla…na modelových situacích jsme si ukazovali různé chování, co je dobře a co ne…navštívilo nás divadlo s krásnou pohádkou O zlaté rybě, která se nám moc líbila a ve zbytku času jsme lítali po zahradě jako diví a užívali si teplých slunečných paprsků… Takhle nám společně bylo… krásně….

Příští týden budeme pokračovat v přípravách na Havelské posvícení…budeme péct, zpívat, tančit, veselit se… 

PONDĚLÍ –    nakupujeme ingredience na pečený čaj

ÚTERÝ –         koncert Pražské filharmonie – „V kupé s Antonínem Dvořákem“

STŘEDA –      15,00 La škola

 

Pohodový týden vám všem přeje….tým Jednoho stromu

neděle 20. září

I divadlo přijelo…. 14. – 18. 9. 2015

 • OS Jeden strom
 • Rarášci

Přišel podzim a s ním mnoho bacilů, virů a všelijakých nemocí, které se bohužel ani nám nevyhnuly obloukem. A tak se stalo, že s početné partičky lumpů a zloduchů se stala malá skupinka několika statečných a nemociodolných rarášků. I když nám kamarádi, kteří zatím trávili čas v posteli, moc chyběli, dokázali jsme si celý týden pořádně užít. Poprvé jsme se vydali na velkou procházku za zvířátky, která se objevují v našem okolí. A jakou radost jsme měli, když jsme mohli nakrmit tu ovečku, tu koníka a nakonec i sebe, protože na podzim na stromech i pod nimi nalezneme všelijaké dobroty. No a pak přišla středa a s ní….DIVADLO. Naše první společné divadlo, které přijelo za námi do školky. Pruhované panenky nám vyprávěly příběh o Zlaté rybce. S nadšením a bez dechu jsme sledovali každý pohyb na jevišti. Někteří z nás se chtěli aktivně zapojit do představení a proměnit se v herce. :) Nakonec jsme se proměnili, ale ne v herce ale ve velkou velrybu a žraloka, abychom si stejně jako rybář v pohádce mohli od zlaté rybky přát jedno velké přání. No tak uvidíme zda se nám ty přání splní. :)

A jak jinak zakončit týden než příjemným seznamovacím večírkem pro rodiče s dětmi. Od 17 h. večerní jsme se začali společně scházet v prostorách školky Jednoho stromu. Někteří však netušili, co je čeká. V těchto případech byla připravena Renáta, aby všem s úsměvem na tváři vylíčila nadcházející události. (Pozn. Některým se úsměv ze rtů vytrácel velmi rychle). Přes všechny obavy, rodiče i jejich ratolesti zvládli zadané úkoly na jedničku. Užili jsme si u toho spoustu zábavy a o to taky šlo. Večer jsme zakončili posezením u ohně se sklenkou dobrého moku a vynikajícího jídla na talíři. Doufejme, že takových akcí společně zažijeme ještě spoustu.

A jak to bylo doopravdy se můžete přesvědčit zde: I divadlo přijelo…

 

pátek 18. září

Poznáváme Černošice

 • Škola

Máme za sebou třetí týden školy. Děti si pomalu zvykají na režim a těší se na jednotlivé stránky učebnic. Těší se i ven a tak část týdne probíhala na zahradě a vyrazili jsme také na procházku po Černošicích. Ukázali jsme si, kde je pošta a jak vypadá znak Černošic. Abychom na poštu nešli jen tak, rozhodli jsme se poslat Ále pohled! Děti sami nadiktovaly po písmenkách, co mám napsat, zkontrolovaly to a pak se všechny podepsaly. A představte si, Ála už ho měla v pátek doma! V pátek za námi přišla Klára a seznámila se s dětmi. Bylo to moc fajn týden! 

Těšíme se, co nám přinese týden nový! Například ve středu vyrazíme do divadla Minor. 

Podívejte se na fotky: https://goo.gl/photos/TJ1YwRyyv2PA2VwU6 

pondělí 14. září

Těšíme se na inspiraci

 • OS Jeden strom

Plujeme na jedné lodi

neděle 13. září

U Rarášků

 • Rarášci

Druhý týden už byl ve znamení menšího počtu slziček, naši milí. Rarášci se ve školce pomalu rozkoukávají, zvykají si na prostředí, kamarády i učitelky. A my děláme, co můžeme, aby se tu cítily co nejdříve v pohodě, v klidu a bezpečí. Nejvíce času jsme strávili na zahradě. Houpání, zpívání a stavení na písku nebralo konce, ale jelikož se to ukázalo jako nesmírně zklidňující činnosti, dělali jsme to do zemdlení :-) A ke konci týdne už se slzy týkaly pouze ranního odloučení od rodičů, na zahradě už byly děti úplně v pohodě.

Každé dítko bereme jako individuální bytost. Každé dítě má jiné návyky z rodiny, jiný přístup od rodičů. Po celý rok a v prvních týdnech obzvláště si s kolegyněmi neustále vyměňujeme informace o dětech, co se do našeho pozorování týče až po informace od vás, rodičů. Snažíme se chápat jejich nálady, pláče, radosti. Děkujeme, že jste nám při tom všem nápomocni a že nám jdete vstříc a chápete, že i my potřebujeme trochu času, abychom vaše děti více poznaly. Pomáhá nám to v naší práci.

 

V dalších týdnu samozřejmě pokračujeme v adaptaci, má být krásně, takže budeme opět hodně venku a vydáme se i na krátkou procházku za ovečkama…

 

Mějte se hezky,

Renáta

 

 

 

 

 

Na fotky koukněte zde:Druhý týden u Rarášků

neděle 13. září

JS 7.-11.9. 2015 Vydáváme se na stezku lesní moudrosti….

 • OS Jeden strom
 • Školka

Uplynulý týden byl ve znamení vzájemného seznamování a tvoření pravidel. Vysvětlili jsme

si, proč je potřeba pravidla dodržovat – aby nám tu bylo spolu dobře. Děti samy vymyslely, že

nejdůležitější pravidlo je vzájemně si naslouchat a to, že máme pusu, abychom spolu

komunikovali. Druhým nejdůležitějším pravidlem je, že si navzájem pomáháme. Také jsme

zvolili patrony a tak každý předškolák má k sobě jednoho nebo dva menší kamarády, kterým

bude pomáhat, když bude potřeba.

V úterý nás čekal náš první společný výlet. Vyrazili jsme ze Solopisk do Vonoklas. Počasí

nám přálo a v lese nám bylo dobře. No jo, jenže to bylo tím, že jsme s sebou měli vše, co jsme

potřebovali. Jídlo, pití, krásné počasí….co by se asi stalo, kdybychom to najednou

ztratili…Jak bychom si v lese poradili? Známe vůbec pořádně les a víme, jak se v něm chovat

a co si počít, když nám dojde jídlo či pití a my jsme v nepohodě?….na to budeme potřebovat

nějakou moudrost…a tak se letošní školní rok společně vydáme na Stezku lesní moudrosti…

Následující týden se budeme nadále věnovat tématu seznamování a tvoření pravidel. Budeme

hrát nejrůznější seznamovací hry a povídat si o tom, co se smí a co ne. Také se začneme

připravovat na Havelské posvícení. Budeme nacvičovat na naše vystoupení a vyrábět drobné

předměty na náš stánek. Ve středu nás navštíví divadlo Pruhované panenky s pohádkou O

zlaté rybě.

 

KOUKNĚTE NA FOTKY: Vyrážíme na stezku lesní moudrosti…

 

Krásný týden vám všem přeje….tým Jednoho stromu

pátek 11. září

Druhý týden ve škole

 • Škola

Máme za sebou krásný druhý týden se školáky! Seznámili jsme se s většinou učebnic, naučili se několik říkanek a básniček. Dupali jsme, rytmizovali jsme, hráli jsme si s našimi obličeji. To můžete určitě i doma, vyplazujte na sebe jazyk a pak také na všechny strany. Naše oči je také třeba rozhýbat, nahoru, dolu, do stran a zakoulet, hrajte si doma před zrcadlem :-) Vymodelovali jsme si také první písmenko. Jsem zvědavá, jestli ho všechny děti poznají. Mají také na pondělí domácí úkol… 

V pátek jsme byli za kamarády ve škole v Lipencích, seznámili jsme se s učiteli i dětmi, trochu si pohráli a pak zase hurrráá do vily! 

Podívejte se na fotky: Druhý týden ve škole

146. stránka z celkem 169« První...102030...144145146147148...160...Poslední »