Kosti, kosti, kostičky a trochu poezie

Škola

Veveřáci vytáhli kostlivce a navštívili knihovnu

Co je to kostra? Jaká je její funkce? Z čeho se skládá? Jaký je počet kostí dospělého člověka? Jak jsou kosti spolu spojeny? Co je uprostřed kosti? A jak se nazývají jednotlivé kosti naší kosterní soustavy? Na to hledali Veveřáci v rámci projektu na lidské tělo odpovědi v knížkách a encyklopediích. Poskládali jsme si kostlivce a prozkoumali torzo lidského těla. V češtině a matematice jsme ověřili své znalosti. Naučili jsme se zapisovat váhy do rovnic a zopakovali jsme převody jednotek času a délky. V anglickém jazyce procvičovali Veveřáci tvorbu otázek a konverzaci. 

 A pátek byl ve znamení poezie. Ve škole se uskuteční recitační soutěž (3.11.) a tak jsme si povídali o poezii, básnících a různých básnických formách (jak se dají básně skládat). Vyrazili jsme do knihovny a tam se pročítali dětskými básněmi, ale také sbírkami – Skácela, Seiferta, Hrubína, Nikla a dalších. Obzvláště Erbenova Kytice děti zaujala a s otevřenou pusou naslouchaly Sváteční košili (na jejich vyžádání) a chtěly další. Došlo i na Polednici. Po návratu jsem se dotkli recitace a tomu jak na ni. Každý si zkusil tu svou vybranou z knihovny přečíst – pěkně pomalu, dobře vyslovovat a zvučně, aby byl slyšet. První vlaštovky vylétly… Poté jsme se věnovali nácviku na Svatomartinské divadlo.


Chcete článek sdílet?