Aktuality

neděle 09. květen

Mazáci zkoumají louku

  • Škola

Uplynulý týden patřil opět týmové práci, které jsme věnovali hodně času. Soustředíme se na dodržování pravidel a zkoušíme si úkoly více užívat. Když totiž dostaneme úkol, snažíme se ho splnit. Rychle a dokonale. Zjistili jsme, že mnoho úkolů ale nemusíme splnit rychle a už vůbec ne dokonale, naopak si můžeme jednoduše užívat proces společné práce. Nicméně dokážeme výborně pracovat jako celá třída a to je to nejdůležitější. Samozřejmě jsme se věnovali ostatním předmětům. V matematice jsme se věnovali opakování a hlavně slovním úlohám, v českém jazyce stále procvičujeme shodu podmětu a přísudku a ve vlastivědě jsme nakousli téma krajů ČR, které nás bude provázet až do konce školního roku.

V angličtině jsme pomalu uzavřeli téma „my house and living“. V prvním bloku jsme si v lese podle obrázků popisovali obývák, který druhý ve dvojici stavěl z různých materiálů. Používali jsme konstrukci „there is / are“ a opakovali předložky. Vysvětlili jsme si rozdíl v užívání a/an u podstatných jmen, procvičili ho v pracovním sešitě a při hře „Simon says“. Ve druhém bloku jsme zhlédli video dvou britských dětí, které nás vzaly na tour po svém domě. Nakonec jsme vytvořili anglické přání pro maminky ke Dni matek. S heather se děti věnovaly zálibám ve volném čase, zopakovaly při tom dny v týdnu a používaly otázku „what do you do in your free time?“

V pátek jsme s velkou odvahou, navzdory předpovědi počasí, vyrazili do terénu. Celodopolední exkurze s tématem lučních květin přinesla své ovoce, přesněji řečeno své byliny. Objevili jsme kolem 20 rostlin a zaječí bobek, což nám pěkně otevírá cestu do tématu „zvířata na louce“ :-) Na závěr jsme se pobavili odchytem muchnic jarních a nesmím zapomenout zmínit fascinující mravence a sojku.

Na fotky se podívejte ZDE

sobota 08. květen

Stromáci v týdnu přijímacích zkoušek

  • Škola

V týdnu od 3. května se v ČR konaly přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. A protože Stromáci jsou páťáci, týkaly se některých „přijímačky“ také. Celá třída hodně řešila, jaké to asi bude pro ty, kteří se jich budou účastnit. A následně i detailně rozebírala jejich průběh. Teď jsme všichni v očekávání, jak to dopadlo. Kromě zátěžové životní zkoušky a povídání o ní, jsme se ale v průběhu týdne samozřejmě i učili. V matematice jsme opakovali aritmetiku z celého roku, v geometrii jsme prováděli konstrukce trojúhelníku, obdélníku a počítali jeho obvod a obsah. Napsali jsem si opět test z opakování aritmetiky. V českém jazyce jsme se začali věnovat druhům zájmen. Ve vlastivědě jsme vstoupili do tématu první světové války a první republiky. V přírodovědě jsme si ověřili základní znalosti o podnebných pásech. Zkoumali jsme faunu a flóru jednotlivých ekosystémů a diskutovali jsme o podmínkách pro život – kde (ne)chceme žít a proč. Dále jsme počítali průměrné denní teploty. V tělesné výchově jsme se konečně mohli naplno věnovat přehazované a ve výtvarné výchově jsme sochali. Pracovat v 3D rozměru je pro nás nové, nezvyklé a je to velkou výzvou!

sochy

pátek 07. květen

Vrabčáci, povolání, nakupování…

  • Škola

U VRABČÁKŮ bylo celý týden opět živo. U VRABČÁKŮ je totiž živo skoro pořád. Hned v pondělí jsme si četli o dětech, které se vydaly do chráněné kavárny. Součástí textu byl i recept na raw dezert z oříšků – některé děti si ho doma vyzkoušely a dokonce přinesly na ochutnání, to bylo milé, díky. V průběhu celého týdne nás provázelo nové téma – povolání. Zahráli jsme si pantomimu, povídali si o tom, co kdo dělá, co by jednou chtěly dělat děti a ve dvojicích ďeti pracují na zpracování projektu týkajícího se pravé povolání. V matematice si hrajeme na obchod – prodáváme, nakupujeme, počítáme – to je najednou úplně jiná motivace počítat, v nabídce máme nejrůznější druhy oříšků a snídaňových křupinek. Také jsme konečně mohli mít tělocvik, to bylo radosti. A v pátek jsme prožili s permoníky a povídali si a psali si co je zdravé a nezdravé – permoníkové nás také naučili, které bylinky nám můžou pomoci při nejrůznějších nemocech. Týden to byl pestrý a v podobném duchu budeme pokračovat i v tom následujícím. Nezapomeňte se ZDE podívat na fotky.

pátek 07. květen

Souvětí, násobilka, rýsování a Veveřáci

  • Škola

Do nového měsíce i týdne jsme vstoupili s úsměvem na rtech a s potěšením, že se můžeme vrhnout do dalšího učení. Matematika s sebou přinesla, kromě opakování již poznaných násobilkových řad, řadu novou. Ponořili jsme se do násobilky 5. Ta nám šla od ruky a od hlavy mnohem lépe než ty předchozí. Za pomoci různých her, modelování, počítání jsme odhalovali a poznávali jaká čísla do této řady patří. Když už bylo počítání dost, vrhli jsme se na rýsování. A rýsovat umíme pomocí modelování, her v terénu ale i skutečně na papír. Připomněli jsme si, jak vypadá bod, jak se rýsuje přímka a jak obojí značíme. Nově jsme si přidali i úsečku. Umíme ji narýsovat i změřit. S pravítkem nám to díky tréninku jde mnohem lépe než v minulém týdnu. Jen občas zapomínáme na ty ořezané tužky, takže nám místo tenkých hezkých přímek a úseček vnikají jedovatí hadi. V českém jazyce jsme pokračovali v oblasti slovních druhů. Tentokrát jsme se podívali na zoubek spojkám. Ty nás dovedli až k jednoduchým souvětím. Dokážeme odhalit větu a souvětí, víme jaké spojky můžeme pro spojení více vět použít. Vymýšleli jsme jak spojit dvě věty dohromady, domýšleli jsme konec souvětí nebo ve skupinách zkoušeli dát dohromady rozstřihané věty, aby z nich vznikla krásná souvětí. Nejenže jsme se museli poprat s novou látkou, ale i s nepříznivými povětrnostními podmínkami, které nám práci o něco ztížili. Je ale dobré, učit se i takové překážky překonávat. I když nám z počátku papírky lítaly po celém pozemku, jednotlivé skupiny si dokázali najít způsob, jak úkol zdárně dokončit. A to je to hlavní. V anglickém jazyce jsme napsali pár řádků o sobě pomocí věty „I’m wearing….“. Venku jsme procvičovali prostřednictvím her větu „I’ve got…“ a „I like/I don’t like….“. Seznámili jsme se s ročními obdobími: spring, summer, autumn, winter. A co bylo dál? To už je trochu překvapení. Jak jistě víte, v neděli slaví svátek všechny maminky, takže jsme neopomněli něco malého vyrobit. Ale co, to vám nepovíme, protože je to tajemství. :)

na pár fotek z výuky v terénu se můžete podívat zde

 

 

čtvrtek 06. květen

Pampelišky (35. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Čistíme potok. Důstojně pohřbíváme 5 mrtvých králíčků. Čteme si o smrti i O čertu stvořiteli. Sbíráme pampelišky a vaříme překvapení. Výtvarničíme neviditelným inkoustem, lezeme v ostrém větru na nejbližší vrchol 369 metrů nad mořem. Chováme slepýše, zpíváme z plných plic, cvičíme všemi částmi těla. Zvyšujeme obratnost předškoláckých prstů. Tvoříme zdrobněliny, krmíme slepice, kreslíme uhlem na klády. Poznáváme květiny a ptáky. Vozíme se na vozíčku, hrajeme si na pískovišti. 

neděle 02. květen

Staráme se o zahradu, pleteme věnečky z pampelišek

  • Školka

Hodně vnímáme přírodu, jak se probouzí. Koukáme na keře, které jsme před týdnem zasázeli, jak jim rostou lístky snad přímo před očima! Učíme se, jak správně zalévat, jak často pokropit travní semínka a za odměnu jsme už pozorovali, jak tráva raší. Pleteme věnečky za pampelišek, něco z louky si občas musíme přinést do vázy, holčičky prostě jinak nedají. A ten zlatý déšť, který vidíme cestou, si pak pomocí barev přeneseme do herny taky. A předškoláci se mezitím vypraví na vyhlídku, pečou buřty, hrají si na louce a slaňují pěkně strmý kopec – jakby ne, vždyť jsou už opravdu velcí! Jaro je krásné!

Na pár fotek se podívejte ZDE

neděle 02. květen

Stromáci na konci dubna

  • Škola

V posledním dubnovém týdnu se Stromáci opět vypravili hlavně učit ven. Bylo krásné počasí, tak proč toho nevyužít. V českém jazyce se věnovali spojkám a příslovcích. Zahráli jsme si hru na detektiva, ve které jsme se snažili pouze příslovci odpovídat na otázky Kdy? Kde? Jakým způsobem? Jakou měrou? Proč?, abychom následně odhalili trestný čin. Dost se nám to dařilo, a to jsme nemuseli ani uvádět podrobné okolnosti děje. V matematice jsme se věnovali tématu obsahu a obvodu čtverce. Napsali jsme si také velkou písemnou práci z matematiky na témata z aritmetiky z celého školního roku. Je vidět, že si některá témata potřebujeme ještě doprocvičit. Práce nedopadla pro některé radostně, a tak si ji zkusíme napsat znovu v nadcházejícím týdnu. V poznávání světa jsme  v  přírodovědě pokračovali v prozkoumávání podnebných pásů a ekosystémů. Jednotlivé skupiny se „vypravily“ prozkoumat část světa, své poznání zaznamenaly a poté ostatním přiblížily, co o dané části světa zjistily. V rámci historických témat jsme si povídali o soužití Čechů a Němců na našem území. A konečně jsme si po dlouhé době mohli společně zahrát i přehazovanou.

Koukněte na fotky

sobota 01. květen

Z Opičáků Medvědi?

  • Škola

V tomto týdnu jsme trávili hodně času v lese za Černošicemi. Naší oblíbenou činností byla hra na medvědy, až jsem si říkala, jestli se nepřejmenujeme :-) . Les jsme využili se vším všudy a vytvořili jsme si tam celou galerii. Byla to pro nás příjemná změna a myslím, že hlavně až začnou letní horka, budeme za koruny stromů opravdu rádi. V české jazyce jsme si řekli o časování a v matematice jsme se naučili násobit pod sebou. Chvílemi to nebylo jen tak, ale nakonec jsme se s tím popasovali. Celý měsíc nás provází básnička o dubnu. Každý den si s ní hrajeme a kombinujeme s hrou na tělo, odříkáváme v kánonu, přidáváme druhý a třetí hlas. Poslední týden s ní jsme si ji v lese ( s dostatečnými rozestupy) konečně i zhudebnili a povedlo se nám ji zazpívat jako vícehlas i jako kánon. 

V angličtině si Opičáci dokončili své Ideal houses a příště je čeká veřejná prezentace. K tomuto tématu jsme začali procvičovat věty typu There are two cupboards in my bedroom. There is a ball under the bed. Předložky místa  (in, on, under, next to, between) se nám ale i přes víceré opakování stále pletou, takže je budeme procvičovat i nadále. Pokročilejší angličtináři se navíc věnovali tvarům slovesa to be a jeho užití ve větách a připomněli si i názvy některých států.

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

sobota 01. květen

Čarodějnice, magické bylinky (34. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Skákali jsme po veverčím způsobu po padlé vrbě, malovali přírodními barvami, ochutnávali bylinky běžné i čarodějné. Rozcvičovali se s vrbovými proutky i borovými polínky. Vyřezávali čarodějnické hůlky. Vytvářeli zdrobněliny, rytmy a učili se novou píseň. Šplhali po pavoučím způsobu po modrých vláknech. Pekli mufiny, slavili narozeniny mnohých býků. Stavěli z Kaply i bunkr z matrací. Opékali na výletě na Hvíždinec, zapsali se do vrcholové knížky. Hydroponicky pěstovali kořenovou zeleninu. Vysílali jsme přes zoom pohádky. Sledovali klíčení dubů i pobíhání mravenců. Hráli jsme fotbal. 

sobota 01. květen

Mazácký tým

  • Škola

V poslední aprílovém týdnu jsme se hodně soustředili na práci v týmu, zejména v rámci programu vedeným profesionálními spolupracovníky. Pro některé z nás to nebylo vůbec jednoduché, občas jsme museli překračovat svou komfortní zónu a znáte to, to není jen tak, různými emocemi to doslova vířilo. Nakonec jsme byli dokonce rádi, že můžeme psát diktát, trénovat zlomky a procvičovat shodu podmětu a přísudku. Vlastivědu jsme opět spojili s tvořením a v rámci tématu renesance jsme přestavěli gotické domy z našeho středověkého města renesančními prvky. V angličtině pomalu završujeme téma „My house and living“. Ve středu jsme se na to vrhli rukama a v prvním bloku stavěli domečky pro různé malé obyvatele v lese. Potom jsme si o nich povídali a popisovali je (materials; wood, moss, sticks, leaves, grass…how many rooms are there? What’s this and that…). Ve druhém bloku jsme si poslechli nahrávku Toma, který popisoval svůj pokoj, soustředili jsme se na nová slovíčka a nové vazby, které jsme neznali. Ve třetím bloku jsme si zopakovali slovní zásobu k nábytku formou živého pexesa a nakonec pomocí pracovního listu procvičili vazbu „there is/are“. V pátek jsme se opět potkali s přírodovědou, tentokrát s tématem pole. Polní plodiny a živočichové nám nejsou neznámí. Nabyté vědomosti jsme uplatnili během hry na lidské pexeso a během hledání kartiček s obrázky.

Podívejte se na fotky

2. stránka z celkem 19712345...102030...Poslední »