Koumáci zkoumají sílu své osobnosti

Škola

Koumáci zkoumají sílu své osobnosti

Autor: Koumáci


Pokračujeme v cestě za hledáním královny, které bychom mohli vrátit prstýnek. Ten ale může vrátit jen člověk dobrý, hodný a laskavý. Jak už jsme zjistili, naše cesta vede naším nitrem. Asi proto jsme zkoušeli čelit zlým slovům (a úspěšně jsme to zvládli) a prohlubovali naši schopnost naslouchání. Cesta ke královně se nám ale zatím neukázala. Možná příští týden?

V českém jazyce pokračujeme ve zkoumání a poznávání sloves. Popis jarních kytek byl skvělou přílzežitostí pro trénink psaní i čtení s porozuměním. V matematice trénujeme počítání i matematickou představivost a hledání různých řešení. V angličtině jsme se věnovali částečně opakování, částečně nové látce. Při opáčku jsme se zaměřili na fráze "I've got", "I can see", na slovní zásobu barev, oblečení a částí těla. Nová kapitola nás zavedla k tématu "Summertime", kde se budeme učit nové kousky oblečení. Zmínili jsme nově frázi "I'm wearing (a hat)" a pracovali prostřednictvím her na zapamatování jak slovní zásoby, tak její psané podoby.

Pátek patřil projektovému dni na téma porozumění. Spolu s porozuměním automaticky přišla potřeba komunikace, naslouchání a pomoci. Užili jsme si den plný aktivit, ale také diskusí a přemýšlení nad tím, jak moc je dobře, že jsme každý jiný!


Chcete článek sdílet?