Tvoříme tým silný jako strom

Seznamte se se členy našeho týmu, kteří působí na Komunitní školy Jednoho stromu.

Michaela Flíčková
asistent pedagoga

Baví mě být s dětmi a doufám, že děti baví být se mnou. Jejich pohled na svět mě pořád dokáže okouzlit.

Mgr. Kateřina Geršlová
pedagog a koordinátor

Jeden strom – škola s hlubokými a pevnými kořeny, silným kmenem a bohatou korunou – být jeho součástí a mít možnost podílet se na zdravém růstu je radostné a zavazující zároveň. Dětem na druhém stupni jsem průvodcem v hodinách dějepisu, zeměpisu a tělesné výchovy.

Iva Hlůžeová
pedagog českého jazyka

Jazyky jsou pro mne obecně úžasným prostředkem komunikace, vlastního i uměleckého sebevyjádření, branou k pochopení druhých i hlubšího filosofického náhledu. U svých žáků se snažím udržet rovnováhu mezi precizním osvojením “technické” stránky jazyka, včetně požadavků pro možnosti dalšího studia, rozvíjením jejich vlastní kreativní tvorby, prací s textem a utvářením a vyjadřováním vlastního názoru. Moc mne těší, když žáci  s nadšením tvoří, vzájemně si naslouchají nebo spolupracují ve skupině na společných projektech. Mám dobré zkušenosti i s výukou v pohybu a venku. Práce mne baví a děti jsou stálým zdrojem inspirace a nových výzev.

Julie Imlauf Laborie
pedagog francouzského jazyka

J’aime beaucoup rechercher les différents chemins qui offrent aux enfants la possibilité de communiquer dans une atmosphère bienfaisante et respectueuse de l’autre.

Mgr. Alena Laláková
ředitelka školy

Pracuji jako pedagog a psychoterapeut s orientací na léčbu závislostí. Poznávat a objevovat nové, učit se a hrát si je cesta, po které mě baví jít. Pokud na ní ještě potkám lidi, hory, přírodu, kolo a knihy, jsem nejspokojenější. Ve vztahu k dětem je pro mne důležitý respekt, zdravá míra tolerance, jistota a srozumitelnost. Věřím v sílu jejich fantazie, ze které si stále i v dospělosti mohu trochu brát... a tak si pořád hrát.

Andrea Kořínková
pedagog výtvarné, hudební, pracovní a občanské výchovy

Baví mě v dětech vzbuzovat zájem o nepoznané,  poskytovat výzvy k sebevyjádření, diskutovat o věcech mezi nebem a zemí, sdílet zkušenosti a prožitky a vzájemně se respektovat.  Vést je k tvořivosti, sebereflexi, zodpovědnosti,  ohleduplnosti a spolupráci. 

Bc. Eva Lískovcová
lektorka NJ

Druhý cizí jazyk vidím především jako výchovu k otevřenosti. Nahlédnutí k dalším kulturám a zvyklostem, doprovázené nějakou tou základní konverzací. Ale také jako výzvu k otevření slovníku, hledání paralel mezi jazyky, osmělení se k tomu, reagovat dalším (už třetím!) jazykem. Témata se snažím vybírat tak, aby děti oslovila a výuku připravovat, aby je bavila. Zatím se mi zdá, že děti ze školy Jednoho Stromu nejraději (a nejlépe) pracují bez mých větších intervencí, takže Komenský by měl asi radost.  

Bc. Simona Nováčková
asistentka pedagoga

Těší mě být s dětmi. Objevovat krásu a harmonii světa. Mým cílem je vytvářet dětem prostor, ve kterém se mohou objevovat a vyjevovat svojí jedinečnost.

Mgr. Kateřina Plzáková
lektor angličtiny a francouzštiny

Učení je jedna velká dobrodružná cesta. Při práci s dětmi mě napňuje, že jediný den není stejný a šedivě nudný, naopak. Podporuji děti na jejich cestě ke vzdělání a zdravému sebevědomí. Společně poznáváme a objevujeme svět kolem nás. Děti ve škole jsou teď mými největšími učiteli, se kterými se každý den učím učit…

Ing. Milena Sopkuliaková
pedagog anglického jazyka

I am an enthusiastic ESL teacher in the upper elementary school setting. My passion lies in helping students develop their speaking skills while creating a positive and engaging learning environment. In my classroom, I employ interactive teaching methods and incorporate a variety of activities to captivate students' interest. By fostering an inclusive atmosphere, I encourage every student to confidently express themselves and overcome language barriers.

Mgr. Veronika Vonzová
lektor AJ

Mým cílem je nadchnout děti pro jazyk tak, jako jsem se pro něj kdysi nadchla já. Rozvíjet nejen jejich kompetence a hravost, ale i zvídavost a chuť mluvit beze strachu a studu. Největší odměnou jsou mi nebojácné, komunikativní děti, které berou chybu jako parťáka a nástroj pro zlepšení.