Veveřáci nahlédli na jeden z národních pokladů

Škola

V pondělí jsme se vydali do pražského Klementina, kde jsem si prohlédli barokní knihovnu a astronomickou věž. Nahlédli jsme do míst, která jsou opravdovým národním pokladem. Viděli jsme rukopisy přes 400 let starých knih a zjistili jsme, že jedno z dalších nařízení, které vydal Josef II., se týkalo i archivace všech vydaných knih. Díky tomu má dnes archiv Národní knihovny okolo 8 milionu publikací a každý rok se o zhruba 90 tisíc rozroste. Tohle místo opravdu má genius loci. Na Kampě jsme si povídali o povodních a prozkoumali protipovodňová opatření. U Karlova mostu jsme si zopakovali, co víme o Karlu IV. a kamenném mostě přes Vltavu a na Staroměstském náměstí si připomněli důvody popravy 27 českých pánů. V češtině děti v tomto týdnu prezentovaly přečtené knihy a naučily se druhy přídavných jmen. V matematice jsme se naučili dělit chleba podle egyptského způsobu a pracovali se zlomky. V anglickém jazyce Veveřáci procvičovali určování času na analogových i digitálních hodinách. Vysvětlili si rozdíl mezi AM a PM. Přečetli si text o školách ve světě. Ve skupinách vytvořili myšlenkovou mapu na téma "Our school". V pátek jsme při zpěvu a poslechu koled tvořili, pekli, zdobili, lepili, stříhali a vázali. Den nám provoněl vonný František i vůně perníčků.


Chcete článek sdílet?