Koumáci objevují taje lidského těla

Škola

Koumáci objevují taje lidského těla

Autor: Koumáci


Zajímalo nás, jak to vypadá pod povrchem těla. Ale aby to nebylo tak jednoduché, nejdříve jsme tvořili myšlenkové mapy, odhadovali jsme, jaké orgány a kde jsou uloženy a nakonec formulovali otázky. Následovalo ponoření se do atlasů o lidském těle, prozkoumávání modelu lidského těla, přikládání kostí na správná místa a objevování nových názvů. Už například víme, co je to pánev, holeň nebo jícen a proč je krev v atlasech značená červeně a modře. Nakonec jsme ve skupinách vypracovali prezentaci pro ostatní kamarády. Hlouběji jsme se ponořili do zkoumání oběhové, nervové, dýchací a trávící soustavy.

Při angličtině jsme dokončili téma "my house". Procvičili jsme názvy místností, barvy, počítání. Vyrobili jsme si po dlouhé době knížku. Rozšířili jsme téma "in the garden" - nově se učíme slovíčka "an ant, a ladybird, a snail, a bird, a spider, a bee, a butterfly". Opakujeme otázku "Where's (my phone/the elephant...)?" s odpovědí "It's in the kitchen/garden,..." Zahráli jsme si mnoho her na slovní zásobu.


Chcete článek sdílet?