Veveřáci bádali v tůních

Škola

V lavicích jsme se tento týden moc neohřáli. Hned v pondělí po návratu ze školy v přírodě jsme společně s Vlčáky vyrazili na terénní exkurzi do Komořanských a modřanských tůní (přírodní památka na pravém běhu Vltavy u soutoku s Berounkou, jedinečný ekosystém lužních lesů). Pozorovali jsme přírodu, určovali podle klíče a atlasů, poznávali charakteristiky lužních lesů, pracovali s mapou a celý den se věnovali skupinové badatelské práci ve věkově smíšených skupinách. Hladina řek po předchozích deštích udělala z dobrodružné cesty ještě dobrodružnější – řeka nám ukazovala svoji sílu a my skákali přes kaluže a užívali si to. V dalším dni jsme se v hudební výchově věnovali reflexi naší výpravy, kdy jednotlivé skupiny složili své hudební kompozice na motivy terénní exkurze. V češtině opakujeme a v matematice jsme se věnovali racionálním číslům (učíme se desetiny, setiny, tisíciny zapisovat zlomkem). V anglickém jazyce Veveřáci popisovali obrázky s užitím present continuous a present simple. Vedli konverzaci, kde odpovídali na běžné otázky – What do you do on Thrusday afternoon? V informatice programovali ve Scratchi a zahráli si hru Kyber trable. Týden jsme ukončili celým dopolednem na pozemku při nácviku divadla. Hledali jsme vhodné místo a ladili se na prostor abychom mohli začít s nácvikem v terénu. Scénáře mají spousty textu a ustát to a být slyšet v tak velkém prostoru bude velká výzva. No máme se na co těšit.

Autor: Veveřáci


Chcete článek sdílet?