Aktuality

pátek 06. listopad

Mazáci stále on-line

  • Škola

Po dlouhém volnu jsme se opět vrátili před obrazovky. Nedá se nic dělat, do školy nemůžeme a tak se pravidelně připojujeme, učíme se a užíváme si alespoň tento kontakt s kamarády. V tomto týdnu jsme opakovali časování sloves a skladební dvojice ve větách. Věnovali jsme se našemu mateřskému jazyku, jeho spisovné i hovorové formě. V matematice jsme přicházeli na definice některých rovinných útvarů a nově jsme se dozvěděli, ve kterém z nich můžeme najít úhlopříčky. V přírodě jsme zapřemýšleli na tím, jak se různé druhy rostlin a živočichů přizpůsobují přírodním podmínkám, které z veliké míry určuje teplota a vlhkost. Opravdu hodně času jsme tento týden věnovali prezentacím přečtených knih. Někteří z nás připravili prezentace v PowerPoitu a ty se opravdu povedly. Díky patří tentokrát rodičům, kteří nám s technikou pomohli a my si mohli osvojit další zkušenost. Prezentovat on-line pro většinu z nás také nové, ale podařilo se!

Ve středu při angličtině jsme se věnovali rozkazům a zákazům (imperative/negative imperative) a jak se tvoří. Procvičili jsme to na obrázcích a pak i v učebnici a pracovním sešitě. Při samostatné práci mezi dvěma bloky děti pracovaly s obrázkem, procvičovaly paměť a odpovídaly na otázky. S Heather se soustředily na roční období a aktivity, které se k nim pojí. Učily se přitom používat DO a DON’T (We fly a kite in autumn. We don’t go swimming in autumn.).

pátek 06. listopad

Veveřáci a první listopadový týden

  • Škola

Je za námi první listopadový týden. Jsme stále online a učíme se na dálku. I přes to neleníme a opakujeme, poznáváme a bádáme co to dá. Pondělí se neslo v dušičkovém duchu. Připomněli jsme si tradici toho svátku a zvyky, které jsou s ním spojené. Zkoušeli jsme zavzpomínat na ty, kteří už mezi námi nejsou. Někteří z nás byli i zapálit svíčku na hřbitově. Seznámili jsme se ze svátkem zesnulých v jiných zemích. Víme co je to Halloween nebo Día de los Muertos. V českém jazyce jsme rozvíjeli oblast významu slov. Pracovali jsme s pojmy – slova nadřazená, podřazená a souřadná. Vymýšleli jsme slova, třídili je do skupin, poznávali slova nadřazená, doplňovali slova podřazená. Hráli jsme spojovačky, hledali chyby, psali diktát a v závěru se učili poznávat vázané písmo. Neopomněli jsme také trénovat psaní malých i velkých písmen v písance nebo číst. Matematika patřila novému prostředí – Děda Lesoň. Seznámili jsme se s Dědou Lesoněm a jeho zvířátky, které nejraději hrají přetahovanou. Už známe myš, kočku a husu. Víme, které zvíře je nejslabší a které nejsilnější. Dokážeme evidovat záznamy, rozdělovat zvířata do stejně silných družstev a počítat, které družstvo je silnější. Zopakovali jsme si slovní úlohy. Zkoušeli jsme je převést do příkladů a odpovědi evidovat pomocí celé věty. Nechybělo ani hledání chyb, matematické pexeso nebo počítání do 20. V prvouce jsme se ponořili do tajů dopravní výchovy. Jak správně přecházet přechod nebo poznat vybrané dopravní značky. I v angličtině jsme se po prázdninách sešli u videa. Abychom si výuku trochu oživili, připomněli jsme si vesele strašidelný svátek Halloween, připomněli slovní zásobu a pustili si animovanou dětskou písničku Spooky, spooky. Pro pořádek jsme si ale také povyprávěli o svátku Dušiček (Památka zesnulých), který je tradiční v našich krajích, aby se vše nepletlo dohromady. Nejdříve jsme ale pilně pracovali s pracovním sešitem. Upevňovali jsme si věty typu Can you run? Can tigers climb trees? Vrátili jsme se samozřejmě i k procvičování hláskování a hláskovacímu diktátu. Četba článku a výroba knížky nás ale už doopravdy čeká příště:-).

pátek 06. listopad

Listopad (10.týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

pondělí jsme si povídali o podzimu a Dušičkách. V lese jsme si poslechli pohádku o podzimbích skřítcích Omalovámkovi a Opadánkovi.  Tito skřítci se starají o podzimní listy. Jeden listy barví a druhý sfoukává na zem. Pak jsme skládali skřítky na zemi z listů, klacíků, šišek a ostatních přírodnin. Den nám pěkně utekl.

úterý se bubnem svoláváme k dušičkovému kruhu. Povídáme si co Dušičky jsou, vzpomínáme na naše předky . Zmiňujeme, že se v různých koutech světa slaví různě. Povídáme si o pohádce Coco , o Mexiku a o mostě mezi světem živých a světem mrtvých. Malujeme si obličeje, vítězí kostra kočky……Zdobíme oltář se stromem duší zemřelých. Přidáváme ořechy, kaštany, sbíráme listí, zapalujeme svíčky. Zpíváme písně.  Je tu s námi Eliška, velká kamarádka se spoustou krásných listů. Zdobíme i sebe , děláme si pestrobarevné listové čelenky.  Před obědem si čteme a prohlížíme knížku o Malé smrti a  povídáme si o ní. S předškoláky pak procvičujeme naše prsty a vytrháváme papírovou jakoby hořící svíčku. Na počest památky zemřelých.

Ve středu jsme si ráno připomněli včerejší dušičkový program a vyrazili jsme ke psím hrobům. Vešli jsme do lesa, a protože máme ve školce vášnivé houbaře, rozhodli jsme se jim trochu pomoci básničkou, která přiláká hřiby (Básničku naleznete na konci příspěvku k tomuto týdnu). Povedlo se. Cestou jsme našli babky, suchohříbky, praváky, ale básnička vylákala také nejedlé nebo jedovaté houby jako třeba hnojník nebo muchomůrku. Na křižovatce nahoře na Burešovce jsme postavili skřítkům domeček dokonce i s restaurací a skluzavkou. 

Ve čtvrtek si v kroužku povídáme o listopadu a o tom, jaké změny se v přirodě dějí. Ráno jsme pozorovali první letošní jinovatku. Pak zpíváme Listopad, listopad. Vydáme se k vodě přes louku k pirátské lodi. Pak jdeme ještě dál směrem na Dobřichovice, až k padlému lezecímu stromu. Tam někteří překonají prvotní strach, a pak už po stromě lezou s jistotou veverky na podzim :)

pátek jsme se v kroužku nejprve zahřáli během, skákáním, plaváním, létáním a tancováním na místě. Pak jsme si zopakovali co je za den, měsíc, rok a zazpívali si Lustopad Listopad. Pak jsme se vydali po cestě nad závoru. Byla mlha, ale pak začalo slunce vykukovat a svítit dlouhými paprsky, které byly v mlze krásně vidět. Po sváče jsme šli dál přes hodně prudký kopec dolů. Někdo to seběhl, jiný sjel po zadku, a někdo našlapoval pozvolna a opatrně. Zvládli jsme to ale všichni. A ještě jsme po cestě našli houby.

Hříbku, hříbku, ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi!
Vystrč hlavu ze chvojí,
správný hřib se nebojí!

pátek 06. listopad

Vrabčáci on-line v listopadu

  • Škola

Je to neuvěřitelné, ale máme za sebou další týden on-line výuky. Děti jsou skvělé, pracují jak jen to jde, ale už   se všichni moc těšíme, až si budeme moci užívat společný čas naživo – ve škole či venku. Navzdory všem překážkám jsme se společně naučili spoustu nových věcí. K předkreslenému  tělu jsme dopsali všechny části  těla, které už napsat dokážeme. A není jich málo. Umíme nově číst a psát V a P.  Také  jsme si hráli se slovy, po napsání jsme je zkoušeli číst i pozpátku a světě div se, mnohdy to i dávalo smysl. Následující týden se naučíme další písmena – H a D. V matematice už používáme všechny číslice od nuly až do desítky – nejen že je děti poznají a přečtou, ale umí je i napsat. V příštím týdnu na nás čeká krokování, porovnávání a samozřejmě budeme i nadále počítat. Tento týden jsme si povídali o rodině. Vytvořili jsme si rozkládací dům a do něj jsme si každý tu svou rodinu namaloval a popsal. Všem se to moc podařilo, někdo si na tom ještě pracuje. Naučili jsme se také básničkou o rodině, ale není úplně jednoduché si ji společně přednést, je to spíš takový kánon, ale to nevadí. Teď před sebou máme víkend, pojďme si ho užít – ideálně na sluníčku a načerpat dostatek sil!

pátek 06. listopad

Stromáci v prvním listopadovém týdnu

  • Škola

V prvním listopadovém týdnu pokračovali Stromáci v distanční výuce. Školy zůstávají stále zavřené, a tak nám nezbývá nic jiného, než se potkávat před obrazovkou počítače. Abychom ale neseděli jen na židli, užívali jsme si barev letošního podzimu v přírodě a tvořili obrazy z přírodnin. Projít si galerii obrazů můžete v odkazu „koukněte na fotky“ pod tímto textem. Ve většině probíraných okruhů jsme v tomto týdnu opakovali- psali různé testy ( Z vlastivědy proběhlo opakování na téma stavovského povstání a třicetileté války, z matematiky na početní operace s vyššími čísly, z českého jazyka na koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova a shodu podmětu s přísudkem, z přírodovědy na něživou přírodu). Víme zase o trochu víc, co nám jde a co musíme ještě procvičovat. V českém jazyce jsme se stihli seznámit se slovotvorným základem slov. Zní to hrozně, a i když se to může zdát těžké, jde vlastně jen o to, uvědomit si význam slov a jejich stavbu. Pomůže nám to, až se budeme učit psát slova jako rodinný, oddech nebo pařížský. To nás totiž v brzké době čeká.  Také jsme zvládli prezentaci přečtených knih.V matematice jsme si připomněli téma rovnic a nerovnic. V přírodovědě jsme se věnovali vzniku hornin. Už se těšíme do školy, až si budeme moci prohlédnout a osahat minerály a horniny v reálu. Mluvili jsme o sopečně činnosti. Pustili jsme si video výbuchu sopky. 

Koukněte na fotky

neděle 01. listopad

Dušičkový 9.týden ve Stodole

  • Lesní MŠ Na dvorečku

pondělí jsme si v kroužku povídali o ptáčcích. Jaké známe druhy, co dělají na podzim, co jedí. Pak jsme se také jako ptáčci prolétli. Poté jsme si každý vyrobili svou skládací a pomalovanou vlaštovku. No a užili jsme si pouštět je z prolejzky dolů. Pak jsme se vydali na okruh za vývraty, nahoru do kopce a dolů po Dračáku. Okruh to byl celkem veliký, ale zvládli jsme to všichni výborně, i do kopce jsme šplhali statečně.

úterý rámo jsme si povídali o svátku Dušiček. Že vzpomínáme na ty kdo zemřeli, zapalujeme svíčky. Také jsme si představovali jak asi taková dušička vypadá, a jaká je ta naše. V lese u bunkru jsme tvořili dušičky z rouna. 

Ve čtvrtek jsme si opět povídali o dušičkách, světélkách, a o těch, kteří nás opustil. Pak jsme se vydali k Madonce, abychom jí zapálili svíčku. Cesta nám pěkně utekla, někteří do kopce dokonce běželi. Madonce jsme zapálili svíčku a zazpívali ji Svítil brouček malý. Pak jsme se usadili kousek dál u břízek, a stavěli jsme veliké přístřešky z větví. No a když byl čas na návrat, závodili jsme v běhu dolů z kopce. Odpoledne jsme ještě tvořili Dušičkový oltář-strom s duchy.

pátek ráno jsme si v kroužku dali dobroty, které přinesl František na rozloučenou. Potom jsme se vydali k Vodárně pod velký buk a dali si tam svačinu. Potom jsme tam stavěli bunkr z velkých větví. Vydali jsme pak ještě výš k potní chýši, kde jsme si hráli u potoka. Cestou jsme potkali houby babky a pýchavky. Cestou jsme běželi a zpívali si. Po obědě jsme byli v jurtě, stavěli domečky z matrací, zpívali a tancovali a loučili se s Františkem.

 

neděle 01. listopad

Hráli jsme si a dokončili travinové bludiště!

  • Školka

V pondělí a v úterý jsme vyráběli super draka. Byl sice papírový, navíc z těžkého papíru, takže jsme věděli, že létat prostě nebude ale jednak nás bavilo pokrývání velké plochy barvami, které jsme nanášeli houbičkou a jednak měl ještě jednu úžasnou vlastnost. Na jeho ocase je připevněno spoustu názvů her, které si postupně zahrajeme. Na schovávanou, Na babu, Na ježka atd. A my si dali závazek, že nevynecháme ani jedno, no tě pic! :-)  Ve čtvrtek dopoledne jsme si užili společné sázení, dokončení a slavnostní otevření travního bludiště a už teď se děti, dle svých slov, moc těší na jaro, až traviny povyrostou a budou se v něm nám dospělákům schovávat. Odpoledne jsme využili s předškoláky nepřítomnosti Rarášků a v jejich prázdné třídě jsme si v rámci předškolní přípravy, užili hry zaměřené na počítání, spolupráci a hlavně fantazii, dělali jsme rozhovory s hradním pánem, kuchařem, stavitelem…. A i když se dětí a nás dospěláků sešlo v pátek dohromady jen jedenáct, stačili jsme si společně vyrobit a vymalovat deskovou hru, velikou přes celý stůl a pořádně si ji užít. A že to nebylo vůbec snadné, byla plná těžkých úkolů pro naše těla, ale i lehčích, zato pěkně praštěných. Neradi to přiznáváme, ale parta dospělých proti partě holek a partě kluků neměla žádnou šanci.

Na fotky se koukněte DOKONČILI JSME BLUDIŠTĚ

pátek 30. říjen

Duše (9.týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Duše a dušičky v tento čas poletují kolem nás. Plaveme s personifikacemi smrti skrz příběhy se šťastnými konci. Krajina zapadá zlatem, chytáme listí ze vzduchu s každým poryvem větru. Korunujeme se na prince a princezny podzimu. Čteme i o kouzelníkovi. Vyrábíme jak manufaktura. Svíčky na hrob, jablečné bubáky, výkresy příšer, dušičky z ovčího rouna.

neděle 25. říjen

Jedeme dál….

  • Rarášci

Jistě jste si všimli, milí rodičové, že naše nová šatna je krásná. Mohou za to obrazy, které Rarášci umí vykouzlit. A taky naše velké bedny, do kterých se dá papír, nacákají barvy a dají kaštany a oříšky a větvičky. Pak, za mohutného lomcování celou bednou, vzniknou takové krásné kousky.

Máme nové podzimní písničky, všechny je najdete na nástěnce v šatně:-). Rarášci pomáhali s podzimním úklidem zahrady a ve středu se vydali za její zeď. Cílem byla řeka, kachny, slepičky a byla to nesnadná cesta. Musíme pořídit vozíček, protože některé Rarášky bolely nožičky:-). A taky budeme procházky trénovat, ono to půjde.

Je podzim, do herny nám vletěla spousta dráčků, které Rarášci vyráběli a teď jim pomáhají usnout. A v pátek bylo bubnování a tancování. To baví vážně úplně všechny a to všechno můžete vidět zde

 

sobota 24. říjen

Zlaté listí

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Povídáme si o seniorech. Jak se jmenují naše babičky i dědečci, kolik jich máme naživu, kde bydlí, co dělali, čím vynikají. Určujeme stáří stromů podle letokruhů. Sázíme žaludy, protože stromy sejí, ale člověk sází! Vsadili jsme na Tři duby a uvidíme, co pod nimi vzejde. Ztracenou lopatku jsme na konci týdne našli, hurá. Hráli jsme si na Indiány, na koních, s luky a šípy, plíživé a bojovné. Houpem se na laně. Vysypáváme mandalu podzimní palety barev a tvarů. Lezeme po stromech. Sbíráme hrušky a jablka. Hrajem si na pejsky a na mizení věcí. 

4. stránka z celkem 180« První...23456...102030...Poslední »