Množina Veveřáci

Škola

V matematice jsme prošli téma množiny a jejich grafické znázornění do Vennova diagramu. V českém jazyce jsme se naučili druhy zájmen a pracovali v psaným textem (téma pohádkový příběh). V anglickém jazyce Veveřáci sehráli scénku dle příběhu. Přečetli si článek o nejoblíbenějších zvířatech a o Austrálii. V informatice Veveřáci ve skupinách soutěžili ve hře Riskuj! Na tělocvik jsme vyběhli ven - běhali, skákali z místa a s rozběhem, zahráli si přehazovanou a trochu se u toho i zpotili :-) Ve středu jsme navštívili lektorovaný program pro školy v rámci festivalu respekt k porodu.

Autor: Veveřáci


Chcete článek sdílet?