Veveřáci na začátku ledna

Škola

Nový rok je tady...

Máme za sebou první polovinu ledna. V češtině a matematice opakujeme na blížící se ověřování a ověřujeme svoje znalosti. Učíme se správně používat vzory přídavných jmen, s/z na začátku slov a tvoříme příběhy podle nových karet Kouzelná cesta. V matematice už sčítáme i odečítáme zlomky s různým jmenovatelem a začali jsme novou velkou kapitolu práce s daty. Povídali jsme si o tom, co to data jsou, kde se s nimi v životě potkáme a učíme se je číst a interpretovat. V anglickém jazyce jsme provedli průzkum ve třídě - What time do you go to bed? What time do you go to school?. Přečetli si text o dobrodružné cestě do školy kánoí. V informatice jsme si přečetli o počítačové grafice, dozvěděli, co je to algoritmus a vyzkoušeli si jednoduché šifry. Vypravili jsme se na výlet do Vesmíru a připravujeme se na další vesmírná bádání a objevování. Tvořili jsme ruční papír. Stříhali jsme, trhali, zalévali horkou vodou, míchali a pozorovali jak se papír pomalu, ale jistě rozpouští. V čase čekání na rozpouštění papíru jsme se rozpomínali co víme o době Osvícenství. O Marii Terezii, jejím synu Josefovi II. a o reformách,které zavedli. Také o životě na vesnici a ve městě. Také o zrušení nevolnictví, kdy se na konci 18.století začalo víc a víc lidí stěhovat za prací do měst. Ve městech vznikaly velké dílny manufaktury. A my si takovou Veveřáckou manufakturu vytvořili  a vyzkoušeli ve třídě právě s tvorbou ručního papíru. Poté jsme se ve vlastivědě jsme se posunuli na konec 18. století a začali národní obrození a také jsme zapluli do průmyslové revoluce. Četli jsme, vyhledávali si v knížkách to, jak v té době lidé žili, jak se proměňoval život ve městech, jak docházelo k přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární a strojní velkovýrobě za pomoci nových zdrojů energie. A dozvěděli se, že zásadním vynálezem byl parní stroj, který umožňoval lepší pohon pro železniční a lodní dopravu. Další vynálezy jako ruchadlo, bleskovod, lodní šroub jsme vyhledávali ve skupinkách a pak informace sdíleli s ostatními. A také jsme se vypravili na výlet do Vesmíru a shlédli film o sluneční soustavě. Celý týden jsme ukončili vytvořením Novoročenky (přání pro rok 2024), vymalovali jsme a vepsali naše přání na námi udělaný ruční papír.


Chcete článek sdílet?