Veveřáci na začátku března

Škola

Co tvoříme v předjaří?

V českém jazyce jsme se zabývali podstatnými jmény pomnožnými, shodou přísudku s několikanásobným podmětem a opakováním vyjmenovaných slov. V matematice jsme začali novou kapitolu úhly a věnovali jsme se tomu, co to úhel je, jak se měří, značí, jaký úhel je 90°, jak vypadá jeho polovina, který úhel je větší či menší než 90°. Podívali jsme se na to, jak se žije na vesmírné stanici, kteří astronauti drží jaké rekordy při cestě do vesmíru a během toho jsme se učili pracovat s informacemi v textu. V anglickém jazyce Veveřáci prohlubovali své znalosti popisu osoby. Podívali se na krátké video o Londýnu, ve kterém hledali informace k vyplnění pracovního listu. V informatice se Veveřáci věnovali práci v Google tabulkách a Excelu. Během týdne také proběhla příprava na společné divadlo: kombinace zamyšlení nad vlastním přínosem a hledání způsobu provedení, dramatické prvky a hry. V úterý se část Veveřáků vyrazila podívat na druhý stupěň, aby děti obhlédly, co je tam případně za rok čeká :)


Chcete článek sdílet?