Týden plný bádaní, tvoření i ověřování

Škola

Vesmír, národní obrození, průmyslová revoluce, horniny a minerály, ověřování, práce s textem i tvoření a počítání

V tomto týdnu jsme společně s Vrabčáky vyrazili do terénu na program do Toulcova dvora: Kámen - společník člověka. Objevovali jsme horniny a minerály, jejich vznik, vlastnosti a využití a víme, jak provázely lidskou společnost od pravěku do současnosti. Ověřili jsme svoje znalosti z matematiky a angličtiny a někdo ještě i z češtiny. Vypravili jsme se také do Vesmíru. Tvořili jsme model naší Sluneční soustavy - jednotlivé planety jsme upravili podle velikosti Země tak, aby odpovídal poloměr (naučili jsme se tedy pracovat s poloměrem a průměrem). Poté se nám každá planeta představila, čemuž předcházela připrava takového představení - práce s encyklopediemi, hledání podstatných a důležitých informací a tvorba plakátů. V tomto týdnu jsme se zaměřili především na práci s textem, na rozlišování faktů a názorů, na přesnost formulace. Učíme se z množství dostupných informací vybírat to podstatné. Znovu jsme nakoukli do období průmyslové revoluce i národního obrození a přečetli si česky psané noviny, které tato témata propojují. A jejich distributor? Ten dokázal čtenáře náležitě nadchnout, takže mu pro ty noviny skoro ruce utrhali :) V anglickém jazyce Veveřáci procvičili přítomný čas prostý a určování času. Každý Veveřák si vybral konkrétní den v týdnu, který do detailu popsal. V informatice si v rámci opakování vyzkoušeli skupinový kvíz, víte co je ergonomie? Co je Wi-Fi? Co je malware?


Chcete článek sdílet?