Vrabčáci na jaře

Škola

Měli jsme se pestře. Bylo skvěle, že téměř celý týden jsme byli všichni. Navštívili jsme les, obhlédli jsme jarní rostlinky, užili jsme si Original play, většina dětí si došila kapsičky z filcu, moc se jim povedly. Celý týden jsme se učili efektivně pracovat s textem, hledali jsme orientační prvky a snažili se informace třídit na podstatné a okrajové. Sloužil nám k tomu nejprve článek o Velkomoravské říši a později o ekosystému řeka. Nabyté vědomosti jsme si ověřili v praxi, při procházce k Berounce. Děti se také snažily nakreslit co nejrealističtěji jednu z jarních rostlin, zaměřily se na detail i barevnost. A k tomu jsme si zvládli napsat i ověřování z češtiny i matematiky. Chcete článek sdílet?