Aktuality

sobota 01. květen

Veveřáci rýsují

  • Škola

Poslední dubnový týden je za námi a s ním mnoho nového a zábavného. V českém jazyce jsme se ještě více ponořili mezi slovní druhy. Zaměřili jsme se především na podstatná jména, slovesa a předložky. Poznávali jsme je pomocí různých her, doplňovaček, spojovaček, hádanek a také díky vybraným cvičením v pracovních listech. Neopomněli jsme ani na čtení s porozuměním v podobě básně o Praze. Připomněli jsme si vybrané pražské ale i české památky a významná místa. Matematika s sebou tentokrát přinesla geometrii a s ní spojené rýsování. Seznamovali jsme se s pojmem bod a přímka. Zkoušeli jsme body a přímky modelovat. Rozlišovat lomené, křivé a rovné čáry. Víme jakou značku používáme pro bod v prostoru i pro bod na přímce. Víme, že pro jména bodů používáme velká písmena, u přímek zase malá. Zkoušeli jsme si přímky narýsovat na papír, to abych uměli správně pracovat s pravítkem a tužkou. Ideálně ořezanou tužkou, nikoliv perem. Zkrátka jsme si osvojovali základní dovednosti rýsování. Ty jsme pak také zužitkovali při výtvarném tvoření. Nejdříve jsme si vytvořili obraz, který jsme následně rozdělili pravítkem a tužkou na pruhy, rozstříhali je a znovu seskládali do úplně nového obrazu. Vznikla opravdu zajímavá díla, která můžete obdivovat ve fotogalerii. Došlo také na pracovní činnosti. O nich tu, ale mluvit nebudeme, protože se během nich dostalo na tvoření malého překvapení pro naše mamky, které budou mít během května svůj svátek.  V anglickém jazyce jsme procvičovali slovíčka – věci kolem nás v přírodě a ve škole. Venku jsme hráli různé hry a zopakovali jsme si oblečení „Are you wearing a T-shirt?“, potraviny „Do you like cheese?“, zvířátka „What’s this? It’s a fox.“ a počasí „It’s sunny“.  

 

Na fotky z uplynulého týdne se můžete podívat zde

pátek 30. duben

Vrabčáci, rostliny a carodejnice

  • Škola

Poslední dubnový týden byl u VRABČÁKŮ opravdu pestrý. Během prvního bloku jsme se sice skoro každý den věnovali především psaní – využívali jsme toho, že venku je ještě chladněji a na psaní jsou stejně nejvhodnější  stolečky, ale každý den jsme se minimálně na blok a půl dostali ven. Ale i ve třídě bylo dost zábavy – jedna z činností byla, že se děti během 15 minut snažily vymyslet co nejvíce slov, kde se vyskytuje – DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ –  u toho si pomáhaly a radily  a další den při podobné aktivitě vymýšlely celé věty obsahující tyto slabiky – a že jich bylo!  Venku se kreslilo křídami na zem – děti popisovaly části rostlin a také si zaskákaly panáka, pozorovali jsme změny v přírodě, hráli si, běhali, počítali a v pátek dokonce kouzlili. Velkou část aktivit děti plnily ve dvojicích nebo ve skupinkách. Snažíme se teď, co to dá,  dohánět čas, který jsme během lockdownu nemohli být spolu.  Moc hezkého výsledku se děti dočkaly ve čtvrtek, kdy společně olejovými pastely kreslily jeden strom složený z osmi čtvrtek ve formátu A3- každá čtvrtka je produktem dvou dětí a celý strom celé vrabčácké třídy, byla to opravdová radost. Další den, v pátek, si děti měly možnost znovu ověřit svou schopnost spolupracovat, když ve skupinkách vymýšlely čarodějnické zaklínadlo, kterým by se jim povedlo rozluštit vzkaz ukrytý v začarovaných houbách, ty si mimochodem hned zrána vytvořily. Bylo to opravdu moc fajn a věřím, že si to všichni užili! Na fotozáznam se můžete podívat tady.

pátek 30. duben

Jaro v plném proudu (34. týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí jsme se hrdinně vrhli na drobnou pomoc naší planetě. Připomněli jsme si totiž den Země – a při té příležitosti jsme jí chtěli zbavit alespoň trošky odpadkových nánosů. Vybaveni pracovními rukavicemi a odvážným záchranářským sebevědomím jsme vyšli pár metrů od naši branky. Původně jsme plánovali vyklidit aspoň půlku lesa, ale nakonec jsme to zapíchli o půl dvanácté o 10 metrů dál se čtyřmi pytli tříděného odpadu. Mimo jiné se nám dostalo také cenných archeologických rozobrů a nálezů, např. pidi kovová krabička, pidi skleněná lahvička se skleněným špuntem na lektvary (špunt byl bohužel o hodinu později pohřešován), hodně dalších skleněných lahví užitečných atd. Odpoledne píseček a radosti zahradní.

V úterý jsme se sešli na hřišti pod lesním divadlem, kde jsme si pohráli, udělali kroužek, zkusili odhadnout, jakým směrem je Dvoreček, prošli v hadovi opičí dráhu a na kouskách ranního sluníčka si dali svačinku. Vypravili jsme se vzhůru po modré turistické značce, která nás dovedla ke studánce. U ní jsme si vysvětlili, jak se to stane, že najednou v lese vykoukne studánka, ochutnali jsme její vodu, odpočinuli po náročném výšlapu do kopce a pokračovali směrem ke Dvorečku po naučné stezce Burešovce/Fabiánovce. U každé cedule jsme se zastavili a přečetli, o čem zajímavém se tam píše. Učili jsme se rozeznávat stromy podle kůry, ukázali si jak vypadá kůrovec, že vykácenému lesu se říká holina. Cesta se nám protáhla, a tak jsme na Dvoreček přišli s kručícíma bříškama a těšili se na oběd.

Ve středu jsme naopak zahnízdili na zahrádce, protože jsme měli spoustu práce s přípravou záhonku. Posilnili jsme se svačinkou a vrhli se do práce – někteří :D , protože někteří měli takovou radost, že zůstáváme na Dvorečku, že nám prostě nemohli přijít pomáhat, protože potřebovali hrát svoje rozjeté hrátky :) .
Do připraveného vyvýšeného záhonku se vystlala geotextilie, na dno jsme dali starou hlínu, kameny, pak různé suché větve, listí a jiný borčus a navrch pak krásnou kompostovou hlínu. Den byl krásný, teplý a slunečný. Už si přejeme, abychom se v takových dnech mohli scházet všichni.

Ve čtvrtek nás potkala potěšující událost v podobě Robíkových narozeni, poradovali jsme se, že se mu před pěti lety podařilo narodit a pak jsme vyrazili do lesa. Zastavili jsme v Galerii a už se nám nechtělo nikam dál, protože jsme měli prudký svah a v tašce kladiva – co víc si přát. Početnou skupinu výzkumníků zaujaly knihy o broucích, které jsme prozřetelně vzali s sebou také. A abychom nabyté znalosti ověřili v praxi, vypravili jsme se na na zpáteční cestu korytem a pod kameny jsme objevovali lezoucí a kroutící se poklady. Předškolácká příprava dnes vyplodila tým zodpovědných zahradníků, který zasadil a pohnojil novou malinu a krásnou květinu fialové barvy. My předškoláci jsme lid schopný, zodpovědný a pracovitý. Howgh.

pátek jsou čarodějnice a tak se scházíme v čarodějných kostýmech. Povídáme si o tom, co jsou kouzla a jak je důležité vážit slova. Zapalujeme oheň, zpíváme Červená se line záře, bubnujeme a v kotlíku vaříme polívku s knedlíčky. Obnáší to loupání, krájení a koulení knedlíčků. V mezičase snašíme ingredience na kouzelné lektvary a vyhlašujeme soutěž o nejodpornější lektvar. Je nádherně a tak baštíme polívku venku a pak opékáme buřtíky. Poo sázíme semínka do vyvýšeného záhonu. Narozeniny má naše Eliška, volejte sláva!

neděle 25. duben

Ve Stodole pospolu

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí jsme se radostně zdravili a ujišťovali se, že se ještě všichni poznáme! Rozjařili jsme se hrou na dostihy a pak pádili do lesa, založit ohýnek, vyrábět si uhelné tužky a kreslit s nimi po kamenech a stromech, schovávat se v lesíčku a stavět mravencům mraveniště, hrát s Andrej hry, zatloukat hřebíky, lítat raketou, vyrábět si dřevěné skřítky a spoustu dalších skutečností. Povídali jsme si o tom, na co se do školky těšíme. Po spa jsme stihli milion úkolů s předškoláky a šupali jsme ven na naše skvělé, úplně plné pískoviště. Třeba nám tam toho „hodně písku“ ještě chvilku vydrží…

V úterý jsme se vypravili na palouček, kde jsme si dali na sluníčku svačinku, chvilku jsme si pohráli, chytali a prohlíželi si veliké lesní mravence, počítali jejich nohy a pozorovali jak přenáší drobečky. U bunkru v lese jsme si zahráli lesní golf. Procvičili jsme si zručnost, trefu, sportovního ducha, umění prohrávat a radovat se i z vítězství kamaráda, podporovat závodící.

Ve středu jsme se rozhodli užívat si sluníčka Na dvorečku. Začali jsme s přípravou místa na vyvýšený záhon. Ryli jsme, pleli, zkoumali žížaly i larvy brouků. Připravovali jsme kůly na záhon, což obnášelo procvičování práce s pilou a sekerou. Pořádně jsme si prohlédli ropuchu, kterou sluníčko probudilo ze zimního spánku z pod dřevníku. Házíme bumerangem, neulovili jsme nic. Pospa slavíme Toníkovo narozeniny a dlabeme u toho dort, který donesla Toníkovo maminka. Mňaaam, moc děkujeme, byla to velká dobrota!

Ve čtvrtek jsme se v kroužku pořádně rozcvičili a rozehřáli, zahráli koňské dostihy a pak jsme ještě doslavili Toníkovy narozky (včera byl ochuzen o hobla, provázkové měření i kamarádská přání při svíčce). Do lesa jsme vyrazili na velkou detektivní výpravu – rozděleni do neprůstřelných detektivních týmů, jež měly za úkol pátrat po jakýchkoliv stopách po Jonyho krabičce (bacha, průhledná s modrým víčkem!) a Vojtovu podsedáku (modrozelený!). Pročesali jsme veškerá místa, jež připadala pro pátrání v úvahu, byli jsme neustále ve vysílačkovém kontaktu a našli jsme mnoho stop… Mimo jiné: zelený plastový provázek, odpadky, výborný šťovík, mladé sazeničky buků, hodně zajímavých klacků a kamenů, mrtvého střevlíka a mrtvého čmeláka. Krabičku a podsedák tedy prozatím ne, ale i tak považujeme akci za zdařilou. Konec hášení. Před obědem jsme si povídali o tom, co znamená dnešní Den Země. Odpo jsme trénovali na balanční desce a válcích, pískovali, hráli fotbal, zkoumali mrtvé brouky pod lupou, slunili se a vyplétali vyvýšený záhon. Tzv. jaro je tu.

V pátek ráno jsme si zahráli jarní Dobble. V kroužku jsme zopakovali, co je za den a měsíc a co že znamenal včerejší den Země. Po sváče na Dvorečku vyrážíme do lesa za zázvoru. Po cestě lišky honí myši až k místu, kde jsme objevili naprosto nejarní listové závěje a pořádně jsme se v nich porochnili. Do listoví jsme uskutečnili: skoky z výšky, sudy válivé, víření větrové a zahrabávání hluboké. Pak jsme zaházeli Jordanu do listových hlubin a aspoň 20 minut jsme si hráli na nicnetušící pocestné, kteří se zřítí do propasti, když je z pod listí pozdraví vykukujici hlava. Pak jsme se skutaleli ze svahu dolů a šli zkontrolovat, podrbat a pohladit veškeré zvířecí osazenstvo naší školky. Odpo nás pak čekaly práce a blbinky na zahradě. Slunko svítí a my se máme skvěle!

sobota 24. duben

Mazáci dramaťáci

  • Škola

Krásně nám to plyne! Na počítače už si ani nevzpomeneme a plnými doušky užíváme každodenní pobyt venku v terénu. Nezahálíme, venku procvičujeme zlomky, souvětí i shodu přísudku s podmětem. Ale také hrajeme hry a užíváme si volnou zábavu. Moc nám při tom dlouhém období za počítači chyběla! Ve čtvrtek jsme si nezapomněli připomenout den Země, povídáním a sdílením nápadů, co všechno pro ni můžeme my všichni udělat nyní, ale třeba i v budoucnu :) . V rámci vlastivědy pro nás Terka připravila lekci s prvky dramatické výchovy a tak jsme se ocitli u dvora Rudolfa II. Habsburského. Za zvuků renesanční hudby od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic jsme vytvořili sál s trůnem. Nakoukli jsme i do Rudolfovy obrazárny a našli jsme tam „živé obrazy“, na kterých byly zachyceny důležité události z dob Ferdinanda a Maxmiliána, seznámili jsme se s mnoha umělci, řemeslníky, vědci, lékaři, astrology a že jich u Rudolfova dvora bylo! Dokonce jsme pomocí pantomimické tiché pošty přestěhovali sochu atleta z Florencie až do Prahy. Vyrobili jsme si renesanční okruží a jsme zvědaví, co nového se o renesanci dozvíme příště. V angličtině jsme se ponořili do gramatiky „there is/are“ – oznamovací věty a otázky, obojí v kontextu „my house and living“. Nejen učebnicí a pracovním sešitem krmen jest mozek Mazáka a proto jsme v pátek pokračovali opět v duchu dramatické výchovy. Pomocí zážitkových her, cvičení a pokusu jsme v přírodovědě probrali téma půdy: jak vzniká, proč je důležitá, jaké jsou její typy a jaké živočichy v ní můžeme najít. Pohybovali jsme se jako litosferické desky, vybuchovali, vrstvili se jako schránky mrtvých živočichů na dně moře, nechávali jsme se unášet řekou, měnili se na horniny,  rozpadali se. Stali jsme se obrazem v muzeu, a vše završili živým obrazem pole (s loveckým psem, traktoristou, srnkou, ochránci přírody, myslivcem, jeho flintou, traktorem…). Trochu jsme se ušpinili při zkoumání typů půdy. (Ano, ty útvary na fotografiích jsou opravdu zemina :-) ) a v rámci velkého rokování jsme sdíleli nápady, které byly za úderu dřev odsouhlaseny. Byl to zkrátka náš den :-)

 

sobota 24. duben

Opičáci a inkoust

  • Škola

Tento týden jsme začali povídání o životě rostlin. Přišli jsme na to, jak se rozmnožují a z některých plodů ovoce a zeleniny jsme si vypreparovali semínko. Na školním dvoře jsme využili prázdný záhon a co šlo, hned jsme zasadili. Jak ale vlastně dojde k opylování jsme se dozvěděli až další den a hned jsme si na louce našli některé rostliny, kde jsme dobře viděli pestík i tyčinky. Některé byliny se nám povedlo vytrhnout i s kořenem a ty jsme dali lisovat, abychom si vyzkoušeli, jak se tvoří herbář. Nakonec si každý z nás ještě jednu svoji vymyslel i s podrobným popisem. Ten jsme si vyzkoušeli psát perem, které jsme namáčeli do inkoustu. Tak nás to nadchlo, že jsme si stejným způsobem ve čtvrtek napsali diktát :-) .  Hned poté jsme si připomněli Den země a vydali trochu ulehčit okolí Berounky a alespoň z části břehů vysbírali odpadky. A že jich nebylo málo :-/.

V angličtině jsme se věnovali tématu bydlení. Zopakovali jsme si názvy jednotlivých místností a  některých známých i nových druhů nábytku (wardrobe, cupboard). Zkusili jsme si je napsat i podle diktátu. Pokračovali jsme také ve čtení a poslechových cvičeních. Nejvíce nás ale opět bavila tvůrčí práce. V malých skupinkách jsme začali vymýšlet „Our ideal house“. Na tomto mini projektu budeme pracovat i v příštích dvou týdnech.

 Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

pátek 23. duben

Veveřáci mezi slovními druhy

  • Škola

Další dubnový týden je za námi. Jsme rádi, že se oproti minulému týdnu alespoň na chvíli ukázalo slunce a my jsme si ho mohli užívat plnými doušky. Každý den jsme tedy za učením vyráželi mimo prostory školy.  V českém jazyce i matematice za sebou máme menší ověřování. Abychom se podívali pořádně na to, zda probíranou látku máme dostatečně ukotvenou. Něco nám jde velmi dobře, někde nám to ještě drhne. Nevadí. Času na trénink je ještě dost. V hodinách matematiky jsme se poctivě věnovali násobilce. A to násobilce dvou, tří a čtyř. Vyšší čísla nám někdy v rámci pamětního počítání dělají potíže, ale je vidět, že už se v tom cítíme jistěji než před dvěma týdny. Trénink se vyplácí. Čeština nám přinesla úvod do nového tématu – Slovní druhy. Poznávali jsme jednotlivé charakteristiky slovních druhů, třídili slova, vymýšleli slova dle zadání, vraceli názvy slovních druhů do správných budek a domečků. Občas se nám ty slovní druhy pletli, což je naprosto v pořádku, vzhledem k tomu, že je to něco úplně nového. Také nám díky neznalosti vznikala zcela nová pojmenování. Předložky se nám změnily na podložky. Z částic byly částicovice a z podstatných jmen byla podavná jména. Užili jsme si u toho opravdu hodně zábavy. Už teď se těšíme, co nás se slovními druhy čeká v příštím týdnu. V anglickém jazyce jsme se učili nová slovíčka na téma oblečení a umíme říct, co máme na sobě „I’m wearing a T-shirt and trousers.“. Venku jsme hráli hry a procvičovali slovní zásobu – jídlo, zvířata, počasí, smysly a části těla. I přes všechno to ověřování, opakování a seznamování s novou látkou, nám zbyl čas i na trochu tvoření. Tentokrát jsme z ateliéru vytáhli ovčí rouno a filc. Učíme se zacházet s filcovací jehlou, tak abychom neohrožovali sebe, ani své spolužáky. Pokoušeli jsme se utvářet rozličné obrázky. Pod rukama nám vznikala úchvatná díla. Budeme na nich pracovat i v následujících dnech. Takže vzhůru do nového týdne :)

Na fotky z tvoření se můžete podívat zde

pátek 23. duben

Vrabčáci si užívají jara

  • Škola

Uplynulý týden jsme si všichni moc užili. Hodně času jsme trávili venku u řeky či v lese a vedle učení jsme se také věnovali budování přátelských vztahů a spolupráci. Naučili jsme se nové hry – jako třeba písmenkovou honičku či krabí zápasy. Po vzoru impresionistů jsme si namalovali jarní krajinky, zapouštění barev děti náramně bavilo a obrazy vznikly překrásné, přesvědčit se můžete ve fotogalerii ZDE. Celý týden se také poctivě staráme o zasetá semínka a pozorujeme, jak se proměňují, shodli jsme se, že je to zázrak. Ve čtvrtek byl Den Země, oslavili jsme ho  úklidem lesa, ale také tvorbou lesních obrazů. Vedlo toho všeho se psalo, četlo a počítalo. Vše nám krásně doplňuje příběh kluka Toníka z knížky “Jde sem lesem”, z děti asi budou babky kořenářky. Skoro se mi nechce věřit, že to vše se stihlo odehrát během jednoho týdnu, ale je to tak, bylo to prima!

pátek 23. duben

Brambory (33.týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Sázeli jsme brambory, hráli mikádo s vrbovými proutky, než jsme je též zasadili. Rozhýbávali jsme svá mluvidla i těla, malovali na pařezy, osvobodili lesního ducha, hráli fotbal na louce, zvykali si na nové kamarády, sbírali a rovnali dřevo, sekali třísky, opravovali kadibudku, hráli Černého Petra a piškvorky a dobble, zatloukali hřebíky, seznamovali se s kleštěmi, vystřihovali a lepili, hráli si na cirkus plný šelem, provazochodců a vzpěračů, hráli v lese šiškovanou jako o život, psali a kreslili dopis, dělili se o pohádky s kamarády na zoomu, předškolácky pracovali a vařili čaj.

pátek 23. duben

Stromáci v terénu

  • Škola

V týdnu od 19. dubna pokračovalo osobní setkávání Stromáků. Připomněli jsme si pravidla společného fungování a opět vyráželi za výukou do terénu….. tam se nám přece jen lépe dýchá. Výuku i v tomto týdnu hodně provázely společné hry na téma spolupráce, komunikace, řešení konfliktů. Nezapomněli jsme se samozřejmě vzdělávat i v oblasti českého jazyka, matematiky, přírodovědy, anglického jazyka a vlastivědy. V českém jazyce jsme se věnovali předložkám s a z, v matematice jsme opakovali vše, co jsme se z aritmetiky za celý školní rok naučili a seznamovali jsme se s tématem osové souměrnosti, ve vlastivědě jsme zopakovali a uzavřeli téma romantismu a Národního divadla. Představili jsme si významné literáty a umělce tohoto období. V přírodovědě jsme začali téma podnebné pásy. Povídali jsme si o tom co je to rovník, obratníky, polární kruh. Řekli jsme si, že máme 4 podnebné pásy, které se od sebe liší – tropický, subtropický, mírný a polární. Poté jsme si venku udělali „piknik“ a na mapu světa jsme umisťovali potraviny do těch pásů a oblastí odkud se do Česka dováží. V příštích týdnech se budeme jednotlivým podnebným pásům věnovat podrobněji. A zbyl nám čas i na kulturu ducha a těla. Vyrazili jsme na Holou skálu. Cesta nás prověřila ve fyzické kondici a schopnosti překonávat překážky, jako realisté jsme se snažili vytvořit skicu kousku krajiny nebo stromu a svoje portréty jsme v rámci tématu osové souměrnosti domalovávali. Jak se nám to podařilo se můžete podívat do alba s fotkami. 

Koukněte na fotky

 

3. stránka z celkem 19712345...102030...Poslední »