Základní škola

Na dvorečku

Místo, kde je slyšen názor dítěte.

O Základní škole Na dvorečku

Základní škola Na Dvorečku má jen první stupeň, tedy první až pátou třídu. Druhý stupeň funguje jako komunitní škola. V našich třídách je maximálně 16 žáků, a to vždy srovnatelného věku.

Co je pro nás, rodiče a děti důležité

Důležité a doslova samozřejmostí je každého žáka poznat, objevit jeho možnosti i limity a respektovat jeho individuální vzdělávací potřeby. Žáci nesedí jen v lavicích. Naopak, názorná výuka v terénu je přirozenou součástí vyučování. Děti vyrážejí do přírody, na exkurze i výlety. Pořádáme pobytové a jednodenní vzdělávací akce. Pevnými kořeny výchovně vzdělávacího procesu základní školy je školní vzdělávací program Škola blízko přírodě.

Věříme, že přejít přirozeně z češtiny do angličtiny by neměl být pro děti problém. Jeden den proto probíhá výuka v anglickém jazyce. Učíme děti nést zodpovědnost za jejich jednání i vzdělávání (příčina a důsledek), rozlišovat fakta od domněnek, učíme v souvislostech formou badatelské výuky i kontaktem s praxí.

U vašich dětí...

● klademe důraz na to, aby vyrůstaly jako zdravé a šťastné lidské bytosti, které se o sebe navzájem starají
● podporujeme jejich vnitřní pohodu a harmonii mezi tělem, emocemi a rozumem
● cílíme na to, aby získaly znalosti odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu
● je důležité, aby se naučily, jak respektovat hranice a pravidla
● podporujeme rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence

Tvoříme tým silný jako strom

Jak se zapsat do ZŠ?

Jednoduše. Vždy jen v rámci oficiálního zápisu. Do ZŠ se nelze předběžně přihlásit.

Co zápis obnáší

Rodičům, kteří chtějí dítě do školy zapsat, poskytujeme kompletní informační servis, k němuž se můžete přihlásit. Budete tak včas vědět o všem důležitém, jako je beseda pro nové zájemce, Den otevřených dveří, termín zápisu atd. Přihláška k informačnímu servisu nezaručuje místo v ZŠ Na dvorečku ani se nejedná o čekací listinu.

Kdy a jak zápis probíhá

Oficiální zápis do ZŠ probíhá vždy ve vybraném termínu v prvních 14 dnech měsíce dubna. Podmínky zápisu jsou vyvěšeny v této sekci nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zápisu. Do 7 dnů po ukončení zápisu do ZŠ jsou v této sekci také zvěřejněny výsledky zápisu. Nepřijatí uchazeči jsou obesláni dopisem. Pokud není naplněna kapacita ZŠ, je možný přestup v průběhu školního roku.

Den ve škole

Naším cílem je, aby se dítě těšilo do školy každé ráno.

Vzdělávání probíhá každý všední den
v čase 8:45–14:00 a je rozděleno do tří bloků

I. blok: 8:45–10:15, II. blok: 10:45–12:15 a III. blok: 13:15–14:00.
Jednou týdně mají některé třídy ranní vyučování od 8:00 vyhrazené pro hodiny TV v Sokole Černošice.

Naše škola je místo, kde se děti učením baví a rozvíjejí své schopnosti a talenty. Máme otevřeno každý pracovní den od 7:30 do 17:00, takže vaše děti s námi mohou zůstat až do odpoledne, pokud potřebujete více času na práci nebo jiné aktivity.

Jak to probíhá ve škole?

Pro nedočkavá ranní ptáčata jsme otevření již od půl osmé do půl deváté. Děti si mohou v ranní družině chvíli pohrát, než začne vyučování. V naší škole se výuka odehrává ve vzdělávacích blocích, které jsou plánovány individuálně pro každý ročník a školní rok. To znamená, že můžeme děti učit věci, které je zajímají, a rozvíjet jejich zájmy a potřeby v souladu se školním vzdělávacím programem. Dopolední bloky jsou dlouhé 90 minut a zahrnují vhodné přestávky pro odpočinek a relaxaci žáků.

A co po škole?

A co po škole? I na to jsme připraveni! Děti mohou docházet do družiny nebo na kroužky. Můžete si vybrat z řady zábavných a poučných aktivit, které jsou u nás k dispozici. Podívejte se na přehled všech aktivit.

Tak co říkáte? Přijďte se k nám podívat

Rádi vám ukážeme, jak u nás probíhá výuka a jak se vaše děti mohou bavit učením! Stačí, když se dopředu domluvíte na tel. čísle 777 258 450.

Družina

Družina razí heslo Společně venku.

Naše školní družina je plná aktivit a zábavy pro vaše děti. A trávíme ji především venku! Děti mohou být v naší školní družině od 14:00 do 17:00. Máme pro vás také skvělou zprávu – školní družina je pro vaše děti v rámci školného k dispozici až do 15:30. Pro docházku od 16:30 do 17:00 je třeba platit poplatek ve výši 575 Kč měsíčně.

Kromě programu v družině mohou děti chodit také na kroužky. Provozujeme kroužky jako je lesní družina, keramika, řemesla, výtvarka a řezbářství. Kroužky jsou zpoplatněné na pololetí, přihlášky na ně se spouštějí v posledním srpnovém týdnu přes rezervační systém Webooker.

Abychom se ujistili, že se vaše dítě dostane do družiny, posíláme přihlášky zákonným zástupcům žáků v posledním srpnovém týdnu. Do družiny přijímáme především žáky z prvního až třetího ročníku základní školy.

Pokud se vaše dítě nedostane do školní družiny, nezoufejte! Máme pro vás alternativu - můžeme ho umístit do odpolední družiny Komunitního centra Jeden strom, které sídlí ve stejných prostorách jako Základní a mateřská škola Na dvorečku.

Co dětem družina poskytne

● Děti si budou užívat volného času s odpovědností a zdravým pohybem, a my jim při tom budeme průvodci a ochránci.
● Ve školní družině se nejen odpočívá, ale i učí. Žáci získávají nové dovednosti a znalosti při vrstevnickém učení a interakcích.
● Rozvíjíme u žáků samostatnost, zodpovědnost a seberegulaci, aby byli schopni postarat se o sebe i své okolí.
● Školní družina je prostorem pro budování zdravého sebevědomí, seberozvoje a rozvoje vztahů, a to v bezpečném a podnětném prostředí.
● Chceme podporovat žáky v rozvoji jejich zájmů a talentů a poskytovat jim příležitosti k rozvíjení nových dovedností.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně školní družiny, neváhejte nás kontaktovat.

Ceník

Dobré účty dělají dobré přátele. Školné a stravné se hradí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, na nějž je platba určena. A co se týče stravného, vyúčtujeme ho do tří měsíců po pololetí. Školné se v případě nepřítomnosti nevrací. Rodiče sourozenců mohou využít sourozenecké slevy.

Cena školného pro školní rok 2024/2025

Školné pro první stupeň činí 8990 Kč měsíčně, ale nebojte, to zahrnuje i školní družinu do 15:30. Pokud se vaše dítě nechce vracet domů, může zůstat v družině do 17 hodin za pouhých 575 Kč měsíčně! Ale pozor, částka nezahrnuje výlety a kroužky! Ty jsou placeny zvlášť.

A co jídlo?

Za hlavní jídlo v první až třetí třídě zaplatíte 1700 Kč, nebo 2100 Kč s polévkou. Pro čtvrtou a pátou třídu to bude 1900 Kč bez polévky a 2300 Kč s ní.
Vaše dítě lze odhlásit z obědů, musíte to ovšem stihnout do 15:00 hodin předchozího dne.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ceny a nebo chcete jen odhlásit obědy.

Aktuality

Přečtěte si, co je u nás nového, rozhodně se nenudíme a nudit se nebudete ani vy při čtení.

Sekce pro rodiče

Omlouvejte dítě či přihlašujte na akce online

Na ZŠ a LMŠ Na dvorečku máme moderní trik, jak se vyhnout zbytečnému papírování s přihlašováním na akce – používáme rezervační systém WEBOOKER. Stačí se zaregistrovat do systému a můžete si všechno jednoduše vyřídit online. 

Rodiče po nástupu obdrží vygenerované přihlašovací údaje. Přes ně je možné v systému nejen přihlašovat vaše dítě na kroužky, pobytové akce, aj., ale také ho omlouvat v případě nepřítomnosti. Řádné odhlašování dítěte v systému vám zaručí vrácení peněz za stravné.

Harmonogram školního roku
Koukněte, co nás čeká ve školní roce 2023/24.

4. 9. 2023 – hurá, začínáme!
29. 9. 2023 – ředitelské volno - užijte si svatého Václava
26. a 27. 10. 2023 – podzimní prázdniny – konečně můžeme utéct ze školy a udělat si den bez učení!
23. 12. 2023 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny – snad dostaneme nějaké dárky od Ježíška a můžeme si užít pohodu s rodinou
31. 1. 2024 – vysvědčení s hodnocením za první pololetí
2. 2. 2024 – pololetní prázdniny – asi si je užijeme na lyžích, co?
19.25. 2. 2024 – jarní prázdniny – možná konečně vyrazíme na dovolenou a uvidíme něco zajímavého
28. 3. 2024 – velikonoční prázdniny – čokolády, vejce a snad i slunce, to je paráda
28. 6. 2024 – ukončení vyučování ve 2. pololetí – už se těšíme na léto, koupání a lenošení
27. 6. 2024 – vysvědčení. Předáváme slavnostně na Svatojánské slavnosti.
29. 6. 1. 9. 2024 – hlavní prázdniny – teď máme před sebou celé léto!

A ještě drobný dodatek: Ředitelka ZŠ má (podle zákona) v záloze až 5 dní ředitelského volna v průběhu roku. Určitě se stane, že si všichni nějaké vybereme, tak se za to na nás nezlobte.

Jídelníček

JÍDELNÍČEK ŠKOLA

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

A

TĚŠÍME SE NA VÁS ZASE V ZÁŘÍ

Dopolední a odpolední svačinu, včetně pitného režimu,
zajišťují dětem jejich rodiče.

  1. Odkaz na seznam alergenů

Kalendář akcí

Celoorganizační kalendář Jednoho Stromu

Fotogalerie

Kontaktujte, mailujte, volejte

Kancelář pro stávají rodiče

Zde se o vás kompletně postaráme v čase od 8:15-15 (PO-ČT), v pátek po předchozí telefonické dohodě.

E-mailová adresa: kancelar@jedenstrom.cz
Telefonní číslo:
774 441 235

Ratolesti máte ve družině? Tady je spojení

Pro kontakt se školní družinou jsou k dispozici zde. Ale pozor, často jsou v lese, tam nemusí být signál.

Telefonní čísla: 774 489 847 a 774 710 443

Noví zájemci z řad veřejnosti

Pokud máte dotazy týkající se školy, jejího provozu, filozofie a podobně, obraťte se na vedení školy:

Mgr. Alena Laláková
E-mail:
reditelka@jedenstrom.cz
Telefonní číslo: 777 258 450

Zástupce ředitelky: Mgr. Soňa Joštová
E-mail:
skola@jedenstrom.cz
Telefonní číslo:
723 631 600

Tak ještě ty oficiální kontakty

Údaje k základní a mateřské škole Na dvorečku.

Adresa: Karlštejnská 253, 252 28 Černošice.
IČO školy je: 06 159 401
IZO je: 181111616

RED IZO: 691 010 820
Datovou schránkou školy je: jsvt7sc

A s e-mailovou adresou reditelka@jedenstrom.cz, skola@jedenstrom.cz


Důležité odkazy