Veveřácké projekty

Škola

Den 22. dubna patří naší Zemi. V Jednom Stromě si vážíme toho, že můžeme na naší planetě Zemi žít a chceme se o ni starat. Nemůžeme změnit vše, ale můžeme pomoci. Tentokrát jsme se vydali spolu s kamarády z ostatních tříd uklízet kus Černošic. Našli jsme spousty odpadu, dozvěděli se zajímavé informace, zahráli různé hry a, jako je tomu v každém projektovém dni, měli jsme šanci více se poznávat s kamarády z ostatních tříd, s jinými učitelkami i asistenty. 

Veveřáci ještě v pondělí navázali na téma ochrany životního prostředí, když společně prozkoumali, jak dlouhou cestu musí urazit banán, než se dostane do našeho obchodu. Věnovali jsme se tomu, kde a jak se banány pěstují, jak to vypadá na banánové plantáži, jak probíhá přeprava ovoce z tropických oblastí k nám ad. Diskutovali jsme nad tím, že i my jako zákazníci (spotřebitelé) máme díky svému chování vliv na životní prostředí. A navrhovali jsme, jak se můžeme chovat, co, jak a kde nakupovat. 

V matematice jsme se naučili dělit dvojciferným číslem a rýsovat trojúhelníky s využitím kružítka. Hledali jsme hypotézu o délce stran v trojúhelníku (kdy lze a kdy nelze narýsovat). V češtině jsem se podívali na psaní čárek v souvětích. V anglickém jazyce Veveřáci ve skupinách diskutovali na téma zdraví a společně vytvořili Tips for healthy lifestyle. Opakovali si téma oblečení - What do you wear?. V informatice zdokonalovali svou dovednost programování ve Scratchi. Máme za sebou také prezentaci pro mladší spolužáky, kdy jsme Koumákům představili náš vzdělávací plakát a pověděli jim o podnebných pásech.

Na konci týdne jsme se nesli na ptačích křídlech svobody, volnosti a plynutí. Tvořili jsme ptáčky z různých materiálů – ovčí vlny, papíru, látek, bavlnek či korálků. Bavilo nás to, každý si užíval svůj let a pak jsme si o nich povídali. A také jsme se věnovali čtené zkoušce na naše divadlo.

Autor: Veveřáci


Chcete článek sdílet?