Aktuality

neděle 20. září

Školkáči s písničkou na rtu

  • Školka

V pondělí jsme odstartovali vyráběním preclíků ze slaného těsta a nacvičováním písniček na Havelské posvícení. On tedy člověk neví, jestli bude, takže dvojnásob platí, že cesta je cíl. Vybraná písnička se naštěstí dětem moc líbí, takže neprotestují, když se ohlásí: „jdeme zpívat!“. Dokonce si kluci sami vymysleli tanec, něco ve stylu  pogo versus čardáš :-) Hlavně, že je to baví! První nacvičování proběhlo u řeky, seděli jsme v trávě a nechali sluníčko, aby nás prohřálo.

A už tu byly také první návrhy, co bychom mohli vyrábět jako drobné dárky na stánek. Ale to se nechte překvapit.

Poprvé jsme potom ve čtvrtek vyrazili na výlet. Ideálně do lesa, tam je momentálně nejlíp. Respektujeme nařízení, takže v autobuse s rouškami ale pak jsme se v lese pořádně nadechli, hledali brouky a všelijakou jinou havěť, stavěli domečky, zkoumali pod lupou, klouzali se po zadku z kopce a funěli do vrchu, učili se dobře dívat Aničky dalekohledem. 

A v kroužku jsme se znovu vrátili k jógovému cvičení, kupodivu se nám podařilo se na chvíli trochu zklidnit a zhluboka dýchat. Za což jsme byli – hlavně my dospěláci – docela vděční, neb zklidnění je teď pro nás i děti velké téma.

 

Na fotky se podívejte ZDE

neděle 20. září

Třetí týden u Rarášků

  • Rarášci

Třetí týden u Rarášků

Počasí nám stále přeje. Jsme co nejvíce na zahradě, kde nám chutnají oříšky a jablíčka. Švestky už nám všechny spadly, začíná padat i listí a hrušky. Kdybyste viděli milí rodičové, jak obratně umí Rarášci používat polínka na louskání lískáčů! Že jsme byli sběrači se u nás skutečně nezapře.

V herně zdatně proháníme všechna vozidla, autíčka jezdí dlouhou trubkou jen to sviští. Modelína a písek je naše ranní zábava. Ranní kroužky se nám daří, hrajeme na nástroje, protahujeme se, zpíváme, křičíme, dupeme, smějeme se. Trénujeme pusinky, aby se nám lépe a lépe mluvilo, prostě je toho vážně moc. A to jsme stále v adaptačním období, kdy se Raráškům jeden den u nás líbí, druhý den se v brance vzpříčí a třetí den běží s nadšením od parkoviště. Jediný den není prostě stejný a děláme co můžeme, abychom si užili den společně.

Jak jsme se měli se můžete podívat zde

 

sobota 19. září

Týden začíná sobotou. (3.týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Tento týden jsme rozšířili svůj akční radius. Začalo to v sobotu výletem kolem závory k Madonce, nad Červenou rokli, kolem svítícího smrku a druhé Madonky na vyhlídku a dolů k Berounce na louku. Velké převýšení bylo výzvou pro děti i některé rodiče. Ale chtěli jsme se seznamovat a to jde v mírném nepohodlí líp. Na první zastávce jsme si vyměnili domácí recepty, na druhé vytvořili přehršel rodinných erbů, přitom každý jiný! Na louce jsme se proběhli pod lanem a dosáhli mezního vzrušení při přetahování Tučňáků s Plameňáky. Na Dvorku čekal guláš a všeobjímající stín. 

V týdnu jsme navštěvovali různá místa v lese, vyzbrojeni lany, naučnou literaturou, veselou náladou, odhodláním zvládat malé překážky a nekonečnou zvědavostí. Tvořili jsme jeskynní kresby, malovali drátěnkou, modelovali z těsta a přírodnin, a nakonec hnětli z ovčího rouna barevné planety!

pátek 18. září

Opičáci v, na, pod i vedle lavic

  • Škola

V týdnu po adapťáku jsme pokračovali v opakování učiva z druhého ročníku. Znovu bylo potřeba zopakovat i spoustu dalších věcí, které jsme na konci minulého školního roku už téměř zvládali. Například, že když píšeme, tak píšeme do linek a nekreslíme všude okolo nebo když jdeme na oběd, tak jdeme a všem předmětům, které nám leží v cestě (lavice, spolužáci…) se vyhýbáme, nepřelézáme, nepřelétáváme…;-) Ale to se poddá :-)

Zvládli jsme potrénovat násobilku a +- do sta. Jde nám to, ale potřebovali bychom ještě trochu zrychli a zautomatizovat výpočty. A to všichni do jednoho ;-) Při opakování češtiny jsme narazili na slovní druhy, stavbu slova, slova příbuzná a hledali jsme kořen slova.

Ve úterý jsme vyrazili poprvé na plavání a jak nás to bavilo, tak někteří odvážlivci naskákali do řeky i ve středu.

V pátek jsme si znovu zavzpomínali na angličtinu minulých ročníků. Udělali jsme hodně poslechových cvičení věnovaných představování, zahráli si podle nich divadlo, seznámili se s novými postavami z učebnice. Došlo i na rozhovor o prázdninových cestách v cizině a z ní konverzace na téma objednávání různých druhů zmrzlin (A vanilla eis – cream, please. – Here you are.-Thank you.- Welcome). Do slovníčku jsme si zapsali nová slovíčka 1. lekce ( a school, a park, a street, a shop, a sports centre) a procvičili i spelling. Hodně se nám dařilo. Na závěr jsme se seznámili i s novým slovíčkem z jiné oblasti – se slovem prevence. Snad nás v dalších dnech ochrání!

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

pátek 18. září

Vrabčáci v plném provozu

  • Škola

Máme za sebou první celý týden ve škole. Děti si už zvykly na školní režim, pěkně spolupracují, začínají se oslovovat jmény, orientují se v režimu dne – to by klidně mohlo stačit, ale už jsme se posunuli i dále. V ČJ jsme začali zapisovat věty pomocí obrázků, naučili jsme se číst a psát písmenko O, čteme knížku Překlep a Škraloup – ta děti hodně baví, pokračujeme ve snaze o správný úchop tužky a o celkové uvolnění. V matematice jsme si hráli se sirkami – stavěli jsme z nich obrázky, stejně tak stavby z kostek, počítáme a porovnáváme vše okolo nás, zapisujeme počet a sčítáme pomocí čárek, používáme krokovací číslice, používáme pojem o jednu více a o jednu méně – k mému velkému překvapení je skupina dětí dost vyrovnaná a všichni zatím můžeme dost pracovat společně v podobném tempu. Dětem práce ve škole nestačila  a vyprosili si domácí úkol na víkend (děti se už od úterka skoro každý den ptaly, kdy dostanou konečně úkol) :-) jsem zvědavá, jak dlouho jim to vydrží. V prvouce jsme se seznámili s novou učebnicí, každý řekl na co se v ní těší a ve čtvrtek jsme se věnovali pocitům, prožívání – zahráli jsme si scénky, ty pak děti rozebraly. Ve výtvarce vznikly křídou krásné autoportréty a co by to bylo za týden, kdybychom se nenaučil novou písničku – tentokrát od Skoumala, Kolik je na světě…týden jsme zakončili pobytem na čerstvém vzduchu na pozemku u řeky – hráli jsme hry, běhali, házeli, chytali a kutáleli míč a také si vyzkoušeli  překážkovou dráhu. Mám z celého týdnu radost, myslím, že se povedl!

pátek 18. září

První učební týden u druhostupňáků

  • Škola

Ano, opravdu, u druhostupňáků – to je jejich jméno, na kterém se alespoň trochu shodli. I přes intenzivní diskuze a snahy z různých stran byl pro ně tento název nejméně kontroverzní. Komunikace a spolupráce je něco, o čem jsme tento týdne hodně hovořili. Skupinka je nová a je třeba vzájemně se vyladit. Věřím, že energie nyní vložená se vyplatí. :-) Byl to pro žáky první týden, kdy se seznámili s většinou učitelů, učebnicemi, pracovními sešity i novými pravidly, které pro nás připravilo ministerstvo. Využíváme toho, že je stále krásně a hodně času trávíme venku. Tam nám je nejlépe a nejvíce se toho naučíme! 

Koukněte na fotky

pátek 18. září

Veveřáci a jejich učební týden

  • Škola

Máme za sebou další týden plný učení, bádání a tvoření. Díky počasí jsme si ho z velké části užili i venku. V českém jazyce jsme se vrhli do bádání a zkoumání slov. Rozkládali jsme je na slabiky a písmena. Hledali jsme, kolik slabik mají jednotlivá slova. Zkoušeli jsme vrátit popletené slabiky do správných slov. Pokračovali jsme ve čtení a práci v učebnicích a v pracovním sešitě. Seznámili jsme se s některými písmeny v podobě vázaného písma. Zkoušeli jsme odhadovat, které písmeno to vlastně na tabuli máme. Nebylo to až tak těžké, jak se na první pohled mohlo zdát. Některé děti mají vázané písmo v malíku. Budeme to dále prozkoumávat, zkusíme si vázaným písmem i psát. Tak uvidíme, jak nám to půjde. :) Matematika patřila hlavně počítání do 20. Začínáme hodiny rychlou rozcvičkou, abychom si připravili hlavu na další počítání. Zopakovali jsme si, jak se staví krychlové stavby a jak se píše správný plán stavby. Po dlouhé době jsme oprášili autobus. Jezdili jsme ze zastávky do zastávky, počítali cestující a vymýšleli vhodné varianty zápisu. Stejně tak jsme z krabice s pomůckami vytáhli sirky a trénovali skládání a tvorbu geometrických tvarů. Neopomněli jsme ani potrénovat, kde je vpravo, kde je vlevo, nahoře a dole, za a před. Pravá a levá strana se nám občas stále plete. Nic nevzdáváme a budeme pokračovat v trénování i dál. Matematických vrcholem tohoto týdne byla práce s novou didaktickou pomůckou – Vláčky. Zatím si je osaháváme, skládáme a poznáváme. Od příštího týdne už s nimi budeme pořádně pracovat. Ač by se mohlo zdát, že už jsme toho více nemohli stihnout, opak je pravdou. Věnovali jsme se prvouce, kdy jsme navázali na téma voda, které jsme naťukli už na adapťáku. Hledali jsme ryby, které žijí u nás. Pozorovali jsme řeku. Četli jsme Rybí sliby. Vodu jsme si dokonce i namalovali. A na konec. Nechyběl pořádný pohyb -  týmové a jiné pohybové hry. Máme za sebou prostě vydařený týden. Už teď se těšíme na ten další. :)     

pátek 18. září

Mazáci v babím létě

  • Škola

Na adapťáku nám bylo hej, ale přišel čas vrátit se do lavic. Ne tak úplně, protože venku bylo tento týden nádherné babí léto a tak jsme střídali práci v lavicích s prací venku, kde nás to baví. Věnovali jsme se stále ještě opakování. Upevňujeme různé početní postupy, rozpomínáme se na všechna vyjmenovaná slova (schválně, zkuste si popsat vyjmenované slovo tak, aby ostatní uhádli, které to je. A co teprve, když si vylosujete „slova s předponou vy-, vý-“ :) ), slovní druhy, skloňování a také psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů. V novém předmětu „společnost“ nás tento rok čeká putování časem, budeme se učit o našich dějinách. Tento týden jsme se začali učit písničku o čase a také jsme začali sestavovat stroj času. Uvidíme, zda bude fungovat a kam nás letos zanese. Našli jsme si samozřejmě i čas na protažení těl, různé hry a výtvarničení. Tentokrát jsme se inspirovali impresionistickými díly a pomocí houbiček jsme přenášeli na na papíry přírodu a plynutí vody.

Ve středu  při angličtině jsme hodně opakovali. Zaměřili jsme se na počítání příkladů (operace plus, minus, times, divided by), opakování měsíců v roce a spellingu. Ve druhém bloku jsme  procvičovali have got/has got jak s Veronikou, tak s Heather při zábavných aktivitách.

Na fotky z uplynulého týdne se podívejte ZDE

 

 

 

pátek 18. září

Stromáci po adaptačním pobytu

  • Škola

Týden po adaptačním pobytu si Stromáci užívali hlavně výuku v terénu. Sluníčko jim přálo, a tak byli hlavně na pozemku u řeky.  V českém jazyce se zaměřili na opakování stavby a zápisu souvětí, přímé a nepřímé řeči i slovním druhům. V matematice zápisům vysokých čísel, početním operacím s vysokými čísly, opakování násobení a dělení a práci se závorkami. V přírodovědě opakovali dělení živočišné říše, ve vlastivědě opakování historie od pravěku do doby vzniku Velké Moravy. Stihli se koupat v Berounce, trénovat přehazovanou, rozvíjet běžecké dovednosti při sprintu, seznamovat se s technikou skippingu a liftingu, pracovat se dřevem a dlátem. 

Koukněte na fotky

neděle 13. září

Druhý týden za námi, sluníčko se kutálí….

  • Rarášci

Druhý týden za námi, sluníčko se kutálí….

 

Už druhým týdnem tmelíme tu naši raraší partičku. Stále se neobejdeme bez slziček a stýskání a některé dny jsou prostě „neučesané“, najít si ke každému cestičku chvíli trvá. A pro Rarášky je moc těžké být najednou, i jen dopoledne, mimo známý prostor a máminu a tátovu náruč!

A i přes občasné stýskání jsme přesvědčené, že si Rarášci ve školce užívají. Domča dokonce odvážně vytáhla prstové barvy a někteří do nich odvážně strčili prstík a zkusili, co to udělá s papírem. Baví nás čmárat po tabuli a péct dorty z písku. Ta stopa na modrém moři je kouzlo křídového prášku, úplně nás to uchvátilo a určitě zopakujeme. Tak prostě ten týden utekl jako voda a přišel pátek a s ním tradiční Otvírák. Letos poprvé na pozemku u vody a nám se to moc líbilo. Děkujeme, že jste se přišli podívat, opéct buřtíka, pomoci sníst všechny ty dobroty a hlavně, začít s námi ten Nový rok. Správně. Nám končí rok v červnu a Nový je od září, Silvestr nás celkem nechává chladnými:-)) Těšíme se na další týden.

Jak jsme se měli a co jsme dělali se můžete podívat zde

 

 

2. stránka z celkem 17312345...102030...Poslední »