Aktuality

čtvrtek 28. leden

Mazáci na konci pololetí

  • Škola

V matematice rovnice, v českém jazyce vzory podstatných jmen rodu mužského. Už abychom mohli do školy, procvičovat v terénu, zapojovat pohyb a více smyslů než jen pozornost na obrazovce! V úterní vlastivědě jsme se věnovali době Karla IV. Vyzkoušeli jsme si kritické čtení textu z knihy Aleny Ježkové: Příběhy českých knížat a králů. Zachycoval rozhovor mladého Karla a jeho ženy Blanky a my jsme se z něj dozvěděli mnohé. Mnoho zajímavých informací jsme také našli z různých zdrojů již při přípravě na hodinu. Na naši přípravu se podívejte ZDE. Při angličtině jsme se zaměřili na opakování tématu „Telling the time“. Pracovali jsme s interaktivním cvičením, při kterém děti spojovaly ciferník a slovně napsaný čas. Do slovníčků jsme si zapsali důležitou slovní zásobu k tomuto tématu. Při samostatné práci děti kreslily ciferníky, psali ukázaný čas slovně a pracovaly s časovými údaji dne „morning“, „afternoon“, „evening“, „night“. Ve čtvrtek jsme dostali vysvědčení jen elektronicky, ale den jsme si i tak zpříjemnili. Zahráli jsme si vzdělávací hry a jednou z nich byla úniková hra vytvořená paní učitelkou Danou Kozánkovou, moc děkujeme, nakonec jsme unikli :)

čtvrtek 28. leden

Veveřáci mávají prvnímu pololetí

  • Škola

Pondělí – Máme před sebou čtyři dny. Začínáme nové téma DĚ, TĚ, NĚ. Pracovali jsme s textem. Hledali v něm slova, která obsahovala uvedené skupiny. Napsali jsme si diktát. Otevřeli jsme znovu nový díl učebnice z matematiky. Zkoumali jsme autobus. Manipulovali s dřívky, které jsme skládali do různých tvarů a řešili hlavolamy. Trápili jsme se nad slovními úlohami, které se nakonec podařilo vyřešit. V hudební výchově nemůžeme zpívat ale nic nám nebrání poznávat noty. Učili jsme se oktávu za pomoci výroba vlastního piana.   

Úterý – Hrajeme si s DĚ, TĚ, NĚ. Trénujeme jejich čtení i psaní. Napsali jsme si diktát. V matematice jsme otevřeli téma ščítání a odčítání bez přechodu přes desítku. Děti tato novinka nezaskočila. Počítání se jim dařilo. Poslední blok patřil čtení. nejdříve četli děti a pracovali s textem. Tak aby trénovali čtení s porozuměním. Pak jsem četla já jim. Nyní se noříme do příběhu o Malém strašidélku a moc nás to baví. 

Středa - Poslední angličtinu tohoto pololetí jsme  věnovali „Dobývání Severního pólu“. Rozdělili jsme se na „Explorers„a „Inuits“ a vyrazili severním směrem vzhůru na ledové pláně černošické „Višňovky“. Dorozumívacím jazykem mezi výzkumníky a Eskymáky byla samozřejmě angličtina a bylo potřeba se pořádně seznámit. Na kopci se před námi otevřela „Alaska“, na které bylo potřeba vystopovat domorodá zvířata, ale i ta , která sem zabloudila z teplých krajů a řádně je roztřídit. Nenechali jsme se zaskočit ani třemi druhy medvědů. Našimi jasnými favority se ale stali „ a Polar bear, an Arktic fox a  a Moose„.I když bylo krásně, potřebovali jsme se trochu zahřát, a tak jsme si ještě zahráli na soby (reindeers) a zatančili si inuitské tance. V teple školní třídy jsme pak  probrali, které potraviny si má správný polárník vzít na cesty a vyluštili šifru z nasbíraných indicií. Tak ať žije NORTH POLE, pololetní prázdniny a samozřejmě také…angličtina.

Čtvrtek – Poslední den uplynulého pololetí. První blok byl pln českého jazyka. Hlavně opakování nově nabitý vědomostí. Napsali jsme si diktát. Pracovali jsme v pracovním sešitě, kde jsme ukotvovali své znalosti o dě, tě, ně.  V druhém bloku jsme vyrazili na pozemek. První část patřila počítání. Druhá část pohybu a pohybovým hrám. Po sladkém obědě zbyla už jen sladká odměna. Děti byly pasovány na písaře a domů si odnášejí pololetní vysvědčení.

Tak ahoj první pololetí! Vítej, ty druhé pololetí. Doufáme, že nám přinášíš mnoho nového a zábavného :) .

Na fotky se můžete podívat zde

čtvrtek 28. leden

Vrabčáci na konci prvního pololetí

  • Škola

 Jak jsme se měli a co jsme dělali v uplynulém týdnu? Bylo toho dost. Muzicírovali jsme, malovali, stříhali, četli Láryfáry, řadili venku, hráli hry a samozřejmě jsme se i mnoho nového naučili.  FOTOALBUM je plné fotografií. Hodně jsme se věnovali pohádkám – děti si navzájem přečetly pohádku Hrníčku vař, příběh převyprávěly  a doplnily o  chybějící obrázek. V učebnici byla básnička o skřítkovi, my nelenili a každý si svého skřítka nakreslil, vybarvil a vystříhl a dokonce i skřítek dostal jméno. Naučili jsme se také hru Země, město…, kterou většina dětí neznala, hrajeme ji zatím na tři položky – zvíře, jméno, věc – je to napínavé a děti se opravdu snaží tak, až se jim kouří od hlavy. V matematice již počítáme s přechodem přes desítku a zatím se nám to daří. Ale jeden oříšek jsme museli rozlousknout, opravovali jsme chyby v učebnici a to bylo opravdu těžké. Zato stavení staveb z kostek, zakreslovaní a vymýšlení nových podobných jsme si užili s úsměvem na tváři. V týdnu jsme se také zaměřili na recyklační značky a vyhledávali jsme, co která s nich znamená a kam jaký odpad patří, kam odnést nespotřebované léky, rozbité spotřebiče a třeba i nepotřebné oblečení. Pokud si s recyklací nebudete vědět rady, zeptejte se Vrabčáků, jistě vám rádi poradí.

A ve čtvrtek děti dostaly svoje první vysvědčení, to bylo radosti! 

neděle 24. leden

Mozaika zimních zážitků

  • Školka

Byl to opravdu pestrý týden, naši milí. V pondělí jsme se vydali ke krmelci, v kapsách jablka a mrkev, počasí ladovské a byla to opravdu poetika. Cestou jsme sledovali stopy, našli jsme dokonce bažantí a taky ohlodaný velký keř od vysoké zvěře. Stihli jsme ještě probrat, proč ke krmelci neneseme suchý tvrdý chléb a proč ho raději odneseme hajnému. A taky jsme sledovali, jak je příroda rychlá a po návratu a vysvitnutí sluníčka dokáže z ladovské zimy udělat bahnivou bez jediné vločky na zemi :-) Ale pořádnou koulovačku jsme stihli, takže jsme byli spokojení.

Od úterý už patřil náš program hlavně ptáčkům. Vyráběli jsme nové dřevěné krmítko, pořádně jsme se naučili, co smíme do něj dávat a co naopak ne, proč má okraje a šikmou střechu. Poznáme sýkorku, červenku, kosa. A ve středu přišla myslivkyně (ano, opravdu se jí tak říká), za pasem pár vypálených broků a vyprávěla o honech, o kancích, a že krvi se říká barva, uším slechy a očím světla. A v pátek jsme si vyrobili takové krmítko s ptáčky i uvnitř za pomocí suchých kříd a dřevěných špachtlí.

Na fotky se podívejte ZDE

neděle 24. leden

Stromáci v týdnu plném ověřování

  • Škola

Předposlední týden v lednu byl u Stromáků ve znamenané ověřování výstupů vzdělávání. Čekalo je ověřování z matematiky, vlastivědy a anglického jazyka. Všechna ověřování zvládli se ctí. A pokud někdo ze svého pohledu nedopadl dobře, ví, na co se zaměřit a co si upevňovat. A co stihli Stromáci mimo to? I nadále se věnovali vzorům přídavných jmen, tentokrát více těm tvrdým a především jejich skloňování a určování mluvnických kategorií. V pátek pak svým spolužákům představili přečtené knihy i s červenou kartou, kterou vystavili některé z postav knihy za její nevhodné chování. Ve vlastivědě dokončovali téma osvícenství, v matematice se opět vrhli do tématu zlomků a v přírodovědě si zopakovali vývoj člověka, a to jak fylogenezi tak ontogenezi. Popsali si k čemu slouží kostra a pojmenovali jednotlivé kosti. Tentokrát vám žádné fotky z distanční výuky neukážeme.

 

sobota 23. leden

O zajíčkovi a lišce(20.týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Zima trvá. Stihli jsme se vysáňkovat na výletě dosyta. Stavěli jsme bunkry. Lovili ryby v budoucí retenční nádrži. Sledovali lesáky při práci s ohněm a motorovou pilou. Za předškoláky přišla třídní budoucích prvňáčků Jednoho stromu Míša Mikulenková a pracovali hodinu hravou formou na zimním tématu. Masopust se blíží. Vyráběli jsme masky. Zpívali jsme patřičné písně. Z nevinného předčítání pohádky se spontánně zrodila chuť zahrát ji kamarádům ze Stodoly. Proběhla první čtená zkouška, aranžmá, obsazení rolí, opakování dialogů. Tak masopustní oslava se povine v duchu vzájemnosti, i když tomu současná doba nepřeje. 

Masopust držíme, nic se nevadíme.

Pospolu.

Proč bychom se hádali, když jsme se tak setkali?

Poznovu.

sobota 23. leden

Hrdinové (20.týden ve Stodole)

pondělí jsme se ráno hřáli u ohýnku. Bylo u něj tak pěkně, že jsme si posedali kolem a nasvačili se tam. Pak jsme vyrazili s boby na zasněženou stezku u psích hrobů. Klouzalo to pěkně, ale jízda to na nás byla až moc rychlá. Raději jsme sešli níž, a bobovali až dole u odpočívadla na mostě. Další partička si hrála v průlezu mostu, a stavěla v korytě bunkr z větví.

V úterý jsme se proměnili v superhrdiny. Co přesně to znamená? Pro každého něco jiného. Sešli se nám na Dvorečku Supermani, Spidermani, Batmani, Flash, Elsy, Mušketýr, Hulk, Bojovnice nebo dokonce Hasič. V kroužku jsme si říkali, kdo má jakou superschopnost, a jak jí může využít pro dobrou věc. Po kroužku jsme spojili síly, a vyrazili na dobrodružnou objevnou výpravu k opuštěnému domu na louce. Posilnili jsme se svačinkou, zahřáli svoje těla dovádivkama na louce a vyrazili na průzkum. Dveřmi to bohužel nešlo, a tak jsme aspoň nahlédli rozbitým oknem. Dům ukrýval bývalé nocležiště nějakého bezdomovce, a tak bylo co pozorovat. Výpravu jsme všichni zvládli.

Ve středu jsme se na dvorečku pozdravili s další potencionální průvodkyní, která s námi strávila den. Rozhodli jsme se jí ukázat pirátskou loď, a tak jsme vyrazili opět na louku. Tam nás mile překvapilo slunce, až tak, že někteří začali odhazovat svršky. Po sváče jsme hráli různé honičky a závodili sem tam. Pirátskou lodí jsme žili zase až do oběda. Po obědě předškoláci začali tvořit knížečku s pohádkou, kterou vytvořili minulý týden. Malíčci si po obědě oprášili hrou pojmenovávání zvířat (samice, samec, mláďátko). 

Ve čtvrtek jsme zkoumali led a za jakého počasí vzniká. Petra, která se uchází na místo průvodce po Anežce, dětem pověděla pohádku o sněhové královně a jejích kouzelných předmětech (hůlka a náhrdelník), které přivolávají sníh. Vyrazili jsme do Galerie nasbírat klacíky a přírodniny na ozdobu a výrobu kouzelné hůlky, kterou jsme pak v jurtě každý vytvořili. Po spaní jsme venku divoce tancovali a hůlkami přivolávali sníh. Pak jsme se na zbytcích sněhu vyřádili vodovkami. 

pátek jsme si udělali skoro kroužek s Habrováky. Pozdravili jsme se a zazpívali si písničku o veverce. Ve Stodolackém kroužku jsme si s další uchazečkou na průvodkyni Monikou povídali o tom, jake máme kdo nejoblíbenější zvíře. Pak už jsme popadli batůžky a hurá na louku k řece. Po svačině Monika představila dobrodružnou pohybovou dračí hru. Drak hlídá svůj poklad a ostatní se mu ho snaží ukořistit a odnést do skrýše. V jurtě jsme si každý draka nebo jinou bytost namalovali a udělali si z obrázků výstavu. Po odpočívání jsme si o obrázcích povídali v kroužku a řikali si, jestli je namalovaná bytost hodná nebo zlá. Jestli nás chrání nebo se jí bojíme a když se jí bojíme, jak s tím naložit 

 

pátek 22. leden

Opičáci mrznou/nemrznou

  • Škola

Tento týden jsme se hned po návratu do školy nedočkavě hrnuli k našim zamrzlým obrázkům. Bohužel jsme je našli všechny stále v nezměněném, tedy kapalném stavu. Do druhého dne jsme je zkusili dát na jiné místo, některé přikrýt, některé zahrabat do sněhu, některé tak napůl atd. Bohužel ani v úterý nebyl žádný z obrázků v pevném skupenství. A přišla obleva :/. Ale to bychom nebyli my, abychom něco nevymysleli. Obrázky jsme znovu naaranžovali a šup s nimi do mrazáku. Ve středu jsme si konečně mohli povedená dílka vystavit na dvoře. Celkově byl tento týden poměrně náročný. Prošli jsme ověřováním znalostí z PRV, naučili jsme se vyjmenovaná slova po P a přišli jsme na to, jak se odčítá písemně pod sebou. Některým se při tom doslova kouřilo z hlavy:-)

V angličtině rozdělené do dvou dnů v týdnu se nám daří lépe udržet učivo v paměti, takže se nám úspěšně podařilo zvládnout prověřovací test čtvrté kapitoly a téma At the shop. Rozšiřující slovní zásobu postupně posunujeme z pasivní znalosti do aktivní, včetně správného spellingu. Při hře na obchodníky trochu převládla „nákupní horečka“ nad správně vedenými dialogy, ale při stolní hře Our FOOD GAME, kterou jsme si sami vytvořili ve dvojicích, jsme to napravili a pilně procvičovali věty „Do you like? I like….. I don´t like….“Zopakovali jsme si známou gramatiku a procvičili nová slovíčka, zejména z oblasti ovoce a zeleniny. Pokročilejší žáci také pracovali s otázkami k náročnějšímu článku se stejnou tematikou. Opičáci zakončili školní týden slovy : „Excellent day, See you on Tuesday“. Tak hezký víkend!

 

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

pátek 22. leden

Mazáci a svět rovnic

  • Škola

Svět čísel, svět rovnic. V průběhu celého týdne jsme s nimi v matematice pracovali. Zvířátko za maskou nebo neznámá? A proč zvířata nenásobíme, ale neznámou ano? Jak je tedy možné, že jednu rovnici mohu zapsat pomocí zvířat, čísel nebo si je také znázornit na dvouramenných vahách? Není to pro nás jednoduché téma, ale začíná to vypadat, že i rovnice se naučíme vypočítat. Ostatně i násobení a dělení se nám kdysi zdálo složité :) V češtině jsme se zabývali textem, konkrétně využitím věty zvolací, přímé a nepřímé řeči. Ve vlastivědě jsme se dozvěděli, jak se u nás prostřídali panovníci ve čtrnáctém století a jaký byl nástup Lucemburků na český trůn. V přírodovědě s námi byla zpět naše Míša a v rámci velkého tématu ekosystém lesa jsme si vyzkoušeli  poznávání různých rostlin i stromů, jejich zařazení v rámci lesních pater. U toho jsme se za počítačem i protáhli a procvičili. V angličtině jsme se zaměřili na nové téma, a tím bylo “Telling the time”; jinými slovy, určovat čas. Děti se seznámily se základními pojmy čtvrt (quarter past…), půl (half past…), třičvrtě (quarter to…) a celá (o’clock). Také obecně s pojmy “past” a “to” (například: za deset minut čtyři = ten to four; pět minut po šesté = five past six). K ruce jim byl pracovní list s hodinami, děti si také vyzkoušely práci s interaktivními hodinami, kdy na základě poslechu nastavily ručičky na příslušný čas. 

pátek 22. leden

Veveřáci v zimní krajině

  • Škola

Veveřáci a jejich třetí lednový týden, který naplnilo hlavně opakování. V matematice jsme se věnovali sčítání a odčítání desítek. Počítali jsme příklady, plnili slovní úlohy, měnili a hledali peníze. Připomněli jsme si plány krychlových staveb. Hledali jsme chybějící plány a plány jsme si také zkoušeli sami zapsat. V pátek jsme pak otevřeli další díl naší učebnice. Přivítalo nás krokování, rozdělování věcí mezi kamarády, sčítací trojúhelníky a krychlové stavby. Český jazyk byl naplněn opakování, opakování a zase opakování. Ukotvujeme měkké a tvrdé souhlásky. Připomněli jsme si správné psané ú/ů. Četli jsme s porozuměním, kdy jsme v čítance objevili básničku o hokejistovi. Snažili jsme se odpovídat na otázky k textu a odpovědi zaznamenávat do sešitu. Každý den také píšeme. Slouží nám k tomu diktát nebo opis textu. Trénujeme tak písařské dovednosti. Pokud se nám psaní bude dařit, můžeme být v pololetí pasování na písaře. Tak uvidíme, komu z nás se to podaří. Hudební výchova patřila notám. Zkoušeli jsme je kreslit. Hledali jsme je na linkách, v řádcích, na pomocných linkách nebo pod a nad notovou osnovou. Už také víme, jak vypadá houslový klíč. Jeho kreslení, není nic jednoduchého. Takže na tom budeme ještě pracovat. Nezapomněli jsme ani pořádně protáhnout tělo. Venku jsme si zaběhali, zaskákali, zamrazili a zahráli všelijaké týmové i netýmové hry. Ve výtvarné výchově jsme utvářeli zimní krajinu. Sněhu bylo v posledních dnech požehnaně, mnoho z nás vyrazilo na hory, takže představa zimní krajiny byla velmi jednoduchá. Škoda, že počasí koncem týdne připomínalo spíše jaro. Naším přáním je, aby se sníh brzy do Černošic vrátil. Budeme si držet palce, aby se zadařilo. :)

Angličtinu si ve středu děti užívaly tak, že chtěly pracovat i o přestávce. Kromě poslechových cvičení a křížovky měly totiž možnost si vyrobit vlastní stolní hru, při které si hravou formou ve dvojicích upevnily rozšířenou slovní zásobu k tématu I am hungry, v kombinaci s větami Do you like? I like. I don´t like. Na závěr proběhla ještě prezentace nových slovíček, které si děti individuálně osvojily. Byly mezi nimi i kuriozity typu „chilli peppers“. Jaké další? Na ty se zeptejte dětí doma. :-)

Na fotky z uplynulého týdne se můžete podívat zde

4. stránka z celkem 189« První...23456...102030...Poslední »