Mediální výchova ve škole

Škola

Reklama, aktuality, komiks - projektový den

V pondělí 5.2. proběhl další projektový den na téma mediální výchova. Žáci si vybrali dílnu, které se účastnili. Přečtěte si, jak se nám dařilo.

Autor: pedagogové školy


V redakci aktualit a novinek našeho školního časopisu jsme rozlišovali aktuality nudné a zajímavé vzhledem k typu čtenáře. V terénu nás zajímaly nástěnky s aktuálním děním v obci a mnoho užitečných informací jsme získali v místní knihovně. Samozřejmě jsme některé z aktualit zpracovali do finálního časopisu. 

Na dílně příběh/komix jsme se zabývali dvěma osobnostmi, které byly v minulosti spjaty s Černošicemi. Na základě informací z knihy Kapky na kameni a z krátkého dokumentárního filmu jsme o Františce Plamínkové a doktoru Janu Janském vytvořili komiks. Děti pracovaly samostatně i ve skupinách, třídily informace, vytvářely jednotnou charakteristickou podobu pro hrdinu komiksu. Byla to radost a práce nám šla od ruky.

Naše oddělení Průzkum veřejného mínění se věnovalo anketám a rozhovorům. Zjistili jsme, co jsou to média a poté jsme se pořádně rozmluvili, protože než začnu otázky pokládat, potřebuji mít odvahu mluvit před ostatními. Zjistili jsme co měli ostatní k snídani i jaká pizza vítězí v oblíbenosti. Učili jsme se správně a přesně pokládat otázky a odpovědi zaznamenávat. Rozdělili jsme se na několik skupin - jedna pokládala otázky svým spolužákům ve škole a další týmy vyrazily do terénu (Albert a městský úřad). Děti tak sbíraly kromě odpovědí i odvahu oslovovat cizí lidi, své spoluobčany. Dařilo se nám náramně.

V rámci dílny zaměřené na reklamu se děti z nižších ročníků seznámily se samotným pojmem reklama. Překvapením bylo, že existovala již v pravěku a že už staří římané používali reklamu se světelnými efekty. Vyzkoušeli jsme si konkurenční atmosféru na středověkém trhu a nechali jsme se obalamutit optickými klamy. Vytvořili jsme reklamní plakát a natočili reklamní spot.

Doba jde vpřed a s ní i reklama. Během dílny "Nová reklama" jsme seznámili s netradičními způsoby reklamy, pátrali po tom, kde všude ji hledat a vyzkoušeli si, jak náročné může být ji nenápadně dostat k lidem. V dílčích týmech jsme vytvořili různorodé reklamní kousky, které si kladly za cíl vzbudit pozornost a informovat okolí o několika nadcházejících událostech.


Chcete článek sdílet?