Stručně o tom, proč své dítě
přihlásit do naší školy

Základní škola Na dvorečku

a Komunitní škola JEDEN STROM

Co nabízíme?

Filosofie ZŠ Na dvorečku a komunitní školy Jednoho stromu je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a navazuje na předškolní výchovně vzdělávací proces školky Jednoho stromu V Dolních Černošicích a Lesní  mateřské školy Na dvorečku v Letech, jejímž je JEDEN STROM z.ú. zřizovatelem. ZŠ Na dvorečku je zapsána v  rejstříku škol a školských zařízení s účinností od  1.9. 2021. Vznikla částečnou transformací z Komunitní školy Jeden strom, která stále vzdělává v režimu individuálního vzdělávání. Obě školy rejstříkovou i nerejstříkovou najdete pod  jednou střechou v Komunitním centru Jeden strom v ČERNOŠICÍCH.  Škola je  určena  dětem nejen ze školek zřizovaných organizací Jeden strom z.ú. ( MŠ Jeden strom a LMŠ na dvorečku), ale i těm, které do našich předškolních zařízení nedocházely.  

Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu obou škol  je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ, metody kritického myšlení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování a konstruktivismus. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací výjezdy dětí.

ZŠ Na dvorečku je určena pouze dětem I. stupně

Škola JEDNOHO STROMU je určena dětem mladšího školního věku (6-11 let) v modelu I. stupně ZŠ a nově i II. stupně (6.-8. třída) v obou případech v režimu individuálního vzdělávání.

Respektujeme individuální vzdělávací potřeby každého dítěte.

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů spolupracujeme se školským poradenským pracovištěm při ZŠ Na dvorečku, s poradenským centrem při KC JS a  s příslušnými SPC a PPP a se školní psycholožkou PhDr. Kateřinou Fořtovou. Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou.

Děti jsou vzdělávány po jednotlivých ročnících ve skupině o velikosti max. 16  žáků. Respektujeme však individuální tempo každého žáka, a tak umožňujeme dětem v rámci některých vzdělávacích okruhů, aby docházely i do vyšších ročníků.

Do vyučování jsou pravidelně zařazovány projektové dny pro věkově smíšení skupiny.

 

Výuka dětí II. stupně probíhá v jednotlivých tématizovaných dnech pod vedením zkušených odborníků.

K procesu evaluace využíváme slovní hodnocení.

Jeden den v týdnu probíhá výuka v anglickém jazyce. Otevíráme dětem dveře i do dalších jazyků (němčina).

V rámci dobrého klimatu školy preferujeme komunitní přístup, otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Nabízíme výuku cizích jazyků o prvního ročníku, pohyb a smysluplné učení.

 

Co tvoří ZŠ Na dvorečku a Komunitní školu Jeden strom?

Komunita- Jsme součástí společenství a místa, ve kterém žijeme.
Příroda — Klíčový je pro nás etický postoj k přírodě, estetické vnímání přírody,
adaptace na přírodní prostředí. Příroda je pro nás bezpečí domova.
Pohyb — Jak se dítě hýbe, tak myslí, tak mluví. Hledáme svoje limity.
Různorodost — Inkluzivní vzdělávání, multikulturalita, genderová korektnost.
Autonomie — Svébytnost, nezávislost. Pro nás zachování originality a jedinečnosti.
Tradice, rituály — Kořeny, ukotvení, vědomí sounáležitosti, bezpečí, hranice.
Polytechnická výchova — řemesla — Umíme se o sebe postarat — uvařit, vyrobit, tvořit.
Bezpečné riziko — Dovolujeme dětem riskovat, osahat si svoje hranice a možnosti.
Učení prožitkem v reálném prostředí — Učení pro učení, není pro nás!
Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení."  „Ven za každého počasí!“
Odbornost, etický kodex pedagoga — Multidisciplinární tým, aplikovaná etika.
Otevřená komunikace — Víme, že je velmi nebezpečné předpokládat, že rozumíme
druhé osobě a naopak, že ona rozumí nám. Jsme si vědomi, že naše hodnoty,
představy, předpoklady a komunikační styl mohou být jiné než u našeho dítěte.
Školní vzdělávací program „Škola blízko přírodě“
Výjezdy mimo školu — Proč být na místě, když svět je tak pestrý!

 Ceník školy

Platný ceník školního roku 2022/23

Školní družina od 15,30 - 17 hod 500 Kč / měsíc 

1. stupeň 7 590 Kč/měsíc
2. stupeň 7 990 Kč/měsíc
Stravné  
 1.-3.třída  hlavní jídlo 1600Kč/měsíc 
hlavní jídlo s polévkou 2000 Kč/měsíc 
4.-5.třída hlavní jídlo                         1800 Kč/měsíc 
hlavní jídlo s polévkou   2200 Kč/měsíc 
2. stupeň hlavní jídlo                        1800 Kč/měsíc 
hlavní jídlo s polévkou   2200 Kč/měsíc 

Školné zahrnuje náklady na přímé vyučování a školní družinu do 15,30.

Cena na druhém stupni zahrnuje náklady na přímé vyučování od 8 do 14 hodin (případně dle rozvrhu do 15-15,30 hodin).

Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba určena.

Nezahrnuje cenu za volnočasové aktivity dětí (kroužky). Tyto jsou samostatně zpoplatněny. Přihlášky a ceník za jednotlivé kroužky jsou k dispozici na konci letních prázdnin.

Školné je v případě nepřítomnosti dítěte na vyučování nevratné.

Stravné se vyúčtovává do 2 měsíců po skončení daného školního roku zasláním přeplatku na účet odesílatele.

Stravné se vrací v případě omluvy dítěte do 15,00 hodin předchozího dne.

 

Jídelníček škola 6.-10.2.2023

✿  ✿   ✿  

PONDĚLÍ  6.2.

hráškový krém

vepřové ragú s fazolemi, sedlčanské pečivo

ÚTERÝ 7.2.

mexická s fazolemi a mletým masem

 penne rigate s brokolicovou omáčkou 

STŘEDA 8.2.

zabijačková s kroupami

krůta na víně s bramborovým knedlíkem

ČTVRTEK 9.2.

čočková polévka

zeleninové curry s kuřecím masem a jasmínovou rýží 

PÁTEK 10.2.

polévka s drožďovou zavářkou

 křenová omáčka s hovězím masem a houskovým knedlíkem

✿  ✿  ✿  

  Dopolední a odpolední svačinu, včetně pitného režimu, zajišťují dětem jejich rodiče.

 

SEZNAM ALERGENŮ publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU (1.) obiloviny obsahující lepek (2.) korýši a výrobky z nich (3.) vejce a výrobky z nich (4.) ryby a výrobky z nich (5.) jádra podzemnice olejné /arašídy/ a výrobky z nich (6.) sójové boby a výrobky z nich (7.) mléko a výrobky z něj (8.) skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich (9.) celer a výrobky z něj (10.) hořčice a výrobky z ní (11.) sezamová semena a výrobky z nich (12.) oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg (13.) vlčí bob a výrobky z něj (14.) měkkýši a výrobky z nich.

 

 

 

Provoz 

Provoz Základní školy Na dvorečku ( pouze I. stupeň  je každý všední den mimo dny stanoveného v harmonogramu daného školního roku MŠMT od 7,30 do 14,00.

Provoz školní družiny je každý pracovní den od 14,00 do 17,00.

Provoz Komunitního centra (školy) je každý všední den v rozmezí 7,30- 17,00
(dodržujeme prázdniny dle MŠMT)

Vzdělávání probíhá každý všední den v čase 8,45 - 14,00.

Je rozděleno do 3 bloků:

 • I. blok: 8,45 - 10,15 
 • II. blok: 10,45 - 12,15 
 • III. blok: 13,00 - 14,00 
 • 1×týdně je pro některé třídy ranní vyučování od 8,00 pro hodiny TV v Sokole Černošice.
 • Rozvrh pro jednotlivé bloky je pro každý školní rok samostatně stanoven pro každý ročník. Blokové vyučování umožňuje prolínání předmětů a práci dětí dle jejich individuálních potřeb.

Jednotlivé ročníky mají 1 den v týdnu výuku anglického jazyka.

II. stupeň- pouze pro Komunitní školu Jeden strom v režimu indiv. vzdělávání

Vzdělávání probíhá každý všední den od 8,30 do 14,00. Jeden den probíhá odpolední vyučování do 15,30 hodin.

Rozvrh 6. ročník

Rozvrh 7.-9. ročník

 

Družina ( zřizovaná Komunitním centrem Jeden strom)

Po skončení vyučování mají možnost žáci z 1. stupně navštěvovat do 17,00 odpolední "družinu". Družina je od 15,30 do 17 hodin zpoplatněna částkou 500 Kč/měsíc, v tomto čase je jen pro přihlášené.

Dále v rámci družiny nabízíme zpoplatněné kroužky. 

Školní rok 2021/22 - rozvrh odpoledních kroužků:

 • Pondělí – Výtvarka, Keramika I. ( Klára Růžičková)
 • Úterý –   Keramika II., Keramika III. ( Martina Hujerová)
 • Středa – Lesní družina, Řemesla a vaření, Bricks4Kidz ( JIndra Válová, Ingrid Behenská)
 • Čtvrtek – Lesní družina, Řezbářský kroužek ( Jindra Válová, Martin Svoboda)
 • Pátek – Sportovky (Jurda Loskot)

Jak se přihlásit?

Zápis do ZŠ Na dvorečku probíhá vždy v řádném termínu prvních 14 dní v měsíci dubnu. Přednostně jsou do naší školy brány sourozenci již docházejícíhh žáků, žáci, které přicházejí z LMŠ Na dvorečku a MŠ Jeden strom. 

Doporučujeme zákonným zástupcům vyplnit online předběžnou přihlášku , která vám sice negarantuje místo v pořadníku školy, ale máte  možnost si nechat zasílat pozvánky na zápis, besedy, akce. Tím získáte ucelenější infomace o tom, jak to u nás chodí a my se s vámi seznámíme dříve než u zápisu.

Do Komuniní školy Jeden strom může zákonný zástupce dítěte kdykoli mimo vymezené datum zápisu vyplnit předběžnou on-line přihlášku, která mu garantuje přednostní místo v pořadníku školy při řádném zápisu a možnost zasílání informací a novinek z daného školního roku.

Zájemci o místa mohou volat na tel. 777 258 450 nebo psát na skola@jedenstrom.cz 

PŘIHLÁŠKA

Inkluzivní vzdělávání

ZŠ Na dvorečku a Komunitní škola Jednoho stromu se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání dětí. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Umíme poskytovat každému dítěti podporu v rámci jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Samozřejmostí jsou plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány pro děti, odborné poradenství a diagnostika pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická.

Při posuzování potřeb jednotlivých dětí je pro nás důležitý komplexní přístup, který zahrnuje práci s celou rodinnou a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků. Provozujeme vlastní poradenské centrum Jeden prostor, které nabízí diagnostiku, poradenské služby a rodinou terapii.

Týmy škol jsou pod pravidelnou supervizí.

Kontaktujte nás

Základní škola a lesní mateřská škola Na dvorečku
sídlí v Komunitní centrum Jeden strom z.ú.
Karlštejnská 253
Černošice, 252 28
IČ: 07928092
Ředitelka Mgr. Alena Laláková, tel. 777 258 450,zastoupená Ing. Terezou Vaňhátovou, tel. 776 619 694
číslo účtu: 2701604754/2010

Harmonogram školního roku 2022/23 podle MŠMT

 • 1. 9. 2022

  Zahájení školního roku

 • 26. 10. 2022 - 27. 10. 2022

  Podzimní prázdniny

 • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

  Vánoční prázdniny

 • 3.2. 2022

  Pololetní prázdniny

 • 13. 2. 2022 - 19. 2. 2022

  Jarní prázdniny

 • 6. 4. 2022

  Velikonoční prázdniny

 • 30. 6. 2022

  Ukončení školního roku

Mimo výše uvedené dny je provoz ZŠ Na dvorečku a Komunitní školy Jeden strom přerušen ve dnech státních svátků

Školní rok 2023/24 bude zahájen v pondělí 4.9.2023

 

Docházka dětí

Použijte prosím náš online rezervační systém

Pro rodiče, jejichž děti dochází do středisek Jednoho stromu a ZŠ a LMŠ Na dvorečku (ZŠ a LMŠ, Komunitní škola JS, školka JS)

 • Po podepsání smlouvy bude pro Vás vytvořen účet v rezervačním systému naší administrativní pracovnicí.
 • Následně vám přijde email, kde se dozvíte vše potřebné ohledně správy docházky spolu s aktivačním odkazem do systému.
 • Docházku dětí je třeba omlouvat do 16,00 předchozího dne (po tomto čase nemůžeme u externího dodavatele odhlašovat obědy).
 • Náhrady v rámci docházky není možné si nárokovat. Pokud vám náhrada vznikne, můžete si dítě zapsat na pozici náhradníka na jiný den (platí pouze u zkrácené docházky).

Pro nově příchozí veřejnost, která se chce pouze přihlásit na akci/kurz

 • Na horní černé liště klikněte na "Přihlášení" a poté na "Registrovat jako nový uživatel."
 • Vyplňte údaje. Po registraci Vám přijde aktivační email.
 • Pro přihlášení na určitou akci je poté třeba v sekci "Můj účet" a podsekci "Studenti" vytvořit profil uživatele, kterého chcete přihlásit na danou akci, ať už to budete Vy, či Vaši blízcí.
 • Sekci "Kroužky" a "Akce" můžete poté rozkliknout z horní černé lišty, následně zvolit a přihlásit se.

Pokud jste se někdy v minulosti již přihlašovali, ale nepamatujete si heslo, po "Přihlášení" zvolte možnost "Zapomněli jste své heslo?" - zde vyplňte email, nově vygenerované heslo Vám přijde do mailu