Koumáci zkoumají život kolem vody a ve vodě

Škola

Koumáci zkoumají život kolem vody a ve vodě

Autor: Koumáci


Pokračujeme v tématu voda. Zopakovali jsme si, co už víme o koloběhu vody a chytali do sklenice kapky vody vypařujícící se ze zeminy a rostlin. Zjistili jsme, že z kamene se žádná voda nevypařuje. Díky videím jsme nahlédli pod hladinu řek a rybníků. Diskutovali jsme a společně hledali podmínky pro život pod vodní hladinou a přišli jsme i na některé důvody výskytu různých rostlinných i živočišných druhů poblíž vodních ploch.

V úterý jsme strávili část dne s našimi patrony Veveřáky a zpestřili jsme si společný čas různými aktivitami. Spolupráce i legrace bylo opravdu dostatek.

Při angličtině jsme zopakovali počasí (rainy, cloudy, snowy, sunny, windy, a rainbow). Věnovali jsme se také výrobě našich hodin na počasí. Potom jsme se posunuli k novému tématu "Playtime", ve kterém jsme poznali nová slovíčka "a scooter, a bike, a skipping rope, a trampoline, a ball, a boat". Na konci dne jsme si v týmech zahráli opakovací kvíz, který zahrnoval hádanky, písničky, spelling i slovní zásobu


Chcete článek sdílet?