Inkluzivní vzdělávání je systém, kde všechny děti (včetně těch se zdravotním postižením) mají automatické právo na vzdělání v běžné škole. U nás nerozdělujeme děti na ty
se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Každému dítěti se věnujeme
individuálně a poskytujeme mu podporu a vedení, ať už jsou jeho potřeby jakékoliv.