Jak se žilo ve 20. století? Veveřáci si to vyzkoušeli!

Škola

Po jarních prázdninách se Veveřáci potkali ve škole téměř v kompletním složení. Hodně sdíleli a vyprávěli si, protože někteří z nich zažili o prázdninách i velká cestovatelská dobrodružství. Společně si odprezentovali své přečtené knížky, a to nově i s aktivitou autorského čtení – stali se tak na chvíli autory své zvolené knížky a ostatním přečetli vybraný úryvek. Dále se pak Veveřáci věnovali opakování učiva z češtiny (podmět a přísudek, nově několikanásobný podmět) i matematiky (prvočísla, dělitelnost). Ve středu vyrazili odkrýt další střípek z českých dějin do Národního muzea na program Dobrodružství 20. století. V anglickém jazyce pak pracovali ve dvojicích na projektu Animals, v rámci, kterého v Google dokumentech popsali vybraný obrázek se zvířaty a porovnávali zvířata mezi sebou – A giraffe is taller than an elephant. V pátek jsem se opět vrátili v čase, tentokrát do roku 1918, kdy vznikla první Československá republika, která byla demokratickým státem v čele s T.G. Masarykem a byla v té době velmi hospodářsky vyspělou zemí. Vyhledávali jsme nejrůznější informace o této době, ukazovali si mapu republiky, luštili její znak, poslouchali a zpívali československou hymnu. Povídali jsme si o tom, jak vypadaly školy, jak v té době lidé kulturně žili a jak se rozvíjel průmysl. Stali se z nás podnikatelé – majitelé podniků a vymysleli jsme a vytvořili reklamní plakát a heslo či slogan pro svůj výrobek, který měl upoutat pozornost. A také jsme si pochutnali na báječných větrnících na počest narozenin jedné z nás :)


Chcete článek sdílet?