Školička Rarášci

Pro děti od 2 do 4 let, každý všední den od 7:45 do 17:00

img-skolka-rarasci

Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte. A take, že v tomto věku se utváří až 85 % osobnosti dětí. Proto dodržujeme tyto základní principy:

 • 1pohodová atmosféra – chceme, aby se u nás dítě cítilo dobře,
 • 2individuální přístup – každé dítě je jiné a potřebuje jiné zacházení,
 • 3dodržování pravidel – jsme kamarádi a respektujeme jeden druhého.

Jak pracujeme s dětmi?

Skupina Rarášků je složena maximálně z 12 dětí – jejich psychickou a fyzickou pohodu neustále individuálně zajišťují dva pedagogové. Děti si tu přirozeně zvykají
na prostředí školky, její režim i na kolektiv starších dětí. Proto mohou další rok snadno přestoupit
do „velké“ školky.

 

Jsme tu nejen pro děti

Kdykoliv se budete chtít na něco zeptat nebo něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit. Naši
pedagogové se s vámi rádi sejdou.

Školičku můžete využít na dva až pět dní v týdnu
(s možností úpravy cen), nicméně v zájmu dětí upřednostňujeme celoroční pravidelnou docházku.

 

Raráškům se snažíme přiblížit inspirativní svět přírody
a vést je k poznání, že všichni jsme její součástí. Environmentální výchova a ochrana přírody se prolíná všemi aktivitami s ohledem na věk, schopnosti
a individuální osobnost dětí.

Více informací a přihlášky:
   
Jindřiška Kadlečková 777 204 002
Renáta Vonzová 774 989 498

 

Ceník školky

Vážíme si spolupráce s  rodiči, kteří nám důvěřují a naše služby využívají dlouhodobě. Pro sourozence máme
v  případě celotýdenní docházky obou sourozenců zvláštní školné (vztahuje se na školku i na školičku
Rarášků).

Každý rok cenu stanovujeme na základě zvyšujících se nákladů (nájem, energie, stravování atd.). Cena za docházku
nezahrnuje stravné v dané výši.

Platný ceník šk. rok 2023/2024

5 dní v týdnu měsíc 11 500 Kč
4 dny v týdnu měsíc 10 500 Kč
3 dny v týdnu měsíc 8 500 Kč
2 dny v týdnu měsíc 7 000 Kč

Stravné ceník šk. rok 2023/24

2 dny v týdnu měsíc 792 Kč
3 dny v týdnu měsíc 1 188 Kč
4 dny v týdnu měsíc 1 584 Kč
5 dní v týdnu měsíc 1 980 Kč

 

Sourozenecká sleva se poskytuje při plném rozsahu docházky napříč školkou Jednoho stromu, školičkou Rarášků:

2 sourozenci 10% sleva
3 sourozenci 20 % sleva

Sourozenecká sleva napříč školkou a Komunitní školou Jeden strom/ ZŠ Na dvorečku při plné docházce 5 % u obou sourozenců.

Při pětidenní docházce lze rozložit platbu za jednotlivé měsíce školního roku do 12 měsíců.

Školné se platí vždy do 20. dne předchozího měsíce. Je nevratné. Při podpisu smlouvy se platí kauce 100 % z prvního měsíčního školného. Ta je pak uplatněna při nástupu dítěte jako platba na měsíc září. Školné se hradí pouze v průběhu školního roku od září do června.

Stravné je při nepřítomnosti dítěte a řádné omluvě vráceno. Vratky stravného se provádějí 2x ročně do 3 měsíců
po skončení pololetí školního roku roku převodem na účet odesílatele. Vratky jsou poníženy o 30 % provozních nákladů
(dovoz jídel, aj.).

Odhlášení obědů je možné přes rezervační systém do 15,00 předchozího dne.

Harmonogram školního roku 2022/2023

 

 • 1. 9. 2022

  Zahájení školního roku

 • 23. 12. 2022 - 1.1. 2023

  školička je uzavřena z důvodu organizačně technické odstávky

 • 30. 6. 2023

  Ukončení školního roku

 •  školička je kromě výše uvedených termínů prázdnin mimo provoz o všech státních svátcích.

 • Školní rok 2023/24 bude zahájen v pondělí 4.9.2023

Kontaktujte nás

Na Bluku 426
Lipence - Dolní Černošice, 252 28
IČ: 265 65 129
Vedoucí  pedagog Jindřiška Kadlečková, tel. 777 204 002
 
číslo účtu.2001256322/2010

Jak se přihlásit

Zápis do školičky Rarášků Jednoho stromu probíhá po celý rok. Stačí vyplnit předběžnou on-line přihlášku.

Přihláška se stává závaznou až po podpisu smlouvy (duben předchozího šk. roku).

Pro přijetí rozhoduje datum na přihlášce ( čím dříve, tím lépe) a to, zda do školky již dochází mladší sourozenec.

Informace o přijetí se předběžně přihlášení dozvídají v měsíci dubnu. 

V současné době je možné podávat přihlášky na šk. rok 2022/2023. Pokud máte však zájem nastoupit i v průběhu roku 2021/22 je vhodné on-line přihlášku vyplnit také. Místo vám garantovat nemůžeme, ale budeme o vás vědět a  v případě uvolnění místa se vám ozveme. 

 

 PŘIHLÁŠKA

Docházka dětí

Použijte prosím náš online rezervační systém

Pro rodiče, jejichž děti dochází do středisek Jednoho stromu a ZŠ a LMŠ Na dvorečku (ZŠ a  LMŠ, Komunitní škola JS, školka JS, školička Rarášci)

 • Po podepsání smlouvy bude pro Vás účet v rezervačním systému vytvořen naší administrativní pracovnicí                                (alena.peltanova@jedenstrom.cz) 
 • Následně vám přijde email, kde se dozvíte vše potřebné ohledně správy docházky, spolu s aktivačním odkazem do systému.
 • Docházku dětí je třeba omlouvat do 16,00 předchozího dne ( po tomto čase nemůžeme u externího dodavatele odhlašovat obědy).
 • Náhrady v rámci docházky není možné si nárokovat. Pokud vám náhrada vznikne, můžete si dítě zapsat na pozici náhradníka na jiný den ( platí pouze u zkrácené docházky).

Pro nově příchozí veřejnost, která se chce pouze přihlásit na akci/kurz

 • Na horní černé liště klikněte na "Přihlášení" a poté na "Registrovat jako nový uživatel".
 • Vyplňte údaje. Po registraci Vám přijde aktivační email.
 • Pro přihlášení na určitou akci je poté třeba v sekci "Můj účet" a podsekci "Studenti" vytvořit profil uživatele, kterého chcete přihlásit na danou akci, ať už to budete Vy, či Vaši blízcí.
 • Sekci "Kroužky" a "Akce" můžete poté rozkliknout z horní černé lišty, následně zvolit a přihlásit se.

Pokud jste se někdy v minulosti již přihlašovali, ale nepamatujete si heslo, po "Přihlášení" zvolte možnost "Zapomněli jste své heslo?" - zde vyplňte email, nově vygenerované heslo Vám přijde do mailu