Jeden strom a Škola Jednoho stromu

Organizaci Jeden strom jsme založili již v roce 2009 s cílem poskytovat vzdělávání dětem s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a environmentální výchovu.

V černošické škole Jednoho stromu, která vznikla v roce 2014, vytváříme bezpečné prostředí postavené na důvěře mezi rodiči – dítětem – pedagogem, které je základním předpokladem úspěchu.

Základním principem našeho fungování je individuální přístup ke vzdělávání dětí, jejich potřebám a potřebám rodičů i pedagogů.

vyplnit přihlášku

Pevné kořeny tvoří

 1. Vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ
 2. Podpora kritického myšlení
 3. Integrovaná tematická výuka
 4. Projektové vyučování a konstruktivismus
 5. Jeden den výuky v angličtině
 6. Jednodenní vzdělávací programy mimo školu a pobytové výjezdy do přírody

vyplnit přihlášku

arrow-right
arrow-right

1/10

Co o nás říkají rodiče dětí
školy Jednoho stromu

Vlaďka Hlaváčková
syn Daník (10 let)

Ondra a Jolana Novákovi
synové Filip (9 let) a Šimon (7 let)

Zuzka Pihrtová
syn Viktor (8 let)

Vašek a Jana Žůrkovi
syn Šimon (8 let)

Pro školní rok 2022/23
aktuálně doplňujeme

4 místa do 8.-9. ročníku 

 

 
 
 
 

Chcete své dítě přihlásit?
Vyplňte online přihlášku

vyplnit přihlášku

Přihlášku můžete vyplnit kdykoli mimo uvedené datum zápisu. Získáte tak přednostní místo v pořadníku při řádném zápisu, který obvykle probíhá 1. – 15. 4. pro nadcházející školní rok.

V případě, že chcete využít jedno z nabízených aktuálně volných míst volejte 
Ing. Tereze Vaňhátové na +420 776 619 694,
piště na skola@jedenstrom.cz.

 
 
 
 

Co nás odlišuje

Svobodnější systém vzdělávání zajišťující
uplatnění žáků v reálném životě

 • Svobodnější systém vzdělávání, než ve státním školství
 • Garance přezkušování žáků externím subjektem dle standardních osnov
 • Slovní hodnocení žáků
 • Jistota uplatnění žáků v reálném životě prověřovaná každý den formou
  praktických projektů a zážitků

Vztahy jsou pro nás důležité

 • Aktivní podpora vztahu rodič – dítě – pedagog = každé čtvrtletí tripartita (dítě, rodič, učitel)
 • Otevřený vztah s rodiči

Objevování, prožitek a diskuze

 • Učení prožitkem, kde je teorie podložená ověřováním v praxi
 • Prostor pro zkoušení, objevování nových věcí
 • Fakta vs. domněnky v rámci podporované diskuse

Práce s dětmi, výuka

 • Tematické blokové vyučování se zaměřením na Svět čísel,
  Jazyky, Přírodu a společnost, Kulturu ducha a těla
 • Jeden den v týdnu výuka v terénu
 • Jeden den v týdnu výuka v angličtině
 • Maximálně 16 žáků ve třídě
 • Práce s dětmi, které potřebují (nebo jejich rodiče očekávají)
  individuální nebo jiný než standardní přístup

Osobní rozvoj, tvorba návyků

 • Tvorba pracovních návyků
 • Vedení ke kritickému myšlení
 • Podpora osobní odpovědnosti žáků
 • Aktivní rozvoj osobnosti žáka: respekt – empatie – pomoc,
  akceptování chyby jako cesty k osobnímu rozvoji
profile-photo

Zeptejte se nás nebo nám napiště

Mgr. Soňa Joštová

telefon +420 723 631 600

email skola@jedenstrom.cz

Kromě školy Jednoho stromu
provozujeme také

Školičku Rarášci

pro děti 2-3 roky
Dolní Černošice
jedenstrom.cz/skolky/skolicka-rarasci/

Školku Jednoho stromu

pro děti 3-6 let
Dolní Černošice
jedenstrom.cz/skolky/skolka/

Lesní mateřskou školu
Na dvorečku

pro děti 3-6 let
Lety / Řevnice
jedenstrom.cz/skolky/lesni-skolka/