Veveřácká cesta na Točník jako přechod z 1. stupně

Škola

Týden plný zážiků a výprava na hrad Točník

Máme za sebou týden plný zážitků. Pondělí, úterý a středu jsme strávili ve škole. V českém jazyce jsme se věnovali souhrnnému opakování a prezentaci přečtených knih. Hráli jsme kvíz, využívali hlasovací karty pro výběr správných odpovědí a všechny jevy si opakovali a pokud bylo potřeba, tak i znovu vysvětlovali. Většinou se Veveřáci shodli jednohlasně. V matematice jsme se věnovali prostorové geometrii a tvořili tělesa z párátek a namočeného hrášku. Určovali jsme počty hran, stěn, vrcholů a také povrch a objem u krychle či kvádru. Společně jsme si četli z knížky Copak ze mě bude?, která je o proměnách ve zvířecí a rostlinné říši.

Na závěr týdne jsme se vypravili s batohy ven - přespat na hrad Točník. Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili z Černošic do Berouna, kde dostali Veveřáci první zprávu a dál už bylo plánování cesty v režii dětí - úspěšně se dostali až do vesničky Svatá, na okraji hlubokých lesů v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, kde našli další zprávu. 

Naše cesta až na hrad Točník nebyla jen výletem do přírody, ale také symbolickou cestou, která představovala přechod z jednoho životního období do druhého. Tato výprava pomalu uzavřela Veveřácké dobrodružství na prvním stupni základní školy, které děti započaly v roce 2019. Cestou měl každý možnost sbírat si na památku drobné předměty/symboly (kamínky, větvičky..), které mu připomínají zážitky z posledních z prvního stupně. 

Přes Vraní skálu jsme putovali Údolím ticha podél Vraního potoka až na Točník. Pozdravili jsme Agátu s Martinem (naše už dobře známé medvědy), užili jsme si hrad, vaření na ohni, hry, divadlo, bubnování se západem slunce a prošli jsme si krátkou cestou, při které jsme každý každému přáli něco hezkého a podporujícího na další cestu.

Autor: Veveřáci


Chcete článek sdílet?