Jak mohou Koumáci smysluplně pomáhat?

Škola

Jak mohou Koumáci smysluplně pomáhat?

Autor: Koumáci


Projektový den s tématem smysluplná pomoc odstartoval náš týden. V propojení se spolužáky z ostatních tříd jsme se zúčastnili dílen, které zaštiťovaly různá témata, všechna však měla společnou linku a tou byla pomoc. Ať už je to vzdělávání dětí ve Středoafrické republice nebo v Bangladéši, téma dětí v dětských domovech nebo příběh jedné hračky se špatně přišitou cedulkou. Už víme, že ne každá naše pomoc je smysluplná a dokážeme o ní zase o něco hlouběji přemýšlet. Kromě toho jsme strávili den v jiných třídách s jinými dětmi a to vždycky stojí za to.

Hodně se věnujeme adventu a přípravám na Vánoce. Vyrábíme a nacvičujeme, abychom vás mohli potěšit na naší tradiční vánoční besídce. Nezapomínáme pravidelně psát, číst s porozuměním a počítat, tento týden hlavně desítky a jednotky :)

Při angličtině jsme opakovali písmena abecedy, slovní zásobu k tématu jídlo (cheese, yoghurt, bread, fish, pasta, rice) a přidali jsme šest nápojů (tea, coffee, milk, orange juice, lemonade, water). Jídlo čteme a píšeme, nápoje zatím jen čteme. K psaní se teprve dostaneme. Opakujeme naši rytmickou říkanku "I like bread, I like cheese, I'll have fish and pasta, please. Rice is salty, yoghurt is sweet, tea and juice is all I need". Aktivně procvičujeme frázi "I like" a "I don't like".


Chcete článek sdílet?