Puštíci a čtverec

Škola

Puštíci a čtverec

Puštíci


Tento týden jsme se seznamovali s pojmy polovina, třetina a čtvrtina. Abychom si byli jisti, vše jsme si vyzkoušeli, osahali a vymodelovali. Ve středu se z nás staly čtverce a společně jsme takto zdolali kopec na Vráž. Celý týden jsme se zaměřovali také na práci ve skupině. Jak na to, co nám pomáhá a co rozhodně nedělat. Výsledkem jsou společné obrazy, které jsme malovali vždy jen s jedním štětcem ve skupině za zvuků Jara od A. Vivaldiho. Nakonec jsme obrazy (jak jinak než čtvercově) orámovali a vystavili ve třídě.

Při angličtině jsme tentokrát pilně pracovali ve třídě. Slovíčka k tématu Birthday jsme procvičovali nejen ústně, ale zkusili jsme si je i napsat, což ocenili zejména ti, kdo již čerstvě píší perem. Vytvořili jsme si pexeso a zahráli veselou scénku The present.


Chcete článek sdílet?