Veveřáci, zimní příroda a adventní ladění

Škola

Zimní příroda a čas adventní

Náš týden se nesl v duchu blížícího se adventu a těšení se na Vánoce. Advent je spojený s pomíjivostí a smrtelností, s odumíráním přírody, která se ukládá k zimnímu spánku a pomalu se zahaluje tmou. A v tomto týdnu i sněhovou pokrývkou. Vypravili jsme se do terénu pozorovat, co se teď děje v přírodě u Berounky. Jako patroni jsme vyrazili s mladšími spolužáky Koumáky a celý den jsme prozkoumávali oblast kolem Srbska. Připomněli jsme si, co je to chráněná krajinná oblast a přírodní rezervace. Zjišťovali jsme, jaké rostlinné a živočišné druhy se zde vyskytují a také jak zimují. Více jsme se věnovali netopýrům a vrápencům, jejich životním strategiím a také jejich zimování. Počasí nám přálo a celý den byl naplněný zážitky a dobrou náladou.

V češtině jsem si napsali ověřování a naučili se další pravopisná pravidla. V matematice se věnujeme geometrii a počítání obsahů a obvodů. V tělocviku jsme se naučili pravidla vybíjené na dva týmy. V anglickém jazyce Veveřáci procvičovali sloveso Have got. Ve dvojicích odpovídali na jimi vymyšlené otázky se slovesem Have got. V rámci hry Hiding game si zopakovali školní potřeby a vybavení bytu. Poprvé si vyzkoušeli náročnější poslech, a to scénu z animovaného filmu.

A v pátek 1. prosince, první adventní den, jsme rozbalili první vzkaz a dobrůtky v pytlíčku adventního kalendáře a vydali se na cestu k tomu, co nás čeká – Vánoce. Zpívali jsme koledy, vyráběli adventní věnec, oprašovali voskovou Marii, Josefa, Ježíška a zvěř a začali vánočně a sněhobíle krášlit prostor třídy. A vymýšleli, co dalšího vánočního chceme tvořit. Zapracovali jsme i na Vlastivědě a povídali si a četli a dozvídali se zajímavosti ze života Jana Amose Komenského – učitele národů. Dopřáli jsme si pár dílů z animovaného cyklu Labyrint světa a ráj srdce, který mohou děti dokoukat doma.

Marody zdravíme a všem přejeme krásný a poklidný vstup do Adventu.


Chcete článek sdílet?