Školička Rarášci

Pro děti od 2 do 4 let, každý všední den od 7:45 do 17:00

img-skolka-rarasci

Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte. A take, že v tomto věku se utváří až 85 % osobnosti dětí. Proto dodržujeme tyto základní principy:

 • 1pohodová atmosféra – chceme, aby se u nás dítě cítilo dobře,
 • 2individuální přístup – každé dítě je jiné a potřebuje jiné zacházení,
 • 3dodržování pravidel – jsme kamarádi a respektujeme jeden druhého.

Jak pracujeme s dětmi?

Skupina Rarášků je složena maximálně z 12 dětí – jejich psychickou a fyzickou pohodu neustále individuálně zajišťují dva pedagogové. Děti si tu přirozeně zvykají
na prostředí školky, její režim i na kolektiv starších dětí. Proto mohou další rok snadno přestoupit
do „velké“ školky.

 

Jsme tu nejen pro děti

Kdykoliv se budete chtít na něco zeptat nebo něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit. Naši
pedagogové se s vámi rádi sejdou.

Školičku můžete využít na dva až pět dní v týdnu
(s možností úpravy cen), nicméně v zájmu dětí upřednostňujeme celoroční pravidelnou docházku.

 

Raráškům se snažíme přiblížit inspirativní svět přírody
a vést je k poznání, že všichni jsme její součástí. Environmentální výchova a ochrana přírody se prolíná všemi aktivitami s ohledem na věk, schopnosti
a individuální osobnost dětí.

Více informací a přihlášky:
   
Míša Doležalová 777 948 659
Renáta Vonzová 774 989 498

 

Ceník školky

Vážíme si spolupráce s  rodiči, kteří nám důvěřují a naše služby využívají dlouhodobě. Pro sourozence máme
v  případě celotýdenní docházky obou sourozenců zvláštní školné (vztahuje se na školku i na školičku
Rarášků).

Každý rok cenu stanovujeme na základě zvyšujících se nákladů (nájem, energie, stravování atd.). Cena za docházku
nezahrnuje stravné v dané výši.

Stravné ceník šk. rok 2019/20

2 dny v týdnu měsíc 640 Kč
3 dny v týdnu měsíc 960 Kč
4 dny v týdnu měsíc 1 280 Kč
5 dní v týdnu měsíc 1 600 Kč

Platný ceník šk. rok 2019/20

5 dní v týdnu měsíc 9 900 Kč
4 dny v týdnu měsíc 8 900 Kč
3 dny v týdnu měsíc 7 200 Kč
2 dny v týdnu měsíc 5 900 Kč

Sourozenecká sleva se poskytuje při plném rozsahu docházky napříč školkou Jednoho stromu a školičkou Rarášků:

2 sourozenci 10 % sleva
3 sourozenci 20 % sleva

Sourozenecká sleva napříč školkou a Komunitní školou Jeden strom při plné docházce 5 % u obou sourozenců.

Harmonogram školního roku 2019/20

 • 2. 9. 2019

  Zahájení školního roku

 • 23. 12. 2019 - 1. 1. 2020

  Plánovaná údržba a inventarizace zázemí

 • 30. 6. 2020

  Ukončení školního roku

Provoz Lesní mateřské školy Na dvorečku, MŠ Jeden strom a školičky Rarášků je každý všední den mimo státní svátky a dny:

 • 27. 12. 2018
 • 28. 12. 2018
 • 2. 1. 2019

Kontaktujte nás

Na Bluku 426
Lipence - Dolní Černošice, 252 28
IČ: 265 65 129
Vedoucí  pedagog Míša Doležalová, Dis.,tel. 777 948 659
 
číslo účtu.2001256322/2010

Jak se přihlásit

Zápis do školičky Rarášků Jednoho stromu probíhá po celý rok. Stačí vyplnit přeběžnou on-line přihlášku.

Přihláška se stává závaznou až po podpisu smlouvy (duben předchozího šk. roku).

Pro přijetí rozhoduje datum na přihlášce ( čím dříve, tím lépe) a to, zda do školky již dochází mladší sourozenec.

Informace o přijetí se předběžně přihlášení dozvídají v měsíci dubnu. 

V současné době je možné podávat přihlášky na šk. rok 2020/2021.

 

 PŘIHLÁŠKA

Docházka dětí

Použijte prosím náš online rezervační systém

Pro rodiče, jejichž děti dochází do středisek Jednoho stromu ( LMŠ, Komunitní škola JS, školka JS)

 • Po podepsání smlouvy bude pro Vás účet v rezervačním systému vytvořen naší administrativní pracovnicí.
 • Následně vám přijde email, kde se dozvíte vše potřebné ohledně správy docházky, spolu s aktivačním odkazem do systému.
 • Docházku dětí je třeba omlouvat do 16,00 předchozího dne ( po tomto čase nemůžeme u externího dodavatele odhlašovat obědy).
 • Náhrady v rámci docházky není možné si nárokovat. Pokud vám náhrada vznikne, můžete si dítě zapsat na pozici náhradníka na jiný den ( platí pouze u zkrácené docházky).

Pro nově příchozí veřejnost, která se chce pouze přihlásit na akci/kurz

 • Na horní černé liště klikněte na "Přihlášení" a poté na "Registrovat jako nový uživatel".
 • Vyplňte údaje. Po registraci Vám přijde aktivační email.
 • Pro přihlášení na určitou akci je poté třeba v sekci "Můj účet" a podsekci "Studenti" vytvořit profil uživatele, kterého chcete přihlásit na danou akci, ať už to budete Vy, či Vaši blízcí.
 • Sekci "Kroužky" a "Akce" můžete poté rozkliknout z horní černé lišty, následně zvolit a přihlásit se.

Pokud jste se někdy v minulosti již přihlašovali, ale nepamatujete si heslo, po "Přihlášení" zvolte možnost "Zapomněli jste své heslo?" - zde vyplňte email, nově vygenerované heslo Vám přijde do mailu