Vlčáci a živé obrazy

Škola

Vlčáci a živé obrazy

Říká se, že jeden obraz vydá za tisíce slov. A tak jsme v tomto týdnu šetřili slovy, jak se dalo, protože učit se dá i jinak, než poslechem a odříkáváním slyšených informací.

Autor: Vlčáci


Kromě hlubšího noření se do tématu podstatných jmen a kategorie pádů; sloves a přednosti matematických operací jsme se potopili až na dno neolitické revoluce. Vzpomínali jsme na to, co už víme, hledali informace nové a tvořili ze svých těl propletence znázorňující vývoj společnosti v jednotlivých obdobích. Stávali se z nás harpuny, zdechliny sobů, ohniště, ramena řek, stáda i pastevci, králové, vojáci, obchodníci i otroci. V anglickém jazyce Vlčáci pracovali ve dvojicích - vymýšleli jaká všechna zvířata znají z mazlíčků a jaká z lesa. Ve skupinách sehráli scénku dle příběhu. Ve dvojicích si zahráli zvířecí domino. V kruhu přiřazovali zvířatům jejich oblíbená jídla. 


Chcete článek sdílet?