Stručně o tom, proč své dítě
přihlásit do naší školy

Komunitní škola JEDEN STROM

Co nabízíme?

Filosofie školy Jednoho stromu je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu V Dolních Černošicích a Lesní  mateřské školy Na dvorečku v Letech, jejímž je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem. Škola je však určena i dětem, které do našich předškolních zařízení nedocházely. V současné chvíli funguje komunitní škola Jeden strom v režimu individuálního (domácího) vzdělávání dětí jako součást činnosti KOMUNITNÍHO CENTRA JEDEN STROM. 

Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu školy JEDNOHO STROMU je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ, metody kritického myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí.

Škola JEDNOHO STROMU je určena dětem mladšího školního věku (6-11 let) v modelu I. stupně ZŠ a nově i II. stupně (6.-7. třída)

Respektujeme individuální vzdělávací potřeby každého dítěte.

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů spolupracujeme s  poradenským centrem  při KC JS,  s příslušnými SPC a PPP a se školní psycholožkou PhDr. Kateřinou Fořtovou. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.

Děti jsou vzdělávány po jednotlivých ročnících ve skupině o velikosti max. 16  žáků. Respektujeme však individuální tempo každého žáka, a tak umožňujeme dětem v rámci některých vzdělávacích okruhů, aby docházely i do vyšších ročníků.

Do vyučování jsou pravidelně zařazovány projektové dny pro věkově smíšení skupiny.

V rámci výuky napříč ročníky fungují ve škole KOLEJE, ve kterých se děti od 2. ročníku výše setkávají 1x za 4-6 týdnů a pracují zde na celoročním skupinovém projektu. Najdete u nás například kolej zahradnickou, PR, legislativní, knihovnickou aj. 

Výuka dětí II. stupně probíhá v jednotlivých tématizovaných dnech pod vedením zkušených odborníků.

K procesu evaluace využíváme slovní hodnocení.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce. Otevíráme dětem dveře i do dalších jazyků (němčina).

V rámci dobrého klimatu školy preferujeme komunitní přístup, otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Nabízíme výuku cizích jazyků o prvního ročníku, pohyb a smysluplné učení.

 

Co tvoří Komunitní školu Jeden strom?

Komunita- Jsme součástí společenství a místa, ve kterém žijeme.
Příroda — Klíčový je pro nás etický postoj k přírodě, estetické vnímání přírody,
adaptace na přírodní prostředí. Příroda je pro nás bezpečí domova.
Pohyb — Jak se dítě hýbe, tak myslí, tak mluví. Hledáme svoje limity.
Různorodost — Inkluzivní vzdělávání, multikulturalita, genderová korektnost.
Autonomie — Svébytnost, nezávislost. Pro nás zachování originality a jedinečnosti.
Tradice, rituály — Kořeny, ukotvení, vědomí sounáležitosti, bezpečí, hranice.
Polytechnická výchova — řemesla — Umíme se o sebe postarat — uvařit, vyrobit, tvořit.
Bezpečné riziko — Dovolujeme dětem riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti.
Učení prožitkem v reálném prostředí — Učení pro učení, není pro nás!
Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení."  „Ven za každého počasí!“
Odbornost, etický kodex pedagoga — Multidisciplinární tým, aplikovaná etika.
Otevřená komunikace — Víme, že je velmi nebezpečné předpokládat, že rozumíme
druhé osobě a naopak, že ona rozumí nám. Jsme si vědomi, že naše hodnoty,
představy, předpoklady a komunikační styl mohou být jiné než u našeho dítěte.
Školní vzdělávací program „Škola blízko přírodě“
Výjezdy mimo školu — Proč být na místě, když svět je tak pestrý!

Ceník školy

Platný ceník školního roku 2019/20

Školné 6 990 Kč / měsíc
Stravné
(oběd, dvě svačiny)
1 800 Kč / měsíc
Stravné
(oběd)
1 550 Kč / měsíc

Cena je konečnou cenou za provoz školy 7:30 - 17:00.

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba
určena.

Zahrnuje náklady na přímé vyučování a družinu.

Nezahrnuje cenu za volnočasové aktivity dětí (kroužky). Tyto jsou samostatně zpoplatněny. Přihlášky a ceník za jednotlivé kroužky jsou k dispozici na konci letních prázdnin.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 16,00 hodin předchozího dne.

Ceník školy

Platný ceník školního roku 2020/21

1. stupeň 7 590 Kč / měsíc
2. stupeň 8 290 Kč / měsíc
Stravné
(oběd a svačiny)
1 850 Kč / měsíc
Stravné
(jen obědy)
1 550 Kč / měsíc
Stravné
(jen svačiny)
300 Kč / měsíc
Družina od 15,30 - 17 hod 500 Kč / měsíc

Školné zahrnuje náklady na přímé vyučování a družinu do 15,30.

Cena na druhém stupni zahrnuje náklady na přímé vyučování od 8 do 14 hodin (jeden den v týdnu do 15 hodin).

Na druhém stupni je u stravného možné vybrat jen variantu obědů.

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba určena.

Nezahrnuje cenu za volnočasové aktivity dětí (kroužky). Tyto jsou samostatně zpoplatněny. Přihlášky a ceník za jednotlivé kroužky jsou k dispozici na konci letních prázdnin.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 16,00 hodin předchozího dne.

Jídelníček 24.2. - 28.2. 2020

Pondělí 24.2.

svačina: ovesná / jáhlová / pohanková kaše, sypaná kakaem, skořicí s třtinovým cukrem, rozinkami, kokosem nebo mákem, ovoce

oběd: frankfurtská polévka s párečkem + vege varianta

kebabčata, vařené brambory, jablkový kompot

vege – zadělávané cukety s kari omáčkou, bulgur

svačina: chléb s máslem a semínky, zelenina

  

Úterý 25.2.

svačina: chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina

oběd: vege – zeleninový vývar s kapustičkami a těstovinami

omáčka s rozptýleným ptáčkem, dušená rýže

vege – mrkvový perkelt s uzeným tofu a rozmarýnem, těstoviny

svačina: cereálie s mlékem nebo jogurtem, ovoce

  

Středa 26.2. vegetariánský den

svačina: chléb s máslem a medem, ovoce

oběd: vege – hráškový krém s celozrnnými krutony

vege – bramborové nočky se špenátovou omáčkou, vařené vejce

svačina: rohlík s máslem a šunkou + vege varianta, zelenina

 

Čtvrtek 27.2.

svačina: ovesná / jáhlová / pohanková kaše, sypaná kakaem, skořicí s třtinovým cukrem, rozinkami, kokosem nebo mákem, ovoce

oběd: hovězí vývar s hráškem a rýží + vege varianta

zapečené těstoviny s tuňákem, zeleninou a sýrem

vege – rýže s pečenou zeleninou na česneku

svačina: rohlík s máslem a sýrem, zelenina

 

Pátek 28.2. vegetariánský den

svačina: chléb s kapiovou pomazánkou, zelenina

oběd: vege – polévka z bílých fazolek

vege – makové palačinky s rybíz. rozvarem a šlehaným tvarohem s medem

svačina: rohlík s máslem a sýrem, zelenina

Rozvrh

Provoz Komunitního centra (školy) je každý všední den v rozmezí 7,30- 17,00
(dodržujeme prázdniny dle MŠMT)

Vzdělávání  probíhá každý všední den v čase 8,45 - 14,00

Je rozdělena do 3 bloků:

 • I. blok: 8,45 - 10,15 – komunitní kruh, trivium - čtení, psaní, matematika podle prof. Hejného, samospráva
 • II. blok: 10,45 - 12,15 – projekty
 • III. blok: 13,00 - 14,00 – čtenářský klub, individuální příprava, řemeslné aktivity
 • 1×týdně je odpolední vyučování pro IV.-VI. třídu Výtvarná výchova
 • 1×týdně je ranní vyučování od 8,00 pro IV. ročník Tělesná výchova

Celou středu probíhá výuka v anglickém jazyce pro III. a V. ročník, pro I. a IV. ročník ve čtvrtek, pro II. ročník v pátek.

II. stupeň

Vzdělávání probíhá každý všední den od 8,00 do 14,00 

 • Pondělí – Český jazyk a literatura
 • Úterý – Biologie, Historie, Tělesná výchova
 • Středa – Anglický den
 • Čtvrtek – Matematika a fyzika
 • Pátek – Zeměpis a výtvarná výchova
 • Občanská nauka a hudební výchova probíhají v projektech

Družina

Po skončení vyučování mají možnost děti navštěvovat do 17,00 družinu.

Účast v družině a lesní družině je součástí školného. Dále v rámci družiny nabízíme zpoplatněné kroužky - keramika, němčina, Bricks4kidz.

Školní rok 2019/20 - rozvrh odpoledních kroužků:

 • Pondělí – volné odpoledne
 • Úterý –  němčina, keramika I., keramika II.
 • Středa – lesní družina, Bricks4Kidz
 • Čtvrtek – lesní družina, keramika III.
 • Pátek – volné odpoledne

Jak se přihlásit?

Zákonný zástupce dítěte může kdykoli mimo vymezené datum zápisu vyplnit předběžnou on-line přihlášku, která mu garantuje přednostní místo v pořadníku školy při řádném zápisu a možnost zasílání informací a novinek z daného školního roku.

Zápis do školy Jednoho stromu probíhá ve stanovených termínech vymezených v kalendáři na webu Jednoho stromu (obvykle v období 20.3.-15.4.).

V současné době doplňujeme 1 místo do 1. až 3. ročníku, 1 místo do 6.-7. ročníku  na školní rok 2019/20

Zájemci o místa mohou volat na tel. 723631600

PŘIHLÁŠKA

Inkluzivní vzdělávání

Škola Jednoho stromu se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání dětí. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Umíme poskytovat každému dítěti podporu v rámci jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Samozřejmostí jsou plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány pro děti, odborné poradenství a diagnostika pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická.

Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků. Provozujeme vlastní poradenské centrum Jeden prostor, které nabízí diagnostiku, poradenské služby a rodinou terapii.

Tým školy i školky Jednoho stromu i Lesní mateřské školy Na dvorečku prochází pravidelnou supervizí.

Kontaktujte nás

Komunitní centrum Jeden strom z.ú.
Karlštejnská 253
Černošice, 252 28
IČ: 07928092
Ředitelka Mgr. Soňa Joštová,tel. 723631600
číslo účtu: 2701604754/2010

Harmonogram školního roku 2019/20 podle MŠMT

 • 2. 9. 2019

  Zahájení školního roku

 • 29. 10. 2019 - 30. 10. 2019

  Podzimní prázdniny

 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

  Vánoční prázdniny

 • 31. 1. 2020

  Pololetní prázdniny

 • 2. 3. 2020 - 8. 3. 2020

  Jarní prázdniny

 • 9. 4. 2020

  Velikonoční prázdniny

 • 26. 6. 2020

  Ukončení školního roku

Komunitní centrum Jeden strom z.ú. je kromě výše uvedených termínů prázdnin mimo provoz o všech státních svátcích.

 

Docházka dětí

Použijte prosím náš online rezervační systém

Pro rodiče, jejichž děti dochází do středisek Jednoho stromu (LMŠ, Komunitní škola JS, školka JS)

 • Po podepsání smlouvy bude pro Vás vytvořen účet v rezervačním systému naší administrativní pracovnicí.
 • Následně vám přijde email, kde se dozvíte vše potřebné ohledně správy docházky spolu s aktivačním odkazem do systému.
 • Docházku dětí je třeba omlouvat do 16,00 předchozího dne (po tomto čase nemůžeme u externího dodavatele odhlašovat obědy).
 • Náhrady v rámci docházky není možné si nárokovat. Pokud vám náhrada vznikne, můžete si dítě zapsat na pozici náhradníka na jiný den (platí pouze u zkrácené docházky).

Pro nově příchozí veřejnost, která se chce pouze přihlásit na akci/kurz

 • Na horní černé liště klikněte na "Přihlášení" a poté na "Registrovat jako nový uživatel."
 • Vyplňte údaje. Po registraci Vám přijde aktivační email.
 • Pro přihlášení na určitou akci je poté třeba v sekci "Můj účet" a podsekci "Studenti" vytvořit profil uživatele, kterého chcete přihlásit na danou akci, ať už to budete Vy, či Vaši blízcí.
 • Sekci "Kroužky" a "Akce" můžete poté rozkliknout z horní černé lišty, následně zvolit a přihlásit se.

Pokud jste se někdy v minulosti již přihlašovali, ale nepamatujete si heslo, po "Přihlášení" zvolte možnost "Zapomněli jste své heslo?" - zde vyplňte email, nově vygenerované heslo Vám přijde do mailu