Veveřáci v polovině dubna

Škola

Veveřáci se v tomto týdnu naučili zapisovat složené číslovky slovy, zopakovali si česká přísloví, zamysleli se nad novými příslovími platnými pro “dnešní dobu”, pracovali s dvojsmysly a přirovnáními a dozvěděli se, co jsou to limeriky – krátké říkanky o pěti verších pro pobavení. V anglickém jazyce každý Veveřák napsal věty, které jsou pravdivé či nepravdivé, poté ve dvojici druhý hádal, zda je to pravda či lež. I like cooking. True or false? It's true. Noo, it's false. Dozvěděli se nové informace o New Yorku a vyplnili pracovní list dle videa o místech v New Yorku. V matematice jsme si zopakovali zaokrouhlování a začali jsme počítat obsahy složitějších a větších trojúhelníků ve čtvercové síti. Diskutovali jsme o metodě rámování a rozdělení na dva pravoúhlé trojúhelníky. V informatice Veveřáci ve dvojicích či trojcích tvořili myšlenkové mapy na témata IT 4. a 5. třídy. Zlepšili své dovednosti v programování ve Scratchi. V tématech člověk a jeho svět jsme se dotkli druhé světové války. A naše domovina? Čechy, vnímáme všemi smysly. A taky jako součást Evropy a evropské unie. Povídali jsme si o krásách Čech a o jejich zajímavostech a také o sousedních zemích a o všem, co o nich víme. Vytváříme plakáty – upoutávky na České zajímavosti pro cestovní kancelář a pak naciťujeme, kam bychom se rádi vydali. Na závěr pátečního dne jsme pracovali na divadle.

Tento týden jsme si také užili další lekci Original play, kdy se sokolem ozýval smích, křik a všelijaké povzbuzování. Po žíněnkách se běhalo, chodilo, válelo, plazilo i létalo vzduchem. Kromě palačinek si Veveřáci zahráli i na babu – což je na prostoru 6 žíněnek opravdu výzva.

Autor: Veveřáci


Chcete článek sdílet?