Veveřáci chystají divadelní představení

Škola

V tomto týdnu jsme se věnovali projektu Evropa – poloze, povrchu, vodstvu, podnebí, přírodním podmínkám (rostlinám a živočichům), evropským zemím, počtu obyvatel, rozloze, zajímavostem, tradičním receptům. Propojili jsme vlastivědu, matematiku i češtinu. V anglickém jazyce se Veveřáci podívali do zvířecí říše – Animals in Asia, Africa, Europe. V informatice dokončili prezentaci na téma Present simple vs Present continuous. Společně si zahráli hru Kybertrable. Týden jsme ukončili recyklačním tvořením z plastu, zkoušením divadla, poslechem hudby – hymny sousedních zemí a tu naší krásnou českou jsme si zazpívali společně s ukulele.

Autor: Veveřáci


Chcete článek sdílet?