Veveřáci v čase lyžáku

Škola

V tomto týdnu vyrazila část třídy na lyžařský výcvik do Krkonoš, na Černou horu. Užili si se spolužáky z jiných tříd pořádnou zimu, lyžování, bobování, koulování i spoustu hraní. Ani na lyžáku, ani ve škole jsme s učením nezaháleli. Pracovali jsme znovu s texty o vesmíru. V matematice pracujeme s daty – učíme se aritmetický průměr. V anglickém jazyce se Veveřáci věnovali volnočasovým aktivitám - Do you collect football cards? What do you collect? Do you make pottery? When do you make pottery? V informatice si zopakovali témata jako je sdílení dat, bezpečné přihlášení, kódy a šifry. Každý Veveřák ve Scratchi vyzkoušel své nové znalosti v programování. A v pátek jsme opakovali probrané učivo od baroka, osvícenství, průmyslovou revoluci, národní probuzení po revoluční rok 1848. Uvědomovali jsme si souvislosti a povídali si o tom, jak se Češi spojili – Národ sobě, aby zachránili svůj jazyk a kulturu. Jak a kdy byl položen základní kámen Národního divadla a jak divadlo vzniklo a co se s ním dělo. Prohlíželi jsme si obrázky divadla a povídali si o umělcích té doby a nechali se inspirovat pro tvorbu portálu a scény našeho Veveřáckého divadla.


Chcete článek sdílet?