Veveřáci hledají souvislosti

Škola

V tomto týdnu jsme se s Veveřáky několikrát přesunuli do historie. Pondělní dopoledne jsme věnovali zrodu dynastie Habsburků a jejich nástupu na český trůn. Zopakovali jsme si, co se dělo v českých zemí od Přemyslovců do Jagellonce, jak je knížata a poté králové střídali na českém trůnu. A více jsme bádali na tím, jak je Habsburkové dostali na český trůn. Tvořili jsme si myšlenkové mapy a diskutovali jsme o tom, co to znamená, když se řekne: “Nic na světe se nemění, jen kostýmy a kulisy.”, “Historie se opakuje.”, “Kdo si počká, ten se dočká.”, “Lidská paměť je krátká.”, “I tak se dělá historie.”, “Historie se neptá jak, ale kdo.”. Už víme, kde je hrobka českých králů a jak dlouho byli Habsburkové na českém trůnu. A protože to byl týden sváteční, ve středu jsme si připomněli, proč slavíme svátek 17. listopadu a co se v roce 1989 událo – shlédli jsme řadu videí a udělali několik pracovních listů. Veveřáky téma velmi zajímá a rok od roku mají hlubší a hlubší znalosti a dokážou na situaci nahlížet v širších souvislostech. V českém jazyce jsme se věnovali pravidlům pro psaní mě – mne. To některé z nás dost potrápilo, ale nevzdali jsme to! V matematice jsem opakovali počítání s desetinnými čísly (bude ověřování) a také zlomky, geometrii i počítání obvodu. V anglickém jazyce Veveřáci probírali vybavení bytu. V informatice si každý Veveřák zopakoval témata jako je digitální zařízení, technické problémy, propojení technologií, počítačová bezpečnost, přihlášení, heslo. Nově se věnovali i sdílení dat a cloudu. A také jsme úspěšně zakončili plavecký kurz v Radotínském bazénu a teď hurá do tělocvičny!


Chcete článek sdílet?