Labyrintem světa nejen k osvíceným reformám

Škola

Vývoj vzdělávání, oběhová soustava i dělení chleba

Tento týden jsme se ještě věnovali osobnosti J.A. Komenského a jeho vlivu na vzdělávání. Jak se zasloužil o to, že se dnes ve školách máme tak jak se máme. Nakoukli jsme do jeho stěžejních knih a to do dětské encyklopedie - Orbis Pictus (Svět v obrazech) a Labyrint světa a ráj srdce. Povídali jsme si o obsahu a o filosofickém pojednání tohoto díla. O hledání smyslu života, o nástrahách, klamech, lákadlech, mámení světa a o zkušenostech, které nám nabízí a o cestě do svého srdce, které nám ukazuje cestu. Pustili jsme se do tvorby svého vlastního labyrintu plném bran, kterými vstupuje do různých světů, ocitáme se na křižovatkách a rozcestích, které každého z nás na cestě životem čekají. Jako další téma z vlastivědy jsme se věnovali osvícenství, Marii Terezii a Josefovi II. Každý Veveřák si zkusil, jaké je to být panovníkem a zavádět nové reformy - musel o svých krocích přesvědčit ostatní a vysvětlit proč jen daná reforma podle něj důležitá pro život obyvatelstva v zemích Rakouska Uherska. V matematice jsme objevili egyptský způsob dělení chleba (počítání se zlomky) a zápis zlomku jako smíšeného čísla. V češtině jsme si vyvodili pravidla pro psaní s a z na začátku slov a zopakovali jsme si shodu přísudku s podmětem, zdvojování souhlásek ad. V přírodovědě jsme si připoměli, co už víme o oběhové soustavě, kterou nám holky prezentovali na Veveřácké vědecké konferenci a podrobněji jsme se věnovali naší krvi a tomu, jak může pomáhat. V anglickém jazyce si Veveřáci procvičili určování času na analogových a digitálních hodinách. Zahráli si hry na procvičení sloves týkajících se denní rutiny. 

Tento týden také proběhl první projektový den na téma smysluplná pomoc, zaměřený na téma chudoba. Do školy za námi přijeli odborníci z praxe (z neziskových a dobročinných organizací) a spolu s našimi učiteli nabídli dětem celkem čtyři dílny. V propojení se spolužáky z ostatních tříd jsme se zúčastnili dílen, které zaštiťovaly různá témata, všechna však měla společnou linku a tou byla pomoc. Ať už je to vzdělávání dětí ve Středoafrické republice nebo v Bangladéši, téma dětí v dětských domovech nebo příběh jedné hračky se špatně přišitou cedulkou. Už víme, že ne každá naše pomoc je smysluplná a dokážeme o ní zase o něco hlouběji přemýšlet. Kromě toho jsme strávili den v jiných třídách s jinými dětmi a to vždycky stojí za to.

Hodně se věnujeme adventu a přípravám na Vánoce. Vyrábíme a nacvičujeme, abychom vás mohli potěšit na naší tradiční vánoční besídce.


Chcete článek sdílet?