Veveřáci a téma lidskosti a osobní odpovědnosti v nelehké době

Škola

Čemu jsme se v tomto týdnu věnovali?

Ověřili jsme svoje znalosti z matematiky i vlastivědy. Věnovali jsme se spisovné, hovorové a nespisovné češtině. Naučili jsme se měřit úhly úhloměrem a dopočítat úhly v trojúhelníku. Díky rozřazování obrázků do kategorií jsme se učili formulovat kritéria pro řazení do skupin. Začali jsme s tématem podnebné pásy a rozdělili si práci na společném projektu. 

Více pozornosti jsme věnovali tématu 2. světové války. Povídali jsme si o příčinách, širších i historických souvislostech, situaci v Evropě v té době, hospodářské krizi, Mnichovské dohodě, začátku války v Německu i v jiných zemích a skrze osobní příběhy jsme se dotkli i průběhu války. Při páteční diskuzi jsme se zaměřili na téma lidskosti a odpovědnosti jednotlivce v nelehké době (potřeby vnímat, co se děje kolem mě, umět rozlišovat a schopnosti říkat NE). S lektorkou, která za námi přijela, jsme všechny informace přizpůsobili věku dětí. Povídali jsme si o tom, jak se postavit zlu. A také jsme “navštívili” pohraniční oblast Sudet, kde byli osudy lidí válkou též velmi ovlivněny. 

V anglickém jazyce Veveřáci provedli průzkum na téma Jobs - Who wants to be a vet? Who wants to be a doctor? Who wants to be a mechanic? Popisovali obrázky různých rodin a procvičili znalost členů rodiny - How many cousins have you got?


Chcete článek sdílet?