Aktuality

sobota 11. květen

Linka150 (35. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí. Zpíváme. Až se nám vrby zelenají. Na louce sbíráme 200 pampelišek. Vatra z Čarodějnic ještě doutná. Tož voláme 150. Přijely dva vozy. Drželi jsme se stranou větru. Mezi dobřichovickými dobrovolnými hasiči byla i jedna žena. Před koncem zásahu jsme už museli na oběd. Do pampelišek jsme přikrájeli citron citron citron a povařili ve vodě. Čtli jsme Andersena a hádali název pohádky.
 
Úterý. Ranní cyklojízda měla 21 dětských účastníků. Drželi jsme rozestupy a pořadí. Jeli jsme po cyklostezce a kolem ČOVky na louku. Kolem včerejšího spáleniště, myší dírou pod tratí a podél trati na Dvorek. Zaparkovali jsme u jurt. V lese jsme byli při těžbě kůrovce a bagrování štěrku. Do odvaru ze včera jsme přidali cukr a vařili medt. Zas hádáme název krátké pohádky.
 
Ve čtvrtek jsme vyráběli dárečky maminkám k svátku. Zastavili jsme se na návštěvu u našich oveček. Hráli jsme si na včeličky.
 
Středa sváteční.
 
V pátek nás v tůních čekal ornitolog Zdeněk spolu s paní Strakapoudovou, panem Rákosníkem a Pěnicí černohlavou. Pohladili jsme si je v úplné tichosti. Povídali jsme si o dalekých tažných cestách a největších nebezpečích pro naše okřídlené kamarády.
 

pátek 10. květen

Mazáci začínají zkoumat vodu

  • Škola

Během celého týdne jsme poctivě pracovali, procvičovali jsme si abecedu, zkoušeli jsme dle ní  řadit slova, hledali jsme v rejstřících atlasů, malovali, poslouchali hlasy ptáků, postoupili jsme v násobilce, objevovali jsme obsahy a obvody obrazců, hodně jsme povídali o pravidlech, o demokracii, o souvislostech, o toleranci….ale největším zážitkem celého týdne byla jednoznačně exkurze do CHKO Brdy se zoologem Mgr. Davidem Fischerem. Tentokrát jsme se spojili s Broukama, zapojili některé rodiče, poskládali jsme se do aut a v rámci projektu VODA jsme vyrazili zkoumat potoky, tůně, mokřady a vůbec jakékoli louže. Štěstěna nám přála a my měli možnost vidět mnoho různých druhů ryb, žab, ještěrek, čolků, ale i larev vážek, šídel, potápníků, dokonce jednu právě vylíhlou vážku, to vše v jejich přirozeném prostředí. Zkušený zoolog si s námi povídal na téma rovnováhy v krajině, mluvil o biodiverzitě, o lesních porostech, o vodě v krajině a v neposlední řadě o mnoha lidských zásazích, které velikou měrou přispívají k narušování právě rovnováhy v krajině, ale také o těch, která napomáhají k tomu, aby byla zachována pestrá druhová rozmanitost. Brdy byly vyhlášeny chráněnou krajinou oblastí teprve před několika lety. Dříve se jednalo o vojenský újezd. Pro většinu z nás bylo velikým překvapením, že toto území je bohaté jak botanicky, tak zoologicky právě proto, že zde desítky let působily vojenské jednotky, vybuchovaly zde granáty, projížděly tanky, běhaly stovky vojáků. Také se divíte? My Mazáci už víme :) Sumasumárum, den strávený v přírodě, slunce i vítr, několik bot plných bláta, mnoho nových informací, téměř 10 kilometrů v nohách a příjemná únava, taková byla naše páteční exkurze. 

Na fotky z uplynulého týdne se podívejte ZDE a fotky z exkurze najdete TADY.

 

 

 

pátek 10. květen

Opičáci a zdravá výživa

  • Škola

Tento týden jsme zasvětili povídání o jídle. Bavili jsme se o tom, co jíme, co bychom měli jíst a co bychom rádi jedli. Po celkem zajímavé diskuzi se nám povedlo se shodnout na tom, co je zdravé a co až tak úplně ne. Vytvořili jsme si výživovou pyramidu, i když trochu jinak, než je v učebnici. Děti se totiž celkem jednohlasně shodly na tom, že nejvíc bychom měli jíst ovoce a zeleniny. 

Na tělocvik jsme se domluvili předem. Děti měly přání, se stavět hlavou dolů. Začali jsme tedy svíčkou, kterou všichni nakonec zvládli sami. 

Ve čtvrtek jsem do školy dorazila později a děti si zatím přečetly o chutích. dozvěděli se, kde na jazyku cítíme jakou chuť, proč hořkou cítíme až naposledy. Určovali, které jídlo je sladké, slané, kyselé..Díky Matějovi se děti dozvěděly, že kyselé nejsou jen „kyselé rybičky“, ale také zavináče, které většina dětí vůbec neznala.

Pátek jsme věnovali povídání o důvěře. Zkusili jsme si zahrát některé modelové situace a povídali jsme si o tom, kde končí a začíná náš prostor a jak je důležité dokázat na druhém poznat, co se mu líbí a co už mu není příjemné. Jak je důležité se ptát a zajímat se o ostatní. 

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

středa 08. květen

Angličtina u Brouků 6.5.

  • Škola

Milena:

Na angličtině jsme se dál zabývali popisem osob – vzhledem i charakterem. Ukotvujeme slovní zásobu a fráze typu: What does he/she look like? What is he/she like? What kind of person is he/she? Zaměřili jsme více na obličej, zopakovali si z loňska části obličeje (parts of the face): cheek, chin, eye, ear, eyebrow, eyelid, forehead, hair, lips/mouth, nose, teeth. Navíc jsme zjišťovali, co lze vše vyčíst z tváří a jak to popsat (vzhled, věk, nálada). Nově jsme se učili spojení: she/he is a teenager, middle – aged, in his twenties, sixties, seventies, beautiful, handsome, atd.. Děti následně dle fotografií obličejů přiřazovaly popisy (he is a teenager, or in his twenties, he is wearing sunglasses and has a goatee). 

V druhé části dne jsme se pustili do hraní nové hry „Survival game (End of the World game)“. Naše skupina je jediná přeživší na zeměkouli a máme možnost zachránit dalších 10 lidí ze 14, kteří s námi vybudují nový svět. Děti musí vybrat, kdo se k nám vejde do raketoplánu. Vybírají dle profesí, schopností a v neposlední řadě dle charakteru jednotlivců. Zatím jsme vybrali pouze stavebního inženýra :-) . Diskuse budou pokračovat příští týden.

neděle 05. květen

První májový týden u Stromáků

  • Škola

První květnový týden u Prďáků byl díky státnímu svátku o den kratš, ale i tak dost naplněný. Věnovali jsme se tématu půdy- jejímu vzniku, složení, důležitosti pro rostliny. Seznámili jsme se s pojmy eroze a humus. Toto téma jsme podpořili i návštěvou Národního zemědělského muzea, kde jsme se seznamovali s tématem Fenomén zemědělství. Prošli jsme si celou jeho historií od neolitu až po současnost. A zjistili jsme, že zemědělství bylo jedním z největších objevů lidstva. V matematice jsme se věnovali slovním úlohám s více kroky a konstrukci kuželu. V českém jazyce jsme opakovali vyjmenovaná slova. Učili jsme se nové písničky, tiskli linoryt, malovali akvarely. Týden Stromáci zakončili anglickým dnem.. Opravili jsme procvičení týkající se známých potravin. Umíme jich velké množství, jenom postupně dolaďujeme správná písmenka.. Písemně jsme procvičili  také slovní zásobu páté lekce. Nadále jsme se věnovali poslechům a procvičování gramatiky (sloveso to have got). Z minula jsme měli slíbenou dramatizaci závěrečné části komiksového příběhu. Ti, kteří k ní přistoupili zodpovědně, příběh celý přehráli bez opory učebnice. Bravo! S Heather si Stromáci procvičovali aktivity v průběhovém čase ( Věty typu What are you doing? They are talking, He is selling, She is standing, They are looking/shopping/running/carrying… ) a luštili křížovku ( (Words e.g.: trousers, hat, waiter, tray, newspaper, bag, luggage, bird, florist,, flower, broom…)

Koukněte na fotky

 

neděle 05. květen

Prezentace a kritické myšlení u Brouků

  • Škola

Tento týden jsme se hodně věnovali čtení a kritickému myšlení. Naučili jsme se metodu pětilístku i jsme si díky němu ozkoušeli, jak každý myslíme jinak, považujeme za důležité jiné informace. Díky novinovým článkům jsme si zkusili, jak jedno špatně přečtené slovo a špatné porozumění textu úplně změní hlavní myšlenku článku… 

Máme za sebou také všechny prezentace přečtených knih. Většina Brouků udělala neskutečný pokrok a prezentace byly skvělé. Děti jsou i nich čím dál tím přesvědčivější, umí najít důležité informace i napnout posluchače a nadchnout je pro přečtení. Některé úryvky jsme si přečetli a motivovali nás k tomu, abychom se zamysleli nad jejich obsahem nebo se u některých výborně pobavili! V matematice jsme se věnovali hlavně geometrii, učíme se používat kružítko, trojúhelník s ryskou. Je to tedy trochu fuška! Ve výtvarce jsme se učili stínovat a vytvářet obrazce… Ve zpívání trénujeme na 10. výročí Jednoho stromu. 

Moc fotek není. Pár z tělocviku zde.

neděle 05. květen

Kdo je má rodina?

  • Školka

Uplynulý i ten následující týden patřil rodině. Povídali jsme si o tom, kdo to vlastně je – ten strýc, bratranec, babička. Kdo si myslíme, že do naší rodiny patří. A také tu vznikla debata, zda se děti rodí až po svatbě :-) Rodiče s dětmi dostali i dva úkoly. První byl – jak se doma oslovují navzájem a jak říkají svému dítku (a byli tu Lásky, Miláčkové, Broukové, Zlatíčka) a na čtvrtek to byl STROM ŽIVOTA. Měli jsme velkou radost, děti se do tématu ponořily, vyprávěli o svých rodičích a i nakreslených stromů života včetně povolání současníků i předků bylo opravdu hodně. 

Během týdne jsme zvládli i připravovat malý dárek pro maminky k jejich svátku ale pssst, to je samozřejmě ještě překvapení.

 

Na fotky se podívejte ZDE

neděle 05. květen

Jarní týden se zvířátky u Rarášků

  • Rarášci

Jaro je plné nových věcí. Všechno kvete, všechno se rodí, a my si toho hodně všímáme. Začali jsme si povídat o všech možných zvířátkách a mláďátkách, co jich je kolem nás teď plno, a je to veliká věda! Že mládě od koně je hříbě? A od ovečky zas jehňátko? No, snažíme se si to pamatovat, ale je to trochu legrační, kolik toho je, nemyslíte? Zjistili jsme, která zvířátka bychom mohli potkat na statku, kdo rád žere trávu a kde se zase bere mléko (to jste věděli?) a tak nás to začalo bavit, že si sami teď takový statek vyrábíme. Posbírali jsme všechny nádobky se zelenou barvou, co jsme ve školce našli, a pustili se do výroby velké zelené louky, kde náš statek vyroste. Když se tráva dost zazelenala, poseli jsme ji ovečkami, jehňátky a berany, někteří z nich mají i šest nohou, než stačila Lucka s Veronikou zpozorovat, že už mají nohou víc než dost :-) a teď tam čekají na další stáda zvířátek, aby jim tam nebylo smutno. Vyráběli jsme hodně, celým tělem, zelení od hlavy až k patě a ulepení od lepidla, a tak jsme se potom taky chtěli protáhnout, a prolezli si opičí dráhu, abychom procvičili naše těla. A když venku pršelo, hned jsme běželi pro holinky a proskákali snad všechny louže v celých Černošicích. Byla to legrace, spali jsme potom jako koťátka (to je mládě od kočky, víte? :-)

Koukněte na fotky tady: Mláďátka u Rarášků

neděle 05. květen

Cyklomazáci

  • Škola

Nejvýraznějším zážitkem v tomto týdnu byl jednoznačně cyklovýlet. V úterý jsme se sešli místo ve škole rovnou u lávky a vyrazili jsme na kolech do Radotína na dopravní hřiště, kde jsme si to dost užívali. Věnovali jsme čas dopravním značkám, jízdním pruhům, pravidlům silničního provozu, přednostem a zákazům, no nebylo toho vůbec málo. Ze začátku to vypadalo na jeden veliký chumel uprostřed světelné křižovatky, ale ke konci už jsme ovládli základní pravidla a na hřišti se pohybovali s mnohem větší ladností. Nechyběla ani legrace, ono totiž být na dopravním hřišti chodcem, je trošku nuda a tak jsme si to museli zpestřit. Na hřišti se objevovali velice pomalí důchodci, toulaví pejsci a Tereza měla pocit, že taky tlupa opic :) Cestou zpět jsme zastavili, abychom si zopakovali základní pravidla pro cyklisty a taky zkontrolovali povinné vybavení kola. Už jsme se chystali odjíždět, když přijel rybář vypouštět do Berounky úplně maličké štiky. Byl na nás moc milý a nechal nás podívat se na ta štičí mimina úplně zblízka. No zážitek! Byl to moc hezký den, slunce svítilo, příroda byla navzdory velikým suchům jarně svěží, slyšeli jsme zpívat mnoho ptáků, dokonce i slavíka. Po návratu do školy jsme se pokusili zážitky z celého dne namalovat. Ve zbytku týdne jsme se věnovali matematice a v češtině jsme se učili poznávat ve větách podstatná jména, přídavná jména a slovesa. Procvičili jsme také už nám známé spojky a jednoduchá souvětí. V hudebce jsme se kromě nacvičování na vystoupení věnovali délce tónu. Nechyběl ani tělocvik, trénovali jsme obratnost, sílu a nakonec přehazovanou. Byl to opět naplněný týden, na fotky se povídejte ZDE

sobota 04. květen

Hrdinové ze Dvorečka (34. týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí jsme se za nepřetržitého deště vypravili za kamarády z LMŠ v Bubovicích, kteří v tento den pořádali luční desetiboj. Cestou jsme se potkali s kamarády ze školky Země a autobusem z nádraží jeli společně. Cesta na louku byla krásná, vedla mezi starými kamennými domy, nad skalkou a pak mezi stromy, které nad cestou tvořili tunel/bránu. Na louce jsme se nasvačili (stále za deště) a pak se zahřívali různými sportovními aktivitkami. Skokem v pytli, slalomem, honičkou, skokem přes lano, trefováním se do krabice míčky, chozením na kelímkových chůdách, přetahovanou a pod. Chlapi se ujali přípravy ohně pro ohřátí všech končetin malých sportovců a desetiboj jsme ukončili předčasně. Dvorečkovou výpravu zachránila Cherubínova čajovna, ve které nás nechal se naobědvat a z části i usušit. Mockrát děkujeme!

V úterý jsme od nádraží na dvoreček opět na kolech a odrážedlech. V kroužku jsme si společně s habráčkama zazpívali a přivítali nový den. Dopoledne jsme strávili v lese, kde jsme si hráli. Během dne vykouklo sluníčko a tak jsme opět obědvali venku. Siestovali jsme intenzivně v jurtě, abysme plní síly opět vyběhli na zahradu.  

Ve středu zůstaly branky Dvorečku zavřené

Ve čtvrtek jsme ve společném kroužku zkoušeli písně, které zazní na 10.výročí Jednoho stromu. Po svačince jsme se sešli u stolu a společnými silami vyzdobili vlajku, kterou v pátek vynesou děti na Kótu 369. Před obědem jsme ještě stihli vyrazit na kratičkou procházku do lesa k potoku, kde jsme našli mrtvolku žáby (nebo netopýra?) a pak i jednu živolku skokana, kterého málem sežrala Tiruna. Předškolácká partička si zahrála s Tomem černého petra a pak s ostatními postavili kameno-dřevěný mostek přes potok. I Tomáš přešel suchou nohou!

pátek jsme slavili Den Lesních Školek spoku s Habrovím. Vzali jsme dvorečkovou vlajku a vypravili se na kótu 369. Tam jsme vlajku na počest lesních školek vztyčili. Posvačili jsme v jemně poprchávajícím lese a radostně pokračovali až k obrázku Madonky a dále ke třem studánkám. Unaveni výstupem do kopce jsme se radostně vrhli k obědu. Pak jsme seběhli dolů na Dvoreček, abychom se rozloučili s naší kamarádkou Emou, která byla ve školce naposled. 

30. stránka z celkem 163« První...1020...2829303132...405060...Poslední »