Komunitní škola JEDEN STROM

Co nabízíme?

Filosofie školy Jednoho stromu je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu V Dolních Černošicích a Lesní  mateřské školy Na dvorečku v Letech, jejímž je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem. Škola je však určena i dětem, které do našich předškolních zařízení nedocházely. V současné chvíli funguje komunitní škola Jeden strom v režimu individuálního (domácího) vzdělávání dětí jako součást činnosti KOMUNITNÍHO CENTRA JEDEN STROM. 

Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu školy JEDNOHO STROMU je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ, metody kritického myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí.

Škola JEDNOHO STROMU je určena dětem mladšího školního věku ( 6-11 let) v modelu I. stupně ZŠ a nově i II. stupně ( 6.-7. třída)

Respektujeme individuální vzdělávací potřeby každého dítěte.

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů spolupracujeme s  poradenským centrem  při KC JS,  s příslušnými SPC a PPP a se školní psycholožkou PhDr. Kateřinou Fořtovou. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.

Děti jsou vzdělávány po jednotlivých ročnících ve skupině o velikosti max. 16  žáků. Respektujeme však individuální tempo každého žáka, a tak umožňujeme dětem v rámci některých vzdělávacíh okruhů, aby docházely i do vyšších ročníků.

Do vyučování jsou pravidelně zařazovány projektové dny pro věkově smíšení skupiny.

V rámci výuky napříc ročníky fungují ve škole KOLEJE, ve kterých se děti od 2. ročníku výše setkávájí 1x za 4-6 týdnů a pracují zde na celoročním skupinovém projektu. Najdete u nás například kolej zahradnickou, PR, legislativní, knihovnickou aj. 

Výuka dětí II. stupně probíhá v jednotlivých tématizovaných dnech pod vedením zkušených odborníků.

K procesu evaluace využíváme slovní hodnocení.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce. Otevíráme dětem dveře i do dalších jazyků ( němčina)

V rámci dobrého klimatu školy preferujeme komunitní přístup, otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Nabízíme výuku cizích jazyků o prvního ročníku, pohyb a smysluplné učení.

 

Co tvoří Komunitní školu Jeden strom?

Komunita- Jsme součástí společenství a místa, ve kterém žijeme.
Příroda — klíčový je pro nás etický postoj k přírodě, estetické vnímání přírody.
adaptace na přírodní prostředí. Příroda je pro nás bezpečí domova.
Pohyb — jak se dítě hýbe, tak myslí, tak mluví. Hledáme svoje limity.
Různorodost — inkluzivní vzdělávání, multikulturalita, genderová korektnost,.
Autonomie — svébytnost, nezávislost. Pro nás zachování originality a jedinečnosti.
Tradice, rituály — kořeny, ukotvení, vědomí sounáležitosti, bezpečí, hranice.
Polytechnická výchova — řemesla — Umíme se o sebe postarat — uvařit, vyrobit, tvořit.
Bezpečné riziko — Dovolujeme dětem riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti.
Učení prožitkem v reálném prostředí — učení pro učení, není pro nás!
Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení“. „ Ven za každého počasí!“
Odbornost, etický kodex pedagoga — multidisciplinární tým, aplikovaná etika.
Otevřená komunikace — Víme, že je velmi nebezpečné předpokládat, že rozumíme
druhé osobě a naopak, že ona rozumí nám. Jsme si vědomi, že naše hodnoty,
představy, předpoklady a komunikační styl mohou být jiné, než u našeho dítěte.
Školní vzdělávací program „Škola blízko přírodě“.
Výjezdy mimo školu — Proč být na místě, když svět je tak pestrý!

Ceník školy

Platný ceník školního roku 2019/20

Školné 6 990 Kč / měsíc
Stravné
(oběd, dvě svačiny)
1 800 Kč / měsíc
Stravné
(oběd)
1 550 Kč / měsíc

Cena je konečnou cenou za provoz školy 7:30 - 17:00.

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba
určena.

Zahrnuje náklady na přímé vyučování a družinu.

Nezahrnuje cenu za volnočasové aktivity dětí (kroužky). Tyto jsou samostatně zpoplatněny. Přihlášky a ceník za jednotlivé kroužky jsou k dispozici na konci letních prázdnin.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 16,00 hodin předchozího dne.

Jídelníček 20.1. - 24.1. 2020

Pátek 17.1.

svačina: chléb s máslem a opraženými semínky, zelenina

oběd: vege - fazolová polévka se zeleninou

štěpánská hovězí pečeně, domácí kynutý celozrnný knedlík

vege – bramborovo-dýňový gulášek s vaječnou sedlinou

svačina: cereálie s mlékem, ovoce

--------------------

Pondělí 20.1.

svačina: projektový den – svačiny vlastní

oběd: projektový den – obědy vlastní (kromě skupiny Soňi J. a Terezky V.)

kuřecí vývar s pórkem a vejci + vege varianta

vege – špagety s brokolicovým pyré a slunečnicovými semínky

svačina: chléb s máslem a semínky, zelenina

 

Úterý 21.1. 

svačina: chléb s luštěninovou pomazánkou nebo pomaz. máslem, zelenina

oběd: vege – zelná polévka

vepřová kýta na česneku, bram. knedlík, špenát

vege – zadělávané kedlubny na paprice, dušená rýže

svačina: krupicová kaše, ovoce

  

Středa 22.1.

svačina: šlehaný tvaroh s medem a jablky, rýžový chlebíček

oběd: vege – zeleninový vývar s quinoou

vege – polentové krutony se sýrovou omáčkou a zelenými fazolkami

svačina: rohlík s máslem a sýrem, zelenina

 

Čtvrtek 23.1.

svačina: ovesná kaše , sypaná kakaem, skořicí s třtinovým cukrem, rozinkami, kokosem nebo mákem, ovoce

oběd: vege – cizrnová polévka s dýní

kuskus s mletým kuřecím masem a zeleninou, sypaný sýrem

vege – robi po myslivecku, domácí kynutý celozrnný knedlík

svačina: rohlík s máslem a šunkou, vege varianta (Patifu, pomaz. máslo), zelenina

 

Pátek 24.1.

svačina: chléb s česnekovou pomazánkou, zelenina

oběd: hovězí vývar s ráží a zeleninou + vege varianta

vege – jablečná zemlbába pro mlsounky

svačina: cerealie s mlékem nebo jogurtem, ovoce

Rozvrh

Provoz Komunitního centra (školy) je každý všední den v rozmezí 7,30- 17,00
(dodržujeme prázdniny dle MŠMT)

Vzdělávání  probíhá každý všední den v čase 8,45 - 14,00

Je rozdělena do 3 bloků:

 • I. blok: 8,45 - 10,15 – komunitní kruh, trivium - čtení, psaní, matematika podle prof. Hejného, samospráva
 • II. blok: 10,45 - 12,15 – projekty
 • III. blok: 13,00 - 14,00 – čtenářský klub, individuální příprava, řemeslné aktivity
 • 1×týdně je odpolední vyučování pro IV.-VI. třídu Výtvarná výchova
 • 1×týdně je ranní vyučování od 8,00 pro IV. ročník Tělesná výchova

Celou středu probíhá výuka v anglickém jazyce, pro III. ročník ve čtvrtek

II. stupeň

Vzdělávání probíhá každý všední den od 8,00 do 14,00 

 • Pondělí – český jazyk
 • Úterý – Biologie, Historie, Tělesná výchova
 • Středa – Anglický den
 • Čtvrtek – Matematika a fyzika
 • Pátek – Zeměpis a výtvarná výchova
 • Občanská nauka a hudební výchova probíhají v projektech

Lektorská odpoledne

Po skončení vyučování mají možnost děti navštěvovat do 17,00 lektorská odpoledne.

Účast na nich je součástí školného (výjimku tvoří Keramika a Pokusy a objevy, ty jsou zpoplatněné). Dítě si může na začátku školního roku rozhodnout, zda se aktivit bude pravidelně účastnit či nikoli. Pokud se účastnit nechce, přechází do družiny.

Školní rok 2019/20 - rozvrh lektorských odpolední:

 • Pondělí – výtvarné činnosti
 • Úterý – keramika I., keramika II.
 • Středa – lesní družina, hudební dílna, lego, řemesla a vaření
 • Čtvrtek – lesní družina, němčina
 • Pátek – volné odpoledne

Jak se přihlásit?

Zákonný zástupce dítěte může kdykoli mimo vymezené datum zápisu vyplnit předběžnou on-line přihlášku, která mu garantuje přednostní místo v pořadníku školy při řádném zápisu a možnost zasílání informací a novinek z daného školního roku.

Zápis do školy Jednoho stromu probíhá ve stanovených termínech vymezených v kalendáři na webu Jednoho stromu ( obvykle v období 1.-15.4.).

V současné době doplňujeme 1 místo do 1. až 3. ročníku, 1 místo do 6.-7. ročníku  na školní rok 2019/20

Zájemci o místa mohou volat na tel. 723631600

PŘIHLÁŠKA

Inkluzivní vzdělávání

Škola Jednoho stromu se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání dětí. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti.Umíme poskytovat každému dítěti podporu v rámci jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Samozřejmostí jsou plány pedagogické podpory a  individuální vzdělávací plány pro děti, odborné poradenství á diagnostika pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická.

Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků. Provozujeme vlastní poradenské centrum Jeden prostor, které nabízí diagnostiku, poradenské služby a rodinou terapii.

Spolupracujeme s organizací Rytmus o.p.s., která nám zajišťuje osobní asistenci u dětí.  Tým Jednoho stromu i Lesní mateřské školy Na dvorečku prochází pravidelnou supervizí.

Použijte prosím náš online rezervační systém

 • Je velmi intuitivní, a tak není pro jeho obsluhu nutný žádný návod
 • Pokud byste tápali, volejte Andreu Bergmanovou na tel. 731 696 674 nebo andrea@bergman.cz
 • Odhlásit dítě z docházky můžete do 16,00 předchozího dne. 
 • Přihlášení do systému je možné přes heslo, které vám bylo automaticky zasláno na váš mail, který jsme do systému zadali
 • Vaše dítě/ děti může být v systému přiřazeno ke dvěma mailovým adresám, ale vždy pod jedním heslem. Pokud vám heslo nepřišlo, zeptejte se partnera/ky, zda ho obdržel/a. Pokud nikoli, neváhejte volat nebo psát Andree Bergmanové

Kontaktujte nás

Komunitní centrum Jeden strom z.ú.
Karlštejnská 253
Černošice, 252 28
IČ: 07928092
Ředitelka Mgr. Soňa Joštová,tel. 723631600
skola@jedenstrom.cz 
číslo účtu:2001256322/2010

Harmonogram školního roku 2019/20 podle MŠMT

 • 2. 9. 2019

  Zahájení školního roku

 • 29. 10. 2019 - 30. 10. 2019

  Podzimní prázdniny

 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

  Vánoční prázdniny

 • 31. 1. 2020

  Pololetní prázdniny

 • 2. 3. 2020 - 8. 3. 2020

  Jarní prázdniny

 • 9. 4. 2020

  Velikonoční prázdniny

 • 26. 6. 2020

  Ukončení školního roku

Komunitní centrum Jeden strom z.ú. je kromě výše uvedených termínů prázdnin mimo provoz o všech státních svátcích.