Koumáci a kdo je silnější?

Škola

Koumáci a kdo je silnější?

Autor: Koumáci


Hrajeme si se zvířaty dědy Lesoně. Které je silnější? A když mu jiné pomůže? A když některé ze zvířat družstvo opustí? Nebo když se vymění? Minulý týden jsme se venku přetahovali my, tento týden se přetahovala zvířata ve třídě na tabuli. A přetahovaná nás dost baví. V českém jazyce jsme nakousli nové téma, slova významem podřazená a nadřazená. Abychom si tyto nové výrazy lépe zapamatovali, pomohou nám vlastnoručně vyrobené příklady. Dalším tématem byla pohádka. Zkusili jsme si ji definovat a vzpomenout si na různé pohádkové postavy. Ty z vymyšleného lesního království jsme si i nakreslili. A v průběhu týdne jsme si zvyšovali slovní zásobu pomocí "povídacích kostek" a také společně ladili pravidla spolupráce, na která někteří z nás asi trochu pozapomněli.

Při angličtině jsme se věnovali opakování slovní zásoby zvířat, písmen A-O a novým slovíčkům z prostředí školní třídy- a chair, a table, a clock, a teacher, a book, a pen. Nicméně většinu slov používáme na denní bázi, takže pro nás v podstatě nejsou nová :) teď se je budeme učit psát a číst. Používáme celé věty ("It's a pink book, it's a red chair...") a frázi "I can see" s otázkou "Can you see" a "What can you see?" Hráli jsme hry na rychlost, pozornost, naučili se novou písničku "Look around the classroom".


Chcete článek sdílet?