Komunitní škola

Jeden strom

Místo, kde je slyšen názor dítěte

O Komunitní škole

Komunitní škola Jeden strom funguje na principu individuálního vzdělávání. Je tvořena především “domškoláky z 2.stupně ZŠ”, kteří jsou zapsaní ve spolupracujících školách. Prostor pro několik prvostupňových dětí ale také máme a umožňujeme jim potkávat se s dětmi z naší rejstříkové ZŠ Na dvorečku.

V našich třídách je maximálně 16 žáků, a to vždy srovnatelného věku. Na 2. stupni se v některých předmětech, jako jsou například výchovy, děti propojují napříč ročníky.

Co je pro nás, rodiče a děti důležité

Je pro nás důležité a doslova samozřejmostí každého žáka poznat, zjistit jeho možnosti i limity a respektovat jeho individuální vzdělávací potřeby.

Žáci nesedí jen v lavicích. Naopak, názorná výuka v terénu je přirozenou součástí vzdělávání. Děti vyrážejí do přírody, na exkurze i výlety. Samozřejmostí jsou pobytové a jednodenní vzdělávací akce žáků. Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu základní školy je školní vzdělávací program ŠKOLA BLÍZKO PŘÍRODĚ.

Jelikož věříme, že přejít přirozeně z češtiny do angličtiny by neměl být pro děti problém, probíhá jeden den v týdnu výuka v anglickém jazyce.

Součástí výuky na 2. stupni jsou i zahraniční studijní pobyty.

Učíme děti nést zodpovědnost za jejich jednání i vzdělávání (příčina a důsledek), rozlišovat fakta od domněnek, učíme v souvislostech formou badatelské výuky i kontaktem s praxí. Preferujeme celotýdenní docházku.

U vašich dětí

● klademe důraz na to, aby vyrůstaly jako zdravé a šťastné lidské bytosti, které se o sebe navzájem starají
● podporujeme jejich vnitřní pohodu a harmonii mezi tělem, emocemi a rozumem
● cílíme na to, aby získaly znalosti odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu
● je důležité, aby se naučily, jak respektovat hranice a pravidla
● podporujeme rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence

Tvoříme tým silný jako strom

Jak se zapsat do Komunitní školy?

Jednoduše. V průběhu celého roku je možné vyplnit on-line předběžnou přihlášku, která vám zajistí informační servis a místo v pořadníku.

Co je dobré vědět před zápisem

Pro přestup nebo zápis do Komunitní školy Jeden strom je důležité vědět několik zásadních informací:
● Komunitní škola JS není rejstříkovou školou. Je tedy nutné mít dítě zapsané v režimu domácího/individuálního vzdělávání oficiálně na jiné kmenové škole. Doporučení na spolupracující kmenovou školu předává Komunitní škola JS při zápisu/přestupu.
● K zápisu dítěte na domácí/individuální vzdělávání je nutné doložit doporučení školského poradenského pracoviště (PPP).
● Přijetí dítěte ke vzdělávání do Komunitní školy Jeden strom závisí na volné kapacitě jednotlivých tříd.

Kdy a jak zápis probíhá

Rodičům, kteří chtějí dítě do školy zapsat nebo mají zájem o přestup, poskytujeme kompletní informační servis. K němu se můžete přihlásit právě vyplněním on-line přihlášky. Budete tak včas vědět o všem důležitém, jako je beseda pro nové zájemce, Den otevřených dveří, aj.

Den ve škole

Naším cílem je, aby se vaše dítě těšilo do školy každé ráno.

I. stupeň

Vzdělávání probíhá každý všední den
v čase 8:45–14:00 a je rozděleno do tří bloků

I. blok: 8:45–10:15, II. blok: 10:45–12:15 a III. blok: 13:15–14:00.
Jednou týdně mají některé třídy ranní vyučování od 8:00 vyhrazené pro hodiny TV v Sokole Černošice.

Máme otevřeno každý pracovní den od 7:30 do 17:00,
takže s námi vaše děti mohou zůstat až do odpoledne, pokud potřebujete více času na práci nebo jiné aktivity.

Jak to probíhá ve škole?

Naším cílem je, aby se dítě těšilo do školy každé ráno. Naše škola je místo, kde se děti učením baví a rozvíjejí své schopnosti a talenty. Výuka se odehrává ve vzdělávacích blocích, které jsou plánovány individuálně pro každý ročník a školní rok. To znamená, že můžeme děti učit věci, které je zajímají, a rozvíjet jejich zájmy a potřeby v souladu se školním vzdělávacím programem.

A co po škole?

I na to jsme připraveni! Děti z 1. stupně mohou docházet do družiny nebo na kroužky. Můžete si vybrat z řady zábavných a poučných volnočasových aktivit, které jsou u nás k dispozici. Podívejte se na přehled všech nabízených aktivit.

II. stupeň

Vzdělávání probíhá každý všední den
v čase 8:45–15:30 a je rozděleno do bloků

Výuka je rozdělena do bloků po 60 nebo 90 minutách.
V pátek má 2. stupeň od 8:00 tělocvik v Sokole Černošice.

Druhý stupeň má otevřeno od 7:45 do konce vyučování (dle rozvrhu jednotlivých tříd).
Přijďte se podívat, jak u nás probíhá výuka a jak se vaše děti mohou bavit učením! Stačí, když se dopředu domluvíte na tel. čísle 777 258 450.

Zajímavosti z II. stupně

Na 2. stupni probíhá cílená příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Pro žáky 9. ročníku nabízíme nadstandardní počet hodin výuky Matematiky a Českého jazyka. 

Vaše děti budou hodnoceny slovně, aby přesně věděly, na co se v rámci výuky mají zaměřit, kde jsou jejich silné i slabé stránky.

Vše na jednom místě

Každé z dětí 2. stupně získává svou mailovou školní adresu, přes kterou se přihlašuje do google učeben. Zde každý den po vyučování najde všechny materiály k výuce z daného dne. Všechny studijní materiály tak máme na jednom místě. Nebojíme se ale využívat ani učebnice nakladelství Taktik a Fraus nebo ověřování ve formě sciotestů. 

Družina

Družina razí heslo Společně venku

Naše školní družina je určena pro 1. stupeň. Nabízí plno aktivit a zábavy pro vaše děti uvnitř i venku. Děti mohou být v naší školní družině od 14:00 do 17:00. Máme pro vás také skvělou zprávu – školní družina je pro vaše děti v rámci školného k dispozici až do 15:30! Pro docházku od 16:30 do 17:00 je třeba platit poplatek ve výši 575 Kč měsíčně.

Kromě nabitého programu družiny mohou děti chodit také na kroužky. Provozujeme kroužky jako je lesní družina, keramika, řemesla, výtvarka a řezbářství. Kroužky jsou zpoplatněné na pololetí a přihlášky na ně se spouštějí v posledním srpnovém týdnu přes rezervační systém Webooker.

Abychom se ujistili, že se vaše dítě dostane do družiny, posíláme přihlášky zákonným zástupcům žáků v posledním srpnovém týdnu. Do družiny přijímáme především žáky z prvního až třetího ročníku základní školy.

Pokud se vaše dítě nedostane do školní družiny, nezoufejte! Máme pro vás alternativu - můžeme ho umístit do odpolední družiny Komunitního centra Jeden strom, které sídlí ve stejných prostorách jako základní a mateřská škola Na dvorečku.

Co dětem družina poskytne

● Děti si budou užívat volného času se zdravým pohybem a my jim při tom budeme průvodci a ochránci.
● Ve školní družině se nejen odpočívá, ale i učí. Žáci získávají nové dovednosti a znalosti při vrstevnickém učení a interakcích.
● Rozvíjíme u žáků samostatnost, zodpovědnost a seberegulaci, aby byli schopni postarat se o sebe i své okolí.
● Školní družina je prostorem pro budování zdravého sebevědomí, seberozvoje a rozvoje vztahů, a to v bezpečném a podnětném prostředí.
● Chceme podporovat žáky v rozvoji jejich zájmů a talentů a poskytovat jim příležitosti k rozvíjení nových dovedností.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně školní družiny, neváhejte nás kontaktovat.

Ceník

Dobré účty dělají dobré přátele. Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba určena. A co se týče stravného, vyúčtujeme ho do tří měsíců po pololetí. Školné se v případě nepřítomnosti nevrací. Rodiče sourozenců mohou využít sourozenecké slevy.

Cena školného

Školné pro první i druhý stupeň činí 8990 Kč měsíčně, ale nebojte, u 1. stupně cena zahrnuje i školní družinu do 15:30. Pokud se vaše dítě nechce vracet brzy domů, může zůstat v družině do 17 hodin za pouhých 575 Kč měsíčně! Pozor, částka nezahrnuje výlety a kroužky! Ty jsou placeny zvlášť.

A co jídlo?

Za hlavní jídlo v první až třetí třídě zaplatíte 1600 Kč, nebo 2000 Kč s polévkou. Pro čtvrtou až devátou třídu je to 1800 Kč bez polévky a 2200 Kč s ní.
Vašemu dítěti lze oběd odhlásit, je ovšem nutné to stihnout do 15:00 hodin předcházejícího dne.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ceny a nebo chcete jen odhlásit obědy:

Aktuality

Přečtěte si, co je u nás nového, rozhodně se nenudíme a nebudete ani vy při čtení.

Sekce pro rodiče

Omlouvejte dítě či přihlašujte na akce online

V Komunitní škole Jeden strom máme moderní trik, jak se vyhnout zbytečnému papírování s přihlašováním na akce – používáme rezervační systém WEBOOKER. Stačí se zaregistrovat do systému a můžete si všechno jednoduše vyřídit online. 
Rodiče po nástupu obdrží vygenerované přihlašovací údaje. Přes ně je možné v systému nejen přihlašovat vaše dítě na kroužky, pobytové akce, aj., ale také ho omlouvat v případě nepřítomnosti. Řádné odhlašování dítěte v systému vám zaručí vrácení peněz za stravné.

Harmonogram školního roku
Koukněte, co nás čeká ve školní roce 2023/24.

4. 9. 2023 – hurá, začínáme!
29. 9. 2023 – ředitelské volno - užijte si svatého Václava
26. a 27. 10. 2023 – podzimní prázdniny - konečně můžeme utéct ze školy a udělat si den bez učení!
23. 12. 2023 1. 1. 2024 – vánoční prázdniny - snad dostaneme nějaké dárky od Ježíška a můžeme si užít pohodu s rodinou
31. 1. 2024 – vysvědčení s hodnocením za první pololetí
2. 2. 2024 – pololetní prázdniny - asi si je užijeme na lyžích, co?
19.25. 2. 2024 – jarní prázdniny – možná konečně vyrazíme na dovolenou a uvidíme něco zajímavého
28. 3. 2024 – velikonoční prázdniny – čokolády, vejce a snad i slunce, to je paráda
30. 6. 2024 – ukončení vyučování ve 2. pololetí – už se těšíme na léto, koupání a lenošení
1. 7. 3. 9. 2024 – hlavní prázdniny – teď to máme před sebou celé léto!

A ještě drobný dodatek: Ředitelka ZŠ má (podle zákona) v záloze až 5 dní ředitelského volna v průběhu roku. Určitě se stane, že si všichni nějaké vybereme, tak se za to na nás nezlobte.

Jídelníček

JÍDELNÍČEK ŠKOLA 12.-19.4. 2024

PÁTEK 12. 4.
rajčatový krém
pečené kuřecí maso s kopřivovou nádivkou 1a,3,7

PONDĚLÍ 15. 4.
koprová polévka 1a,3,7
fazolové ragú s vepřovým masem 1a,3,7

ÚTERÝ 16. 4.
mrkvový krém se zázvorem a kokos.mlékem
bylinkový kuskus s krůtím masem a grilovanou zeleninou 1a

STŘEDA 17. 4.
květáková polévka s vločkami 1a, 7
dušená plec v mrkvi s máslovým bramborem 1a,7

ČTVRTEK 18. 4.
krémová cibulačka 1a, 7
ryba v asijské marinádě s jasmínovou rýží 5,11

PÁTEK 19. 4.
boršč
středomořská omáčka s krůtím masem a těstovinami 1a,3,7

Dopolední a odpolední svačinu, včetně pitného režimu,
zajišťují dětem jejich rodiče.

Jídelníček na duben

Odkaz na seznam alergenů

Kalendář akcí

Celoorganizační kalendář Jednoho Stromu

Fotogalerie

Kontaktujte, mailujte, volejte

Kancelář pro stávají rodiče

Zde se o vás kompletně postaráme a odhlásíte tu i obědy.

E-mailová adresa: kancelar@jedenstrom.cz
Telefonní číslo:
774 441 235

Ratolesti máte ve družině? Tady je spojení

Pro kontakt se školní družinou jsou k dispozici zde. Ale pozor, často jsou v lese, tam nemusí být signál.

Telefonní čísla: 774 489 847 a 774 710 443

Noví zájemci z řad veřejnosti

Pokud máte dotazy týkající se školy, jejího provozu, filozofie a podobně, obraťte se na ředitelku školy:

Mgr. Alena Laláková
E-mail:
reditelka@jedenstrom.cz
Telefonní číslo: 777 258 450

Tak ještě ty oficiální kontakty

Údaje k základní a mateřské škole Na dvorečku.

Adresa: Karlštejnská 253, 252 28 Černošice.
IČO školy je: 06 159 401
IZO je: 181111616
Datovou schránkou školy je: jsvt7sc

A s e-mailovou adresou skola@jedenstrom.cz.


Důležité odkazy