Pokud se dítě ve škole cítí dobře, učení jde daleko jednodušeji

Jeden strom v číslech

200+

dětí

60

učitelů a pracovníků

15 let

od založení

5

projektů

Pár řádků o tom, co je pro nás důležité

Organizaci Jeden strom jsme založili již v roce 2009, protože rodičům v regionu chyběla školka, která by vzdělávala a vychovávala děti v souladu s přírodou a poskytovala vzdělání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Naší vizí je dítě, které čerpá sílu z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami – je silné jako strom. Je pro nás důležité podporovat etický postoj dětí k přírodě, rozvíjet estetickou vnímavost k ní a dávat dětem dostatek příležitostí k tomu, aby se na přírodní prostředí adaptovaly. Práce s chybou je náš každodenní chléb – učíme děti, že chyba je nástroj k učení. Podporujeme u dětí rozvoj řemeslných dovedností. Nebojíme se bezpečně riskovat. Učíme se prožitkem.

Našimi hesly bylo a je: “ještě štěstí, že jsme každý jiný” a “ven za každého počasí”.  Proto jsme většinu času v přírodě. Důležitý je pro nás pohyb, různorodost a výchova k autonomii. 

Máme vlastní etický kodex pedagoga, opíráme se o odbornost. Otevřeně komunikujeme. Nabízíme rodičům i dětem možnost setkávání v komunitě, kde je každý hlas slyšet. V běhu roku se rádi vracíme k tradičním oslavám svátků, ctíme rituály, které jsou pro děti důležitou kotvou.                                                     

Postupem času se Jeden strom rozrostl o další školy. V současné době školy Jednoho stromu tvoří ZŠ a LMŠ Na dvorečku, školka Jeden strom a Komunitní škola Jeden strom, ve kterých jsou děti od batolat až po deváťáky.

Co pobyt u nás znamená pro děti?

Dítě se stává samostatnější, buduje si sebedůvěru a spokojenost.

Získává pozitivní vztah k sobě i ke svému okolí.

Má kolem sebe věkově i vzdělávacími potřebami pestrý kolektiv.

Učí se podporovat a vzájemně se obohacovat s ostatními.

Jak pracujeme s dětmi

Známe osvědčené cesty, z nichž si bereme to nejlepší a dále je rozvíjíme. Blízká je nám lesní a zážitková pedagogika, waldorfská pedagogika a environmentální výchova.

Oporou je nám školní vzdělávací program Rosteme spolu pro MŠ a Škola blízko přírodě pro ZŠ. Klademe důraz na individuální přístup k rozvoji každého dítěte.

Naše desatero pro práci s dětmi

  • Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.

  • Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.

  • Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.

  • Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.

  • Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti

  • Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

  • Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.

  • Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.

  • Dítě, které je bito, se naučí ubližovat.

  • Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.

Je pro nás důležité vytvářet dobrý vztah mezi pedagogem, žákem a rodinou. 

Stručná videa o tom, jak učíme