Veveřácká vědecká konference II.

Škola

Bádáme! Tvoříme! Prezentujeme!

Veveřáci se v tomto týdnu zúčastnili své druhé vědecké konference. Už jako zkušení badatelé vyrazili po roce znovu na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy na Albertov, kde ostatním spolužákům přednášeli své příspěvky (“referáty”). Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o chobotnicích, hadech, surikatách, veverce obecné, havárii raketoplánů Columbia i o historii automobilů či oběhové soustavě člověka. Viděli jsme na živo i pokus pumpování krve naším srdcem. Veveřáci si navzájem naslouchali, pokládali otázky a dávali ocenění a doporučení. Na závěr rozhodli, který příspěvek měl největší přínos a kdo ze spolužáků udělal od loňského roku největší posun. Uznejte sami, zvládnout v páté třídě mluvit souvisle a z patra 10-15 minut k danému tématu, odpovídat na otázky, a ještě doprovodit svoji prezentaci plakátem mnohdy ve velikosti flipchart papíru? To chce velké ocenění všem! Dali do toho opravdu hodně.

Na závěr naší návštěvy na fakultě jsme ještě navštívili Hrdličkovo muzeum člověka, kde jsme si prohlédli stálou expozice na témata evoluce člověka, vývoje jedince, lidské variability a také patologie a smrti. Děkujeme za podporu projektu prirodovedci.cz a držíme palce těm Veveřákům, kteří budou Jeden Strom reprezentovat na Juniorské vědecké konferenci 2023! 


Chcete článek sdílet?