Aktuality

sobota 24. říjen

Pustili jsme si do života barevný podzim

  • Školka

V pondělí začal náš krásný barevný podzimní týden. Ráno jsme pátrali na zahradě po tom, jaká zvířata přezimují a jaká odlétají za teplem. Barvy jsme si pak vnesli do dne spolu s padákem, vymysleli jsme si s ním spoustu her na ještě zelené trávě. 

V úterý jsme vyslyšeli volání přírody. Šli jsme do lesa objevovat nové zážitky a radost. Našli jsme spoustu hub a zjistili jsme, že je bedla opravdu jedlá, ale pečená na ohni nám moc nechutná. Víme, co je duběnka a kde ji najdeme. A víme, že mokré dřevo fakt špatně hoří, když březová kůra není nikde poblíž. Oheň se nám nakonec zadařil a my pak lítali ještě dlouho po lese s mastnými pusami od buřtů, ale strašně šťastní. Pravda, nechali jsme se trochu unést a chvilku i křičeli. A víme také, jak se chovat s respektem k přírodě. Ale kde jinde ventilovat případný přetlak, než právě v ní.

Ve středu jsme si povídali o tom, co nám dělá radost. A věřte , nevěřte, většině dětí dělají radost, samozřejmě kromě dárků, věci, které se nedají koupit. Například výlet s rodiči, návštěva u kamaráda, když se nikdo nehádá nebo když je někdo obejme a dá pusu.

Ve čtvrtek jsme podnikli velkou cestu za pokladem. Na cestě jsme museli zdolat mnoho úkolů a odpovědí na otázky. A také se nám naše úsilí snažili překazit Péťa s Tomem. Ale poklad jsme nakonec našli! Visel na stromě a byl příjemně sladký!

Týden jsme zakončili výtvarným zpracováním našeho bájného stromu. Listy, které nás v přírodě celý týden provázely, jsme sesbírali, nabarvili a obtiskli. A klidně jsme popustili fantazii, a i když víme, že to tak v přírodě není, na jeden strom jsme obtiskli listy spousty různých jiných stromů, jejichž názvy jsme se naučili. 

Podzime, jsi vlídný, barevný a krásný.

Na krásné fotky z výletu se podívejte zde PODZIMNÍ RADOSTI

pátek 23. říjen

Podzimní 8.týden ve Stodole

  • Lesní MŠ Na dvorečku

pondělí jsme se vydali po Fabiánově stezce. U psích hrobů jsme posvačili, a pak se vydali dál. Na chvilku jsme se zastavili na paloučku a pohráli si tam. Také jsme tvořili ozdoby z kaštanů. No a pak jsme dokončili okruh, a zpět jsme se vrátili dolů po Dračím hřbetu.

V úterý jsme v kroužku připomněli Erice naše jména tím, že jsme si poslali pohlazení s přáním dobrého rána. Vyrazili jsme na palouček k ohništi na sváču. Kolem nás prošli děti ze Země a inspirovali nás svými bezpečnými meči. Dokonce jsme si zkusili, jak se s nimi bojuje a je to fakt legrace. Tak si je možná někdy vyrobíme také. :) Po svačině jsme se po dračím hřbetu vyškrábali nahoru na velké jílové naleziště, abychom si mohli vyrobit koule a taky postavit pár domečků pro skřítky. K tomu bylo zapotřebí pár klacíků nožem a škrabkou upravit. A protože dnes byl Den stromů, tak jsme místo toho abychom bukvice jen jedli, některé jsme i sázeli. Předškoláci dnes procvičili letadlo (cvičení pro uvolněné a správné držení tužky) a pak jsme udělali pár cvičení na zlepšení grafomotoriky. Taky jsme si připomněli, jak se jmenuje jaký prst a k čemu jaký máme.

Ve středu ráno jsme se spočítali pomocí přírodnin, povídali jsme si o Dni stromů a připomněli prstíky.Vyrazili jsme cestou směrem k madonce. Kdo dosvačil, sbíral naklíčené žaludy a sázel je do dolíčků s přáním krásného svátku :) Pozorovali jsme sežraný borovicový les kůrovcem a povídali si o tomhle dřevožravém broukovi. Z opadané kůry jsme vytvářeli domečky a „postavili“ jsme větvový strom, který už je suchý a mrtvý, takže ho brouk žrát nebude a zůstane tam déle :) ozdobili jsme ho mechem, lístakama a kůrou.

Ve čtvrtek jsme si protáhli nožičky po cestě nahoru nad závoru. Po cestě jsme nasbírali naklíčené žaludy, a ty pak na paloučku sázeli do ďolíčků z hlíny. Pozorovali jsme různě vzrostlé mini doubky, i veliké statné duby v okolí. No a zpět dolů jsme upalovali jako o závod :)

pátek ráno jsme si v kroužku zazpívali lidové písničky o vodě, protože pršelo. Potom jsme se vydali do rokle Kejné. Posvačili jsme u vodárny pod velkým bukem. Postavili jsme tam pár malých domečků a staveb z kamenů, klacků, mechu a kapradí. Pak jsme pokračovali ještě výše a potkali jsme velkého mloka skvrnitého a našli jsme krásnou houbu babku. Potom jsme si hráli u tůněk Kejné. Zpátky jsme se proběhli. Četli jsme si Pejska a Kočičku a pak byla volná hra.

pátek 23. říjen

Mazáci on-line

  • Škola

Jsme zase doma, pořád, celý den. školu ale nezanedbáváme, scházíme se všichni společně s Terezou dvakrát denně u video výuky a v mezičase pracujeme sami, popřípadě se spolužáky, to ale také jen on-line. V češtině jsme zjišťovali a procvičovali, kdy se ve slově píše „ě“ a kdy „-je“. Tedy, někdy není vůbec jednoduché zjistit, která část slova je jeho kořenem a pak si ještě vzpomenout na poučky. Ale snažíme se. Také jsme oprášili slovesa a jejich gramatické kategorie, vzpomněli jsme si na všechny. V matematice jsme procvičovali slovní úlohy, násobení, dělení a rovnice s neznámou X. Hodně jsme se věnovali i pohybu po čtvercové mříži, hledali jsme mřížové body, rýsovali trojúhelníky, měřili jsme délky jejich stran, obvody a obsahy. Ze třetí třídy už známe trojúhelník pravoúhlý, tentokrát jsme k němu přidali i trojúhelník rovnoramenný. Čas jsme si udělali i na vlastivědu, povídali jsme si o tom, jak přišli první Slované a také jak bojovali proti Avarům pod velením franského kupce Sáma. Podívali jsme se na on-line vizualizaci jejich osad a povídali jsme si o tom, jak asi žili a jak vypadaly jejich obydlí. Opět jsme se podívali na další video z cyklu Dějiny udatného českého národa, to nás baví moc :)

S angličtinou jsme si užili halloweenský týden, ve kterém jsem se potkali dvakrát. Hráli jsme halloweenské bingo, paměťové hry, halloweenský kvíz, předváděli, kreslili, procvičili množství halloweenské slovní zásoby a napsali si něco z ní do slovníčku. Za mě to byl i přes naše nynější možnosti moc hezký týden :-)

pátek 23. říjen

Veveřáci online

  • Škola

Jsme stále doma a stále online. Videovýuka nás provázela i v uplynulém týdnu. Něco musíme zvládat sami, za pomoci rodičů či starších sourozenců, něco se učíme společně. Po skupinách se věnujeme českému jazyku, matematice, angličtině i prvouce. V českém jazyce jsme se dostali k nové kapitole – Líbí se nám v Praze. Četli jsme si o Praze, povídali o kulturních památkách. některé památky jsme dokonce i malovali. Při páteční výuce jsme proměnili obrazovku v galerii a mohli poznávat krásy Prahy. Byl tu Karlův moc, Prašná brána, Vyšehrad, Národní divadlo i Pražský hrad. Utvářeli jsme věty o Praze, skládali slova do vět. Otevřeli jsme i debatu o významu slov. Uložili jsme si do paměti, že každé slovo má svůj význam. Zkoušeli jsme ostatním vysvětlit významy některých slov. V tomto tématu budeme pokračovat i dále. Matematika byla plna počítání do 20. Zkoušeli jsme si i matematické omalovánky, početní hady nebo plnění různých slovních úloh. Už se do toho pomalu dostáváme. Nezapomněli jsme trénovat psaní čísel, aby se nám 3 nebo 6 či 5 neotáčeli špatným směrem :) Závěr týdne patřil Prvouce. Čekalo nás nové téma – Orientace a světové strany. Povídali jsme si o tom, jak se orientujeme v místech, které neznáme, jak plánujeme výlet či co nám může při orientaci pomoci. Učili jsme se poznávat světové strany s ohledem na polohu slunce. Už víme, co je to směrová růžice nebo jak se tvoří mapy. Šlo nám to od ruky. Tento týden  jsme se poprvé také spojili na herní klub. Hráli jsme bingo, barevné bingo nebo šibenici. Dost nás to bavilo. Je prima se někdy jen tak vidět, hrát si, povídat nebo si číst. Máme už za sebou dočtení knihy Rybí sliby, takže jsme v pátek otevřeli knihu novou – Jitřenka. Ta nás zavedla do zahrady, plné rozličných květin, stromů, keřů a zvířat. Už teď se těšíme, co bude dál. No a co angličtina?  Ve středu se nám podařilo po zoomu udělat velký kus práce. Jména rozličných zvířat už nám nedělají vůbec problém, tak jsme se tentokrát naučili, co které z nich umí (run, climb trees, fly, swim). Dařilo se nám i v hláskovacím diktátu a hláskovací hádanky nás opravdu bavily, takže v nich budeme příště opět pokračovat.

A teď… hurá na prázdniny. Víme, že něco málo z učení nás čeká, ale to si uděláme v klidu doma, abychom si od těch počítačů trochu odpočinuli. :)

pátek 23. říjen

Vrabčáci se učí doma

  • Škola

Máme za sebou první cely týden on-line výuky. K mému velkému překvapeni vše celkem pěkně běží, děti se krásně zapojují, pracují, většinou se  soustředí, hry je baví a často si ani nevšimnou, že se u toho učí…Ač jsou možnosti značně omezené, děti dělají pokroky – za to patří velké díky rodičům. Bez spolupráce rodičů by to v současné situaci asi ani nešlo – ona se totiž tužka v ruce přes monitor srovnat nedá a čtení delších textů je velmi komplikované, protože než dočtete slovo, velká část děti (ve skupince jich bývá pět) vůbec neví kde jsme – je to zkrátka dobrodružství.  Důležité je, aby to děti nepřestalo bavit a měly chuť se i nadále učit novým věcem a to se myslím daří. Přeji všem zdraví a těším se (snad brzy) na viděnou!

 

pátek 23. říjen

Výuka na dálku u Stromáků

  • Škola

Od pondělí 19. října se Stromáci, stejně jako ostatní děti ze základních škol, schází k výuce před počítači. Probíhá výuka na dálku.  Není to ono, ale co nám zbývá :-( . A čemu jsme se věnovali?  V matematice jsme se zaměřili na pojmy součin, podíl, rozdíl a součet. Zkoušeli jsme přepisovat slovní úlohy s těmito pojmy do početních operací, procvičovali násobení dvouciferným činitelem, pamětné násobení  i dělení velkých čísel i řetězené početní operace s určením jejich přednosti. V českém jazyce jsme se vrhli na opakování stavby slova a slov příbuzných . Ve vlastivědě jsme se věnovali tématu života lidí v 30. leté válce a selským bouřím Už víme, kdo byl Jan Sladký Kozina a Lomikar, známe jejich příběh, víme, kdo jsou Chodové a co je například na jejich vlajce. V přírodovědě jsme hlavně opakovali téma vody. 

Teď hurá na prázdiny, i když s omezenými možnostmi.

Fotky vám žádné z našich setkání neukážeme. 

 

 

 

 

neděle 18. říjen

Všechno, co k podzimu patří

  • Školka

Školkáči tento týden zakusili pravý podzim. S mlhou, chladnem, že bylo potřeba se pořádně obléci a nezamotat se do kšand u gumových kalhot, Nazout holínky, protože do louží se prostě šlapat musí. Cestou k řece sesbírat jedlé kaštánky, už žluté javorové lístky, hodně šípků a pak je navlékat na nit. Ořechů rozlousknout nepočítaně (jsou dobré na nervy, tak se ládujeme :-) ) ale i začít už zase hrabat mokré listí, což dá docela zabrat, naložit do kolečka a cestou přibrat pár spadaných jablek ze země. A pak se těšit do herny na teplý čaj a hraní her. Už brzy zatopíme v kamnech!

Na fotky se podívejte ZDE

neděle 18. říjen

Hraní, čtení,běhání…..

  • Rarášci

Hraní, čtení, běhání…

 

U Rarášků je naštěstí všechno tak, jak má být! Hrajeme si, běháme po herně, když přece jen venku padají trakaře. Dokonce se našel čas i na tvoření a teď nám krásně barevně prosvítá okno nad stolem. Kroužek jsme posunuli zase o kus dál a cvičíme jógu. Přidali jsme další básničku a písničku, protože Rarášci to všechno nasávají jako houby :-) . Šatna v herně se nám moc líbí, občas se někdo schová mezi věšáky. Schodiště už umíme a i my dospělé jsme si zvykly brát si boty rovnou nahoru :-) . Hrajeme matoucí hry jako, kde je hlava a ukážeme na koleno. A taková hlava, rameno, koleno, palce, zkuste to doma a uvidíte ten fofr. Zpomaleně to totiž Rarášky ani nebaví. Velká událost byla procházka k řece, kde plavou kachny a cestou jsme potkali i slepičky za plotem, aby je nesnědla kuna nebo liška. Příště vyrazíme do těch největších louží, konečně! :-)

Těšíme se na další týden a doufáme, že bude ničím nezkalený a stále podzimně radostný. Jak jsme se v uplynulém týdnu měli se můžete podívat zde

 

neděle 18. říjen

Mazáci na Závisti

  • Škola

Poslední den před uzavřením škol jsme ještě vyrazili na výlet. Vyšlápli jsme si cestičkou klikatící se krásným lesem pořádný kopec k pozůstatkům keltského oppida na Závisti u Zbraslavi. Připomněli jsme si, co už o pravěku a o Keltech víme, nasáli jsme atmosféru samotného místa a nakonec se z nás staly dva kmeny, kmeny Keltů a Germánů. Vybudovali jsme si svá obydlí a svedli jsme o ně bitvu. V historii na našem území Germáni vystřídali Kelty a tak to dopadlo i v úterý. Germánům se podařilo obsadit území původně obývané Kelty :)

Ve škole jsme se vrátili ke krokování a přidali jsme i otočku. Už víme, že díky otočce můžeme počítat i rovnice, ve kterých je před závorkou mínus. Bohužel jsme tuto novou znalost nezvládli procvičit, ale už se těšíme, až se vrátíme zpět do třídy a budeme moc znovu krokovat a věnovat se rovnicím s jednou neznámou. Při online výuce jsme procvičovali odčítání pod sebou a začali jsme násobit dvouciferným činitelem. Zatím pomocí indického násobení a daří se nám. V českém jazyce jsme se celý týden věnovali kořenu slova a předponám, na které jsme navázali spojením předpony ob- a v- a kořene slova začínajícím je-, čímž se nám osvětlil například rozdíl mezi slovem oběd a objet :)

Angličtina už proběhla u našich počítačů a tabletů. Zaměřili jsme se na zopakování gramatiky yes I can/ No I can’t, have got/has got, spellingu a školních potřeb. Přidali jsme i nová slovíčka, která si příští týden zapíšeme do slovníčku

Na fotky z uplynulého týdne se podívejte ZDE

 

 

sobota 17. říjen

Opičáci opět online

  • Škola

Tento týden jsme se opět vrátili k online podobě výuky. Věřím, že ne na moc dlouho, ale i přesto ji musíme využít ve všech směrech. Od minulého roku nastala velká změna. Opičáci jsou samostatnější, soustředěnější a v tomto týdnu jsme se tedy mohli scházet společně. Děti baví práce ve skupinkách. Jde jim to tak mnohem lépe od ruky:-) V průběhu týdne jsme se konečně dostali k vyjmenovaným slovům a tím máme do konce roku o zábavu postaráno ;-) .

Nad angličtinou se Opičáci sešli na ZOOMu v pátek. Přes počáteční nesnáze s připojením některých žáků, se  nám podařilo seznámit se s názvy některých zemí a procvičit otázku Where are you from? a odpověď na ni - I am from The Czech Republic.. Tuto látku budeme nadále procvičovat a prohlubovat. Při druhém připojení jsme začali 3. kapitolu v učebnici, která se věnuje hračkám. Většinu slovní zásoby známe již z předchozího ročníku.

5. stránka z celkem 180« První...34567...102030...Poslední »