Koumáci na kole

Škola

Koumáci na kole

Autor: Koumáci


Sluníčko nám přeje, užíváme si krásný a teplý podzim. Využili jsme toho a vyrazili na první společný cyklovýlet. Cestou jsme se ve skupinách zamysleli a nakreslili všechny dopravní značky, které nás napadly. Společně jsme je porovnávali a jejich správnost si ověřili na dopravním hřišti. Cestou zpátky nás zlákala sluncem ozářená a řeka. Tereza chvíli váhala, ale nakonec mohly boty a ponožky zůstat na břehu a my se mohli společně a radostně věnovat "vodní architektuře". Stavění hrází nás nepřestává bavit, podobně jako bobry na Berounce :) Ve škole se věnujeme abecedě, druhům vět a poznáváme nová prostředí v matematice, zatím počítáme do 20 a stále se zlepšujeme.

V angličtině jsme udělali velký kus práce. Nejen, že jsme ústně zopakovali mnoho slovíček z oblasti zvířat a okruhů z minulého roku, ale také jsme se pustili do čtení a psaní. Věnujeme se frázi "I can see" a otázce "Can you see?", procvičili jsme ji opravdu zevrubně. Děti by měly být schopné porozumět otázce "Can you see....?" a aktivně použít frázi "I can see (a horse)". Také se učíme anglickou abecedu, zatím A-G. 


Chcete článek sdílet?