Veveřáci zkoumají podnebné pásy

Škola

Konec března a čas před Velikonocemi

Krátký týden před Velikonocemi nám přinesl mnoho zážitků. V češtině jsme zopakovali přídavná jména a začali se učit druhy číslovek. V matematice jsme zopakovali úhly a práci s úhloměrem a začali jsme rozvíjet téma rovnic. Tělocvik jsme si tento týden užili sami Veveřáci, kdy se na přípravě podílely děti – holky půlhodinu, kluci půlhodinu. Ve středu jsme si užili učení na pozemku u řeky, kde jsme si zahráli velikonoční běhací diktát. A kromě učení a hraní jsme pozorovali, jak rychle teče řeka a jak rychle nebo pomalu po ní pluje takový fotbalový míč. K tomu někteří z nás prozkoumali, jak daleko od břehu člověk na jaře vystačí, když chce takový míč zachránit.

Hlavním tématem tohoto týdne byly podnebné pásy. V přírodovědě jsem se věnovali hlavním charakteristikám jednotlivých podnebných pásů a jejich rozložení na planetě. Společně jsme tvořili vzdělávací plakát pro nás i mladší spolužáky. Veveřáci si mezi sebou zvolili koordinátora projektu. Ten navrhl několik grafických návrhů na celý plakát. Společně jsme diskutovali o výhodách i úskalích jednotlivých návrhů – s ohledem na hlavní kritérium, kterým byla přehlednost znázornění. Návrh se odhlasoval a všichni se pustili do společného projektu – každý tvořil svoji část. 

Známe už nyní jednotlivé pásy, jejich rozložení na planetě. Umíme pojmenovat významné rovnoběžky (rovník, obratníky, polární kruhy) a rozumíme pojmu adaptace (přizpůsobivost) zvířat a rostlin na prostředí apod. Už chybí jen malba planety Země, na které se pracuje a pak už plakát vyvěsíme ve škole.


Chcete článek sdílet?