Stručně o tom, proč své dítě
přihlásit do naší školy

Základní škola Na dvorečku

a Komunitní škola JEDEN STROM

Co nabízíme?

Filosofie ZŠ Na dvorečku a komunitní školy Jednoho stromu je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu V Dolních Černošicích a Lesní  mateřské školy Na dvorečku v Letech, jejímž je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem. ZŠ Na dvorečku je zapsána v  rejstříku škol a školských zařízení s účinností od  1.9. 2021. Vznikla částečnou transformací z Komunitní školy Jeden strom, která stále vzdělává v režimu individuálního vzdělávání. Obě školy rejstříkovou i nerejstříkovou najdete pod  jednou střechou v Komunitním centru Jeden strom v ČERNOŠICÍCH.  Škola je  určena  dětem nejen ze školek zřizovaných organizací Jeden strom z.ú. ( MŠ Jeden strom a LMŠ na dvorečku), ale i těm, které do našich předškolních zařízení nedocházely.  

Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu obou škol  je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ, metody kritického myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí.

ZŠ Na dvorečku je určena pouze dětem I. stupně

Škola JEDNOHO STROMU je určena dětem mladšího školního věku (6-11 let) v modelu I. stupně ZŠ a nově i II. stupně (6.-8. třída) v obou případech v režimu individuálního vzdělávání.

Respektujeme individuální vzdělávací potřeby každého dítěte.

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů spolupracujeme se školským poradenským pracovištěm při ZŠ Na dvorečku, s poradenským centrem při KC JS a  s příslušnými SPC a PPP a se školní psycholožkou PhDr. Kateřinou Fořtovou. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.

Děti jsou vzdělávány po jednotlivých ročnících ve skupině o velikosti max. 16  žáků. Respektujeme však individuální tempo každého žáka, a tak umožňujeme dětem v rámci některých vzdělávacích okruhů, aby docházely i do vyšších ročníků.

Do vyučování jsou pravidelně zařazovány projektové dny pro věkově smíšení skupiny.

 

Výuka dětí II. stupně probíhá v jednotlivých tématizovaných dnech pod vedením zkušených odborníků.

K procesu evaluace využíváme slovní hodnocení.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce. Otevíráme dětem dveře i do dalších jazyků (němčina).

V rámci dobrého klimatu školy preferujeme komunitní přístup, otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Nabízíme výuku cizích jazyků o prvního ročníku, pohyb a smysluplné učení.

 

Co tvoří ZŠ Na dvorečku a Komunitní školu Jeden strom?

Komunita- Jsme součástí společenství a místa, ve kterém žijeme.
Příroda — Klíčový je pro nás etický postoj k přírodě, estetické vnímání přírody,
adaptace na přírodní prostředí. Příroda je pro nás bezpečí domova.
Pohyb — Jak se dítě hýbe, tak myslí, tak mluví. Hledáme svoje limity.
Různorodost — Inkluzivní vzdělávání, multikulturalita, genderová korektnost.
Autonomie — Svébytnost, nezávislost. Pro nás zachování originality a jedinečnosti.
Tradice, rituály — Kořeny, ukotvení, vědomí sounáležitosti, bezpečí, hranice.
Polytechnická výchova — řemesla — Umíme se o sebe postarat — uvařit, vyrobit, tvořit.
Bezpečné riziko — Dovolujeme dětem riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti.
Učení prožitkem v reálném prostředí — Učení pro učení, není pro nás!
Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení."  „Ven za každého počasí!“
Odbornost, etický kodex pedagoga — Multidisciplinární tým, aplikovaná etika.
Otevřená komunikace — Víme, že je velmi nebezpečné předpokládat, že rozumíme
druhé osobě a naopak, že ona rozumí nám. Jsme si vědomi, že naše hodnoty,
představy, předpoklady a komunikační styl mohou být jiné než u našeho dítěte.
Školní vzdělávací program „Škola blízko přírodě“
Výjezdy mimo školu — Proč být na místě, když svět je tak pestrý!

 Ceník školy

Platný ceník školního roku 2021/22

Školní družina od 15,30 - 17 hod 500 Kč / měsíc 

1. stupeň 7 590 Kč / měsíc
2. stupeň 8 290 Kč / měsíc
Stravné
(oběd a svačiny)
1 850 Kč / měsíc
Stravné
(jen obědy)
1 550 Kč / měsíc
Stravné
(jen svačiny)
300 Kč / měsíc

Školné zahrnuje náklady na přímé vyučování a školní družinu do 15,30.

Cena na druhém stupni zahrnuje náklady na přímé vyučování od 8 do 14 hodin (jeden den v týdnu do 15 hodin).

Na druhém stupni je u stravného možné vybrat jen variantu obědů.

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba určena.

Nezahrnuje cenu za volnočasové aktivity dětí (kroužky). Tyto jsou samostatně zpoplatněny. Přihlášky a ceník za jednotlivé kroužky jsou k dispozici na konci letních prázdnin.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 15,00 hodin předchozího dne.

Jídelníček 14. 6. - 18. 6. 2021

Pondělí 14. 6.

Indické cizrnové curry, jasmínová rýže (3, 7, 9)

 

Úterý 15. 6.

Boloňské ragú se špagetami (1, 3, 7, 9)

 

Středa 16. 6.

Buchtičky se šodó (1, 3, 7)

 

Čtvrtek 17. 6.

Kuřecí rizoto se zeleninou (1, 3, 7, 9)

 

Pátek 18. 6.

Segedínský guláš, pohankový knedlík (1, 3, 7, 9)

 

 

Dopolední a odpolední svačinu, včetně pitného režimu, zajišťují dětem jejich rodiče.

   • • 

SEZNAM ALERGENŮ publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU (1.) obiloviny obsahující lepek (2.) korýši a výrobky z nich (3.) vejce a výrobky z nich (4.) ryby a výrobky z nich (5.) jádra podzemnice olejné /arašídy/ a výrobky z nich (6.) sójové boby a výrobky z nich (7.) mléko a výrobky z něj (8.) skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich (9.) celer a výrobky z něj (10.) hořčice a výrobky z ní (11.) sezamová semena a výrobky z nich (12.) oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg (13.) vlčí bob a výrobky z něj (14.) měkkýši a výrobky z nich.

Provoz 

Provoz Základní školy Na dvorečku ( pouze I. stupeň  je kadý všední den mimo dny stanoveného v harmonogramu daného školního roku MŠMT od 7,30 do 14,00.

Provoz Komunitního centra (školy) je každý všední den v rozmezí 7,30- 17,00
(dodržujeme prázdniny dle MŠMT)

Vzdělávání probíhá každý všední den v čase 8,45 - 14,00.

Je rozděleno do 3 bloků:

 • I. blok: 8,45 - 10,15 
 • II. blok: 10,45 - 12,15 
 • III. blok: 13,00 - 14,00 
 • 1×týdně je ranní vyučování od 8,00 pro V. ročník Tělesná výchova
 • Rozvrh pro jednotlivé bloky je pro každý školní rok samostatně stanoven pro každý ročník. Blokové vyučování umožňuje prolínání předmětů a práci dětí dle jejich individuálních potřeb.

Jednotlivé ročníky mají 1 den v týdnu výuku anglického jazyka.

II. stupeň- pouze pro Komunitní školu Jeden strom

Vzdělávání probíhá každý všední den od 8,00 do 14,00. Jeden den probíhá odpolední vyučování do 15 hodin.

 • Pondělí – Biologie, Historie, Chemie
 • Úterý – Český jazyk a literatura, Matematika 
 • Středa – Anglický jazyk, Hudební výchova
 • Čtvrtek – Matematika a fyzika, Český jazyk a literatura
 • Pátek – Zeměpis, Občanská výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova

Družina ( zřizovaná Komunitním centrem Jeden strom)

Po skončení vyučování mají možnost žáci z 1. stupně navštěvovat do 17,00 odpolední "družinu". Družina je od 15,30 do 17 hodin zpoplatněna částkou 500 Kč/měsíc, v tomto čase je jen pro přihlášené.

Dále v rámci družiny nabízíme zpoplatněné kroužky. 

Školní rok 2020/21 - rozvrh odpoledních kroužků:

 • Pondělí – Creativ, Keramika I. 
 • Úterý –  Němčina, Keramika II., Keramika III., Anglický jazyk
 • Středa – Lesní družina, Šití, tvoření, řemesla, Bricks4Kidz
 • Čtvrtek – Lesní družina, Řezbářský kroužek 4.-8.ročník, Anglický jazyk 
 • Pátek – Řezbářský kroužek 1.-3.ročník 

Jak se přihlásit?

Zápis do ZŠ Na dvorečku probíhá vždy v řádném termínu prvních 14 dní v měsíci dubnu. Přednostně jsou do naší školy brány sourozenci již docházejícíhh žáků, žáci, které přicházejí z LMŠ Na dvorečku a MŠ Jeden strom. 

Doporučujeme zákonným zástupcům vyplnit online předběžnou přihlášku , která vám sice negarantuje místo v pořadníku školy, ale máte  možnost si nechat zasílat pozvánky na zápis, besedy, akce. Tím získáte ucelenější infomace o tom, jak to u nás chodí a my se s vámi seznámíme dříve než u zápisu.

Do Komuniní školy Jeden strom může zákonný zástupce dítěte kdykoli mimo vymezené datum zápisu vyplnit předběžnou on-line přihlášku, která mu garantuje přednostní místo v pořadníku školy při řádném zápisu a možnost zasílání informací a novinek z daného školního roku.

Zájemci o místa mohou volat na tel. 777 258 450 nebo psát na skola@jedenstrom.cz 

PŘIHLÁŠKA

Inkluzivní vzdělávání

ZŠ Na dvorečku a Komunitní škola Jednoho stromu se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání dětí. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Umíme poskytovat každému dítěti podporu v rámci jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Samozřejmostí jsou plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány pro děti, odborné poradenství a diagnostika pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická.

Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků. Provozujeme vlastní poradenské centrum Jeden prostor, které nabízí diagnostiku, poradenské služby a rodinou terapii.

Týmy škol jsou pod pravidelnou supervizí.

Kontaktujte nás

Základní škola a lesní mateřská škola Na dvorečku
sídlí v Komunitní centrum Jeden strom z.ú.
Karlštejnská 253
Černošice, 252 28
IČ: 07928092
Ředitelka Mgr. Alena Laláková, tel. 777 258 450,zastoupená Ing. Terezou Vaňhátovou, tel. 776 619 694
číslo účtu: 2701604754/2010

Harmonogram školního roku 2020/21 podle MŠMT

 • 1. 9. 2020

  Zahájení školního roku

 • 29. 10. 2020 - 30. 10. 2020

  Podzimní prázdniny

 • 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

  Vánoční prázdniny

 • 29. 1. 2021

  Pololetní prázdniny

 • 8. 3. 2021 - 12. 3. 2021

  Jarní prázdniny

 • 1. 4. 2021

  Velikonoční prázdniny

 • 30. 6. 2021

  Ukončení školního roku

 

Mimo výše uvedené dny je provoz ZŠ Na dvorečku a Komunitní školy Jeden strom přerušen ve dnech státních svátků

 

Docházka dětí

Použijte prosím náš online rezervační systém

Pro rodiče, jejichž děti dochází do středisek Jednoho stromu (LMŠ, Komunitní škola JS, školka JS)

 • Po podepsání smlouvy bude pro Vás vytvořen účet v rezervačním systému naší administrativní pracovnicí.
 • Následně vám přijde email, kde se dozvíte vše potřebné ohledně správy docházky spolu s aktivačním odkazem do systému.
 • Docházku dětí je třeba omlouvat do 16,00 předchozího dne (po tomto čase nemůžeme u externího dodavatele odhlašovat obědy).
 • Náhrady v rámci docházky není možné si nárokovat. Pokud vám náhrada vznikne, můžete si dítě zapsat na pozici náhradníka na jiný den (platí pouze u zkrácené docházky).

Pro nově příchozí veřejnost, která se chce pouze přihlásit na akci/kurz

 • Na horní černé liště klikněte na "Přihlášení" a poté na "Registrovat jako nový uživatel."
 • Vyplňte údaje. Po registraci Vám přijde aktivační email.
 • Pro přihlášení na určitou akci je poté třeba v sekci "Můj účet" a podsekci "Studenti" vytvořit profil uživatele, kterého chcete přihlásit na danou akci, ať už to budete Vy, či Vaši blízcí.
 • Sekci "Kroužky" a "Akce" můžete poté rozkliknout z horní černé lišty, následně zvolit a přihlásit se.

Pokud jste se někdy v minulosti již přihlašovali, ale nepamatujete si heslo, po "Přihlášení" zvolte možnost "Zapomněli jste své heslo?" - zde vyplňte email, nově vygenerované heslo Vám přijde do mailu