Aktuality

sobota 03. listopad

Vzpomínky (9. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí voňavé. Zpíváme ve velikém kruhu píseň o stáří a mládí. Jak jsou si blízko. Svačíme na Dvorečku. Odměřujeme ingredience na perníkové těsto. Hladká mouka, cukr, rozpustit med. Vajíčko. Těsto voní, necháváme ho uležet v chladu. Vyrábíme dárek pro Markétu – veliký, čtvercový šátek, pokreslený a pozlacený. Někdo kreslí víc, jiný míň. Podepisujeme se otiskem dlaně. Dočetli jsme Medvídka Pů. Čteme o Anně a Aničce. Odpoledne těsto válíme přes sáček, dost lepí. Vykrajujeme velké a malé lebky, i s očima. Pečou se rychle a nafukují se, někdy se v troubě spojí. V teple jurty jsme přečkali celý den.

Úterý slunečné. Z východu přišel letní závan. Svačíme ve vysokém roští. Horolezíme na žulových kamenech. Poznáváme křemen, živec a slídu. Někdo za drahé peníze domestikuje náš les. Dlažební kostky, odpadkové koše. Pro koho? My to nepotřebujeme a v lese už léta skoro nikoho jiného nepotkáváme. Paspartujeme portréty našich vzdálených blízkých. Plníme květináče hlínou. Sklízíme starou výzdobu. Snažíme se opravit kopeček za skluzavkou. Smíme na to použít jen hlínu z podzemní pece. Stavíme převysokou věž z Kaply. Navlékáme papírové lebky skrz oční důlky. Čteme knihu od spisovatelky Habrové. A taky Nádherné úterý.

Ve středu jsme od samého rána lepili, vázali, střihali a zdobili celý Dvoreček. Zpívali jsme si k tomu slavnostní písničky, připravovali překvapení pro naši rozmilou Markétku. Při odpočívání  jsme se naladili na slavnost příběhem Návštěva malé smrti. A pak už vypukl rej kostlivců jako v dalekém Mexiku. Těší nás, že jste s námi slavili a loučili se a děkujeme Monice V. za krásné fotky.

Ve čtvrtek se ráno z mlhy nořily barevné květy a Dvoreček byl celý tajemný. Rozdělali jsme si oheň, vzpomínali na slavnost a pálili ozdoby, které už dosloužily. Ve velkém kruhu kolem ohniště jsme si povídali o svatých, které známe. Přivítali jsme v Habroví Andreu, která nás od teď bude provázet čtvrtky, a nového kamaráda Adámka. Po svačině jsme vyběhli do lesa a zastavili jsme se u nové oplocenky na místě loučení s předškoláky. Chrání malé doubky vysazené loni a možná k nim přibudou ještě letošní.
 
V pátek jsme se sešli na nádraží. Ranní kruh proběhl v parku. Představili jsme se novému kamarádu Adamovi. S plnými žaludky jsme vyrazili na hřbitov při kostelu sv. Mořice. Při verších Jana Nerudy jsme zapalovali svíčky a četli nápisy na náhrobcích. Obešli jsme kostel, novou márnici a dali jsme za pravdu nápisu na jednom ze smrků: RADUJME SE. V poklidném zadumání jsme opustili cinter. Cesta do lesa se z řevnického náměstí zdála dlouhá a prodírání lesem na Burešovu stezku namáhavé. Ne tak pro bratry a sestry legionáře, na které jsme si hráli. Po obědě na Dvorečku jsme se rozloučili s paní Helenou, která nám vydávala jídlo a uklízela. Bere si do péče svou nemocnou maminku. Rozebrali jsme oltář, svěsili opršenou výzdobu, rozloučili se a rozešli do svých rodin.
 

pátek 02. listopad

Brouci po podzimních prázdninách

  • Škola

Týden po podzimních prázdninách byl krátký. Jen tři dny. Ale zato jsme si ho náramně užili. Děti byly odpočaté, usměvavé a spokojené. Zvládly středeční angličtinu, bruslení. Ve čtvrtek jsme se věnovali slovním druhům. Děti do penálu dostaly pomůcku na jejich určování. V matematice proběhlo opakování zlomků a jejich zápis. Přidali jsme první pokusy o jejich sčítání.  Poslední blok jsme využili k lovení podzimu. Našli jsme listy, ořechy, brouky a užili si podzimního dne. V pátek jsme si ráno u zapáleného ohně o dušičkách zavzpomínali jsme na ty, kdo už nejsou mezi námi na světě, ale zůstávají v našich srdcích. Vrátili jsme se k tématu vzniku Československé republiky. Udělali jsme si pořádek v našich pracovních krabicích a poskládali všechny pracovní listy do portfolií. 

Brouci po prázdninách

pátek 02. listopad

Listopad vplul k Prďákům

  • Škola

……Že listopad vplul, je dost výstižné, protože jsme se věnovali ve zkráceném týdnu po Podzimních prázdninách hlavně vodě v krajině. Seznamovali jsme se s různými vodními ekosystémy, které se v krajině objevují (od pramene až po oceány), vysvětlovali si pojmy přehrada, hráz, jez a jejich funkce. Zjišťovali jsme, které vodní ekosystémy vytvořil člověk a které příroda, i jak poznáme stojatou a tekoucí vodu. K tomu nám skvěle sloužilo učení u Berounky. V pátek jsme pak navštíli Národní zemědělské muzeum, kde je nová expozice Voda v krajině. Bylo to skvělé! Zkoušet roztočit vodní vír, abychom zjistili, jakou sílu voda má, zkoušet na interaktivní tabuli, kolik vody za den spotřebujeme, nebo zjišťovat, jaký vliv má druh orby na erozi půdy, nás fakt bavilo. Ála na nás byla moc hrdá, protože jsme všechny otázky od lektorky uměli zodpovědět! V matematice jsme toho moc nestihli, vlastně jsme jen opakovali. V českém jazyce jsme se seznámili s pojmy úvod, stať a závěr. Zkoušeli jsme na známých pohádkách pochopit, co tyto pojmy znamenají, a jak se text člení. Sami jsme začali psát text na zadané téma, aby tyto části obsahoval. Na něm budeme ještě pracovat v příštím týdnu. A nezapomněli jsme vydlabat pár dýní.

V angličtině jsme si osvěžili počítání do sta a zahráli si bingo. Nově jsme se věnovali řadovým číslovkám 1 .- 4. a zapisovali správné datum a den v týdnu v časové ose Yesterday - today – tomorrow. Bylo to trochu náročnější, protože bylo potřeba kombinovat více údajů. Naučili jsme se také časovou předložku on a tvořili věty s informací, co děláme v pondělí, úterý atd ( On Monday I play table tennis….) Odpočinuli jsme si pak při opakování a prohlubování slovní zásoby k tématu Helloween, který sice proběhl již 31. října, ale příští středu nás v druhém bloku čeká společně s ostatními třídami velká helloweenská hra, na kterou si i Prďáci mohou přinést kostýmy. (Tento týden by se to všem křížilo s bruslením).

S Heather Prďáci nadále pilovali druhy jídel a bravurně je vyhledávali v osmisměrce.

Koukněte na fotky

 

 

pátek 02. listopad

Angličtina – Brouci – 31. 10. 2018

  • Škola

Byli jsme spojeni a po radostném bruslení jsme se zabývali opakováním měsíců, dnů v týdnu. (viz materiály)
 
Prošli jsme si návod na Fidget Spinners – tudíž by každý měl být schopen říci co to Fidget Spinner je a z jakých materiálů.
 
Navíc jsme si přečetli povídku Halloween : A fictional story – prosím pročtěte s dětmi. Nejde o pochopení každého slova, ale hlavních myšlenek.
 
Milena:
Děti měly připravená cvičení v třech různých úrovních obtížnosti na nepravidelný tvar podstatných v množném čísle, tj. pravidlo mění se celé slovo (person – people, foot – feet, child – children, mouse – mice), plus pravidlo nemění se vůbec nic (moose – moose, sheep – sheep, shrimp – shrimp, deer – deer). Také pracovaly s úryvkem z pohádky o drakovi, ve kterém hledaly všechna podstatná jména v množném čísle a následně tato slova dělily do kategorií dle koncovek (pomáhaly drakovi rozdělit poklad :-) ). V sešitech si děti dokončily individuální práci na procvičování- slovní zásoba (měsíce, roční období, tvary), hádanky, otázky, doplňovačky – dle toho, co kdo potřebuje posílit. A samozřejmě nechyběl článek na čtení s porozuměním.

 

čtvrtek 01. listopad

Angličtina u Mazáků 31.10.

  • Škola

V angličtině jsme procvičili spelling, pak trochu pokračovali dál a bavili se o škole a školních pomůckách a taky se trochu věnovali halloweenu. V prvním bloku jsme se vrhli na osmisměrky. Naučili jsme se je luštit a hledali v nich všemožná slova, která už známe. Některé z nás to chytlo tolik, že jich vyluštili pět za sebou :-) procvičili jsme si tak psanou podobu slov (začínáme rozpoznávat psanou podobu také barev a členů rodiny Happy House- mum, dad, Jack, Polly, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, Tina). Poslechli jsme si příběh o myšce Tině a setkali se s gramatickou strukturou „This is (a/my pencil).“ Odteď se jí budeme hodně věnovat. Třetí blok jsme zasvětili Halloweenu a zjistili, že si pamatujeme spoustu slov ještě z loňska: a pumpkin, a skeleton, a monster, a candle, a witch, a bat, spooky, a mummy, a ghost. Příští týden nás čeká halloweenská oslava spolu s ostatními kamarády ve škole, děti si mohou přinést nějaký kostým :-) Happy Halloween!

Co je třeba procvičovat?

Spelling (stále a dokola hláskování slov, jakýchkoli, možno hrát hru Hangman)

Větu I can see (a pumpkin).

NOVĚ větu This is (a skeleton/a red table/my pencil atd.).“

pondělí 29. říjen

Poslední říjnový týden u Brouků

  • Škola

Poslední říjnový týden byl opravdu podzimně laděný. V pondělí na výtvarce jsme si užívali podzimních barev a ladili krajinu do podzimního hávu. I v pátek jsme si při geologické procházce náramně užívali listí a krajiny kolem. Dozvěděli jsme se opět spoustu zajímavostí o horninách a minerálech. Určitě si ve škole vyzkoušíme pokus s kalcitem. Našli jsme zkamenělé mušle i trilobita. Každý si odnesl kousek kalcitu, vápence, břidlice. Z vápence jsme zkusili najít nebo pomocí kladiva „vytesat“ dlažební kostku. Následně jsme si postavili vlastní, malý chodníček. Ve škole jsme se věnovali novému tématu zápisu zlomků. Děti v tom mají zatím trochu chaos – to ale nevadí. Jako první jsme si pro to vyrobili pomůcku. Dále na nich budeme pokračovat na různých modelech – kruh, tyč. V českém jazyce jsme se věnovali hlavně opakování slovních druhů. 

Vzhledem k blížícímu se datu 28.října a jeho významnému výročí tento rok jsme se věnovali i důkladně tomuto tématu. Nebáli jsme se ani zazpívat si hymnu, prozkoumat vývoj vlajky a státních symbolů.

 Brouci poslední říjnový týden

neděle 28. říjen

Vidíme se? (8.týden ve Stodole)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

V pondělí nás navštívila paní oční doktorka. Na procházce na louku doprovázelo lano a fotbalový balon, se kterým jsme si užili spoustu taškařic a her. Propojili jsme prolejzanou, přeskakovanou i fotbal a vybíjenou :)

V úterý jsme si v kroužku povídali o koloběhu v přírodě i v životě člověka. Chystáme se na svátek dušiček a k tomu patří vzpomínání na naše blízké. Proběhli jsme se k vodárně a pozorovali, co ve větru padá z oblohy a ze stromů.

Ve středu jsme si ráno užívali teplíčko v jurtě u kamen a vyráběli jsme ozdoby na slavnost. Vyvětrali jsme se pak společně s Habrováčky.

V pátek jsme prozkoumávali nejbližší okolí. Vyšlápli jsme po dračím hřbetě nahoru a pak skluzavkou pěkně po zadku zase dolů…

neděle 28. říjen

O pokladech (8. týden v Habroví)

  • Lesní MŠ Na dvorečku

Pondělí oční. Ráno nás navštěvuje oční lékařka a fotí nám oči. Nebolí to a odsejpá to. Jdeme do lesa k prasečímu jezírku. Šplháme na posed. Objevujeme mrtvou žábu. Dušičky se blíží.  Sbíráme zlaté listí. Obědváme s Medvídkem Pú a vytváříme barevné květiny na slavnost mrtvých.

Úterý na větrné hůrce. Zdá se, že je od rána zima. Ještě u závory je jen zima. Jak ale stoupáme na kótu 369, začíná foukat. V kroužku vytleskáváme jména našich prarodičů. Vzpomínáme na zvířecí miláčky, kteří nás už opustili. Rychle svačíme a ženeme se k vrcholu. Vítr se do nás opírá, poslední fázi šplháme po lanech. Na vršku stavíme přístřešky a překračujeme tančící klacky. Čteme Púa. Vytváříme výzdobu.

Středa podmračená, kapky deště tančí ve větru. My u kamen v jurtě oživujeme barevné papíry, lítají tu netopýři, běhají kostlivci. Prostřiháváme se ke slavnosti našich zemřelých, vymýšlíme ozdoby. Povídáme si nad prvními obrázky babiček, pradědečků i pejsků, které jsme měli rádi a vzpomínáme na ně .

Ve čtvrtek jsme se drželi u Dvorečku blíže, protože probíhalo testování předškoláčků s Álou. V lese jsme dováděli v listí a do pytle sbírali ty krásné zlaté, na vysypání posvátných cestiček pro naše předky na středeční slavnost. Po obědě jsme si zahráli ještě lízátkovou schovku a pak vystřihávali ozdoby na slavnost a někteří vyráběli ježečky z papíru.

Páteční výlet za pokladem dopadl skvěle. Počasí nám přálo krásným sluníčkem, cesta podél řeky byla krásně po rovince, pohráli jsme si a poběhali s Larryskou a poklad jsme OBJEVILI! Dokonce dva! A pak jsme vylezli na tetínskou skálu, možná náročnější než samotná Snežka! To byl teda výkon! Odměnou nám byl krásný výhled a oběd na Tetíně, pohádka než nám přijel autobus a rozloučení posledním celým dnem s Markétou*
 

neděle 28. říjen

Opičáci v Minoru

  • Škola

Tento týden jsme začali v pondělí ráno na stadionu bruslením. Děti se rozdělily na dvě části podle zdatnosti. Pod vedením trenérů se všem nakonec podařilo na ledě klouzat nejen po zadku, ale i na bruslích:)

Celý týden jsme si připomínali 100. výročí založení 1. Československé republiky. Povídali jsme si o tom, kdo byl prvním prezidentem, proč ho lidé měli rádi a třeba také, jakou měl rád písničku. Pro děti bylo velmi zajímavé zjišťovat, jak vlastně lidé před 100 lety žili.

Dále jsme se zabývali procvičováním skládání slov a vět. Přibrali jsme dvě nová písmenka a soustředili jsme se na to, abychom dokázali nejen přečíst, ale i porozumět významu vět.

V matematice jsme se dostali k číslu 8. Při modelování nám dalo sice trochu zabrat, ale zvládli jsme to:) Dáte jsme trénovali na krokovacím pásu a učili jsme se příkazy nejen říkat, ale i zapisovat.

V angličtině jsme si malým testíkem prověřili znalost školních pomůcek a vrhli se na počítání do desíti. Anglický den nám tradičně osvěžily písničky. Přibrali jsme novou „Three….little fingers“. Dramatizaci scénky „ It´s Otto“, kterou všichni sehráli ve trojicích podle poslechu , si Opičáci také opravdu užili.

V pátek jsme vyrazili do divadla Minor, kde jsme shlédli krásné představení Nebojsa, na jehož konci nezůstalo jedno oko suché:)

Jak jsme se měli se můžete podívat zde.

sobota 27. říjen

Výlet pro rodiče

  • Škola

V sobotu se uskutečnil první výlet pro rodiče v novém školním roce. Počasí nám přálo, les hrál podzimními barvami a my jsme s dětmi poznali další nová místa v našich krásných brdských lesích (viz. foto níže – potkali jsme mj. krásný dub, který jsme sotva objali po jeho obvodu, objevili jsme posed u krásné mýtiny vedle vrchu Chlum a někdo si udělal loďku z přírodnin).

Těm kteří s námi nebyli, doporučujeme si tuto trasu projít. Vyrazili jsme od Všenorského nádraží po žluté a poté si trasu zkrátili podél vrchu Chlum k modré, tou jsme sešli dolů do Dobřichovic, kde jsme se šli podívat na akci Stromům u příležitosti Mezinárodního dne stromů. Tam jsme se potkali s většinou stávajících či bývalých rodičů z naší lesní školky Na dvorečku. 

 Koukněte na FOTKY.

Další výlet pro rodiče plánujeme po Novém roce.

 

Za rodiče zdraví Petra Roberts

60. stránka z celkem 169« První...102030...5859606162...708090...Poslední »